fredag 28 augusti 2009

Tage Danielsson om Sverigedemokraterna

De senaste dagarna har Sverigedemokraterna än hamnat över 4 procent, än under. I DN/Synovates mätning hamnar de på 3,2 procent (3,3 procent i juni). Man kommer att tänka på Tage Danielssons text till "Livet i Finnskogarna":

"Än så går det upp, sen går det ner, sen går det upp. Sen så går det ner, sen går det ännu längre ner..."

Fler länkar: SvD

tisdag 25 augusti 2009

Mora kommun svarar på integrationsfrågor

"Får flyktingar bidrag resten av livet?
Får flyktingar ta hit hela släkten?
Går flyktingarna före i till exempel bostadskön?
Får flyktingarna lära sig vad som gäller här?"

Det här är några exempel på frågor som Mora kommun svarar på under rubriken Veckans integrationsfråga. Många vanliga frågor får här ett svar från de som arbetar med integration i Mora.

söndag 23 augusti 2009

Rättvis bild av invandringen stoppar SD

I en undersökning av Sifo som publiceras i flera tidningar får Sverigedemokraterna 4,2 procent av väljarsympatierna. Statsminister Fredrik Reinfeldt tror att intresset för SD kommer att minska närmare valet. Det kan bli så, men då måste andra partier och i synnerhet media sluta med att ofrivilligt stödja SD genom att ge en skev bild av invandringen.

När det skrivs något om invandring och integration så är urvalet av nyheter i högsta grad skevt och ofta förekommer rena felaktigheter. Media älskar sensationsjournalistik och det är mycket intressantare att skriva om några stenkastande ungdomar i Rosengård eller arbetslösheten i Herrgården än att skriva om den stora majoritet som går till jobbet varje dag, lever laglydigt och betalar skatt.

Just Rosengård får ofta stå för den bild av invandringen som förmedlas av media. Men då låter man 1 procent av Sveriges invandrare ge den generella bilden. Ofta finner man inte eländet i Rosengård vara tillräckligt stort utan använder en ännu mindre del, t.ex. Herrgården, för att illustrera hur invandrare i allmänhet lever.

En mer rättvis bild skulle tala om att bara någon procent av Rosengårds ungdomar är ett bekymmer för polisen. Att de flesta invandrare i arbetsför ålder arbetar. I själva verket arbetar lika stor andel invandrare som infödda räknat på alla åldrar. Det skulle också framgå att utrikes födda hushåll betalar mer till samhället än de får tillbaka i form av bidrag.

De här vardagliga sakerna får aldrig några stora rubriker om de överhuvudtaget nämns. Hur ska då allmänheten kunna få någon annan uppfattning än att invandringen belastar samhället och hotar välfärden? Inte ens politikerna i riksdagspartierna, som borde sätta sig in i frågan mer djupgående, känner till att de flesta invandrare inte lever i ghetton utan mitt ibland oss andra. Att de ofta lever i samma familjer som svenskar, arbetar och inte får ett öre i socialbidrag.

Det är medias oriktiga bild av invandringen som gör att vi riskerar att få ett främlingsfientligt parti som Sverigedemokraterna i Riksdagen. De andra partierna försöker motverka detta genom att antingen ignorera SD eller att påpeka deras ursprung i BSS-rörelsen. Det fungerar uppenbarligen inte utan kan istället ge ökad uppmärksamhet åt partiet. Istället hjälper de omedvetet SD till riksdagsplatser genom att förstärka bilden av invandringen som ett problem.

Utan invandringsfrågan skulle Sverigedemokraterna vara ett utslätat parti som inte skulle väcka intresse hos många. Lösningen för att hålla SD utanför Riksdagen är därför att ge en riktig bild av invandringens betydelse för Sverige. När folk får veta att invandrarnas skatter hjälper till att betala allas välfärd är det inte många som vill ge Sverigedemokraterna något inflytande.

Lars Persson

SvD
DN
SDS
Aftonbladet
Expressen
GP

lördag 22 augusti 2009

Lagen tvingar inte isär familjer

Migrationsminister Tobias Billström skriver i Svenska Dagbladet att barn inte ska behöva skiljas från sina föräldrar därför att en förälder inte kan ansöka om uppehållstillstånd inom Sveriges gränser. Han skriver:

"Dagens bestämmelser om i vilka fall en ansökan om anhöriginvandring kan ske inifrån landet är för stränga. Därför ska lagen ändras så att föräldrar med barn i Sverige i fler fall ska kunna ansöka om och beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning inifrån landet.
Inom Regeringskansliet pågår nu arbetet med att ta fram ett sådant förslag."

Frågan har bland annat aktualiserats därför att den ryska medborgaren Inna Skorik och hennes nyfödda barn ska utvisas trots att hon är gift med en person som har permanent uppehållstillstånd och de har ett gemensamt barn sedan tidigare. Vi har tidigare skrivit om detta (Svensk lag gäller tydligen inte för Migrationsverket).

Utlänningslagen säger att uppehållstillstånd skall beviljas till den som är gift med en person som har anknytning till make eller barn som har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Anledningen till att Migrationsverket kräver att Inna Skorik ska återvända till Ryssland och ansöka därifrån är 18 § i utlänningslagen som säger:

"En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan."

Varken Migrationsverket eller Tobias Billström har tydligen läst fortsättningen på paragrafen där det står:

"Detta gäller dock inte om
5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1-4, 3 a § första stycket 1-3 eller andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där"

3 § första stycket 1 avser: "en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige".

3 § första stycket 2 avser: "ett utländskt barn som är ogift och
a) har en förälder som är bosatt, eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning, i Sverige, eller,
b) har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt, eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning, i Sverige".

Så frågan till Tobias Billström måste bli vad det är i lagen som måste ändras för att man inte ska fortsätta splittra familjer. Det enda som behöver ändras är kanske att Migrationsverket måste börja följa lagen.

Tobias Billström skriver också om ämnet i Göteborgsposten.

Lars Persson

onsdag 19 augusti 2009

Centern kritiserar Skånska Dagbladet

Centerpartiet tar nu avstånd från de åsikter Skånska Dagbladets ledarskribent Lars J Eriksson framfört om asyl- och arbetskraftsinvandring. I en debattartikel i Sydsvenskan bemöter Centerpartiets talesperson i migrationsfrågor, Fredrick Federley de ledarartiklar som SkD publicerade 14 juli och 10 augusti.

Lars J Erikssons artiklar kunde lika gärna varit publicerade i SD-kuriren. Ingen kan märka skillnaden mellan Erikssons argument och typisk SD-retorik. Där finns t.ex. uppfattningen att vissa grupper är onda, dvs. muslimer, och att det därför är märkligt att de kan få asyl i Sverige eftersom de är "förföljare".

Där finns också det klassiska SD-argumentet att det är billigare att hjälpa människor i deras hemländer än att ge dem uppehållstillstånd i Sverige. Hur har Lars J Eriksson tänkt sig att människor som förföljs av sin regering ska hjälpas i sitt hemland? Ska Sverige invadera landet och störta regeringen?

Vi har tidigare kommenterat artiklarna här:
SD-retorik från SkD
Mer främlingsrädsla från Skånska Dagbladet

Lars Persson

tisdag 18 augusti 2009

Svensk lag gäller tydligen inte för Migrationsverket

Lars H Gustafsson och Henry Ascher från Svenska barnläkarföreningen riktar i Göteborgsposten allvarlig kritik mot att en rysk kvinna och hennes nyfödda dotter hotas av utvisning. Inna Skorik är gift med en man som har permanent uppehållstillstånd i Sverige och de har en gemensam dotter som också har uppehållstillstånd.

Lars H Gustafsson och Henry Ascher hänvisar till barnkonventionen medan Migrationsverket och migrationsminister Tobias Billström hänvisar till svensk lag. Är det då så att svensk lag gör det omöjligt att ge uppehållstillstånd i det här fallet? Nej, i Utlänningslagen 5 kap., 3§ står att uppehållstillstånd skall ges till:

1. en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,
2. ett utländskt barn som är ogift och
a) har en förälder som är bosatt, eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning, i Sverige, eller,
b) har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt, eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning, i Sverige

Inna Skorik har alltså anknytning både till sin make och sitt barn som båda har permanent uppehållstillstånd. Hennes nyfödda barn har dessutom anknytning till sin far. Dessutom ger 1 kap. anvisningar om hur lagen ska tillämpas:

8 § Lagen skall tillämpas så att en utlännings frihet inte begränsas mer än vad som är nödvändigt i varje enskilt fall.

10 § I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.

Tobias Billström säger att barnkonventionen inte är svensk lag, men för honom och Migrationsverket gäller tydligen inte heller svensk lag i Sverige.

Lars Persson

måndag 17 augusti 2009

Illegalt att ha otur?

Ett okänt antal personer som fått avslag på sin asylansökan lever gömda i Sverige. En del kallar dem "illegala invandrare", men är det illegalt att försöka överleva?

Det finns åtskilliga undersökningar och vittnesmål som visar att asylprocessen inte är rättssäker. Idag skriver DN återigen om de stora skillnader i bedömning som finns mellan de tre migrationsdomstolarna i Malmö, Göteborg och Stockholm. Migrationsdomstolen i Göteborg har beviljat permanent uppehållstillstånd (PUT) till 36,5 procent av de somalier som överklagat sina avslag. Motsvarande siffra för Malmö är 14 procent och för Stockholm högst 20 procent. "Det här är inte acceptabelt. Skillnaden mellan domstolarna är anmärkningsvärd", säger Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik. Läs även Papperslösa flyktingar i nytt ljus.

Det har också visat sig att andelen beviljade uppehållstillstånd varierar mycket mellan enskilda domare vid samma domstol trots att målen lottas ut till domarna (Migrationsdomstolarna skapar sina egna lagar). Att asylprövning inte är en exakt vetenskap visas också av att av 253 eritreaner som fått avslag på sin asylansökan i migrationsdomstolen fick en fjärdedel uppehållstillstånd sedan Migrationsverket fått ny information om förhållandena i Eritrea.

Flera nämndemän i migrationsdomstolarna har dessutom riktat stark kritik mot att de asylsökandes ombud inte företräder sina klienter på ett tillfredsställande sätt.

En sådan rättsosäkerhet skulle aldrig accepterats i andra typer av domstolsärenden, inte ens om det rört sig om mindre brott eller tvister. Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut kan många gånger vara en fråga om liv eller död. Man bör därför vara försiktig med att döma människor som "illegala" därför att de väljer att leva gömda i Sverige. Ofta vet de förmodligen saker som vi andra, Migrationsverket och migrationsdomstolarna inte vet.

Lars Persson

fredag 14 augusti 2009

Asyl, anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring

Frida Johansson-Metso skriver i en ledarkrönika i Göteborgsposten att migrationsministerposten bör delas upp i två, en minister för frivillig migration och en för asyl. Nog borde det väl gå att hitta någon som är tillräckligt kompetent för att vara minister för hela migrationen, men bortsett från det så pekar Frida Johansson-Metso på den viktiga skillnaden mellan asyl och annan migration.

Vi har tidigare skrivit om asyl och annan invandring. Den som flyr från krig eller förföljelse är i en mycket utsatt situation. Man måste ofta lämna allt för att flytta till ett okänt land långt borta. Man kan ha upplevt traumatiska händelser som kan kräva speciella insatser av samhället för att komma över. Att hjälpa människor i nöd är en medmänsklig skyldighet. Det är inget man kan ha lönsamhetskrav på.

År 2008 gavs en fjärdedel av uppehållstillstånden till människor som behövde asyl eller till deras anhöriga. Resten av uppehållstillstånden gavs till studenter, arbetskraftsinvandrare och anhöriga till andra än skyddsbehövande. Förutsättningarna för dessa är mycket bättre än för flyktingar. Studenterna kommer till Sverige för att studera under några få år och de har försörjningen ordnad innan de kommer hit. Arbetskraftsinvandrarna försörjer sig genom arbete och många av dessa stannar också bara i Sverige några månader eller år.

Av anhöriginvandrarna är mer än hälften anhöriga till svenska medborgare och en tredjedel av anknytningspersonerna är dessutom födda i Sverige. Dessa kommer till väletablerade invånare i Sverige och har därför i allmänhet lätt för att finna sig tillrätta. Något särskilt stöd till försörjningen finns inte utan de försörjs av sina anhöriga tills de kan börja arbeta.

För samhällsekonomin kan en invandrare innebära en kostnad eller en intäkt, främst beroende på anledningen till att man invandrat. Den första tiden innebär i regel kostnader för samhället men för de flesta vänder detta till en intäkt efter ett fåtal år. Därför betalar invandrarhushåll i genomsnitt mer till samhället än de får tillbaka. Allra mest betalar hushåll som består av både invandrare och infödda (Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi).

Lars Persson

SD:s "studiebesök" i riksdagen

Igår kom en undersökning från United Minds som visade 5,6 procent väljarsympatier för Sverigedemokraterna. Genast blev det stora rubriker och spekulationer om en vågmästarroll i riksdagen.

Några timmar senare kommer Skop med en undersökning som visar att SD minskar från 3,3 till 3,1 procent. Blir det lika stora rubriker nu?

United Minds undersökning görs via internet. Det innebär att inte alla har samma chans att vara med, påpekar Jan Strid, lektor vid institutionen för journalistik och masskommuniktion vid Göteborgs Universitet i Svenska Dagbladet. Röstningen i riksdagsvalet görs ju inte via internet.

DN jämför Sverigedemokraternas och Piratpartiets chanser att komma in i riksdagen och menar att de delvis slåss om samma väljare. Sverigedemokraterna har ett bättre utgångsläge, menar man, eftersom de har en bättre organisation.

Piratpartiet har dock chans att bygga upp sin organisation och att konkretisera sin hastigt hoprafsade politik. Sverigedemokraterna däremot har en politik som går ut på att skapa motsättningar mellan människor och inskränka deras frihet. Svenskar ska t.ex. inte få bilda familj med vem man vill. Deras propaganda mot människor med en etnisk tillhörighet de inte gillar är starkt snedvriden. När det blir allmänt känt vad Sverigedemokraterna vill genomföra och vilka konsekvenser det får är det inte längre något bra utgångsläge för SD.

Lars Persson

Fler länkar: SDS

tisdag 11 augusti 2009

Skattefinansierad främlingsfientlighet finns redan

Kurdo Baksi skriver idag i Expressen att Nationaldemokraternas partiorgan Nationell idag nu är berättigade till presstöd. Han vädjar till presstödsnämnden att trots det neka tidningen presstöd.

För de flesta känns det naturligtvis mycket besvärande att behöva betala skatt till sådan verksamhet. Redan idag går det dock stora summor till främlingsfientlig propaganda. Sverigedemokraterna får åtskilliga miljoner i partistöd från kommuner och landsting. Deras ungdomsförbund, SDU, tog bort medlemsavgiften för att kunna rekrytera tillräckligt många medlemmar för att skattebetalarna istället ska tvingas finansiera deras propaganda mot invandrare.

Inte heller den "vanliga" pressen är vaccinerad mot främlingsrädsla. Som vi kommenterat här, framför Skånska Dagbladets ledarskribent Lars J Eriksson för andra gången på kort tid typiska sverigedemokratiska argument. Även Skånska Dagbladet får presstöd.

Man får dock hoppas att Lars J Erikssons åsikter inte gäller för Skånska Dagbladet som helhet. Tidningen släpper ju faktiskt fram krönikörer med helt motsatt uppfattning. Så Kurdo Baksi får nog acceptera att det statliga stödet fördelas oberoende av vilka åsikter som framförs. Främlingsfientlighet måste istället bemötas med argument. Det är det vi arbetar med på bloggen "Vi i Sverige"

Lars Persson

Mer främlingsrädsla från Skånska Dagbladet

Skånska Dagbladets ledarskribent Lars J Eriksson fortsätter att analysera asylpolitiken på sitt speciella sätt. Han anser att asylpolitiken får absurda konsekvenser därför att Sverige "samtidigt tar emot människor från de grupper som förföljer och de som är förföljda". Som exempel tar han de olika grupperna från forna Jugoslavien och shiamuslimer, sunnimuslimer och kristna från Irak.

Lars J Eriksson tycks tro att vissa folkgrupper är onda och andra är goda. Så är det naturligtvis inte. I inbördeskrig drabbas civilbefolkningen i alla grupper. Under andra världskriget måste även tyskar fly. Det finns också otaliga exempel på att regimer förtrycker sina egna. Vill Lars J Eriksson påstå att det inte finns iranier som förföljs i Iran. Finns det inga kineser som förföljs i Kina?

Lars Persson

lördag 8 augusti 2009

Statistik om invandrare och infödda

Vi har samlat ofta efterfrågad statistik i vårt bibliotek. Den flesta uppgifterna har hämtats från SCB. Några kommer från Migrationsverket.

Där finns grundläggande befolkningsstatistik som:

Sveriges befolkning 2009-05-31: 9 283 722
Folkmängd 2008: 9 256 347
Födda 2008: 109 301
Döda 2008: 91 449
Invandrade 2008: 101 171
Utvandrade 2008: 45 294

Data finns också om:

Invandring 2008
Utvandring 2008
Befolkningsstatistik i sammandrag
Åldersklasser
Uppehållstillstånd
Familjernas storlek
Antal utrikes födda efter födelseland
Barn och ungdomar efter svensk/utländsk bakgrund

torsdag 6 augusti 2009

Vad är misslyckad integration?

"Integrationen är ett fiasko" ropar Aftonbladet ut i en debattartikel av Magnus Hagevi, Fil dr och universitetslektor i statsvetenskap vid Växjö universitet. Det är en variant på mantrat "integrationen har misslyckats" som ständigt upprepas i media. Det man brukar mena med misslyckad integration är att invandrare inte deltar fullt ut i samhället, t.ex. genom arbetslöshet, bidragsberoende eller kriminalitet. Med tanke på att majoriteten av invandrare i arbetsför ålder arbetar, att invandrarhushåll betalar mer till samhället än de får tillbaka och att bara en mycket liten andel av invandrarna är kriminella så är det alltid intressant att se vilka argument för misslyckad integration som ska fabriceras den här gången.

Det visar sig dock att artikeln handlar om något helt annat. Den handlar om att muslimer i Sverige i större utsträckning röstar på de rödgröna än på alliansen. Hur kan man få detta till att integrationen är ett fiasko? I så fall är integrationen av industriarbetare och jordbrukare också ett fiasko eftersom en majoritet av dem röstar på Socialdemokraterna respektive Centerpartiet (Allmänna valen 2006, del 4).

Det behöver inte vara artikelförfattaren som satt rubriken. Media anser sig ha rätt att fritt ändra i artiklar de publicerar, speciellt den viktiga rubriken. Rubriksättaren har uppnått sitt mål att än en gång inpränta att "integrationen är ett fiasko", väl medveten om att de flesta bara orkar läsa rubriken.

Lars Persson

söndag 2 augusti 2009

98,8 procent av Rosengårds barn och ungdomar bekymrar inte polisen

Nättidningen Mitt område har gjort en intervju med Rosengårds närpolischef Börje Aronsson. Intervjun ger en mycket balanserad bild av problemen i Rosengård och bakgrunden till dem.

Börje Aronsson säger att av Rosengårds 22 000 invånare är 8000 barn och ungdomar under 18 år. Cirka 100 av dem har polisen kontinuerlig kontakt med medan resterande 7900 inte bekymrar polisen i någon större utsträckning.

Det är i områdena Herrgården, Örtagården och Törnrosen som problemen är störst. Rosengård som helhet är däremot som vilket område som helst i Malmö, säger Börje Aronsson.