fredag 13 februari 2009

Hur beräknar man intäkter och kostnader för invandringen?

Då och då efterfrågas en redovisning av kostnaderna för invandringen. Av någon anledning är det mer sällan någon vill veta hur stora intäkterna från invandringen är, men naturligtvis måste man räkna både intäkter och kostnader för att veta hur invandringen påverkar samhällsekonomin.

Varför finns det då inget enkelt svar på frågan? Ja, dels påverkas intäkter och kostnader av många olika faktorer och det är dessutom inte självklart vilka faktorer man ska räkna.

En sak man kan titta på är hur mycket invandrarhushållen får i bidrag jämfört med hur mycket de betalar i skatt. Statistiska Centralbyråns undersökning "Inkomstfördelningsundersökningen 2006" visar att utrikes födda hushåll i genomsnitt betalar 51 000 kr i skatt per konsumtionsenhet medan de får 47 200 kr i diverse bidrag. Man kan också beräkna att de betalar ca 15 000 kr i moms varje år. En sådan beräkning visar alltså på ett överskott.

Det finns också hushåll som består av både inrikes och utrikes födda. Dessa betalar 94 900 kr i inkomstskatt medan de får 34 000 kr i bidrag. Momsen kan uppskattas till ca 22 000 kr. Dessa hushåll är lönsammare för samhället än helsvenska hushåll som betalar 81 000 kr i inkomstskatt, 20 000 kr i moms och får 31 100 kr i bidrag.

De flesta invandrar som unga vuxna. Sverige har inte haft utgifter för grundskola och gymnasieskola och i en del fall högskolestudier för dessa. Istället ställer samhället upp med svenskundervisning (SFI). Efter avskrivningar bidrar invandrare i medeltal med en utbildning värd ca en halv miljon kronor medan SFI kostar 30 600 kr per år.

Sedan blir det svårare. Utrikes födda har en högre arbetslöshet (kostnaden för detta inräknat i ovanstående). Får vi en högre arbetslöshet på grund av invandringen eller är det så att invandrare får ta arbetslösheten i större utsträckning och att inrikes födda därmed får en högre sysselsättningsgrad? En jämförelse mellan OECD-länder visar inte på något samband mellan arbetslöshet och andel invandrare. Sverige har inte högre arbetslöshet än andra länder. T.ex. har Finland högre arbetslöshet men lägre andel invandrare.

Invandrare är något överrepresenterade för brott. Ska detta räknas som en kostnad för invandringen? Arbetslöshet och därmed fattigdom bidrar till en högre kriminalitet. Negativa attityder hos myndigheter och privatpersoner ger upphov till utanförskap som i en del fall tar sig i uttryck i kriminella gäng. Är detta en kostnad för invandringen eller för främlingsfientligheten?

Den som vill veta intäkter och kostnader för invandringen kommer att få svar, men inte ett svar utan kanske lika många svar som det finns människor.

Länkar: Smålandsposten

4 kommentarer:

 1. Att den här frågan aldrig diskuteras av de etablerade partierna är anledningen till att jag röstade på Sverigedemokraterna. Jag är inte emot invandring. Men jag tycker det är helt fel att man kan diskutera kostnader för sjuka, handikappade och andra grupper i sammhället, medan den som vill diskutera frågor om kostnader för invandring blir anklagad för att vara rasist eller helt och hållet ignoreras. Det enda sättet att tvinga de etablerade partierna att ta upp frågor som denna var att ge dom en spark i arlset via Sverigedemokraterna.

  SvaraRadera
 2. Sedan får du spark i arslet när SD kommer att betrakta dig som rasförrädare om du råkar bli kär i en invandratjej. Sånt (kostnader för invandring) kan man ju själv ta reda på. Man behöver ju inte rösta på SD för det!

  SvaraRadera
 3. Enl. era beräkningar är invandringen lönsam för Sverige, vilket jag starkt betvivlar.
  Skulle det var så att vi ekonomisk tjänar på invandringen, varför då inte ha helt fri invandringspolitik.
  Ta in förslagsvis 10 miljoner och vi skulle få ett ekonomiskt uppsving utan dess like! Vem tror på det?
  Era beräkningar är därför inte ekonomiskt försvarbara.

  SvaraRadera
 4. Jag tror inte att invandringen minskar arbetslösheten, bostadsbristen och vårdköerna.
  Sverige behöver inte fler bidragstagare. Det finns redan tillräckligt många sådana. Alla som kommer hit är inte välutbildade och friska. Många är analfabeter. Andra har tbc eller är HIVsmittade - knappast en tillgång för Sverige.

  SvaraRadera