lördag 13 december 2008

Invandrare i skottlinjen för plötslig julreligiositet

Varje gång vi närmar oss jul inträder en plötslig religiositet i det annars så sekulariserade Sverige. Skolavslutningen ska vara i kyrkan anser många, även om de inte själva besökt en enda högmässa sedan förra året. Och om så inte sker är det per automatik invandrarnas fel, och speciellt muslimernas. Det finns en uppfattning att invandrare som har annan religion skulle känna sig kränkta om svenskar firar skolavslutning i kyrka. Visst kan det finnas invandrare som inte själva vill delta i någon kyrklig aktivitet men de som protesterar på tidningarnas insändarsidor brukar vara svenska ateister. Dessa är ju i majoritet i Sverige så det är troligt att rektorer som avstår från att förlägga skolavslutningen till kyrkan tar mer hänsyn till dem än till invandrarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar