lördag 14 februari 2009

Fler lagar som Migrationsverket vägrar följa?

I dagens Svenska Dagbladet föreslår Birgitta Dahl och Véronique Lönnerblad, Unicef Sverige, att Barnkonventionen ska göras till lag. Man menar att det skulle stärka barnens rättigheter inom rättsväsendet och i asylprocessen, t.ex. i fallet Lollo.

Visst kan man göra Barnkonventionen till lag, men tyvärr skulle det bara bli ännu en lag som Migrationsverket vägrar följa. Utlänningslagen ger redan idag Lollo rätt att stanna. Det som krävs är att domstolar och tjänstemän inser att det är riksdagen som stiftar lagarna och att de har att följa dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar