Om oss

Redaktionen för "Vi i Sverige" består av familjer med både svensk och utländsk bakgrund. Vi lever laglydigt, arbetar och betalar mer skatt än vad helsvenska familjer gör i medeltal. Vi accepterar inte att våra familjer felaktigt beskylls för att vara en belastning för Sverige. Målet med bloggen "Vi i Sverige" är att sprida saklig information om invandring som en motvikt till den gängse uppfattningen. Jag som är huvudansvarig för bloggen heter Lars Persson. Tyvärr kan man inte skriva om invandring utan att bli utsatt för hot. Därför är det huvudsakligen jag som, i skydd av mitt vanliga namn, signerar inlägg. "Vi i Sverige" är partipolitiskt obunden. Vi kritiserar vilket parti som helst i den utsträckning de förtjänar det.
.........................................................................................................................................................................
Kontakt: