fredag 6 februari 2009

God ekonomi att låta Lollo stanna

Vi som anser att Lollo ska få stanna i Sverige möts ofta av argumentet: "Vill du betala?" Om inte annat så blottar det en okunnighet om hur samhällsekonomin fungerar.

De flesta av oss har perioder av vårt liv när vi kostar samhället pengar och perioder när vi bidrar ekonomiskt. Liksom för andra barn och ungdomar har svenska samhället satsat stora resurser under flera år för att ge Lollo skolgång, hälsovård m.m. Nu när hon står på tröskeln till vuxenlivet och inom några år kan börja betala skatt så tänker man utvisa henne. Tala om dåligt ekonomiskt tänkande!

I fallet Lollo är det medmänskligheten och demokratin som är det viktigaste. Utöver det har vi som debatterar för Lollo i media, Facebook och på bloggar anledning att ställa en fråga till de som vill utvisa henne: "Vill ni betala?"

Lars Persson

Länkar: BLT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar