fredag 29 maj 2009

Vilka invandrar till Sverige?

Det finns mycket fakta om migration och integration tillgängligt från exempelvis statistikinstitut och myndigheter men det kan vara svårt att snabbt hitta det man söker. Vi har därför ambitionen att publicera ofta efterfrågad fakta i komprimerad form i vårt bibliotek. Idag publicerar vi statistik om vilka som invandrar till Sverige.

År 2008 invandrade 101 171 personer till Sverige. 17 853 av dessa var svenska medborgare som återvände efter att ha varit bosatta utomlands. 9251 var medborgare i de andra nordiska länderna.

90 021 personer fick uppehållstillstånd eller uppehållsrätt (för utomnordiska EU-medborgare). Av dessa var 12% asylsökande och ytterligare 12% var anhöriga till tidigare asylsökande. 25% var arbetskraftsinvandrare. En tredjedel var anhöriga till andra än flyktingar. SCB har visat att år 2006 var en tredjedel av anknytningspersonerna födda i Sverige och nära 60% var svenska medborgare (Anhöriginvandrare och deras familjer).

Läs mer i vårt bibliotek.

tisdag 26 maj 2009

SD under 4 procent inte lika intressant

"SD på väg mot vågmästarroll" skriver Aftonbladet idag. Aftonbladet och United Minds har gjort en undersökning och fått resultatet 4,6 procent för SD. Att Sifo, Novus och Demoskop under samma period kommit fram till 3,0, 2,6 och 3,4 procent är inget som hindrar Aftonbladet från att självsäkert utnämna SD till vågmästare.

Aftonbladet och United Minds anser att deras mätning är tillförlitligare än andras. Den uppfattningen har förmodligen alla institut om sin egen undersökning. De har dock inte större underlag (1064 personer) eller har ställt en annan fråga än andra. Deras undersökning är gjord online och de menar att den därför är tillförlitligare. Istället kan det tänkas att unga män, där SD är lite starkare, är mer benägna att svara online. Riksdagsvalet görs ju som bekant inte online.

Opinionsundersökningarna duggar tätt. När SD ligger under 4 procent, vilket de oftast gör, nämns de i regel inte alls. Därför ger media ett intryck av att SD ständigt ligger över riksdagsspärren när de i medeltal av undersökningarna bara nått upp till 4 procent en enda gång.

Fler länkar: DagensPS, SDS

Bra att det inte är SD

De andra partierna påverkas av Piratpartiets opinionssiffror och integriteten på nätet har därför blivit en viktigare fråga även för dem. Det säger Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, i en intervju i Svenska Dagbladet. "Hade Feministiskt initiativ legat på en fem, tio procent i mätningarna så hade vi pratat om jämställdhetsfrågor", säger Sören Holmberg.

Därför är det bra att inte Sverigedemokraterna har framgångar i opinionsundersökningarna. Vissa riksdagspartier har lagt populistiska förslag inom invandrings- och integrationspolitiken i rädsla för Sverigedemokraterna men tack vare konstant låga opinionssiffror för SD har vi sluppit en situation som i Danmark där andra partier går Dansk Folkepartis ärenden.

Det räcker inte med att hålla SD utanför EU-parlamentet och Riksdagen. Den stora majoritet som tar avstånd från SD:s politik måste hjälpa till att minska deras inflytande genom att rösta i EU-valet och lägga sin röst på ett annat parti än SD.

söndag 24 maj 2009

Expressens Anna Dahlberg ger bra anledning att rösta i EU-valet

Anna Dahlberg skriver på Expressens ledarsida att ett bra skäl att rösta i EU-valet är att se till att Sverigedemokraterna inte kommer in i EU-parlamentet. Hon skriver:

"Så om du har svårt att uppbåda motivationen, om du inte ser någon skillnad på S och M, inte känner igen en käft på valaffischerna och inte har lyckats lista ut vad det där traktamente-parlamentet egentligen ägnar sig åt - gå då och rösta mot SD och därmed mot högerextremismen i Europa."

Anna Dahlberg konstaterar mycket riktigt att opinionssiffrorna pekar mot att SD inte kommer in. De senaste dagarna har mätningarna visat de här siffrorna för SD:

Sifo 23 maj: 2,1%
Novus 21 maj: 2,1%
Synovate 20 maj: ca 1%
Skop 22 maj: 2,2%
Demoskop 21 maj: 1,1%

Det är dock ingen anledning att slå sig till ro. Ju sämre resultatet blir i EU-valet desto mindre chans har SD att komma in i Riksdagen 2010. Bland annat har ju SD-avhoppare sagt att de ska bilda ett konkurrerande parti om det går dåligt för SD i EU-valet. En röst på ett annat parti än SD är därför ett viktigt sätt att säga att vi inte är intresserade av Sverigedemokraternas politik.

fredag 22 maj 2009

Janne Josefssons sista Debatt blev Sverigedemokratisk propaganda

Det sista programmet av SVT:s Debatt med Janne Josefsson som programledare tog upp integrationspolitiken. Man hade kanske hoppats att detta sista program skulle vara välgjort, med en påläst programledare och kunniga debattörer. Istället blev det gräl mellan Nyamko Sabuni och Nalin Pekgul om vilken regering som haft sämst integrationspolitik. Framförallt så blev det en upprepning av den vanliga, förvrängda mediebilden av invandringen.

Debatten handlade uteslutande om flyktingar och uteslutande om de som bor i utanförskapsområden. Förvirringen om vad man skulle prata om blottlades redan i början. Nyamko Sabuni fick frågan hur många som invandrade förra året och svarade 25-30 tusen varpå Janne Josefsson omedelbart kontrade med 100 000. Sabuni replikerade med att 100 000 inkluderade anhöriginvandrare.

Janne Josefssons avsikt var tydligen att debattera HELA invandringen, inte bara flyktinginvandringen. 100 000 invandrare inkluderar nämligen alla som invandrade, även 17 000 återvändande svenskar. Istället kom debatten bara att handla om de 12 procent som var flyktingar.

Trots att ingen sade sig sympatisera med Sverigedemokraterna blev ändå programmet Sverigedemokratisk propaganda. Där fanns den vanliga retoriken att det finns inte plats till fler, inga bostäder och inga arbeten. Nalin Pekgul påstod att vi inte haft arbetskraftsinvandring förrän den nuvarande regeringen infört det i december 2008. Hon ljög förmodligen inte. Hon var bara okunnig.

Här är några väsentliga saker man INTE berättade i programmet.

45 294 utvandrade 2008. Tillsammans med de 101 171 som invandrade blev nettoinvandringen alltså 55 877.

Av de 101 171 som invandrade var ca 17 000 återvändande svenskar.

Av de 90021 uppehållstillstånden och uppehållsrätterna var bara 12 procent flyktingar och skyddsbehövande. Ytterligare 12 procent var anhöriga till tidigare asylsökande. 33 procent var anhöriga till andra än flyktingar, till största delen till svenska medborgare. 16 procent var studenter och hela 25 procent var arbetskraftsinvandrare, vilket Nalin Pekgul och de flesta andra inte har en aning om.

Man talade om den höga arbetslösheten hos utvalda grupper men talade inte om att majoriteten av vuxna invandrare arbetar. Inkluderas alla åldrar arbetar lika stor andel invandrare som infödda, ca 50 procent pga. en annan åldersfördelning hos invandrare. Här försökte dock Nyamko Sabuni påpeka att många faktiskt har arbete.

Utanförskapsområdena är inte typiska invandrarområden. I Rosengård t.ex., bor bara 1 procent av Sveriges invandrare. Invandrare bor i alla Sveriges kommuner och i alla typer av områden.

Invandrarhushåll betalar mer skatt än de får i bidrag. De ger alltså ett överskott till statskassan.

Tyvärr, Janne Josefsson. Det var ingen ärofylld sorti du gjorde. Vi får hoppas din efterträdare Belinda Olsson kommer att vara mer påläst.

Lars Persson

Länkar: SVT Debatt, Debattartikel av Gulan Avci, DN, SvD, Expressen, HD, Newsmill

onsdag 20 maj 2009

Newsmill: Sverigedemokraterna lever på myterna om invandringen

Lars Persson skriver på Newsmill att stödet för Sverigedemokraterna är beroende av att invandringen framställs som ett hot mot välfärden. Ge rätt bild av invandringen så kommer de varken in i EU-parlamentet eller Riksdagen.

Länkar:
Anhöriginvandrare och deras familjer
Inkomstfördelningsundersökningen 2006

lördag 16 maj 2009

Vad tycker Moderaterna om invandrare – egentligen?

Den moderata partistyrelsen har gett ett förslag till integrationspolitik inför sin stämma (Svenska Dagbladet). Kärnan i förslaget är att ”det är bra att människor vill komma till Sverige”. Socialborgarrådet Ulf Kristersson har lett arbetsgruppen som studerat politiken för invandring, migration och integration. Han säger: ”Vi behöver alla människor som vill och kan arbeta i Sverige”.

Så långt låter det bra. Moderaterna har dock gjort en del märkliga uttalanden tidigare som ger anledning att undra vad de egentligen har för mål med integrationspolitiken.

Arbetsgruppen där även migrationsminister Tobias Billström ingår, har flera gånger påstått att det nästan bara är flyktingar och deras anhöriga som invandrar till Sverige. Man menar att invandringen var bättre förr med mer arbetskraftsinvandring. Det är anmärkningsvärt med tanke på att bara 12 procent av uppehållstillstånden 2008 gavs till asylsökande. Ytterligare 12 procent var anhöriga till tidigare asylsökande. De resterande tre fjärdedelarna var arbetskraftsinvandrare, studenter och anhöriga till andra än flyktingar. En stor del av anhöriginvandrarna är anhöriga till infödda svenskar.

En liknande sammansättning på invandringen har vi haft sedan mitten av 90-talet. Andelen asylsökande och deras anhöriga har varit ca 30 procent från 1995 medan motsvarande siffra för 1985 – 1994 var 60 procent.

Varför vill den moderata arbetsgruppen ge sken av att invandringen har en mindre fördelaktig sammansättning än den i verkligheten har? Och varför påpekar man självklarheter som att ”invandrare ska arbeta och försörja sig” som om invandrarna inte förstod det själva? Majoriteten av de vuxna invandrarna arbetar och enligt SCB:s statistik betalar utrikes födda hushåll mer skatt än de får i bidrag så redan nu arbetar och försörjer sig invandrare.

Moderaterna har lanserat arbetskraftsinvandring som om det var deras idé och något som inte förekommit sedan 70-talet. Det är sant att regeringen har infört nya, förnuftiga regler för arbetskraftsinvandrare, men att påstå att vi inte haft någon arbetskraftsinvandring på länge är inte sant.

Det verkar som att Moderaterna vill problematisera invandringen och tidigare regeringars invandringspolitik för att inför nästa val kunna säga ”Se så bra invandringen har blivit med våra nya regler för arbetskraftsinvandring”. I själva verket är det huvudsakligen invandrarnas egna ansträngningar som är orsak till att invandringen redan nu är positiv, även ekonomiskt, för Sverige. Och det utan pekpinnar från varken Moderaterna eller någon annan.

Lars Persson

fredag 15 maj 2009

Konsten att misstänkliggöra invandrare

Det finns ett antal "invandringskritiska" bloggar som tycks se sin huvudsakliga uppgift att få invandrare att framstå som brottslingar. Därför skriver man gärna om både stora och små brott som begås av invandrare, men inte lika gärna om brott som begås av svenskar.

Ibland hittar man dock inte tillräckligt många brott av invandrare att skriva om. Då kan man ta ett brott som begåtts av en svensk och så sätter man ett frågetecken efter "svensk". Med det antyder man att "han är kanske inte svensk ändå, han är förmodligen invandrare".


Att bloggskribenten vet att det rör sig om en helsvensk fotbollsprofil framgår av kommentarerna. Men varför bry sig om sanningen när man vill smutskasta invandrare?

torsdag 14 maj 2009

Främlingsfientliga förökar sig medelst delning

Det kan bli fler främlingsfientliga partier. Liksom missnöjda Sverigedemokrater tidigare bildat Nationaldemokraterna så planerar nu avhoppare att bilda Demokratisk allians (Aftonbladet).

Lyckligtvis innebär det här inte fler främlingsfientliga personer utan bara fler partier som konkurrerar om samma väljare. Vi kan nöjt konstatera att splittringen minskar möjligheterna för att något av dessa partier ska få något inflytande.

Fler länkar: GP, SVT, DagensPS

onsdag 13 maj 2009

Många är medskyldiga till rasismen

Invånarna i Vännäs är inte rasister (DN). Det visas av de många hundra människor som manifesterade mot angreppen på flyktingar nyligen. På många andra platser skulle en rasistattack inte gett upphov till en så kraftig motreaktion.

Fysiska angrepp på invandrare förekommer tack och lov inte så ofta men negativa attityder är desto vanligare. De grundas till stor del på felaktiga uppfattningar om invandrare. Den vanligaste är att invandringen kostar en massa pengar därför att de flesta invandrare lever på bidrag istället för att jobba. Sanningen är att majoriteten av de vuxna invandrarna jobbar och betalar mer skatt än de får i bidrag. Istället för att hota välfärden bidrar de alltså till den (Kostar invandringen?).

Många är medskyldiga till att sprida en skev bild. Media och politiker sprider ibland medvetet, ibland omedvetet dessa felaktigheter. Det är intressantare att skriva om problem och särskilt populärt är det att skriva om problemområden som Rosengård. Bara 1 procent av Sveriges invandrare bor i Rosengård men allmänheten ges uppfattningen att situationen i Rosengård, och speciellt i Herrgården, är typisk för alla invandrare (Invandrare med villa, vovve och Volvo).

Även politiker medverkar till desinformationen. Till och med migrationsminister Tobias Billström har upprepade gånger farit med osanning om vilka som invandrar. Andra politiker gillar "offer"-modellen. Det är synd om invandrarna men vi ska vara snälla och det gör inget att invandringen kostar (vilket den alltså inte gör).

Numera kan vem som helst starta en blogg och skriva vad man vill. Sanningshalten i det som skrivs på bloggarna blir naturligtvis mycket skiftande. De etablerade medierna med sina utbildade journalister borde ha en högre sanningshalt och stå för faktagranskning och undersökande journalistik. Det finns naturligtvis också, men mycket som återges i media är bara kopierat från någon annan, utan någon kritisk granskning. När därför t.ex. TT skriver något som inte är sant, återges detta i en mängd medier, och ingen reagerar därför att ingen har kunskapen.

Det är dags att journalister och politiker börjar studera fakta om invandringen så att man kan bilda sig en egen uppfattning av vad som är sant och falskt. I ett samhälle där sanningen kommer fram finns inte grogrund gör främlingsrädsla.

Lars Persson

tisdag 12 maj 2009

Behandla SFI-elever som vuxna

Flera kommuner, bland annat Stockholm, vill införa SFI-bonus på prov (DN). Det innebär att en elev kan få upp till 12000 kronor om man klarar kursen tillräckligt snabbt.

Förslaget bygger på tesen att invandrare som läser SFI inte brukar allvar med sina studier men om man slänger åt dem några tusenlappar blir det fart på dem. Det saknas uppenbarligen förståelse för att det tar olika lång tid att lära svenska beroende på vilket hemspråk man har. Naturligtvis är det mycket lättare om man är tyskspråkig än om det är mandarin som är modersmålet. SFI-eleverna är vuxna människor som vet att kunskaper i svenska är nödvändiga för att etablera sig i samhället.

Svenska studenter behandlas helt annorlunda. De får 12000 kronor i förskott i studiebidrag för en termins studier. Inte heller det är en jättesumma men de slipper åtminstone behandlas som barnungar.

fredag 8 maj 2009

Återigen förvanskar TT statistik om invandring

Tidningarnas Telegrambyrå (TT) har skickat ut förvanskade uppgifter där man påstår att Migrationsverket i år förväntar sig 51 000 ansökningar om uppehållstillstånd från anhöriga till asylinvandrare (SvD, HD). Sanningen är att det gäller anhöriginvandringen totalt. År 2008 var bara en fjärdedel av anhöriginvandrarna anhöriga till asylinvandrare. 17 procent var anhöriga till EU/EES-medborgare.

En stor del är anhöriga till svenskar. SCB har visat att 60 procent av anknytningspersonerna är svenska medborgare och en tredjedel är födda i Sverige. De har också visat att dessa familjer som består av både inrikes födda och invandrare betalar mer skatt och får mindre bidrag än familjer där alla är födda i Sverige.

Det är inte första gången TT förvanskar statistik om anhöriginvandring från Migrationsverket. I januari i år påstod man att över 33 000 anhöriga till invandrare från länder utanför EU fått uppehållstillstånd när en stor del i själva verket var anhöriga till infödda svenskar. "Vi i Sverige" påpekade den gången felet för TT men man ansåg tydligen inte att det är något problem att man skickar felaktig information till ett stort antal medier. När man nu gör det igen finns det skäl att fråga om det är avsiktligt.

Det har nämligen stor samhällsekonomisk betydelse vilka anhöriginvandrarna är. Anhöriga till personer som är väletablerade i svenska samhället innebär stora inkomster och låga kostnader för Sverige. Genom att förtiga detta faktum ger man en felaktigt ofördelaktig bild av invandringen, till fördel för främlingsfientliga krafter.

Lars Persson

Läs rapporten från Migrationsverket här.

Fler länkar: Corren, VLT, GP, Realtid

torsdag 7 maj 2009

Centerpartiet sätter stopp för SD som vågmästare

Centerns partistämma beslutade på torsdagen att Centerpartiet "inte under några omständigheter" ska sitta i en regering tillsammans med främlingsfientliga partier, "eller i en regering som stöds av sådana partier". Därmed blir inte Sverigedemokraterna vågmästare även om de skulle komma in i riksdagen vid nästa val. Oppositionen har tidigare klart deklarerat att de kommer inte att samarbeta med SD och med Centerns beslut står alliansen inför valet mellan SD eller Centerpartiet. Naturligtvis kommer inte de andra allianspartierna att begå harakiri genom att släppa in SD i regeringen. En röst på Sverigedemokraterna blir därför en röst på ett parti utan inflytande.

Lars Persson

Länkar: SvD, Aftonbladet, HD, BT, KB, TA, YA, Barometern, BLT, DN

Sysselsättningen ökar bland invandrare

Trots att sysselsättningen i Sverige minskat med 71 000 personer så var 17 000 fler invandrare sysselsatta första kvartalet jämfört med ett år tidigare. Det framgår av Statistiska Centralbyråns rapport om arbetsmarknadssituationen för första kvartalet 2009. Även om skillnaden minskat är dock sysselsättningsgraden 10 procentenheter lägre för utrikes födda än för inrikes födda.

Arbetslösheten ökar framförallt för män. Både inrikes och utrikes födda män har en ökad arbetslöshet. Även för inrikes födda kvinnor ökar arbetslösheten medan det inte finns någon statistiskt säkerställd skillnad för invandrarkvinnor.

Rapporten har ungdomsarbetslöshet som tema och 142 000 ungdomar mellan 15 - 24 år var arbetslösa. 20 000 av dessa är invandrare. Det finns ingen statistiskt säkerställd ökning av antalet arbetslösa invandrarungdomar. Däremot har det relativa arbetslöshetstalet ökat med 7,1 procentenheter till 31,8 procent (inrikes födda 23,5 procent). Eftersom det relativa arbetslöshetstalet beräknas som andel arbetslösa av antalet i arbetskraften betyder det att antalet i arbetskraften har minskat. Det beror förmodligen på att många börjat studera i väntan på arbete.

lördag 2 maj 2009

Etiska regler för reklam bättre än förbud

DN Debatt idag kritiserar Marie Grusell och Lars Nord TV4:s beslut att neka Sverigedemokraterna reklamplats. TV4:s argument är att SD inte har någon plats i Europaparlamentet.

Sveriges alla invandrare och deras svenska anhöriga förolämpas dagligen av Sverigedemokraterna som, i strid med fakta, utmålar invandrare som lycksökare som vill komma till Sverige enbart för att tära på den svenska välfärden. I själva verket betalar invandrare mer skatt till samhället än de får i bidrag.

Det är naturligtvis bra att dessa förolämpningar inte också sprids via reklam i TV4, men det skulle vara bättre att förhindra det genom att sätta upp etiska regler, i stil med de som Kristdemokraterna satt upp för sin reklam. Då skulle inte Sverigedemokraterna kunna framföra något av den politik som är speciell för dem. Visserligen skulle de kunna köpa reklam och där framstå som ett parti som alla andra, men det är något vi får stå ut med i ett demokratiskt samhälle.

Lars Persson

Fler länkar: Newsmill