onsdag 30 december 2009

Är hedersvåld från sverigedemokrater bättre?

När en invandrare begår ett våldsbrott benämns det "hedersvåld" och påstås ha en kulturell orsak. Därmed kan man beskylla alla invandrare för att vara våldsamma eftersom det ingår i deras kultur. Att invandrarna kommer från över 160 olika länder hindrar inte bl.a. Sverigedemokraterna att påstå att invandrare just ifråga om våldsbrott har en gemensam kultur (utom de invandrare som är sverigedemokrater förstås).

Varför måste alla invandrare stå till svars när en invandrare begått ett brott medan sverigedemokrater inte har något kollektivt ansvar när en sverigedemokrat begår brott? Sverigedemokrater förenas ju dock av sin värdegrund och människosyn, vilket inte är fallet för invandrare.

Sydöstran berättar om en sverigedemokrat i Blekinge som anklagas för upprepade fall av misshandel av sin sambo. Bland annat har han hotat begrava henne levande i en grop i skogen.

Richard Jomshof, ordförande för Sverigedemokraterna i Karlskrona tycker att han är en sympatisk och trevlig kille. Kopplingen till Sverigedemokraterna försöker han skyla över med att mannen inte betalt medlemsavgift. Att han har ett förtroendeuppdrag för Sverigedemokraterna förklarar Jomshof med att de inte hade tillräckligt med namn.

Så vilka kvalifikationer är viktiga för en förtroendevald sverigedemokrat?

Lars Persson

Fler länkar: BLT

Allt är invandrarnas fel enligt SD

Leif Lewin, professor emeritus i statskunskap vid Uppsala universitet, skriver i Svenska Dagbladets Brännpunkt att man måste kräva svar från Sverigedemokraterna om hela politiken. Det kommer att visa på den valhänthet och brist på konkretion som tillkommer alla enfrågepartier, skriver Lewin.

Det är naturligtvis riktigt att ett parti som vill in i Riksdagen måste ha en politik på alla viktiga områden. Att SD inte har det framgick tydligt av Expressens utfrågning 16 september 2009. Jimmie Åkesson försökte uppfinna en politik under intervjuns gång, bl.a. beträffande miljö och arbetsgivaravgifter.

Man måste dock vara beredd på att SD hela tiden försöker styra in debatten på invandringen, vilket ämne som än avhandlas. Jimmie Åkesson har sagt att SD har ett invandringsperspektiv på allt, eller med andra ord: allt är invandrarnas fel. Våldtäkterna är invandrarnas fel trots att bara 0,22 procent är misstänkta för våldtäkt. Att ett åldrigt par inte får bo tillsammans är på något sätt också invandrarnas fel. För det mesta hänvisar man till kostnader trots att invandrarhushåll i genomsnitt ger ett ekonomiskt överskott till samhället.

Den som tänker debattera med Sverigedemokraterna om vilken politisk fråga som helst måste därför ha genuin kunskap också om invandring och integration eftersom SD hela tiden kommer att försöka leda in diskussionen på det ämnet.

Lars Persson

tisdag 29 december 2009

Lätt att debattera mot SD för den som har kunskap

Socialdemokraten Andreas Schönström säger i en artikel i Sydsvenskan att Socialdemokraterna inte ska debattera med Sverigedemokraterna. "Risken är att vi förlorar en debatt som ändå aldrig går att vinna", säger han.

Det kan upplevas svårt att bemöta SD:s argument för den som inte har kunskap om invandring och integration. SD kastar ur sig påståenden som kan misstas som fakta, men i verkligheten är det ofta rena påhitt.

SD påstår att människor kommer till Sverige för att leva på välfärdssystemet. Verkligheten är att den vanligaste anledningen att komma till Sverige är att man har make eller maka här. Andra stora grupper är studenter och arbetskraftsinvandrare.

SD påstår att de flesta invandrare är arbetslösa. I verkligheten arbetar majoriteten av invandrarna och räknat på alla åldrar arbetar lika stor andel invandrare som infödda.

SD påstår att invandringen kostar. Verkligheten är att invandrarhushåll betalar mer till samhället än de får tillbaka i transfereringar.

Debattera mot Sverigedemokraterna men läs först på, t.ex. här:

Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi
Vilka invandrar till Sverige?
Utbildning hos invandrare

måndag 28 december 2009

Minusröster skulle hålla rasismen borta

I valen till riksdag och andra beslutande församlingar röstar vi på det parti vi tycker bäst om, även om vi inte är överförtjusta i något av dem. Om man kunde välja att istället lägga en minusröst på det parti man tycker sämst om och som man absolut inte vill ska få något inflytande så hade Sverigedemokraterna snabbt utraderats från alla kommunfullmäktige och inte haft en chans att komma in i Riksdagen.

Jimmie Åkessons artikel i Aftonbladet i höstas gav kanske någon promille fler röster till SD men gjorde också att de flesta fick upp ögonen för att det är ett parti som värderar människor efter härkomst. Alla riksdagspartier har deklarerat att de inte kommer att regera tillsammans med SD. Den uppfattningen delas av svenska folket. Enligt Sifo vill 87 procent inte att en minoritetsregering ska samarbeta med SD. Sverigedemokraterna är det i särklass mest avskydda partiet av de som har chans att ta riksdagsplatser 2010.

Lars Persson

Länkar: SvD, DN, SDS, GP, HD, SkD

söndag 27 december 2009

Lyxcontainer genom Europa?

Fem barn och ungdomar från Afghanistan har tagits om hand av Höglandskyrkan i Sävsjö sedan de dumpats i skogen av människosmugglare, uppger Sveriges Radio Jönköping. De har varit instängda i ett lönnfack i en container under uppskattningsvis 18 dygn och bara släppts ut på nätterna för att få mat.

Är det någon förnuftig människa som tror att man genomgår sådana strapatser och risker utan att ha välgrundad anledning att fly? Pöbeln fortsätter att tala om bidragsturism men det är just det som är kännetecknande för pöbeln att man inte låter sig påverkas av fakta eller av någon utanför den egna gruppen.

Fler länkar: DN, SvD, Aftonbladet, Expressen, Barometern, HD, SDS, GP

Låt inte rädslan äta upp kärleken

Två skribenter tar idag upp generaliseringarna som ofta drabbar invandrare. Dilsa Demirbag-Sten skriver i Göteborgsposten att "Invandrare förblir alltid invandrare i Sverige". Även sedan en invandrad etablerat sig är stämpeln framförallt invandrare medan andra, mer relevanta epitet, som granne, lärare eller entreprenör kommer i skymundan.

Även den som inte invandrat betraktas ibland som invandrare om en av föräldrarna invandrat. Det gäller framförallt i negativa sammanhang. Dilsa Demirbag-Sten skriver att hennes barn betraktas som svenskar så länge som de är laglydiga men om de begår brott eller blir arbetslösa flyttas de till statistiken över invandrare.

Av medias rapportering kan man lätt få intrycket av att alla invandrare är muslimer och dessutom fundamentalistiska sådana. Ofta får muslimska ledare företräda alla muslimer trots att, som Olle Svenning skriver i Aftonbladet, de flesta muslimer har en moderat inställning till religionen, ungefär som de många "vanekristna" som finns i Sverige. Det är uppenbart för alla som träffar invandrare, även muslimska, i verkligheten och inte bara läser om dem i media.

Främlingsrädslan tar sig sådana absurda uttryck som att man påstår sig kunna räkna ut hur många starkt religiösa muslimer det kommer att finnas i framtiden. Man använder sig då av födelsetalen hos olika grupper. Men religiös tro är inte medfödd och därför är sådana beräkningar bara dumheter.

Det ligger i människans natur att vara rädd för det okända. Främlingsrädsla måste därför bekämpas genom att människor från olika grupper möts och lär känna varandra i verkligheten, inte via sensationsartiklar i media. Poeten Cletus Nelson Nwadiki från Nigeria, numera Nässjö, skriver:

"Ni som har kärleken i era hjärtan, låt inte rädslan äta upp den".

söndag 20 december 2009

Det är en mänsklig rättighet att få gifta sig

Flera medier rapporterar idag att polisen stoppat ett bröllop mellan en svensk medborgare och en asylsökande som fått avslag på sin ansökan. (SDS, DN, SvD, Aftonbladet, Expressen, SkD, TA, YA)

Artikel 16 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna säger:
"Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj." Det är alltså ett klart fall av brott mot de mänskliga rättigheterna.

Anders Kristersson, inre befäl vid Malmöpolisen säger att det gällde att agera innan de hunnit gifta sig. Avsikten med polisingripandet var alltså att förhindra giftermålet.

Jonas Lindgren, kommunikationschef på Migrationsverket säger att giftermål med en svensk medborgare har ingen betydelse när asylärendet avslutats. Polisens avsikt tycks istället vara att förhindra att personen senare ska kunna söka uppehållstillstånd som anhörig.

Den som är gift med en svensk medborgare har rätt till uppehållstillstånd såvida inte äktenskapet anses oseriöst. Den bedömningen gör Migrationsverket med hjälp av intervjuer där båda parter ska redogöra för vad de vet om varandra. Sådana utredningar gör inte polisen och de kan därför inte göra en sådan bedömning. Det är inte polisens uppgift att avgöra om en person ska få uppehållstillstånd eller inte.

Enligt lagen skulle ärendet ha den här gången:
1. Mannen och kvinnan tillåts gifta sig.
2. Mannen lämnar Sverige eftersom han inte har uppehållstillstånd.
3. Mannen söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin svenska hustru.
4. Migrationsverket prövar ansökan och beviljar uppehållstillstånd såvida man inte kan visa att äktenskapet är oseriöst.

Lars Persson

söndag 13 december 2009

Aftonbladets Johanne Hildebrandt förstår inte varför SD får 5 procent

För några dagar sedan var det Aftonbladets Monica Gunne som inte förstod sig på invandringspolitiken. Idag förstår inte Aftonbladets Johanne Hildebrandt varför SD får 5 procent i senaste opinionsundersökningen.

Kanske beror det på att Johanne Hildebrandt och hennes journalistkollegor på flertalet mediaföretag ständigt hjälper till att ge en negativ bild av invandringen genom att sprida desinformation? Som t.ex. att återigen upprepa lögnen att det tar sju år för invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Kanske försvarar sig journalistkåren med att de bara återger vad regeringen skriver. Ett pressmeddelande från regeringen nyligen skrev nämligen just detta. Sanningen är dock att det bara gäller en fjärdedel av invandrarna, nämligen de som får asyl och deras anhöriga. På en fråga från Vi i Sverige svarar Henrik Emilsson, Integrationsdepartementet:


Du har rätt i att målgruppen för reformen inte framkom tydligt i pressmeddelandet. I propositionen och i det faktablad som presenterades samtidigt med pressmeddelandet på regeringens hemsida framgår det vem målgruppen är för reformen.

http://www.regeringen.se/sb/d/11291/a/136026
(här finns länk till propositionen och informationsmaterial)

"Den målgrupp som omfattas av lagen är flyktingar, andra skyddsbehövande med uppehållstillstånd och deras anhöriga i åldern 20–64 år.
Även nyanlända i åldern 18–19 år omfattas om de saknar föräldrar i Sverige."

För tydlighetens skull bör tilläggas att anhöriga ovan gäller anhöriga som ansluter till en person inom två år efter uppehållstillstånd.

Uppgiften om mediantiden från uppehållstillstånd till arbete gäller för målgruppen för reformen, alltså bara en del av alla nyanlända invandrare.

Journalister kan inte försvara sig med att de bara återgett ett felaktigt pressmeddelande. Det är journalistens jobb att göra efterforskningar, inte att bara skriva av andra. Att okritiskt återge vad regeringen skriver sysslade Pravda med under sovjettiden.

Lars Persson

Fler länkar: SvD, Aftonbladet, Expressen, HD, GP

Uppdatering: För övrigt är inte Expressens Jan-Olof Bengtsson mer noggrann med att kolla fakta.

fredag 11 december 2009

Skånska Dagbladets sverigedemokratiska hatblogg

På Skånska Dagbladets ledarsida dyker då och då upp inlägg som annars bara förekommer på hatbloggar från Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna eller Folkfronten. För en tid sedan använde en av tidningens ledarskribenter, Lars J Eriksson, typisk SD-retorik när han bland annat skrev att "öppnare gränser leder direkt till socialbyråerna". Nu är det Alf Ronnby som luftar sitt muslimhat.


Ronnby tar den extreme Muammar Ghadaffi som exempel på "muslimska maktanspråk" och påstår att Europa utsätts för en invasion av muslimer. Han skriver: "Men när muslimska flickor blir en majoritet i skolan och kräver att alla flickor ska ha huvudduk, då ser vi vilka obehagliga konsekvenser muslimsk kultur kan få."


Har Alf Ronnby helt missat att det är muslimernas frihet att klä sig som man vill som hotas?


Det är groteska vanföreställningar som släpps fram på Skånska Dagbladets ledarsida. Det förminskar sidan till en av de otaliga hatbloggar som finns på internet.


Lars Persson

torsdag 10 december 2009

Aftonbladets Monica Gunne förstår inte invandringen

I en kolumn i Aftonbladet skriver Monica Gunne att hon försökt läsa in så gott som allt om svensk invandrngspolitik men att hon inte förstår. Det hindrar henne dock inte från att tvärsäkert uttala sig i frågan. Då är det inte så konstigt att det blir fel.

Monica Gunne frågar: Varför är det okej att hoppa av undervisningen i svenska?
Svar: Därför att när man får arbete, vilket är en vanlig anledning till att avbryta svenskstudierna, så måste man prioritera det framför att lära sig mer svenska. Det är också okej att göra uppehåll när man får barn. Och naturligtvis avbryter man svenskstudierna om man flyttar från Sverige.

Monica Gunne frågar: Varför behöver bara 6 procent av de som söker asyl och uppehållstillstånd visa sina pass?
Svar: Så är det inte. Det finns ingen chans att få uppehållstillstånd som anhörig, arbetskraftsinvandrare eller student utan att visa passet. Av de som fick uppehållstillstånd 2008 måste alltså minst 88 procent kunna identifiera sig.

Lars Persson

onsdag 9 december 2009

Invandrare vet bäst själva hur man integrerar sig

Allt fler börjar nu inse att det är invandrare och deras anhöriga som är de främsta integrationsexperterna. I DN skriver Oskar Nordström Skans och Olof Åslund, nationalekonomer vid Uppsala universitet, att det är fel att styra invandrares bosättningsmönster. En sådan styrning minskar boendesegregationen men försämrar integrationen på arbetsmarknaden. Det är egentligen inte så svårt att förstå. Alla vill ha ett bättre liv. För ett bättre liv krävs egenförsörjning. Det uppnår man lättast med hjälp av släktingar och andra landsmän och deras kontaktnät. Författarna pekar liksom tidigare rapporter på att diskriminering är ett betydande hinder för att komma in på arbetsmarknaden.

Den starkaste segregationen är inom familjebildningen skriver Nordström Skans och Åslund. De som kommit till Sverige som barn har i hälften av fallen en partner med invandrarbakgrund. Men är det inte ett bra tecken att den andra hälften lever med en partner som inte har invandrarbakgrund? Andelen familjer som består av både invandrade och infödda ökar stadigt och av de barn som föds numera har 11 procent en utrikes och en inrikes född förälder. Dessa familjer är mycket välintegrerade och SCB:s statistik visar år efter år att de en av de grupper som bidrar mest till samhället ekonomiskt.

Författarna skriver att segregationen har ökat men det är inte helt sant. De påpekar också att det beror på att invandrarna blivit fler. Av alla invånare med utländsk bakgrund i Sverige bodde i själva verket bara 14,1 procent i de 38 områden som klassas som LUA-områden mot 15,1 procent 2002. LUA-områden är områden som omfattas av lokala utvecklingsavtal mellan regeringen och kommunerna i syfte att bryta utanförskapet. Det bor alltså allt fler invandrare utanför LUA-områdena. Även inom LUA-områdena har utanförskapet minskat. I 32 av de 38 områdena har andelen förvärvsarbetande ökat mellan 2006 och 2007 och i 36 av områdena har bidragens andel av inkomsten minskat.

Lars Persson

Länk till rapporten från SNS
Fler länkar: SvD, DagensPS

söndag 6 december 2009

Vem bör ha rösträtt?

Häromdagen skrev jag en artikel i Newsmill där jag frågade vilka som är "folket" i en folkomröstning. Redaktionen fick ett uppskattande e-mail från Gustaf Arrhenius, docent vid Filosofiska institutionen, Stockholms universitet, och tips om några artiklar han skrivit i ämnet. Den som vill fördjupa sig i ämnet kan med fördel läsa Arrhenius artikel "Vem bör ha rösträtt?"

Lars Persson

Fler länkar: Göteborgsposten