tisdag 18 augusti 2009

Svensk lag gäller tydligen inte för Migrationsverket

Lars H Gustafsson och Henry Ascher från Svenska barnläkarföreningen riktar i Göteborgsposten allvarlig kritik mot att en rysk kvinna och hennes nyfödda dotter hotas av utvisning. Inna Skorik är gift med en man som har permanent uppehållstillstånd i Sverige och de har en gemensam dotter som också har uppehållstillstånd.

Lars H Gustafsson och Henry Ascher hänvisar till barnkonventionen medan Migrationsverket och migrationsminister Tobias Billström hänvisar till svensk lag. Är det då så att svensk lag gör det omöjligt att ge uppehållstillstånd i det här fallet? Nej, i Utlänningslagen 5 kap., 3§ står att uppehållstillstånd skall ges till:

1. en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,
2. ett utländskt barn som är ogift och
a) har en förälder som är bosatt, eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning, i Sverige, eller,
b) har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt, eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning, i Sverige

Inna Skorik har alltså anknytning både till sin make och sitt barn som båda har permanent uppehållstillstånd. Hennes nyfödda barn har dessutom anknytning till sin far. Dessutom ger 1 kap. anvisningar om hur lagen ska tillämpas:

8 § Lagen skall tillämpas så att en utlännings frihet inte begränsas mer än vad som är nödvändigt i varje enskilt fall.

10 § I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.

Tobias Billström säger att barnkonventionen inte är svensk lag, men för honom och Migrationsverket gäller tydligen inte heller svensk lag i Sverige.

Lars Persson

4 kommentarer:

 1. I det här fallet är kritik befogad.

  Men ni kanske också skulle nämna att Henry Ascher är aktiv medlem i och representant för det öppet stalinistiska Kommunistiska Partiet (fd KPML(r)).

  Jodå, sådant har betydelse.

  SvaraRadera
 2. Nej, Johan Bensow. Henry Aschers politiska hemvist har ingen betydelse för vad som står i utlänningslagen.

  SvaraRadera
 3. augusti 18, 2009
  Gör barnkonventionen till lag!
  Detta har vänsterpartiet motionerat om i flera år. Det behövs inte ....har motargumentet varit. Vi anpassar efterhand Sveriges lagstiftning och barnkonventionen skall ändå följas. läs hela texten här..
  http://eva.olofsson.riksdagsvanstern.org/

  SvaraRadera
 4. Tyvärr hjälper det inte att göra barnkonventionen till lag så länge som Migrationsverket och migrationsdomstolarna vägrar följa lagen...

  SvaraRadera