söndag 29 mars 2009

Fördöm rasismen men inte rasisterna

P1-programmet Kaliber presenterar idag resultatet av sin granskning av Sverigedemokraterna. Man har låtit tre reportrar bli medlemmar i SD och med dolda mikrofoner spela in vad som sägs på slutna möten. De rasistiska kommentarer man återger är skrämmande men inte oväntat. Vi som följer Sverigedemokraters bloggar har slutat bli förvånade och chockerade. Läs t.ex. vårt inlägg "Jaså, Sverigedemokrater är inte rasister".

Rasismen har skördat många miljoner offer genom tiderna och det finns knappast något som är viktigare för vårt välbefinnande och vår överlevnad än att stoppa rasismen. Rasism finns inom alla folkgrupper och det är inte bara majoriteten som kan vara rasistisk. Ett argument man hör ofta är att Sverigedemokraterna kan inte vara rasister eftersom det finns invandrare i partiet. Det är dock inget hinder eftersom rasism och främlingsrädsla inte är baserat på logik.

Hur ska vi då stoppa rasismen? Ja, vi måste fördöma rasistiska åsikter men det är inte produktivt att fördöma rasisterna. Våra åsikter formas av den miljö vi lever i (läs "Lika hemsk som mamma"). Därför är det miljön vi måste ändra genom att upplysa om hur det verkligen förhåller sig. När någon påstår att invandrare inte arbetar måste vi tala om att de flesta invandrare arbetar. När någon påstår att invandrare är kriminella måste vi tala om hur liten andel som är kriminella.

På bloggen Vi i Sverige tillhandahåller vi sådan information. Använd den för att upplysa dig själv och människor omkring dig. Tror du inte på vad vi skriver så läs de källor vi hänvisar till. Den som uttrycker rasistiska åsikter behöver inte vara ond utan istället rädd, rädd för det man inte känner till. Hjälp till att minska den rädslan.

Länkar: DN, Svd

torsdag 26 mars 2009

Integration som fungerar

När media och politiker vill prata om integration och invandring brukar man fastna i vissa invandrartäta områden som Rosengård. Mest populärt är det att prata om kravaller, arbetslöshet, religiös fanatism och nedslitna lägenheter. Men som vi påpekat så är inte Rosengård ett typiskt invandrarområde.

Tidningen Fokus har rankat Sveriges kommuner ur ett integrationsperspektiv. För andra året i rad hamnar Gnosjö på topp. En annan smålandskommun, Älmhult, ligger på fjärde plats. På andra plats hamnar Knivsta och på tredje Hylte, även den en delvis småländsk kommun.

Gemensamt för dessa kommuner är att utrikes födda har en hög sysselsättningsgrad. Christer Grähs, arbetsmarknadschef i Hylte kommun, säger: "Hylte är en bra kommun att flytta till för de som får uppehållstillstånd i Sverige. Här finns inga köer till SFI-undervisning och vi har ett starkt näringsliv som har en positiv syn på att anställa personer med utländsk bakgrund."

Invandrarna kommer från alla världens hörn som Kina, Tyskland, Somalia, Rumänien, Vietnam och Thailand. Det är alltså inte bara människor från Sveriges närområde som är framgångsrika i dessa kommuner. Gemensamt för flera av de kommuner där invandrare har hög sysselsättning är att man har en hög andel anhöriginvandrare (Sverigedemokraternas hatobjekt) och arbetskraftsinvandrare (som inte finns enligt Tobias Billström). Älmhult och Hylte är dock undantag. Båda tillhör den tredjedel av kommunerna som tar emot flest flyktingar per kommuninvånare.

Bertil Sandell, som samordnar Älmhults kommuns integrationsarbete ger några tips för ett lyckat resultat: "En del hävdar att man ska vara ute och praktisera samtidigt som man läser SFI. Vi gör inte så. Personerna ska ha en bra språklig grund när de kommer ut i arbetslivet." Ett annat tips är att välja rätt praktikplatser. "Jag försöker åstadkomma praktik på platser där det finns möjlighet till anställning. Då lägger man upp det som en upplärningspraktik där målet är anställningsbarhet", säger Sandell.

Fler länkar: DN, BLT

Dan Eliasson skyller ifrån sig

Migrationsverkets chef Dan Eliasson är frustrerad över att riksdagsledamöter uttalar stöd för 17-åriga Lollo och 9-åriga Kristina som hotas av utvisning (BLT). Han menar att det är de som ligger bakom de lagar som tvingar Migrationsverket att utvisa flickorna.

Vi har visat att de nuvarande lagarna ger mycket stort utrymme för att låta barn få uppehållstillstånd (Olagligt att låta Lollo stanna?). Bland annat säger utlänningslagen att "Barn får beviljas uppehållstillstånd enligt denna paragraf även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna personer."

Sydsvenskan har gjort en undersökning som visar att domarna i migrationsdomstolarna dömer mycket olika i likartade fall (Migrationsdomstolarna skapar sina egna lagar). Dan Eliasson säger att Migrationsverket tillämpar en praxis när man bedömer ärenden. Istället för att komplettera lagen, sätter sig denna praxis istället över lagen.

Dan Eliassons frustration över riksdagsledamöterna beror tydligen på att de enligt grundlagen hävdar att Sveriges Riksdag stiftar lagarna, inte Migrationsverket och migrationsdomstolarna.

onsdag 25 mars 2009

Lika hemsk som mamma

Svenska Dagbladets ledarsida skriver Per Gudmundson idag om åsikter. Han ställer bland annat frågan ”När övergår islamdebatt i muslimförakt?”. Som exempel tar han en nyligen publicerad dansk undersökning som visar att 28 procent av invandrare från muslimska länder vill lagstifta mot homosexualitet mot 3 procent i den danska gruppen. Gudmundson ställer frågan om undersökningen ger information som hjälper till att fatta beslut eller om den bara underblåser en påstådd konflikt mellan ”muslimer” och ”danskar”.

En intressant fråga är vad resultatet hade blivit om frågan ställts för 30 år sedan innan pride-paraderna drog fram genom gatorna och den ena kändisen efter den andra ”kommit ut ur garderoben”. Hade då mer än 28 procent av danskarna svarat att de ville förbjuda homosexualitet?

Våra åsikter är inte medfödda utan formas av den miljö vi lever i. Redan för 20 år sedan kunde man förutsäga att islamofobin skulle öka när media aldrig missade en chans att påpeka att en fundamentalistisk grupp var muslimsk, så snart tillfälle gavs. När IRA sprängde sina bomber talade man däremot aldrig om ”kristna fundamentalister”.

Om man fördömer de människor som har islamofobiska, rasistiska eller homofobiska åsikter kommer vi att upptäcka att vi måste fördöma våra förfäder. De levde i en annan miljö där det var självklart att ha sådana åsikter. Kanske skulle vi till och med behöva fördöma oss själva för de åsikter vi hade för 10, 20 eller 30 år sedan?

Vi kan fördöma åsikter men vi ska inte fördöma människorna som har åsikterna. Istället ska vi genom en fri debatt skapa en miljö för åsikter som främjar vårt samhälle och människorna som lever där.

Lars Persson

tisdag 24 mars 2009

Regeringen oense om försörjningskrav

Det har riktats kritik från många håll på det försörjningskrav vid anhöriginvandring som en utredning föreslagit. Röda Korset och Migrationsverket är några av de remissinstanser som är starkt kritiska. Oppositionen har riktat stark kritik mot förslaget och också inom alliansen finns starkt motstånd, inte minst bland Kristdemokraterna.

Migrationsminister Tobias Billström blir allt mer ensam om sin positiva inställning till försörjningskravet sedan nu även hans regeringskollega Nyamko Sabuni tar avstånd från det (Riksdag & Departement). Integrationsministern tror inte att förslaget skulle ge de resultat man förväntar sig. Liksom Vi i Sverige har påpekat så anser även Sabuni att få personer skulle omfattas och att förslaget därför inte får någon positiv betydelse för integrationen och samhällsekonomin (Försörjningskrav vid anhöriginvandring).

måndag 23 mars 2009

Är Tobias Billström tillräckligt trovärdig?

Sydsvenskan fortsätter idag den artikelserie om asylprocessen som startade igår. Professor Gregor Noll vid Lunds Universitet tror att de stora skillnader i bedömning som Sydsvenskan berättade om igår kan bero på att bedömningen av den sökandes trovärdighet är mycket subjektiv. Gregor Noll vill öka insynen i hur migrationsdomstolen avgör om en person är trovärdig. Han säger:

"Det är frustrerande de gånger rätten slår fast, i en formulering på en halv mening, att en sökande inte gett något trovärdigt intryck."

Migrationsminister Tobias Billström försvarar systemet och säger:

"Det kommer alltid att finnas områden där det skiljer sig åt. Så är det i många andra frågor också, våldtäktsmål och de flesta brottmål, till exempel".

Skillnaden är att i brottmål är det domstolens sak att bevisa att den åtalade är skyldig medan i asylärenden ligger bevisbördan på den sökande.

Frågan är om Tobias Billström skulle kunna sitta kvar om samma krav på trovärdighet fanns för ministrar som för asylsökande. I dagens Skånska Dagbladet skriver han i en debattartikel återigen att arbetskraftsinvandringen nästan legat nere de senaste 40 åren och att den återigen tog fart 15 december 2008.

År 2008 fick 14513 personer uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare (Migrationsverket). Nästan alla av dessa kom från länder utanför EU. Utöver dessa kom många arbetskraftsinvandrare från EU. Dessa behöver inte uppehållstillstånd utan kan komma till Sverige grundat på uppehållsrätt. Det är alltså en myt att Sverige tidigare stängt dörren för arbetskraftsinvandring.

I Skånska dagbladet står Ulf Nilsson (fp) som medförfattare men när samma artikel publicerades i Västervikstidningen fick Cathrine Pålsson Ahlgren (kd) agera parhäst.

Lars Persson

söndag 22 mars 2009

Läs här om du är rädd för främlingar

Enligt det kriminologiska forskningsinstitutet i Niedersachsen har 5 procent av tyska 15-åriga pojkar valt att ansluta sig till nynazistiska grupper (DN). Dåliga ekonomiska tider och ökande arbetslöshet skapar ett missnöje som riskerar att öka stödet för främlingsfientliga partier.

I Sverige är de nazistiska partierna tack och lov mycket små. Också "light-versionen", Sverigedemokraterna, har bara ca 3 procent av väljarsympatierna vilket är mycket mindre än deras systerpartier Dansk Folkeparti och Fremskrittspartiet i våra grannländer. Det betyder dock inte att vi kan slå oss till ro och tro att dessa partier aldrig får något inflytande. Redan nu finns tecken på att några etablerade partier tar efter och driver SD:s frågor i omstöpt form. Avsikten är naturligtvis att neutralisera Sverigedemokraterna så att de inte kommer in i riksdagen. Det försökte man också med i Danmark, men resultatet blev istället att Dansk Folkeparti bara blev starkare.

Främlingsrädsla bygger på rädsla för det man inte känner till. Därför är information om de verkliga förhållandena nyckeln till att minska främlingsfientligheten. På bloggen Vi i Sverige lyfter vi fram information från t.ex. Statistiska Centralbyrån som en motvikt till de hemmagjorda uppgifter som sprids. Framförallt använder vi vår egen erfarenhet som etniskt blandade familjer för att ge en nyanserad bild av invandring och integration.

Du behöver inte vara rädd för främlingar för att läsa vår blogg. Det räcker med att du är intresserad av att leva i ett samhälle där vi samarbetar för allas bästa.

Lars Persson

Migrationsdomstolarna skapar sina egna lagar

Vi har i flera inlägg tagit upp Migrationsverkets och migrationsdomstolens hantering av fallet Lollo och kunnat konstatera att man struntar i att lagen tydligt ger henne rätt att stanna i Sverige. Istället för lagen har Migrationsverket hänvisat till en praxis som tydligen omintetgör lagar som Sveriges Riksdag har stiftat.

Nu har Sydsvenskan gjort en granskning av Migrationsdomstolen i Malmö som "får delar av systemet att framstå som ett lotteri, i vilket domarens person är minst lika viktig som lagboken." Trots att målen lottas till domarna varierar andelen ja till uppehållstillstånd mellan 0-22,6 procent för de olika domarna.

En, enligt Sydsvenskan, initierad uppgiftslämnare säger att "Flera [domare] ser det som sin uppgift att skicka hem folk". Folkrättsprofessor Gregor Noll vid Lunds universitet säger: "Skillnaderna mellan olika domare är för stora, och det pekar på att det är andra faktorer som styr än de rättsliga".

Att domstolarna inför regler som står över lagen skapar många personliga tragedier. Men det är också en mycket viktig demokratisk fråga. Enligt grundlagen är det Riksdagen som stiftar lagarna. När domstolar och tjänstemän åsidosätter dessa lagar och i praktken skapar egna är det snarast att likna vid en statskupp.

På måndagen kunde man chatta med chefsrådmännen Kerstin Hardgren och Monica Felding om rättssäkerheten för asylsökande.

Fler länkar: SDS, SDS, SDS

fredag 20 mars 2009

Folkpartiet har bara integrationspolitik för vissa invandrare

Folkpartiets integrationsgrupp, med integrationsminister Nyamko Sabuni som ordförande har presenterat rapporten "Egenmakt för ett öppet samhälle - mottagande och arbete". Det är en rapport som handlar om integration, men tyvärr inte integration av alla invandrare utan bara av den minoritet som är asylsökande.

Integrationsgruppen konstaterar mycket riktigt att "Utanförskapet drabbar många personer som har utländsk bakgrund men långt ifrån alla. Den stora majoriteten av de två miljoner svenskar som har invandrat eller flytt hit, eller som är barn till invandrare och flyktingar, är en välfungerande och hårt arbetande del av Sverige…". Men sedan fortsätter man med den felaktiga slutsatsen "…och behöver därför ingen särskild politik".

Visserligen har asylsökande sämre utgångsläge än anhöriginvandrare och arbetskraftsinvandrare och behöver mer omfattande insatser för att komma in i det svenska samhället. Men det betyder inte att nyanlända invandrare från andra grupper ska ställas utan stöd. Sant är att t.ex. anhöriga till svenskar så småningom kommer att få arbete och att de fram till dess försörjs av sina anhöriga, men det är ändå ett samhällsintresse att underlätta deras introduktion med anpassad utbildning och arbetsförmedling.

Något som invandrare av alla kategorier behöver är svenskundervisning. Här vill Folkpartiet införa restriktioner som säger att studierna ska slutföras inom 3 år och att man inte får ha mer än 2 studieuppehåll. Sådana regler kan försvåra etableringen på arbetsmarknaden eftersom nyanlända invandrare med bristfälliga svenskkunskaper ofta kan få säsongsbetonade arbeten men har svårare att få en tillsvidareanställning. De kan därför tvingas tacka nej till sådana arbeten för att inte förlora rätten till svenskundervisning.

Länkar: Newsmill, DN

Invandring ger högre barnafödande

Barnafödandet ökar i Sverige och ligger nu på 1,91 barn per kvinna, enligt SCB. Men fortfarande ligger vi under gränsen på 2,1 barn per kvinna som behövs för att Sverige ska kunna reproducera sig självt.

Invandringen hjälper till att höja barnafödandet. Det beror inte i första hand på att invandrare har stora familjer. Tvärtemot vad många tror har nämligen invandrarhushåll inte så många fler barn än övriga hushåll. Drygt 6 procent av invandrarhushållen består av fem personer eller fler. Motsvarande siffra för övriga hushåll är drygt 4 procent (SCB: Fakta och myter om integration).

Istället är det åldersfördelningen bland invandrare som är orsak till högre barnafödande. De flesta barnen föds av kvinnor i åldrarna 20-40 år. I slutet av 1980-talet var 11 procent av kvinnorna i de åldrarna födda utomlands. År 2007 hade den andelen ökat till 18 procent (SCB: Barnafödande bland inrikes och utrikes födda).

Många invandrare har en hög fruktsamhet de första åren i Sverige. En anledning är att många kommer till Sverige som anhöriginvandrare och att anledningen till invandringen är just att bilda familj. De som planerar att invandra kan också antas vänta med barnafödandet till efter invandringen.

Länkar: DN, SvD, KB, YA, SvD

Ett steg för att underlätta integrationen

Integrationsminister Nyamko Sabuni och Folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag skriver idag på DN Debatt att man vill upprusta bostadsområden som präglas av utanförskap. Samtidigt skriver de att utanförskapet bara kan brytas inifrån.

Vi har flera gånger framhållit att en stor del av integrationen sköts av människorna själva. Drivkraften är att alla vill skapa en bättre tillvaro för sig själva och sina familjer. Samhällets uppgift ska vara att stödja de enskildas integrationsarbete.

Folkpartiets förslag är ett steg i rätt riktning. Den enskildes integrationsarbete kan avstanna om hopplösheten blir för stor. Koncentrationen av sociala problem kan medföra en ond cirkel.

På mindre orter kan vissa kvarter vara invandrartäta men man går ändå till samma butiker, samma vårdcentral och samma skolor som andra grupper. Det ökar kontakten mellan människor och kan öka chansen att få ett jobb.

En upprustning av bostadsområden och att öka den kommersiella verksamheten i dessa områden är ett positivt förslag som kan ge ny energi till människorna som bor där.

Den som vill fördjupa sig i ämnet kan läsa SCB:s publikation Invandrares flyttmönster.

Länkar: DN

tisdag 17 mars 2009

Papperslösa flyktingar i nytt ljus

DN rapporterar idag att de olika Migrationsdomstolarna dömer helt olika i fall med asylsökande somalier. Migrationsdomstolen i Göteborg låter alla asylsökande från Mogadishu stanna, medan domstolarna i Malmö och Stockholm utvisar de flesta. Domstolen i Göteborg och UD bedömer läget i Somalia på likartat sätt medan migrationsdomstolen i Stockholm har en annan syn.

I ett välordnat samhälle måste man följa lagen men då måste lagen tillämpas på ett förutsägbart sätt, och lika för alla. Det lotteri som tycks prägla asylhanteringen kastar nytt ljus över de "papperslösa". Man kan inte självklart stämpla människor som illegala invandrare för att de stannar kvar sedan de fått avslag på sin asylansökan eftersom de kanske hade fått ja i en annan domstol.

Nyansera bilden av invandringen

DN:s ledarredaktion skriver idag en uppföljning till Maciej Zarembas artikelserie om integration. Ledaren skriver en del sanna saker som "Att kräva anpassning är inte samma sak som att kräva underkastelse". I de två första meningarna har man dock lyckats samla ihop en del missuppfattningar om invandringen:

"Integrationspolitiken har misslyckats och den gjorde det ungefär samtidigt som vi stängde dörren för arbetskraftsinvandring. Nu öppnas den igen."

År 2008 fick 14513 personer uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare (Migrationsverket). Nästan alla av dessa kom från länder utanför EU. Utöver dessa kom många arbetskraftsinvandrare från EU. Dessa behöver inte uppehållstillstånd utan kan komma till Sverige grundat på uppehållsrätt. Det är alltså en myt att Sverige tidigare stängt dörren för arbetskraftsinvandring.

Integrationspolitiken har kanske misslyckats men det är en överdrift att påstå att integrationen misslyckats. Det beror på att en stor del av integrationen sköts av människorna själva, utan hjälp av samhället. Resultatet blir att invandrare, tvärtemot vad många tror, betalar mer skatt än de får i bidrag.

Läs mer i dessa båda artiklar på Gringo.se: Invandrare med villa, vovve och Volvo. Kostar invandringen?

söndag 15 mars 2009

Svenskarna låter sig inte luras av Sverigedemokraterna

När Demoskop för några dagar sedan presenterade siffror som visade att Sverigedemokraternas väljarsympatier minskat utlovade en kommentator att vi skulle bli tysta när Sifo:s rapport kommer.

Nåväl, idag kom rapporten och vi har inte tystnat. Sverigedemokraterna minskar från 3,5 till 2,6 procent. Det resultatet är lägre än vid valet i september 2006.

Det står allt mer klart att svenskarna låter sig inte luras av Sverigedemokraternas bisarra politik. Kanske vill svenskarna välja sin partner själv? Eller välja sin klädsel själv?

Länkar: Aftonbladet, HD, SvD, SvD, DN

fredag 13 mars 2009

Ge invandrare möjlighet att integrera sig själva

Det tycks finnas en uppfattning att invandrare är motsträviga och kämpar för att slippa integreras. Receptet blir att samhället ska integrera de som kommer hit. I själva verket sköts den mesta integrationen av människorna själva. Nästan ingen vill stå utanför det samhälle man lever i. Samhällets roll ska i första hand vara att underlätta för den invandrade att sköta sin egen integration.

Ett bra nätverk är ytterst viktigt för att en invandrad snabbt ska komma in i samhället och få jobb. Bäst är om det ingår svenskar eller invandrare som varit länge i Sverige. Därför är anhöriginvandrare som kommer till svenskar de som integreras snabbt och problemfritt.

För andra grupper, speciellt flyktingar, är det svårt att snabbt skaffa sig ett nätverk av infödda. Då är ett nätverk bestående av landsmän mycket bättre än ingenting alls. Svenskar som emigrerade till USA sökte sig ofta till andra skandinaver som hjälpte dem att komma igång i det nya landet.

Därför bör man låta invandrare sköta sin egen integration och även flyktingar ska tillåtas välja sin bostadsort. Som Grön Ungdoms språkrör Maria Ferm skriver i Svenska Dagbladet så har Boverket visat att flyktingar som valt eget boende snabbare har fått jobb än de som bott på Migrationsverkets förläggningar.

torsdag 12 mars 2009

Danska flyktingar får chans att återvända hem

Den danska integrationsministern Birthe Rønn Hornbech lovar att ompröva de fall där danska medborgare nekats att bo i Danmark med sin utländska partner (Sydsvenskan, Berlingske Tidende). Det kan betyda att de danskar som tvingats i landsflykt till bl.a. Sverige på grund av de hårda danska invandringslagarna kanske kan flytta tillbaka till Danmark, om de fortfarande vill.

EG-domstolen har i flera domar slagit fast att Danmark tolkat EU-rätten alltför restriktivt.

Det här måste betraktas som ett bakslag även för Sverigedemokraterna som vill införa liknande restriktioner för svenska medborgare att fritt välja sin partner.

onsdag 11 mars 2009

Gringo: Kostar invandringen?

Idag publicerar Gringo.se den andra artikeln av Lars Persson. Artikeln behandlar invandringens kostnader och intäkter och förklarar varför det är så svårt att enas om hur man ska räkna.

Sverigedemokraterna har inte ökat på två år

En undersökning från Demoskop visar att Sverigedemokraternas väljarsympatier har minskat från 2,3 till 2,1 procent. Opinionsundersökningar kan ju ge ganska skiftande resultat beroende på vem som gör dem, men tittar man på alla undersökningar visar det sig att Sverigedemokraternas sympatier har legat stilla på omkring 3 procent de senaste två åren.

Kommentarer som "Är det konstigt att Sverigedemokraterna ökar" är alltså en bluff.

YA, KB, TA, Expressen, SvD, KB, TA

Försörjningskrav ingen ekonomisk vinst

Flera instanser är kritiska till förslaget om försörjningskrav vid anhöriginvandring, bl.a. Migrationsverket och Barnombudsmannen. BO påpekar att det finns risk för att barn inte får träffa sin mamma eller pappa på flera år.

BO Fredrik Malmberg säger: "Vi i Sverige måste inse att om vi ger uppehållstillstånd till en person som har barn, så är det en familj vi ger uppehållstillständ till."

Många är undantagna och vi har tidigare visat (Försörjningskrav vid anhöriginvandring) att mycket få kommer att beröras av sådana regler. Ett försörjningskrav får därför ingen positiv effekt på Sveriges ekonomi men de som berörs drabbas hårt.

HD, HD

tisdag 10 mars 2009

Kan en svensk vara gift med en utlänning?

Maciej Zaremba har intervjuat Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och försökt utreda vem som är svensk i Sverigedemokraternas ögon (DN). Svaren är ofta svävande och man får inget exakt svar. Läser man Sverigedemokraternas invandringspolitiska handlingsprogram måste man dock dra slutsatsen att även om du är blond, blåögd, född i Sverige, har svenska anfäder sedan generationer tillbaka och heter Johansson så är du inte längre svensk om du gifter dig med en utlänning. Åtminstone inte en pålitlig svensk.

I Sverigedemokraternas Sverige ska den som är anknytningsperson till en invandrare underteckna en anpassningsförklaring där man förbinder sig att delta i det svenska samhällslivet efter bästa förmåga och att följa svenska lagar och regler.

Alla i Sverige är ju skyldiga att följa svenska lagar så varför blir man plötsligt misstänkt för att vara en potentiell brottsling så fort man har gift sig med en invandrare? Vad i det svenska samhällslivet måste man delta i? Måste man supa sig full och hoppa runt som en groda på midsommarafton? Det måste ju inte andra svenskar. Vilka regler utöver lagen måste man följa? Får man prata på bussen?

måndag 9 mars 2009

Gringo: Invandrare med villa, vovve och Volvo

Idag publicerar Gringo.se en artikel av Lars Persson, redaktör för "Vi i Sverige".

söndag 8 mars 2009

Sverigedemokraterna vill värna vissa familjer - och dissa vissa

Sverigedemokraternas tidskrift SD-kuriren har kommit ut med nummer 80 som har familjepolitik som tema. Rubriker som "Gör samhället barnvänligt!" och "Barn och föräldrar bör vara mer tillsammans" ger intryck av att Sverigedemokraterna skulle stå för en mjuk och familjevänlig politik. Läser man partiets handlingsprogram upptäcker man dock snabbt att det bara är etniskt svenska familjer man vill värna om. Familjer med andra etniska inslag än svenska möter en helt annan attityd.

SD skriver att "Naturligtvis ska inte politiker bestämma över hur och när människor väljer att skaffa barn". Det är emellertid just vad Sverigedemokraterna vill införa för att försvåra familjebildning mellan svenskar och utlänningar. Läser man deras invandringspolitiska program upptäcker man att de vill begränsa invandringen från kulturellt avlägsna länder till ett minimum och införa ett totalstopp för "icke-västlig" invandring. Staten ska alltså se till att svenskar inte bildar familj med andra etniska grupper.

Svenskar som vill bilda familj med kulturellt närstående utlänningar ska betala en straffavgift på över 40 000 kr. Dessutom betraktas de som potentiella brottslingar eftersom de ska skriva under en anpassningsförklaring där de förbinder sig att delta i det svenska samhällslivet efter bästa förmåga och att följa svenska lagar och regler. Det behöver däremot inte de svenskar göra som gifter sig med en annan etnisk svensk.

Förslaget till regeringen om försörjningskrav vid anhöriginvandring kan hålla barn och föräldrar åtskilda i fyra år för vissa grupper av invandrare. Sverigedemokraterna vill skärpa det förslaget så att det ska gälla många fler. Hur rimmar det med att "Barn och föräldrar bör vara mer tillsammans"?

torsdag 5 mars 2009

I Sverige är svensk lag sharia

I Skånska Dagbladet idag intervjuas kommunpolitikern och imamen Adly Abu Hajal (m) om tolkningar av islam. Han ser inga problem med att kombinera svenska lagar och regler med islam. Islam måste tolkas både tidsenligt och i överensstämmelse med de lagar som gäller där man befinner sig, menar han. Om sharialagar säger han: "Den allmänna lagen måste gälla för alla, därför är svensk lag sharia i Sverige."

Det han säger är självklarheter för miljoner muslimer världen över. Likaså är det självklart för kristna att inte tillämpa Bibeln bokstavstroget. Det är därför vi inte följer 3 Mos 20:10: "Om en man begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, skall både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan straffas med döden." Vi följer inte heller 3 Mos 20:13: "Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen."

De som vill skapa hat mot muslimer eller andra religiösa grupper kan därför sluta hänvisa till vad som står i böcker som skrevs för över 1000 år sedan. Lev i verkligheten istället.

Fallet Lollo: Anita Dorazio gör nya försök att skapa respekt för lagen

Anita Dorazio gör nu nya försök att hjälpa 17-åriga Lollo att få stanna i Sverige, något hon har rätt till enligt Utlänningslagen. Blekinge Läns Tidning rapporterar att advokaten Lars Gagnér som har lång erfarenhet av flyktingärenden, nu ska ta sig an fallet. Lollo lever nu på hemlig ort genom Asylkommitténs försorg.

Vi har flera gånger tidigare skrivit om Lollo och varför hon har rätt att stanna i Sverige:

Har Migrationsverket nu upptäckt att de måste följa lagen?
Fler lagar som Migrationsverket vägrar följa?
Fallet Lollo: Den här gången är politikerna oskyldiga
God ekonomi att låta Lollo stanna
Maria Leissner: Lagen ger utrymme för att låta Lollo stanna
Fallet Lollo: Vem stiftar lagarna?
Utlänningslagen ger Lollo rätt att stanna
Olagligt att låta Lollo stanna?

söndag 1 mars 2009

Mycket av integrationen sköts av människorna själva

Maciej Zaremba skriver underhållande och tänkvärt i Dagens Nyheter idag om hur integrationen kan fungera eller inte fungera. Välmenande insatser från samhället är inte alltid så effektiva och kan ibland t.o.m. vara ett hinder.

En betydelsefull del av integrationen sköts av människorna själva. Personliga kontakter är en av de allra viktigaste faktorerna för en snabb integration. Det är därför de flyktingar som bosätter sig nära sina släktingar lättare får jobb än de som bott på förläggning (Boverket). Det är också därför hushåll med både svenskar och invandrare har goda inkomster och mycket litet behov av socialbidrag (SCB).