tisdag 30 december 2008

Dagens rätt och fel - 081230

Påstående: Beviljar man uppehållstillstånd till en flykting kommer ett stort antal anhöriginvandrare efter.

Så här är det: Av de som invandrade 1997 hade det 9 år senare kommit 14 anhöriga per 100 tidigare invandrare. Många anhöriginvandrare är anhöriga till svenskar. Av de som invandrade av familjeskäl år 2006 kom en tredjedel till personer födda i Sverige. 60 % av anknytningspersonerna var svenska medborgare.

Mer information finns i SCB:s publikation Anhöriginvandrare och deras familjer.

söndag 28 december 2008

Låt sanningen om invandringen stoppa Sverigedemokraterna

I dagens ledare i Expressen kräver Anna Dahlberg besked av Fredrik Reinfeldt hur han ska hantera Sverigedemokraterna om de kommer in i Riksdagen. Visst skulle det ge en viss trygghetskänsla om man kunde vara säker på att alla riksdagspartierna tog avstånd från främlingsfientliga och främlingsovänliga idéer. Frågan är vad ett uttalande är värt. Det är lätt att göra ett uttalande men sedan ändå ge eftergifter för sådana tendenser i sin politik. Moderaternas förslag om "svenskkontrakt" är exempel på en sådan, om än meningslös, åtgärd. Inte heller Socialdemokraterna kan svära sig fria från sådan populistisk politik, inte minst under sin regeringstid.

Det viktigaste för att stoppa populistisk och invandrarfientlig politik inom alla partier är istället att berätta sanningen om invandringen. Idag sprids mängder av felaktigheter om invandringen, inte bara av Sverigedemokraterna utan även av människor som i grunden är positiva till invandrare men som inte känner till de verkliga förhållandena. Många tror felaktigt att de flesta invandrarna är arbetslösa och lever på bidrag och att de flesta kommer som flyktingar. När några tiotal invandrarungdomar med hjälp av proffshuliganer skövlar i Rosengård hålls alla Sveriges 1,23 miljoner invandrare, deras barn och alla framtida invandrare ansvariga.

Betydligt viktigare än politiska uttalanden är att vi talar om att invandrare också arbetar och betalar mer skatt än de får i bidrag. Det är ett ansvar, inte minst för media, att inte bara belysa problemen i de värsta stadsdelarna utan också beskriva hur de flesta invandrarna lever ett vanligt laglydigt Svensson-liv som bidrar till vår välfärd.

Redan nu finns opinionsundersökningar som tyder på att Sverigedemokraternas stöd slutat öka och till och med är dalande. När den riktiga bilden av invandringen fått större spridning tror jag inget parti behöver bekymra sig om att Sverigedemokraterna ska komma in i Riksdagen.

Lars Persson

fredag 26 december 2008

Rätt och fel om invandring

Det förekommer många felaktiga påståenden om invandring och invandrare. Ibland är avsikten att misskreditera invandrare, andra gånger upprepas de bara för att man tror att de är sanna. "Vi i Sverige" kommer då och då att publicera kortfattade svar på vanligt förekommande påståenden och missuppfattningar under rubriken "Dagens rätt och fel".

Dagens rätt och fel

Påstående: Det är nästan bara flyktingar och deras anhöriga som invandrar till Sverige.

Så här är det: Det är ca 25% av invandrarna som är flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga (30% av de som behöver uppehållstillstånd). Resten är framförallt invandrare från EU/EES och anhöriga till andra än flyktingar. Även studenter är en stor grupp och några är utomeuropeiska arbetskraftsinvandrare.

tisdag 23 december 2008

Svenskt julkontrakt

Vi, en mångkulturell familj, har förstått att en del monokulturella, särskilt moderaternas partiledning, oroar sig för att vi ska förbjuda er att följa svenska traditioner. Därför vill vi nu inför julen lugna er med detta kontrakt.

Vi lovar att vi ska klä en typisk svensk rödgran med glitter, kulor och elektrisk julgransbelysning. Vi har förgäves sökt i butikerna efter band med svenska flaggor, men om vi hittar några i sista minuten lovar vi att hänga dom i granen.

Vi intygar att vi köpt julklappar och att vi kommer att slå in dom i typiskt julklappspapper medan typisk svensk julmusik som Stilla natt, Jingle bells och Rudolf med röda mulen strömmar ur högtalarna.

På julaftonens eftermiddag kommer vi att lasta in julklapparna i bilen och köra till tjocka släkten. Senast fem i tre samlas vi framför TV:n för att se Lasse Kronér tända juleljuset. Vi lovar att andäktigt titta på Kalle Anka och hans vänner och att sjunga "Ser du stjärnan i det blå" tillsammans med Bengt Feldreich.

Vi garanterar att det kommer att finnas både skinka, julmust och julgröt på julbordet. Jag skulle dock vilja få dispens från julsnapsen. Inte för att jag är muslim utan för att jag är en gammaldags, svensk nykterist.

Efter maten kommer far i huset att gå ut för att köpa tidningen, för att en stund senare komma tillbaka klädd i tomtemask och en gammal rock som är alldeles för varm att ha på sig inomhus. Vi kommer alla att vara förtjusta och överraskade över de fina julklappar vi får, speciellt de som vi varit med om att köpa till oss själva.

Tobias Billström & Co, ni har ju sagt att kontraktet ska innebära ömsesidiga förpliktelser. När vi nu är så duktiga och firar svensk jul kanske vi kan få ställa en del krav på er? Kan ni lova att lära er lite fakta om invandringen så att ni vet att de flesta som invandrat till Sverige arbetar och betalar skatt? Kan ni också lova att inte utvisa människor som är födda i Sverige och som bott här i flera år? Det är ju ändå jul…

En God jul önskar "Vi i Sverige"-redaktionen genom
Lars Persson

söndag 21 december 2008

Kommentarer på bloggen "Vi i Sverige"

Som en del har märkt så publiceras inte alla kommentarer. Vi publicerar kommentarer som tillför något till diskussionen oavsett om de stämmer överens med redaktionens uppfattning eller ej. För att få sin kommentar publicerad ska man undvika svordomar och nedlåtande kommentarer om enskilda personer eller etniska grupper.

fredag 19 december 2008

Är skåningar huliganer?

Upploppen i Rosengård rör upp känslorna hos många, från fikarummen på arbetsplatserna till regeringen och integrationsminister Nyamko Sabuni. Störst anledning att vara upprörda är de boende i Rosengård som får sin stadsdel ockuperad av på sin höjd några tiotal lokala förmågor uppblandade med tillresta heltidshuliganer.

Som vanligt höjs röster för att bråkmakarna ska buntas ihop med mycket större grupper som kollektivt ska ges ansvar för händelserna. Inte bara alla Rosengårdsbor hålls ansvariga utan också alla Sveriges 1,23 miljoner invandrare.

Hur kan man ge en så stor grupp ansvaret för vad en tiondels promille gör? Varför väljer man att bunta ihop huliganerna med just den mycket inhomogena gruppen som kallas invandrare? De tillhör ju så många andra grupper, t.ex. gruppen 1,21 miljoner skåningar (om skåningar definieras som boende i Skåne län). Att påstå att skåningar i allmänhet är huliganer skulle dock vara lika uppenbart fördomsfullt som att kalla dem "feta, dryga och sävliga". Att kräva stopp för invandringen på grund av upploppen i Rosengård är däremot accepterat. Är det någon mer än jag som har svårt att förstå det?

Lars Persson

Länkar: Newsmill, SvD, SDS, YA, KB, TA

onsdag 17 december 2008

De fattigaste pensionärerna har inget att hämta hos Sverigedemokraterna och SPI

Sverigedemokraterna och Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) säger sig värna äldres rättigheter. Därför väntar man sig inte att de ska vara avundsjuka på de allra fattigaste pensionärerna, de som får äldreförsörjningsstöd. Det finns dock en orsak till denna avundsjuka. En stor del av de som får äldreförsörjningsstöd är nämligen invandrare.

På sin hemsida skriver SD att "varje invandrare över 65 år skall erhålla ett så kallat äldreförsörjningsstöd på strax under 10 000 kronor". SD och SPI försöker värva röster bland pensionärer genom att påstå att invandrade pensionärer får mer än svenska pensionärer som har enbart garantipension.

Sanningen är att äldreförsörjningsstödet är behovsprövat och ger därför aldrig högre ersättning än garantipensionen. År 2007 betalades i genomsnitt ut 3000 kr per månad och mottagare. Bara 5% av invandrarna över 65 år får ÄFS. Dessutom är en tredjedel av mottagarna födda i Sverige och hälften är svenska medborgare.

Det är bara 7 promille av pensionärerna som får ÄFS. SD och SPI anser tydligen inte att rösterna från en så liten grupp är så mycket värda och tror sig istället värva fler röster genom att vädja till folks avundsjuka.

Läs mer i vårt bibliotek om SD och äldreförsörjningsstödet.

lördag 13 december 2008

Invandrare i skottlinjen för plötslig julreligiositet

Varje gång vi närmar oss jul inträder en plötslig religiositet i det annars så sekulariserade Sverige. Skolavslutningen ska vara i kyrkan anser många, även om de inte själva besökt en enda högmässa sedan förra året. Och om så inte sker är det per automatik invandrarnas fel, och speciellt muslimernas. Det finns en uppfattning att invandrare som har annan religion skulle känna sig kränkta om svenskar firar skolavslutning i kyrka. Visst kan det finnas invandrare som inte själva vill delta i någon kyrklig aktivitet men de som protesterar på tidningarnas insändarsidor brukar vara svenska ateister. Dessa är ju i majoritet i Sverige så det är troligt att rektorer som avstår från att förlägga skolavslutningen till kyrkan tar mer hänsyn till dem än till invandrarna.

torsdag 11 december 2008

Årets svensk avslöjar Sverigedemokraterna

Man kan tycka att det skulle vara ett okontroversiellt val att till Årets svensk utnämna en person som hjälper några av samhällets mest utsatta människor att få sjukvård. Men inte om de utsatta är av annan etnisk härkomst än svensk. Därför ger valet av Anita Dorazio upphov till en störtflod av hatiska kommentarer, inte minst från Sverigedemokratiska bloggare.

Sverigedemokraterna kallar människor som bara försöker överleva för "illegala utlänningar" och "kriminella". Även de som osjälviskt hjälper dem utnämns till kriminella. Detta avslöjar bara Sverigedemokraternas människosyn. Förhoppningsvis går det upp för allt fler vilket hårt samhälle som är deras ideal.

Länkar: Fokus DN HD SvD

Lars Persson

onsdag 10 december 2008

FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna - 60 år

Idag är det 60 år sedan FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs. Fortfarande betraktas inte denna deklaration som en självklarhet, ens i Sverige.

En av de punkter som det finns överraskande lite förståelse för är Artikel 6:
"Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening."

Artikel 6 betyder att var och en ansvarar för sina handlingar. Ingen får straffas eller utsättas för sanktioner på grund av någon annan persons handlingar. Trots det anser många att man kan dela in människor i grupper där alla ska straffas för ett fåtal personers gärningar. Det vanligaste är att vilja stoppa invandringen därför att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Fortfarande är det bara några procent av invandrarna som begår brott och bara några promille som begår verkligt allvarliga brott. Artikel 6 gäller dock även om 90 procent i en grupp begår brott. Ingen oskyldig ska straffas ens om majoriteten begår brott.

Det här synsättet gäller dock bara så länge man inte själv tillhör någon av de utpekade grupperna. Det finns inget stöd för att alla som gillar fotboll ska svara för fotbollshuliganernas illgärningar. Inte heller kan man tänka sig att straffa alla som kör motorcykel på grund av de kriminella MC-gängens brott.

söndag 7 december 2008

Långsamt uppvaknande

Så har då ytterligare en politiker förstått att man inte kan tiga ihjäl Sverigedemokraterna utan måste ta debatten. Ardalan Shekarabi (s) skriver idag i Newsmill att han ska ta debatten så ofta det behövs. Det behövs ofta och det behövs många fler.

Att så få politiker vill ge sig in i debatten beror troligtvis på att man saknar kunskap om invandringsfrågor. Debatten präglas i hög grad av flyktingdelen av invandringen och många tycks tro att alla invandrare kommer från Irak eller Somalia, många kvinnor går i burka och nästan alla är arbetslösa. Man har en liberal syn på invandring men har svårt att försvara de kostnader man tror att invandringen orsakar.

Lösningen är kunskap. Det finns mycket statistik och annan kunskap som väntar på att bli framgrävd. Det är det redaktionen på "Vi i Sverige" arbetar med. Vår ambition är att bygga upp ett kunskapsbibliotek som en service till politiker och andra debattörer. Visste du t.ex. att

  • invandrare betalar mer skatt än de får i bidrag
  • hushåll med både invandrare och svenskar betalar mer skatt än helsvenska hushåll
  • nästan lika stor andel av utrikes som inrikes födda arbetar?
Detta och mycket annat kan man hitta i vårt bibliotek. Där finns också referenser till våra källor, t.ex. SCB, OECD, Migrationsverket, Försäkringskassan. För varför ska du tro på vad vi säger?

Sverigedemokratisk katastrof

Sverigedemokraterna gör just nu stort nummer av att Region Skåne beslutat ge akut och nödvändig tandvård till gömda flyktingar. SD-bloggare har kallat beslutet "en svart dag för Skåne" och "katastrof". Tidigare har Region Skåne beslutat ge akut sjukvård till gömda flyktingar med liknande utspel från SD.

Vad är då "katastrof" enligt SD? Jo, akut sjukvård beräknas kosta 0,5 - 1 miljon kronor per år. Det är 0,03 promille av Region Skånes kostnader. Kostnaderna för tandvård beräknas också bli försumbara.

Sverigedemokraterna kallar de gömda flyktingarna "kriminella". Visst kan det finnas de som stannar i Sverige utan att ha skyddsbehov men Migrationsverkets avvisningsbeslut är inte alltid rätt. Personer som avvisats har försvunnit eller hamnat i fängelse i hemlandet. Aktuellt nu är den 16-åriga flickan som ska avvisas tillsammans med den som misshandlat henne. Man kan därför inte generellt kalla gömda flyktingar kriminella. Det är inte kriminellt att försöka överleva.

SD drar ofta fram rättvisebegreppet i dessa sammanhang. Men livet är inte rättvist. Det är inte rättvist att en del människor ska råka födas i länder där det råder krig eller diktatur. Att i någon mån hjälpa dessa hårt utsatta människor innebär ingen katastrof för Sverige.

I Demoskops undersökning som publiceras idag minskar Sverigedemokraterna med en tredjedel till 2,3 %. Det är inte heller en katastrof för Sverige.

Lars Persson

torsdag 4 december 2008

Lever invandrare på bidrag?

Många skulle nog svara "ja" eller "ja, de flesta" på frågan i rubriken. Detta är en myt som odlats framförallt av Sverigedemokraterna och som nu spridit sig även till de som borde vara mer insatta. Exempelvis skriver riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson (m) på Newsmill att "Det nuvarande mottagandet, efter det att en person fått ett uppehållstillstånd, är i alltför stor utsträckning omhändertagande". Hon skriver också att mediantiden för att komma i jobb är sju år för nyanlända. Elisabeth Svantesson borde vara insatt eftersom hon är ordförande i moderaternas integrationspolitiska grupp där även migrationsminister Tobias Billström ingår. Det hindrar dock inte att man i förslaget till framtidskonventet gör det häpnadsväckande uttalandet "Numera tar Sverige nästan enbart emot asylsökande och deras anhöriga".

Låt oss då se efter vad Migrationsverkets statistik säger. Av uppehållstillstånden och uppehållsrätterna 2007 var det bara 30 % som gick till flyktingar och deras anhöriga. Resten är EU/EES-medborgare, arbetskraftsinvandrare, studenter och anhöriga till andra än asylsökande. Dessa 70 % får inget speciellt stöd utan måste vara självförsörjande från första dagen de kommer till Sverige. Dessutom invandrade 10 000 nordiska medborgare (drygt 3000 netto) som inte behöver uppehållstillstånd.

Av SCB:s statistik framgår att invandrarhushåll betalar mer skatt än de får i bidrag. Inkomstskatt och moms ger i storleksordningen 30 000 kr i överskott per hushåll. De hushåll som består av både svenskar och invandrare betalar t o m mer skatt än helsvenska hushåll samtidigt som de får mindre socialbidrag. Kanske är det ett exempel på vad lyckad integration kan åstadkomma?

Läs mer i vårt bibliotek, Invandring - intäkter och kostnader.

tisdag 2 december 2008

Ingen kollektiv bestraffning

I insändarspalterna läser man ofta inlägg av skribenter som vill stoppa invandringen för att minska brottsligheten. Ett sådant inlägg, Stäng gränsen, fanns i Kristianstadsbladet förra veckan. Idag publicerar KB mitt svar.
----------------------------------
Signaturen "Mudir al Am" målar (29/11) upp en mycket selektiv bild av invandringen. Den vanliga metoden för att komma fram till att gränserna måste stängas är att peka på de allra värsta problemen, till exempel i Rosengård, och sedan ge intryck av att det är så överallt.

Men även i Rosengård är det en liten minoritet som ställer till problem. I Sydsvenskan (5/10) säger Börje Aronsson, chef på polisstationen i Rosengård: "I Rosengård bor åttatusen ungdomar. Vi har ett hundratal av dem under lupp. De andra har vi aldrig kontakt med - för det behövs inte!"

Brottsförebyggande rådet gav 2005 ut en rapport som visar att 95 procent av invandrarna är inte misstänkta för vare sig tillgreppsbrott eller våldsbrott. 0,22 procent av invandrarna var misstänkta för våldtäkt eller försök, 0,15 procent för dödligt våld eller försök därtill och 0,35 procent för rån. Att neka någon asyl på grund av brott som någon annan har gjort strider mot artikel 6 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som säger att var och en ska behandlas som en person inför lagen. Hindrar man någon att komma till Sverige för att bilda familj med någon invånare bryter man mot artikel 16 som säger "Fullvuxna män och kvinnor ha rätt att utan någon inskränkning på grund av sin ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj."

Som jämförelse begås 80 procent av alla brott i Sverige av män. Trots det har jag inte hört någon annan än Gudrun Schyman säga sig vilja införa speciella sanktioner mot män.

Lars Persson

måndag 1 december 2008

Skriv insändare!

Det är en mycket hög aktivitet bland insändarskribenter som är negativa till invandring. Därför är det glädjande att Kristianstadsbladet idag publicerar flera insändare som är mot rasism och för människors lika värde, Orättvis värld, Allas lika värde och Lika på insidan.

Det behövs fler insändare som står för dessa värden. Utnyttja gärna vårt bibliotek i argumentationen.

Lars Persson