måndag 16 februari 2009

Har Migrationsverket nu upptäckt att de måste följa lagen?

Rättschefen vid Migrationsverket, Mikael Ribbenvik, skriver idag i Svenska Dagbladet:

"...en svensk myndighet och svenska domstolar måste spela efter de demokratiska spelreglerna som innebär att vi följer våra folkvaldas beslut.
Hur skulle vårt samhälle se ut om Migrationsverket eller domstolarna skulle överpröva riksdagens beslut?
Det skulle i praktiken innebära att vi fick ett styre där de folkvaldas makt försvinner och icke-valda tjänstemäns viljor skulle styra."


Om Migrationsverket nu insett att det är Riksdagen som stiftar lagarna och att Migrationsverket ska följa dem så kanske det innebär att 17-åriga Lollo nu får det uppehållstillstånd som Utlänningslagen ger henne rätt till?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar