lördag 8 augusti 2009

Statistik om invandrare och infödda

Vi har samlat ofta efterfrågad statistik i vårt bibliotek. Den flesta uppgifterna har hämtats från SCB. Några kommer från Migrationsverket.

Där finns grundläggande befolkningsstatistik som:

Sveriges befolkning 2009-05-31: 9 283 722
Folkmängd 2008: 9 256 347
Födda 2008: 109 301
Döda 2008: 91 449
Invandrade 2008: 101 171
Utvandrade 2008: 45 294

Data finns också om:

Invandring 2008
Utvandring 2008
Befolkningsstatistik i sammandrag
Åldersklasser
Uppehållstillstånd
Familjernas storlek
Antal utrikes födda efter födelseland
Barn och ungdomar efter svensk/utländsk bakgrund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar