tisdag 29 mars 2011

Invandring värre brott än mord, enligt Jimmie Åkesson

Jimmie Åkesson tycker det är märkligt att människor som finns i Sverige men fått avslag på sin asylansökan får nödvändig sjukvård och att deras barn får gå i skolan (SvD). Han kallar detta "belöning".

Även de grövsta brottslingarna i Sverige har rätt till sjukvård och deras barn har rätt till utbildning. Detta anses som självklarheter i alla länder som har ett uns av demokrati. Jimmie Åkesson måste alltså anse att den som vistas i Sverige utan tillstånd begår ett värre brott än mördare eftersom de ska förvägras dessa rättigheter.

Lars Persson

Utred vad Sverigedemokraterna kostar

Tusentals invandrare lämnar Sverige därför att de inte lyckas få arbete här (DN). Lättare går det i exempelvis Storbritannien där Mona Mohameds familj har öppnat en butik (DN). Det är tydligen inte människorna det är fel på utan någon företeelse i Sverige som gör att människor går arbetslösa i åratal. Det är inte svårt att räkna ut att den negativa attityden till speciellt utomeuropeiska invandrare är ett stort hinder för inträdet på arbetsmarknaden.

Samma problem har man i Danmark. Där kräver nu de femton största företagen ett stopp för den negativa propagandan mot invandrare eftersom det hotar Danmarks tillväxt (SvD).

Sverigedemokraterna vill att "invandringens kostnader" ska utredas. En anledning till att detta är mycket svårt är att det inte är självklart vilka kostnader som orsakas av invandring och vilka som orsakas av främlingsfientlighet. Invandrares arbetslöshet brukar betraktas som kostnader för invandringen men att invandrare som är arbetslösa i Sverige får arbete utomlands visar att arbetslösheten delvis orsakas av främlingsfientligheten.

När man utreder invandringens kostnader måste man därför samtidigt utreda kostnaden för Sverigedemokraterna och andra främlingsfientliga krafter. Deras hets mot invandrare är numera finansierat med skattemedel. De hundratals miljoner de får i partistöd lär dock bara vara en mindre del av kostnaden som främlingsfientligheten står för.

Lars Persson

tisdag 22 mars 2011

Integrationen blir aldrig tillräckligt bra för rasisterna

En av de vanligaste fraserna i den politiska debatten är "integrationen har misslyckats". Samtidigt som detta mantra upprepas brukar det komma påståenden om att invandring och integration får inte diskuteras. Amanda Björkmans artikel i Svenska Dagbladet är inget undantag.

Amanda Björkman tycks tro att rasism finns därför att integrationen har misslyckats och hade bara integrationen varit perfekt hade det heller inte funnits någon rasism. Men integrationen kan aldrig bli tillräckligt bra i rasisternas ögon.

Vad finns det för grund att påstå att integrationen har misslyckats? Det som de flesta tycks gå efter är antalet negativa artiklar i media jämfört med de positiva. Men varje artikel om brand i en container i Rosengård balanseras inte av en artikel om invandrare som går till jobbet och betalar skatt helt enkelt därför att det inte finns något nyhetsvärde i det senare. Integrationen har i själva verket lyckats för de flesta invandrare eftersom de flesta har jobb, talar svenska, har ungefär samma utbildningsnivå som infödda och bor i samma områden som infödda (Newsmill: Myt att integrationen har misslyckats).

Om de som kallar sig "invandringskritiska" bara var just kritiska mot invandringen och inte rasister så skulle det räcka med en riktig beskrivning av invandringen och integrationen för att stödja deras argument. Men ingen blir upprörd av att de flesta invandrare arbetar och betalar skatt och att bara en liten del orsakar problem. Den som har en rasistisk agenda måste därför ljuga, och det gör de också ohämmat. De ljuger om vilka som invandrar och varför, vilken utbildning invandrarna har och vilka ekonomiska konsekvenser invandringen för med sig. Enskilda negativa händelser förvandlas till en kollektiv skuld för alla invandrare.

Om exempelvis Sverigedemokraterna bara var "invandringskritiska" så borde de vara positiva till de invandrare som integreras allra bäst, nämligen anhöriginvandrarna. Anhöriginvandrarna kommer i de flesta fall till väletablerade anknytningspersoner som i nära 60% av fallen är svenska medborgare där en tredjedel av anknytningspersonerna dessutom är födda i Sverige. De belastar samhället mindre än infödda eftersom de kommer till Sverige som unga vuxna och med en utbildning. Ändå är det just anhöriginvandringen som Sverigedemokraterna är mest negativa till och i stort sett vill stoppa.

Det är naivt att tro att rasismen beror på dålig integration hos invandrare. Att det däremot är politiskt korrekt att ständigt säga att integrationen har misslyckats är det bästa stöd rasisterna kan få.

Lars Persson

söndag 20 mars 2011

Ensamkommande barn blev Årets chef i Malmö

Skånska Dagbladet har idag ett reportage om ett fd ensamkommande barn. Ajsela Music kom till Sverige från Bosnien som 13-åring, utan sina föräldrar. Många ensamkommande barn uttrycker drömmar och förhoppningar om att skaffa sig utbildning och bli framgångsrika i arbetslivet. För Ajsela Music har vi facit. Hon tog en socialomsorgsexamen och en socionomexamen och dessutom en filosofie magister vid Lunds universitet. Sedan 2004 har hon haft chefspositioner inom omsorgen och 2010 utsågs hon till Årets chef i Malmö stad.

Det finns några tusen andra ensamkommande barn och ungdomar som står i startgroparna för att låta det svenska samhället utnyttja deras potential.

Tyvärr finns inte artikeln om Ajsela Music på nätversionen av Skånska Dagbladet men istället kan man läsa om henne i tidskriften Spaning.

Lars Persson

fredag 4 mars 2011

Beklämmande avundsjuka mot papperslösa

Regeringens och Miljöpartiets uppgörelse om migrationspolitiken är en välkommen justering av reglerna i rätt riktning. Det återstår dock att se vad resultatet blir i praktiken. Migrationsverket och Migrationsdomstolarna föredrar ofta att tolka lagen på det minst generösa sätt som är möjligt.

Beklämmande är dock den avundsjuka som riktas mot en mycket utsatt grupp, de papperslösa, för att de ska få självklara rättigheter som nödvändig sjukvård och skolgång för barnen. Att Sverigedemokraterna spyr sin vanliga galla är inte förvånande men tyvärr finns det även en del skribenter som ännu inte "kommit ut" som Sverigedemokraterna som har samma retorik. Således utmålar Merit Wager alla papperslösa som lycksökare. En anonym ledarskribent i Svenska Dagbladet hånar på bästa SD-maner snällhet. Dagens Nyheter däremot har en positiv syn på överenskommelsen.

Resonemanget att papperslösa är brottslingar förutsätter att asylprövningen är felfri och att alla som får avslag verkligen inte har skyddsbehov. Att så inte är fallet visas av att många av Migrationsverkets avslag ändras av Migrationsdomstolarna och att Migrationsdomstolarna bedömer likartade fall olika. Ny information har också fått Migrationsverket att ändra tidigare avvisningsbeslut. Alla papperslösa är således inte lycksökare och kriminella utan försöker bara överleva.

Kostnadsberäkningen kan som vanligt alltid ifrågasättas när det gäller migration och integration. Kostnaden för sjukvård kommer förmodligen inte bli så stor. I Region Skåne har man gett sjukvård till papperslösa under några år och år 2008 var den kostnaden bara ca 300000 kronor.

Att ge undervisning till barn är inte bara en utgift utan är också något som samhället tjänar på. En del av de papperslösa får så småningom stanna efter en ny prövning. Att barnen då fått undervisning istället för att missa flera månader och kanske år av utbildning besparar naturligtvis samhället stora kostnader som annars skulle uppkomma genom en försenad introduktion på arbetsmarknaden.

Lars Persson