onsdag 30 december 2009

Är hedersvåld från sverigedemokrater bättre?

När en invandrare begår ett våldsbrott benämns det "hedersvåld" och påstås ha en kulturell orsak. Därmed kan man beskylla alla invandrare för att vara våldsamma eftersom det ingår i deras kultur. Att invandrarna kommer från över 160 olika länder hindrar inte bl.a. Sverigedemokraterna att påstå att invandrare just ifråga om våldsbrott har en gemensam kultur (utom de invandrare som är sverigedemokrater förstås).

Varför måste alla invandrare stå till svars när en invandrare begått ett brott medan sverigedemokrater inte har något kollektivt ansvar när en sverigedemokrat begår brott? Sverigedemokrater förenas ju dock av sin värdegrund och människosyn, vilket inte är fallet för invandrare.

Sydöstran berättar om en sverigedemokrat i Blekinge som anklagas för upprepade fall av misshandel av sin sambo. Bland annat har han hotat begrava henne levande i en grop i skogen.

Richard Jomshof, ordförande för Sverigedemokraterna i Karlskrona tycker att han är en sympatisk och trevlig kille. Kopplingen till Sverigedemokraterna försöker han skyla över med att mannen inte betalt medlemsavgift. Att han har ett förtroendeuppdrag för Sverigedemokraterna förklarar Jomshof med att de inte hade tillräckligt med namn.

Så vilka kvalifikationer är viktiga för en förtroendevald sverigedemokrat?

Lars Persson

Fler länkar: BLT

Allt är invandrarnas fel enligt SD

Leif Lewin, professor emeritus i statskunskap vid Uppsala universitet, skriver i Svenska Dagbladets Brännpunkt att man måste kräva svar från Sverigedemokraterna om hela politiken. Det kommer att visa på den valhänthet och brist på konkretion som tillkommer alla enfrågepartier, skriver Lewin.

Det är naturligtvis riktigt att ett parti som vill in i Riksdagen måste ha en politik på alla viktiga områden. Att SD inte har det framgick tydligt av Expressens utfrågning 16 september 2009. Jimmie Åkesson försökte uppfinna en politik under intervjuns gång, bl.a. beträffande miljö och arbetsgivaravgifter.

Man måste dock vara beredd på att SD hela tiden försöker styra in debatten på invandringen, vilket ämne som än avhandlas. Jimmie Åkesson har sagt att SD har ett invandringsperspektiv på allt, eller med andra ord: allt är invandrarnas fel. Våldtäkterna är invandrarnas fel trots att bara 0,22 procent är misstänkta för våldtäkt. Att ett åldrigt par inte får bo tillsammans är på något sätt också invandrarnas fel. För det mesta hänvisar man till kostnader trots att invandrarhushåll i genomsnitt ger ett ekonomiskt överskott till samhället.

Den som tänker debattera med Sverigedemokraterna om vilken politisk fråga som helst måste därför ha genuin kunskap också om invandring och integration eftersom SD hela tiden kommer att försöka leda in diskussionen på det ämnet.

Lars Persson

tisdag 29 december 2009

Lätt att debattera mot SD för den som har kunskap

Socialdemokraten Andreas Schönström säger i en artikel i Sydsvenskan att Socialdemokraterna inte ska debattera med Sverigedemokraterna. "Risken är att vi förlorar en debatt som ändå aldrig går att vinna", säger han.

Det kan upplevas svårt att bemöta SD:s argument för den som inte har kunskap om invandring och integration. SD kastar ur sig påståenden som kan misstas som fakta, men i verkligheten är det ofta rena påhitt.

SD påstår att människor kommer till Sverige för att leva på välfärdssystemet. Verkligheten är att den vanligaste anledningen att komma till Sverige är att man har make eller maka här. Andra stora grupper är studenter och arbetskraftsinvandrare.

SD påstår att de flesta invandrare är arbetslösa. I verkligheten arbetar majoriteten av invandrarna och räknat på alla åldrar arbetar lika stor andel invandrare som infödda.

SD påstår att invandringen kostar. Verkligheten är att invandrarhushåll betalar mer till samhället än de får tillbaka i transfereringar.

Debattera mot Sverigedemokraterna men läs först på, t.ex. här:

Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi
Vilka invandrar till Sverige?
Utbildning hos invandrare

måndag 28 december 2009

Minusröster skulle hålla rasismen borta

I valen till riksdag och andra beslutande församlingar röstar vi på det parti vi tycker bäst om, även om vi inte är överförtjusta i något av dem. Om man kunde välja att istället lägga en minusröst på det parti man tycker sämst om och som man absolut inte vill ska få något inflytande så hade Sverigedemokraterna snabbt utraderats från alla kommunfullmäktige och inte haft en chans att komma in i Riksdagen.

Jimmie Åkessons artikel i Aftonbladet i höstas gav kanske någon promille fler röster till SD men gjorde också att de flesta fick upp ögonen för att det är ett parti som värderar människor efter härkomst. Alla riksdagspartier har deklarerat att de inte kommer att regera tillsammans med SD. Den uppfattningen delas av svenska folket. Enligt Sifo vill 87 procent inte att en minoritetsregering ska samarbeta med SD. Sverigedemokraterna är det i särklass mest avskydda partiet av de som har chans att ta riksdagsplatser 2010.

Lars Persson

Länkar: SvD, DN, SDS, GP, HD, SkD

söndag 27 december 2009

Lyxcontainer genom Europa?

Fem barn och ungdomar från Afghanistan har tagits om hand av Höglandskyrkan i Sävsjö sedan de dumpats i skogen av människosmugglare, uppger Sveriges Radio Jönköping. De har varit instängda i ett lönnfack i en container under uppskattningsvis 18 dygn och bara släppts ut på nätterna för att få mat.

Är det någon förnuftig människa som tror att man genomgår sådana strapatser och risker utan att ha välgrundad anledning att fly? Pöbeln fortsätter att tala om bidragsturism men det är just det som är kännetecknande för pöbeln att man inte låter sig påverkas av fakta eller av någon utanför den egna gruppen.

Fler länkar: DN, SvD, Aftonbladet, Expressen, Barometern, HD, SDS, GP

Låt inte rädslan äta upp kärleken

Två skribenter tar idag upp generaliseringarna som ofta drabbar invandrare. Dilsa Demirbag-Sten skriver i Göteborgsposten att "Invandrare förblir alltid invandrare i Sverige". Även sedan en invandrad etablerat sig är stämpeln framförallt invandrare medan andra, mer relevanta epitet, som granne, lärare eller entreprenör kommer i skymundan.

Även den som inte invandrat betraktas ibland som invandrare om en av föräldrarna invandrat. Det gäller framförallt i negativa sammanhang. Dilsa Demirbag-Sten skriver att hennes barn betraktas som svenskar så länge som de är laglydiga men om de begår brott eller blir arbetslösa flyttas de till statistiken över invandrare.

Av medias rapportering kan man lätt få intrycket av att alla invandrare är muslimer och dessutom fundamentalistiska sådana. Ofta får muslimska ledare företräda alla muslimer trots att, som Olle Svenning skriver i Aftonbladet, de flesta muslimer har en moderat inställning till religionen, ungefär som de många "vanekristna" som finns i Sverige. Det är uppenbart för alla som träffar invandrare, även muslimska, i verkligheten och inte bara läser om dem i media.

Främlingsrädslan tar sig sådana absurda uttryck som att man påstår sig kunna räkna ut hur många starkt religiösa muslimer det kommer att finnas i framtiden. Man använder sig då av födelsetalen hos olika grupper. Men religiös tro är inte medfödd och därför är sådana beräkningar bara dumheter.

Det ligger i människans natur att vara rädd för det okända. Främlingsrädsla måste därför bekämpas genom att människor från olika grupper möts och lär känna varandra i verkligheten, inte via sensationsartiklar i media. Poeten Cletus Nelson Nwadiki från Nigeria, numera Nässjö, skriver:

"Ni som har kärleken i era hjärtan, låt inte rädslan äta upp den".

söndag 20 december 2009

Det är en mänsklig rättighet att få gifta sig

Flera medier rapporterar idag att polisen stoppat ett bröllop mellan en svensk medborgare och en asylsökande som fått avslag på sin ansökan. (SDS, DN, SvD, Aftonbladet, Expressen, SkD, TA, YA)

Artikel 16 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna säger:
"Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj." Det är alltså ett klart fall av brott mot de mänskliga rättigheterna.

Anders Kristersson, inre befäl vid Malmöpolisen säger att det gällde att agera innan de hunnit gifta sig. Avsikten med polisingripandet var alltså att förhindra giftermålet.

Jonas Lindgren, kommunikationschef på Migrationsverket säger att giftermål med en svensk medborgare har ingen betydelse när asylärendet avslutats. Polisens avsikt tycks istället vara att förhindra att personen senare ska kunna söka uppehållstillstånd som anhörig.

Den som är gift med en svensk medborgare har rätt till uppehållstillstånd såvida inte äktenskapet anses oseriöst. Den bedömningen gör Migrationsverket med hjälp av intervjuer där båda parter ska redogöra för vad de vet om varandra. Sådana utredningar gör inte polisen och de kan därför inte göra en sådan bedömning. Det är inte polisens uppgift att avgöra om en person ska få uppehållstillstånd eller inte.

Enligt lagen skulle ärendet ha den här gången:
1. Mannen och kvinnan tillåts gifta sig.
2. Mannen lämnar Sverige eftersom han inte har uppehållstillstånd.
3. Mannen söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin svenska hustru.
4. Migrationsverket prövar ansökan och beviljar uppehållstillstånd såvida man inte kan visa att äktenskapet är oseriöst.

Lars Persson

söndag 13 december 2009

Aftonbladets Johanne Hildebrandt förstår inte varför SD får 5 procent

För några dagar sedan var det Aftonbladets Monica Gunne som inte förstod sig på invandringspolitiken. Idag förstår inte Aftonbladets Johanne Hildebrandt varför SD får 5 procent i senaste opinionsundersökningen.

Kanske beror det på att Johanne Hildebrandt och hennes journalistkollegor på flertalet mediaföretag ständigt hjälper till att ge en negativ bild av invandringen genom att sprida desinformation? Som t.ex. att återigen upprepa lögnen att det tar sju år för invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Kanske försvarar sig journalistkåren med att de bara återger vad regeringen skriver. Ett pressmeddelande från regeringen nyligen skrev nämligen just detta. Sanningen är dock att det bara gäller en fjärdedel av invandrarna, nämligen de som får asyl och deras anhöriga. På en fråga från Vi i Sverige svarar Henrik Emilsson, Integrationsdepartementet:


Du har rätt i att målgruppen för reformen inte framkom tydligt i pressmeddelandet. I propositionen och i det faktablad som presenterades samtidigt med pressmeddelandet på regeringens hemsida framgår det vem målgruppen är för reformen.

http://www.regeringen.se/sb/d/11291/a/136026
(här finns länk till propositionen och informationsmaterial)

"Den målgrupp som omfattas av lagen är flyktingar, andra skyddsbehövande med uppehållstillstånd och deras anhöriga i åldern 20–64 år.
Även nyanlända i åldern 18–19 år omfattas om de saknar föräldrar i Sverige."

För tydlighetens skull bör tilläggas att anhöriga ovan gäller anhöriga som ansluter till en person inom två år efter uppehållstillstånd.

Uppgiften om mediantiden från uppehållstillstånd till arbete gäller för målgruppen för reformen, alltså bara en del av alla nyanlända invandrare.

Journalister kan inte försvara sig med att de bara återgett ett felaktigt pressmeddelande. Det är journalistens jobb att göra efterforskningar, inte att bara skriva av andra. Att okritiskt återge vad regeringen skriver sysslade Pravda med under sovjettiden.

Lars Persson

Fler länkar: SvD, Aftonbladet, Expressen, HD, GP

Uppdatering: För övrigt är inte Expressens Jan-Olof Bengtsson mer noggrann med att kolla fakta.

fredag 11 december 2009

Skånska Dagbladets sverigedemokratiska hatblogg

På Skånska Dagbladets ledarsida dyker då och då upp inlägg som annars bara förekommer på hatbloggar från Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna eller Folkfronten. För en tid sedan använde en av tidningens ledarskribenter, Lars J Eriksson, typisk SD-retorik när han bland annat skrev att "öppnare gränser leder direkt till socialbyråerna". Nu är det Alf Ronnby som luftar sitt muslimhat.


Ronnby tar den extreme Muammar Ghadaffi som exempel på "muslimska maktanspråk" och påstår att Europa utsätts för en invasion av muslimer. Han skriver: "Men när muslimska flickor blir en majoritet i skolan och kräver att alla flickor ska ha huvudduk, då ser vi vilka obehagliga konsekvenser muslimsk kultur kan få."


Har Alf Ronnby helt missat att det är muslimernas frihet att klä sig som man vill som hotas?


Det är groteska vanföreställningar som släpps fram på Skånska Dagbladets ledarsida. Det förminskar sidan till en av de otaliga hatbloggar som finns på internet.


Lars Persson

torsdag 10 december 2009

Aftonbladets Monica Gunne förstår inte invandringen

I en kolumn i Aftonbladet skriver Monica Gunne att hon försökt läsa in så gott som allt om svensk invandrngspolitik men att hon inte förstår. Det hindrar henne dock inte från att tvärsäkert uttala sig i frågan. Då är det inte så konstigt att det blir fel.

Monica Gunne frågar: Varför är det okej att hoppa av undervisningen i svenska?
Svar: Därför att när man får arbete, vilket är en vanlig anledning till att avbryta svenskstudierna, så måste man prioritera det framför att lära sig mer svenska. Det är också okej att göra uppehåll när man får barn. Och naturligtvis avbryter man svenskstudierna om man flyttar från Sverige.

Monica Gunne frågar: Varför behöver bara 6 procent av de som söker asyl och uppehållstillstånd visa sina pass?
Svar: Så är det inte. Det finns ingen chans att få uppehållstillstånd som anhörig, arbetskraftsinvandrare eller student utan att visa passet. Av de som fick uppehållstillstånd 2008 måste alltså minst 88 procent kunna identifiera sig.

Lars Persson

onsdag 9 december 2009

Invandrare vet bäst själva hur man integrerar sig

Allt fler börjar nu inse att det är invandrare och deras anhöriga som är de främsta integrationsexperterna. I DN skriver Oskar Nordström Skans och Olof Åslund, nationalekonomer vid Uppsala universitet, att det är fel att styra invandrares bosättningsmönster. En sådan styrning minskar boendesegregationen men försämrar integrationen på arbetsmarknaden. Det är egentligen inte så svårt att förstå. Alla vill ha ett bättre liv. För ett bättre liv krävs egenförsörjning. Det uppnår man lättast med hjälp av släktingar och andra landsmän och deras kontaktnät. Författarna pekar liksom tidigare rapporter på att diskriminering är ett betydande hinder för att komma in på arbetsmarknaden.

Den starkaste segregationen är inom familjebildningen skriver Nordström Skans och Åslund. De som kommit till Sverige som barn har i hälften av fallen en partner med invandrarbakgrund. Men är det inte ett bra tecken att den andra hälften lever med en partner som inte har invandrarbakgrund? Andelen familjer som består av både invandrade och infödda ökar stadigt och av de barn som föds numera har 11 procent en utrikes och en inrikes född förälder. Dessa familjer är mycket välintegrerade och SCB:s statistik visar år efter år att de en av de grupper som bidrar mest till samhället ekonomiskt.

Författarna skriver att segregationen har ökat men det är inte helt sant. De påpekar också att det beror på att invandrarna blivit fler. Av alla invånare med utländsk bakgrund i Sverige bodde i själva verket bara 14,1 procent i de 38 områden som klassas som LUA-områden mot 15,1 procent 2002. LUA-områden är områden som omfattas av lokala utvecklingsavtal mellan regeringen och kommunerna i syfte att bryta utanförskapet. Det bor alltså allt fler invandrare utanför LUA-områdena. Även inom LUA-områdena har utanförskapet minskat. I 32 av de 38 områdena har andelen förvärvsarbetande ökat mellan 2006 och 2007 och i 36 av områdena har bidragens andel av inkomsten minskat.

Lars Persson

Länk till rapporten från SNS
Fler länkar: SvD, DagensPS

söndag 6 december 2009

Vem bör ha rösträtt?

Häromdagen skrev jag en artikel i Newsmill där jag frågade vilka som är "folket" i en folkomröstning. Redaktionen fick ett uppskattande e-mail från Gustaf Arrhenius, docent vid Filosofiska institutionen, Stockholms universitet, och tips om några artiklar han skrivit i ämnet. Den som vill fördjupa sig i ämnet kan med fördel läsa Arrhenius artikel "Vem bör ha rösträtt?"

Lars Persson

Fler länkar: Göteborgsposten

måndag 30 november 2009

Vi i Sverige – 1 år

Idag, 30:e november, har bloggen Vi i Sverige funnits i ett år. Bloggen skapades för att sprida information om invandring och integration baserat på fakta, inte fördomar. Under det gångna året har vi publicerat över 200 inlägg på bloggen och en handfull artiklar i andra medier.

Motståndet kan ibland kännas övermäktigt. Den svåraste uppgiften är inte att debattera mot Sverigedemokrater, Nationaldemokrater och Folkfronten. De är inte heller det största hotet mot en saklig debatt. Det största hotet är att stämningen i Sverige blir som i flera andra länder, t.ex. Danmark, där det blivit legitimt bland alla partier och media att utmåla invandrare som en främmande grupp som enbart är en belastning för samhället.

Dessa tendenser finns i Sverige också. Det är nu ganska många år sedan Tage Danielsson konstaterade att vi inte har råd med sanningar längre utan måste nöja oss med sannolikheter. Tyvärr verkar det som att även sannolikheterna blivit bortrationaliserade och ersatta med vinklingar, halvsanningar och rena lögner. Politiker från alla läger och medias proffstyckare medverkar till detta. Medier, myndigheter och till och med regeringen sprider felaktig information, avsiktligt eller av okunnighet.

Trots det svåra motståndet kommer vi att fortsätta granska och kritisera. Några av det gångna årets inlägg har vi samlat här.

Lever invandrare på bidrag?
Statistik om invandring förvanskas av media
Försörjningskrav vid anhöriginvandring
Varför är Sverigedemokraterna motståndare till anhöriginvandring?
Rosengård är inget typiskt invandrarområde
Bevare oss för Sverigedemokraternas ekonomiska politik
Kan en migrationsminister vara så okunnig?
Överdriv inte problemen med integrationen
Guillou och Aftonbladet missade Sverigedemokraternas raslagar
Nyansera bilden av invandringen
Integrationen av Sverigedemokrater har misslyckats
Janne Josefssons sista Debatt blev Sverigedemokratisk propaganda
Vilka invandrar till Sverige?
SD vill att staten ska bestämma vem du ska leva med
Invandring – sysselsättning och samhällsekonomi
98,8 procent av Rosengårds barn och ungdomar bekymrar inte polisen
Liten kostnad för papperslösas vård
Jimmie Åkessons värld – och verkligheten
Det tar inte sju år för invandrare att få arbete

Newsmill: Vilka är "Folket"?

Med anledning av folkomröstningen om minareter i Schweiz ställer Newsmills redaktion frågan om folkomröstningar är ett demokratiskt ideal. I artikeln 'Vilka är "Folket"?' diskuterar Lars Persson kring frågan hur man avgör vilka som är "folket" i en enskild fråga.

söndag 29 november 2009

Tror Sanna Rayman att asylprövningen är felfri?

Sanna Rayman skriver i Svenska Dagbladet att genom att ge papperslösa rätt till vård så skapar man en offentlig sanktionering av ett liv utanför lagen. Papperslösa har fått avslag på sina asylansökningar och är ålagda att lämna Sverige. Det betyder inte att de inte kan ha anledning att frukta förföljelse och tortyr om de utvisas. Som vi skrivit tidigare är asylprövningen nämligen inte felfri (Illegalt att ha otur?).

Många av Migrationsverkets bedömningar ändras av migrationsdomstolarna men olika domstolar och olika domare skiljer sig mycket i andelen beviljade uppehållstillstånd. De asylsökandes ombud håller inte alltid så god standard och nämndemän har vittnat om att de ibland måste göra ombudens jobb i rättssalen. Informationen om förhållandena i olika länder är ibland bristfällig. Av 253 eritreaner fick en fjärdedel uppehållstillstånd sedan ny information framkommit om förhållandena i Eritrea.

Det handlar inte om, som Sanna Rayman skriver, att lagstiftarna inte vill stå för sin politik. Problemet är istället att informationen och kunskapen är bristfällig när utredningarna görs och också att tjänstemän och domstolar skapar sina egna regler som inte följer lagen.

Lars Persson

lördag 28 november 2009

Det tar inte sju år för invandrare att få arbete

De senaste dagarna har det förts en kampanj för att inbilla oss att mediantiden för en invandrare att få arbete är sju år. Det har utgått ett påbud från regeringen i form av ett pressmeddelande att vi ska tro det. Det har villigt upprepats av media vars huvudsakliga uppgift är just att upprepa utan att bedriva några egna efterforskningar. Idag är det Rikard Westerberg på DN. Igår var det bl.a. Per Gudmundson på SvD.

I både regeringens proposition (16.2) och i lagrådsremissen (15.2) står det att uppgiften gäller kommunmottagna, dvs. en fjärdedel av invandrarna. Det har man från regeringens sida valt att utelämna i pressmeddelandet. För övrigt gäller hela propositionen om åtgärder bara de som får uppehållstillstånd av flyktingskäl, skyddsbehov och deras anhöriga. 2008 gick 12 procent av uppehållstillstånden till flyktingar och skyddsbehövande och ytterligare 12 procent till anhöriga till asylsökande. De övriga är arbetskraftsinvandrare, studenter och anhöriga till andra än asylsökande, främst till svenska medborgare.

Rikard Westerberg anser att sju veckor vore mer rimligt från uppehållstillstånd till arbete. Det finns de som börjar arbeta så tidigt, framförallt arbetskraftsinvandrare, men det är orimligt att tro att det inte krävs tid för att etablera sig för en nyanländ. Det handlar framförallt om att lära sig svenska och att komplettera sin utbildning, t.ex. att ta svenskt körkort. För nyanlända svenskar tar det som bekant cirka 20 år att etablera sig på arbetsmarknaden.

Lars Persson

Läs även: Fakta om integration är inte medias starka sida

torsdag 26 november 2009

Tidningsanka om uppehållstillstånd till salu

Sveriges Radio - Ekot uppger att det finns svenska uppehållstillstånd till salu på svarta marknaden. Som vanligt upprepar andra medier felaktigheten utan att tänka själva (Aftonbladet, DN, SDS, SvD).

Det som är till salu är uppenbarligen stickers som kan förväxlas med de stickers som klistras in i passet när man har fått uppehållstillstånd. Den kan möjligtvis lura passkontrollanter att släppa förbi någon som inte har rätt att passera. Men en sticker är inget uppehållstillstånd som ger en person rätt att uppehålla sig i Sverige. Det kan jämföras med ett falskt pass som ju inte ger medborgarskap.

söndag 22 november 2009

Solidaritet är en vanlig värdegrund hos invandrare

På Folkpartiets landsmöte finns starkt motstånd mot partiets krav på en medborgarkurs. Kursen ska vara obligatorisk för de som vill bli svenska medborgare och ska enligt partistyrelsen lära ut "universella" värderingar som demokrati, mänskliga rättigheter och jämlikhet.

Som vi tidigare skrivit så finns det många infödda svenskar som skulle behöva en kurs i detta. Så varför ha en kurs bara för invandrare? Det är också en fråga som ställs av folkpartister på landsmötet.

Kanske finns det värderingar som svenskar bör lära sig av invandrare? I Sverige och många andra västländer har det länge varit en självklarhet att samhället tar hand om människors grundläggande behov. Det är bra och en trygghet som alla människor i världen borde få åtnjuta. Men samtidigt verkar många dra slutsatsen att de själva är befriade från att hjälpa sina närmaste.

Många invandrare kommer från länder där man bara kan lita till sina anhöriga för att få hjälp i en svår situation. Den värderingen tar de med sig till Sverige. Även om många lever långt under svensk normalstandard finns det anhöriga i hemlandet som har det mycket sämre. Därför skickar invandrare pengar till anhöriga i hemlandet till en summa som långt överskrider det svenska biståndet till tredje världen.

Vi behöver lära av varandras värderingar, men ta inte för givet att de svenska värderingarna alltid är världens bästa.

Lars Persson

Länkar: DN, Aftonbladet, SvD, Expressen

fredag 20 november 2009

Myten om ”ankarbarn”

Barn och ungdomar som ensamma flyr från krigsdrabbade länder är bland de mest utsatta människor som finns på jorden. De borde förtjäna allas respekt och empati. För personer som till varje pris vill stoppa all invandring är det naturligtvis jobbigt att hitta på skäl att inte välkomna dem. Det vanligaste sättet brukar vara att påstå att de inte alls är flyktingar utan har skickats hit som ”ankarbarn” för att hela familjen ska kunna komma efter som anhöriginvandrare.

Sådana påståenden dyker bl.a. upp hos de ”miggor” som Merith Wager brukar ge utrymme på sin blogg. ”Att deras anhöriga då ställer sig i farstun allihop, det är något som vi ser dagligen numer”, skriver en sådan ”migga”. Det föranleder Merith Wager att ställa frågan: ”Var finns uppgifter om i hur många fall där ”ensamkommande” fått PUT också anhöriga beviljats PUT på anknytning till den ensamkommande?”

Man kan tycka att om Merith Wagers ”miggor” verkligen hade varit initierade personer på Migrationsverket så skulle de kunna ge henne exakta uppgifter istället för SD-retorik. Gräver man lite i publikationer som är tillgängliga för allmänheten kan man åtminstone se att ”allihop” inte ”ställer sig i farstun”.

Som så många gånger förr kan man hitta intressanta uppgifter i SCB:s publikation ”Anhöriginvandrare och deras familjer”. Diagram 23 visar att i åldersgruppen 15-17 år är det bara ca 100 ungdomar som är anknytningspersoner till anhöriginvandrare. Hur många av dessa som är ensamkommande framgår inte, men diagram 4 visar att det bara är en mindre del av dessa som är anknytningspersoner inom 2 år efter sin egen invandring. De flesta i åldersgruppen som är anknytningspersoner har alltså själva invandrat vid så låg ålder att de knappast kan tillhöra gruppen ensamkommande. När en ensamkommande väl fyllt 18 år räknas han/hon inte längre som barn och föräldrars möjlighet att få uppehållstillstånd på grund av anknytning minskar betydligt.

Lars Persson

Länkar: SvD, DN


söndag 15 november 2009

Bra att främlingsfientligheten samlas på ett ställe

Det är inte bara inom Sverigedemokraterna det finns främlingsfientlighet. Det har vi tydligt sett de senaste dagarna av Vellinge-moderaten Lars-Ingvar Ljungmans agerande. Glädjande nog har riksdagspartierna klarare än tidigare tagit ställning mot främlingsfientlighet, först på grund av Jimmie Åkessons artikel i Aftonbladet och sedan mot Ljungmans uttalanden om flyktingar. Det är naturligt att de med främlingsfientliga åsikter i ett sådant läge blir besvikna på sina partier och istället söker sig till Sverigedemokraterna. Att Sverigedemokraterna bara ökat med någon procentenhet visar att flykten från partier som tar klar ställning för invandring är marginell.

Riksdagspartierna mår säkerligen mycket bättre utan de få väljare som nu går till SD. Om främlingsfientlig propaganda i fortsättningen helt kan förknippas med Sverigedemokraterna blir det lättare att upptäcka den än om den ständigt smygs in av andra partier och ledarskribenter.

Lars Persson

Länkar: Aftonbladet, DN, Expressen, SvD, SDS, GP

lördag 14 november 2009

Bert Karlsson känner sig förföljd när han blir emotsagd

Bert Karlsson beklagar sig i Aftonbladet över att hans roll som politiker i Ny demokrati granskas och att uttalanden han gjort i tv-intervjuer återutsänds. Han försöker få läsarna att tycka synd om honom därför att han blir emotsagd.

Samma taktik använder även Sverigedemokraterna. Så fort någon har en annan uppfattning om invandring så förföljs Sverigedemokraterna.

Även kommunledningen i Vellinge använder den taktiken. Det är en hotfull stämning mot de ungdomar som bor på vandrarhemmet i Hököpinge och till och med Lars-Ingvar Ljungman har gjort uttalanden som kan tolkas som förtäckta hot. Ändå är det kommunledningen som ska skyddas av Säpo, inte ungdomarna.

Ny lag som Migrationsverket inte följer?

Tobias Billström och några av hans allianskollegor skriver i Svenska Dagbladet att Migrationsverket ska utreda hur bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter i utlänningslagen tillämpas när det gäller barn.

Det inger inte förtroende att Migrationsverket ska utreda sig själva. Som vi tidigare skrivit så tvingar inte lagen isär familjer. Migrationsverket har med nuvarande skrivning alla möjligheter att ge uppehållstillstånd till den som har barn i Sverige utan att personen ska behöva resa tillbaka till sitt hemland och därmed skiljas från sitt barn under flera månader. Vad förväntas Migrationsverket säga i sin kartläggning. "Ursäkta, vi har inte följt lagen" eller "Kan ni skriva lite tydligare för vi har svårt att fatta?"

Lars Persson

fredag 13 november 2009

Det kommer goda saker ur Vellinge-debatten

Även luttrade personer som vi blev överraskade och kände obehag av den människofientlighet som blottades i Vellinge kommun. Att hela Sveriges invandringspolitik havererat därför att 30 ungdomar från andra länder bor på ett vandrarhem inom Vellinge kommuns gränser måste vara kandidat till utmärkelsen "Årets överdrift".

Det obehag som vi kände när debatten bröt ur har dock förbytts mot hopp när vi ser att de goda krafterna nu vaknat och protesterar mot Vellinge kommuns agerande. Saker att glädjas åt är att
Vellingebor välkomnar flyktingar
Moderater välkomnar flyktingar
Andra kommuner välkomnar flyktingar

Majoriteten av invånarna i Sverige har en människovänlig inställning men har hittills varit alldeles för tysta. Det goda som kommer ur flyktingdebatten i Vellinge är att dessa goda krafter nu gör sig hörda.

Läs ungdomarnas egna berättelser i HD.

söndag 8 november 2009

Myten om vilka som invandrar

DN:s ledarskribent sprider vidare myten att det mest är asylsökande som invandrar till Sverige. Det är samma påstående som bland annat migrationsminister Tobias Billström tidigare kommit med. Avsikten tycks vara att ge intryck av att de nya möjligheter för arbetskraftsinvandring som infördes i december 2008 kommer att påverka invandringens sammansättning i stor omfattning.

De nya reglerna för arbetskraftsinvandring är en förbättring men det är inte så som DN och moderaterna påstår att det knappast funnits någon arbetskraftsinvandring tidigare. Åren 2005 - 2008 var 22 procent av invandrarna arbetskraftsinvandrare, nordiska medborgare oräknat (källa: Migrationsverket). Dessutom var 35 procent anhöriga till andra än flyktingar, främst till svenska medborgare.

Skälen till vaför man invandrar har mycket stor betydelse för hur snabbt man etablerar sig i Sverige. Arbetskraftsinvandrare och anhöriga till svenskar ger höga skatteintäkter och låga kostnader för samhället. Varför försöker man gång på gång förtiga att det är dessa grupper som dominerar invandringen?

Lars Persson

torsdag 5 november 2009

Se dig om PG, debatten finns

Per Gudmundson skriver idag i Svenska Dagbladet att ingen vågar debattera med Sverigedemokraterna när det gäller invandringens ekonomiska påverkan på samhället. Man kan undra vilken värld Per Gudmundson lever i. Han läser tydligen inte några andra medier, varken tidningar eller bloggar. Det är nog bara Svenska Dagbladet han läser, och där förekommer ju inga sådana artiklar eftersom alla sådana refuseras av Svenska Dagbladets debattredaktion.

Lars Persson

Några Lästips:
Sverigedemokraterna lever på myterna om invandringen
Mediernas bild av invandrare gynnar SD
Kostar invandringen?
Vi i Sveriges Bibliotek

onsdag 4 november 2009

Sverigedemokrater borde lära sig våra värden

”Invandrare ska lära sig våra värden” skriver flera tidningar. Regeringen ska tillsätta en utredare som ska föreslå vad invandrare måste lära sig. Integrationsminister Nyamko Sabuni säger att invandrare bland annat behöver information om rätten att välja livspartner.

Kanske borde utredarens uppdrag utvidgas, för varför ska bara invandrare undervisas om svenska värderingar? I synnerhet Sverigedemokrater har ett stort behov av sådan undervisning. Rätten att välja livspartner är en sak som Sverigedemokraterna inte erkänner. De vill uppnå ett homogent samhälle och därför vill de vidta åtgärder för att förhindra familjebildning mellan svenskar och människor av utländsk härkomst. Ett sätt de vill använda är att förbjuda invandring från större delen av världen. Ett annat är att införa en hög straffavgift för svenskar som vill leva med en invandrare.

Kollektiv bestraffning anses av de flesta svenskar som helt oacceptabelt men detta vill Sverigedemokraterna införa i svensk lag. Om en 15-åring begår ett brott ska hela familjen utvisas från Sverige enligt Sverigedemokraterna. Det kan t.ex. få till följd att en ung kvinna som misshandlas av sin bror utvisas tillsammans med den som misshandlat henne.

Rätten att fritt förflytta sig inom Sverige och religionsfrihet är andra svenska värderingar som Sverigedemokraterna vill avskaffa.

Läs mer på Newsmill: Sverigedemokraterna försvarar inte de mänskliga rättigheterna.


Lars Persson

Länkar: Aftonbladet, SvD, NT, Corren, BT, HD , DN, SDS, GPfredag 30 oktober 2009

Jimmie Åkessons värld – och verkligheten

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson visar med ytterligare en artikel i Aftonbladet att han och Sverigedemokraterna lever i en egen värld, avskärmade från verkligheten. Enligt Åkesson medför invandring ”hedersvåld, segregation, motsättningar, rotlöshet, gängbildningar, våldtäkter och personrån, ifrågasättandet av svenska traditioner och symboler, arbetslöshet, sänkta betyg och kunskapsnivåer i skolan, religiös fundamentalism, könsstympning, kvinnoförtryck, tvångsäktenskap, ökade kostnader och minskad välfärd”. Som vanligt anser inte Åkesson att han behöver ge bevis för något av sina påståenden.

Låt oss jämföra Jimmie Åkessons värld med verkligheten.

Hedersvåld
Våld i nära relationer förekommer inte bara bland invandrare. Av någon anledning kallar man det hedersvåld bara när det utförs av invandrare.

Segregation
Segregationen minskar, inte minst därför att allt fler bildar familj oberoende av nationella och kulturella gränser. 11 procent av barnen har en utrikes och en inrikes född förälder och det ökar hela tiden. Sverigedemokraterna vill öka segregationen genom att försvåra sådana familjebildningar. De svenskar som vill bilda familj med en invandrare ska betala en straffavgift på ett prisbasbelopp (42 800 kr år 2009).

Motsättningar, rotlöshet, gängbildningar
Att skapa motsättningar mellan grupper är Sverigedemokraternas affärsidé. Få människor har negativa erfarenheter av invandrare visar mångfaldsbarometern men Sverigedemokraterna försöker hetsa mot invandrare genom att ständigt använda enskilda negativa exempel och påstå att det gäller för alla invandrare.

Våldtäkter
0,22 procent av utrikes födda är misstänkta för våldtäkt enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Personrån
0,35 av utrikes födda är misstänkta för rån enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Ifrågasättandet av svenska traditioner och symboler
Det skulle vara en stor inskränkning i den personliga friheten om man alltid skulle tvingas följa svenska traditioner. Man skulle inte kunna resa på solsemester över julen. Man MÅSTE supa på midsommarafton. Inga kristna traditioner skulle kunna utövas eftersom Jesus var en man från Mellanöstern, Sverigedemokraternas hatobjekt nummer ett.

Arbetslöshet
Det finns inget samband mellan andelen utrikes födda och arbetslöshet i OECD-länderna. Arbetslösheten bland invandrare är högre än bland infödda men framförallt bland nyanlända. Det tar tid att lära sig svenska och komplettera sin utbildning för att bli attraktiv på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är som bekant massiv även bland nyanlända svenskar. Räknat på alla åldrar arbetar lika stor andel av invandrare som infödda, cirka 50 procent.

Sänkta betyg och kunskapsnivåer i skolan
Jimmie Åkesson förklarar inte heller vad som ligger bakom detta påstående. Sverigedemokraternas sympatisörer har i genomsnitt lägre utbildning än medeltalet av befolkningen. Menar Åkesson att det är invandrarnas fel?

Religiös fundamentalism
Det är mycket få personer bland invandrare som är religiösa fundamentalister i den meningen att de vill tvinga religionen på andra. Sverigedemokraterna står ju för en del av det tvånget när man vill att skolavslutningar ska äga rum i kyrkan.

Könsstympning
Inte heller här förklarar Åkesson hur invandring ökar könsstympning. Kvinnlig omskärelse är förbjudet i Sverige. De som låter omskära sina söner skulle naturligtvis gjort det även om de inte invandrat till Sverige. Det finns snarare skäl att anta att en del avstår från omskärelse därför att de bor i Sverige där trycket från omgivningen att följa den traditionen inte är lika stor som i hemlandet.

Kvinnoförtryck, tvångsäktenskap
Att reglera vem man ska bilda familj med är Sverigedemokratisk politik, inskrivet i deras partiprogram. Enligt deras invandringspolitiska program kan det bli nödvändigt att helt stoppa invandring från ”icke-västliga” länder. Det gör det naturligtvis omöjligt för en svensk att fritt välja sin partner om man vill bo kvar i Sverige. Som tidigare nämnts ska de som bildar familj med någon från övriga (”västliga”) länder betala en straffavgift på över 40 000 kr.

Ökade kostnader och minskad välfärd
Utrikes födda hushåll betalar mer till samhället än de får tillbaka i form av transfereringar. Speciellt stort överskott ger hushåll som består av både svenskar och invandrare. Invandrarhushåll bidrar alltså till att finansiera gemensamma samhällsfunktioner.

Välkommen till verkligheten, Jimmie Åkesson.

Lars Persson

tisdag 27 oktober 2009

Många medverkar till hetsen mot våra familjer

Idag publicerar Aftonbladet en artikel från Vi i Sverige.Här är en längre version med länkar.

-------------------------

De senaste dagarna har upprördheten varit stor över Jimmie Åkessons debattartikel där Sverigedemokraternas främlingsfientlighet kommer i dagen. Sverigedemokraternas inställning till invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet borde dock inte komma som en överraskning. Överdrifter och osanningar har alltid präglat Sverigedemokraternas argumentering.

Det är emellertid inte bara Sverigedemokraterna som är slarviga med fakta om invandringen. Det verkar som om det är allmänt accepterat att man inte behöver vara så noga med sanningen när det gäller migration och integration. Felaktiga uppgifter från etablerade politiker, media och till och med myndigheter sprids tacksamt av Sverigedemokrater, Nationaldemokrater och Folkfronten och sådana uppgifter är svåra att vederlägga på grund av den legitimitet deras ursprung ger dem.

En sådan myt som sprids flitigt i debatter säger att i Lärjedalen i Göteborg finns 70 familjer med minst 10 barn. Uppgifterna kan spåras till ett uttalande i Göteborgsposten i början av 2008 av en stadsdelspolitiker som uppenbarligen tyckte det var besvärligt att bygga skolor till barnen i området. Enligt Statistiska Centralbyrån fanns det 56 familjer i hela Sverige år 2007 som hade 10 barn eller fler. Hur kan det då finnas 70 sådana familjer bara i Lärjedalen?

Tidningarnas Telegrambyrå (TT) skickar ut nyhetstelegram till ett stort antal medier och dessa publiceras oftast utan någon ytterligare kontroll eller bearbetning på tidningsredaktionerna. Därför borde TT vara speciellt noga med att det de skickar ut ska vara sant. Kanske var det ett olycksfall i arbetet när man i januari 2009 skrev att 33 687 anhöriga till invandrare från länder utanför EU beviljats uppehållstillstånd. Pressmeddelandet från Migrationsverket som låg till grund för nyhetsartikeln sa däremot att 33 687 anhöriga från länder utanför EU fått uppehållstillstånd. Det är en avsevärd skillnad eftersom en stor del av anhöriginvandrarna kommer till infödda svenskar. Därför är det bara cirka hälften av anhöriginvandrarna som var anhöriga till invandrare från länder utanför EU. Det i sin tur har stor betydelse för integrationen eftersom familjer som består av både invandrare och infödda svenskar är mycket välintegrerade, betalar mycket skatt och får mycket lite ekonomiskt bistånd.

Fyra månader senare meddelade Migrationsverket att man förväntar sig 51 000 ansökningar från anhöriginvandrare år 2009. TT:s version blev att Migrationsverket förväntar sig 51 000 ansökningar om uppehållstillstånd från anhöriga till asylinvandrare. Det verkar som att TT har lite kvalitetssäkringsarbete att göra.

”Vem i hela världen kan man lita på?”, skrev Mikael Wiehe. Ja, inte ens myndigheter kan man lita på, åtminstone inte i integrationsfrågor. Arbetsförmedlingen gav tidigare i år ut publikationen ”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009”. Där skriver man: "Enligt statistik som Arbetsförmedlingen får av Migrationsverket består invandringen till en ganska stor del av personer med kort skolutbildning. Denna undersöknings resultat ger vid handen att 25 procent har en utbildning som inte motsvarar grundskola och ytterligare 15 procent har en utbildning på grundskolenivå".

Enligt Arbetsförmedlingen skulle alltså 40 procent av invandrarna ha högst grundskolekompetens. Statistiska Centralbyrån däremot anger siffran till drygt 20 procent och att utbildningsnivån för de som anlänt de senaste åren är högre än för de som kom före 1990. När Arbetsförmedlingen ombads förklara skillnaden visade det sig att deras siffror avsåg en utvald grupp av invandrare trots att man i rapporten kort och gott kallade det ”invandringen”.

Sveriges migrationsminister om någon borde väl veta hur invandringen är sammansatt? Ändå skrev den arbetsgrupp han satt med i inför Moderaternas framtidskonvent att ”Numera tar Sverige nästan bara emot asylsökande och deras anhöriga”. I själva verket har bara en tredjedel av uppehållstillstånden de senaste 10 åren getts till asylsökande och deras anhöriga. Resten är arbetskraftsinvandrare, studenter och anhöriga till andra än asylsökande, främst anhöriga till svenska medborgare.

Det är lätt att dra billiga politiska poäng på invandrares bekostnad. Vi som lever i helt eller delvis invandrade familjer kan bara vädja till er att besinna er och sluta medverka till den hets mot våra familjer som Sverigedemokraterna sysslar med. Annars har vi snart ett samhälle som inte många vill ha.

Lars Persson

måndag 26 oktober 2009

Skatteverket tror inte på sig själva

Merit Wager skriver idag i Svenska Dagbladet om problemen för tidigare asylsökande att få ett svenskt id-kort. Många asylsökande har inga id-handlingar att visa upp när de kommer till Sverige. Det kan finnas olika anledningar till att man inte har någon id-handling men det är lätt att förstå att det kan vara svårt att få ut ett pass från en regim man flyr från. Migrationsverket kan bevilja uppehållstillstånd till de som ”gör sin identitet sannolik” medan Skatteverket kräver att man styrker sin identitet för att få ett id-kort.

En asylsökande som får uppehållstillstånd får ett svenskt personnummer. Och vem ger personnumret? Jo, Skatteverket. Skatteverket har alltså gett en identitet åt personen i form av ett personnummer. När sedan personen ansöker om id-kort litar inte Skatteverket på den identitet de själva har gett till personen utan den sökande måste bevisa att han/hon är den person Skatteverket har sagt att han/hon är.

Problemen skulle enkelt kunna lösas genom att varje vuxen person som får ett personnummer samtidigt får ett id-kort. Det är ju faktiskt samma myndighet som utfärdar båda.

Svårare än så behöver det inte vara.

Lars Persson

söndag 25 oktober 2009

Gå inte Sverigedemokraternas ärenden

Efter Jimmie Åkessons artikel i Aftonbladet tycks allt fler inse att det är väsentligt för vår demokrati och frihet att den människosyn SD står för inte får fotfäste i samhället. Hur det ska göras råder det däremot vitt skilda uppfattningar om. En del tycker fortfarande att man ska förtiga Sverigedemokraterna trots att den taktiken redan misslyckats. Andra anser att man ska låta SD visa hur de fungerar i ”maktens finrum”.

Orkan Kösemen, forskare vid tyska tankesmedjan Bertelsmannstiftelsen, anser att ingen av strategierna fungerar. Istället menar han att man måste tackla de frågor som partier som SD utnyttjar. Det borde vara den självklara vägen som vi förespråkat flera gånger på bloggen ”Vi i Sverige”.

För att man ska kunna diskutera integrationsfrågor är det viktigt att man har kunskap och förståelse för hur det är att komma till ett nytt land och etablera sig där. Allt för många applicerar bara svenska erfarenheter. Man förfasar sig t.ex. över att nyanlända invandrare har så låg sysselsättning men glömmer att det tar tid att lära sig svenska och kanske komplettera sin utbildning på annat sätt. Man inser heller inte att många invandrade kvinnor föder barn strax efter invandringen och därför inte kommer ut på arbetsmarknaden förrän efter flera år.

Att överdriva integrationsproblemen är populärt men leder till att man går Sverigedemokraternas ärenden. Lösningen är att skaffa sig kunskap. Använd gärna de länkar som finns längst ner på sidan.

Läs mer:

Invandrare integrerar sig utan integrationspolitik

Rättvis bild av invandringen stoppar SD

Egentligen vet vi varför integrationen fungerar

Överdriv inte problemen med integrationen

Fler länkar: DN

lördag 24 oktober 2009

ESO-rapport om invandring resonerar fel

ESO-rapporten ”Invandringen och de offentliga finanserna”, författad av Jan Ekberg, kritiseras idag på DN:s debattsida av Bo Malmberg, professor i geografi vid Stockholms universitet. Malmberg menar att forskning visat att den ekonomiska tillväxten ökar om en stor del av befolkningen är i arbetsför ålder. ”Eftersom arbetskraft­invandring ökar andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder bidrar den till en snabbare ekonomisk tillväxt”, skriver Malmberg. Jan Ekberg påpekar också i rapporten att den inte tar hänsyn till en ändra ekonomisk tillväxt.

Det finns också annan kritik som kan riktas mot rapporten. Ekberg kommer fram till att intäkterna från invandrarbefolkningen i form av skatter och avgifter är betydligt högre än de offentliga transfereringar som går tillbaka. Det stämmer med de beräkningar vi har gjort med utgångspunkt från huvudsakligen SCB:s ”Inkomstfördelningsundersökningen 2007”.

Men sedan fördelar Ekberg ut övriga offentliga kostnader efter en schablon, huvudsakligen efter ålder. Så finansieras inte kostnaderna i praktiken utan den som tjänar mer betalar mer skatt. En anledning till att man inte kan fördela ut sådana kostnader är att en del av den offentliga konsumtionen varken konsumeras av invandrare eller infödda. Om det t.ex. köps in flera miljoner fler vaccindoser än vad som behövs blir vi alla lite mindre lönsamma med Ekbergs resonemang. Partistöd konsumeras rimligtvis av partier, inte av människor. Annars blir ju resultatet att partiernas verksamhet inte kostar samhället något.

Ett riktigare resonemang borde vara att både invandrare och infödda ger ett överskott när transfereringarna är betalda och båda grupperna bidrar till att betala den offentliga konsumtionen.

Lars Persson

Läs även: Blir vi lönsammare med dubbel lön?


fredag 23 oktober 2009

Religiös tro är inte medfödd

Det spekuleras ofta i att en majoritet av en stads befolkning eller till och med Sveriges befolkning en dag kommer att vara muslimsk. Misstaget man gör då är att anta att religiös tro är medfödd. Det borde inte vara så svårt att räkna ut att så inte är fallet. En tro eller åsikt är något man förvärvar under sin livstid. Man föds inte till muslim, kristen, socialdemokrat eller folkpartist. Därför är det meningslöst att försöka beräkna t.ex. andelen muslimer i Malmö i framtiden utifrån dagens invandring och barnafödande.

En vanlig uppskattning är att det finns 300 000 till 400 000 muslimer i Sverige men att bara 100 000 till 150 000 är praktiserande. De som inte är praktiserande utan bara fått en muslimsk tillhörighet på grund av att de kommer från ett muslimskt land eller har muslimska föräldrar gör knappast Sverige mer muslimskt. Bland de praktiserande är det också mycket få som i realiteten påverkar samhället genom sin religion. Normala människor har ingen anledning att bli störda för att kvinnor täcker sitt hår eller fastar under Ramadan.

Liksom de flesta av Svenska kyrkans medlemmar är sekulariserade så är alltså även de flesta som kallas muslimer i Sverige antingen sekulariserade eller utövar sin religion på ett privat sätt. De barn som föds i muslimska familjer har naturligtvis inte islam i generna utan kommer att påverkas av det sekulariserade samhälle de växer upp i. Därför är det meningslöst att försöka beräkna hur stor andel av Sveriges befolkning som kommer att vara muslimer i framtiden.

måndag 19 oktober 2009

Sverigedemokraterna blottas

Aftonbladet publicerar idag en debattartikel av Jimmie Åkesson. Den är troligtvis den mest obehagliga artikel som publicerats av en stor svensk dagstidning och också den mest obehagliga som Sverigedemokraternas ledning publicerat. Jimmie Åkesson hetsar mot muslimer på samma sätt som nazisterna hetsade mot judar. Han räknar upp en lång rad företeelser som bara förekommer undantagsvis och påskiner att detta är regel. Islam står för våldsanvändning medan kristendomen har ett kärleksbudskap. Han använder två mer än tusen år gamla böcker, Bibeln och Koranen, som slagträ där de flesta av dagens muslimer påstås följa Koranen bokstavstroget medan de våldsbudskap som finns i Bibeln ignoreras.

Aftonbladets chefredaktör har varnats av flera jurister för att artikeln kan leda till hets mot folkgrupp. Ändå är det bra att Aftonbladet publicerar den. Åkessons artikel blottar den fanatism som hittills mest kommit i dagen på Sverigedemokratiska bloggar. Dessa bloggar läses i stort sett bara av de mest fanatiska sverigedemokraterna och av oss som tar hotet på allvar och argumenterar mot dem.

De senaste åren har Sverigedemokraterna polerat ytan för att kunna höja sig över den enstaka procent av väljarsympatierna de hade tidigare. Det var väntat att de skulle föra fram en mer extrem politik om de väl kommit in i riksdagen men det är oväntat att de börjar redan nu.

Det är inte så som DN:s ledare påstår att partiet har blivit mindre kantigt. Inte heller har rasismen tvättats bort. På Landsdagarna i helgen tog man t.ex. beslut om att kraftigt reducera anhöriginvandringen, ett beslut som grundas enbart på att man inte vill att svenskar ska beblanda sig med andra etniska grupper.

På Newsmill skriver jag om att Sverigedemokraterna försvarar inte de mänskliga rättigheterna.

Lars Persson

söndag 18 oktober 2009

Newsmill: Sverigedemokraterna försvarar inte de mänskliga rättigheterna

Newsmill publicerar idag en artikel av Lars Persson: Sverigedemokraterna försvarar inte de mänskliga rättigheterna. Den beskriver hur Sverigedemokraternas politik strider mot minst en fjärdedel av artiklarna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.


lördag 17 oktober 2009

SD vill bestämma vem du ska bilda familj med

Sverigedemokraterna håller fast vid att staten ska reglera vilka svenskar bildar familj med. Det framgår av den sverigedemokratiska arbetsmarknadspolitiken som antogs vid landsdagarna där man skriver att anhöriginvandringen kraftigt ska reduceras. Syftet är uppenbarligen att uppnå den "homogena" befolkning de vurmar för.

Anhöriginvandringen orsakas huvudsakligen av att svenskar själva väljer vem de vill bilda familj med. I en globaliserad värld är det naturligt att många hittar sin partner långt från hemorten. Därför blir allt fler familjer globala eller mångkulturella. Mer än hälften av anknytningspersonerna är svenska medborgare och en tredjedel är födda i Sverige. 11 procent av barnen upp till 17 år har en inrikes och en utrikes född förälder.

Dessa familjer är de mest välintegrerade av alla. De betalar mer skatt och får mindre ekonomiskt bistånd än helsvenska hushåll. Så varför vill Sverigedemokraterna bryta mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som säger att var och en har rätt att välja vem man vill bilda familj med? Någon annan förklaring än att befolkningen ska vara homogen tycks inte finnas.

Lars Persson

Länkar: DN

Läs mer:
SD vill hindra svenskar och invandrare att bilda familj
Anhöriginvandrare och deras familjer

fredag 16 oktober 2009

Blir vi lönsammare med dubbel lön?

Igår presenterade Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) sin rapport ”Invandringen och de offentliga finanserna”, författad av Jan Ekberg. Idag börjar ledarskribenterna dra, ibland förhastade, slutsatser av rapporten, bl.a. i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Den som hade trott att rapporten skulle ge ett slutgiltigt och exakt svar på frågan om invandringen kostar eller inte blir besviken, åtminstone om man läser rapporten utan förutfattade meningar. Att fullständigt beräkna invandringens intäkter och kostnader är så komplicerat att det är omöjligt. Jan Ekberg understryker i rapportens sammanfattning att beräkningarna bara rör omfördelning via offentlig sektor medan t.ex. effekten på ekonomisk tillväxt inte beräknas.

Vissa delar är förhållandevis enkla att beräkna. Det gäller transfereringarna mellan hushållen och samhället. Vi har tidigare med hjälp av statistik från SCB visat att utrikes födda hushåll betalar mer till samhället än de får tillbaka (Invandring – sysselsättning och samhällsekonomi). Ekberg kommer till samma slutsats. De offentliga transfereringarna till invandrarbefolkningen är 97,8 miljarder medan intäkterna är 176,6 miljarder kr.

Ekberg gör sedan en beräkning av hur stor del av den offentliga konsumtionen invandrarbefolkningen står för, bl.a. baserat på åldersfördelningen. Resultatet blir då en kostnad på mellan 39,1 och 45,8 miljarder. Men så finansieras inte de offentliga utgifterna i praktiken. Den som tjänar mer betalar mer skatt. Det finns ett värde i att en butiksägare arbetar fler timmar för lägre ersättning än en butiksanställd. Då kan priserna bli lägre vilket ger ökad köpkraft hos kunderna. Det i sin tur ger utrymme för ytterligare butiker där människor försörjer sig och betalar skatt. Likaså finns det ett värde i att offentliganställdas löner begränsas. Om det inte fanns ett värde så skulle man ju kunna förbättra de offentliga finanserna genom att fördubbla allas löner och sedan håva in de ökade skatteintäkterna.

Med det beräkningssätt som används i ESO-rapporten betraktas grupper som får låg lön för sitt arbete som en belastning medan en generaldirektör som lyckas förhandla upp sin lön från 3 till 8 miljoner blir en stor tillgång. Men människors värde kan inte beräknas matematiskt. Därför finns det heller inget svar på frågan om invandringens lönsamhet.

Lars Persson

Skattebetalarna finansierar SD:s propaganda

Sverigedemokraterna satsar 19 miljoner i valkampanjen inför valet 2010 uppger bl.a. Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. En stor del kommer från skattefinansierat partistöd. Visserligen uppges det att det statliga partistödet är 999 900 kr men de största summorna kommer från partistöd i kommuner och landsting. Bara i Region Skåne uppgår partistödet till 1 394 000 kr.

I flera kommuner har Sverigedemokraterna inte besatt sina fullmäktigeplatser men har ändå hävdat att de ska ha partistöd, vilket de också fått i en del fall. Det visar att pengarna är viktigare än det politiska arbetet. Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, avskaffade medlemsavgiften och drev en kampanj för att få över 1000 medlemmar där man helt öppet talade om att det var för att få statligt stöd.

Även andra partier har partistöd men där går åtminstone pengarna till att tala om hur bra det egna partiet är och hur dålig oppositionen är. Sverigedemokraternas stöd går till att bedriva hetspropaganda mot hårt arbetande, utsatta människor.

Lars Persson

Fler länkar: Expressen, HD, Sydsvenskan, GP

torsdag 15 oktober 2009

Ingen har hittat ett barn som bluffat om sin apati

I flera år har rykten surrat om att de apatiska barnen inte alls är apatiska. Den förra regeringen har ett stort ansvar för uppkomsten av dessa rykten. Det har spätts på med ”vittnesmål” att man känner någon som sett barnen äta och leka när journalisterna gått. Ingen har dock kunnat visa ett enda exempel på att ett barn skulle vara drogat eller på annat sätt bluffa om sin apati.

Nu har Sachsska barnsjukhusets verksamhetschef Per Sandstedt, barnläkaren Bernice Aronsson, psykologen Lotta Wiberg och Anders Hjern, professor i kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet presenterat en mångårig studie av 29 apatiska barn. Inte i ett enda fall hittade man några preparat i blodet som skulle kunna framkalla det apatiska tillståndet. Per Sandstedt säger också att barnens familjer aldrig skulle kunna ge droger i lagom dos för att barnen skulle bli apatiska men ändå överleva.

Läkarna har konstaterat att barnen varit extremt stressade och spända. Att de skulle ha tillfrisknat så snart de fått permanent uppehållstillstånd är också en myt. Det har tagit ett halvår och ett av barnen har ännu inte tillfrisknat.

Skulle dessa 29 barn och deras familjer ha lyckats lura dessa experter gång på gång? Nej bara de mest rabiata invandringsmotståndarna kan fortfarande hävda det. Som Per Sandstedt säger, vi får hoppas att konspirationsteorierna är borta nu.

Lars Persson

DN, SvD, UNT, Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet, SDS

Invandringen kostar inte 200 miljarder

Idag presenterar Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) sin rapport ”Invandringen och de offentliga finanserna”. Förhoppningsvis görs hela rapporten snart tillgänglig på deras webbplats. Något av vad den innehåller presenteras dock av Jan Ekberg på Dagens Nyheters debattsida.

Det Ekberg konstaterar i överensstämmelse med internationella studier är att invandring har liten effekt på de offentliga finanserna. Det rör sig om högst +/- 1 procent av BNP. Det är alltså inte fråga om en kostnad på 200 miljarder som vissa vill påskina. Det är inte heller fråga om 40 miljarder som Ekbergs beräkningar från mitten av 90-talet visade. Sysselsättningen bland utrikes födda har ökat betydligt sedan dess så det är inte överraskande att de siffrorna inte längre gäller. Invandringen har också förändrats till att till stor del bestå av anhöriga till väletablerade svenska medborgare.

Någon exakt siffra på invandringens intäkter och kostnader lär inte gå att räkna fram. Vad är t.ex. värdet av att människor arbetar för låg lön kontra betalar hög skatt? Om invandringen innebär en liten kostnad eller en liten intäkt är inte så väsentligt. För välfärden spelar uppenbarligen inte invandringens ekonomi någon roll. Det viktiga är istället att människor fritt kan välja att bilda familj med vem de vill, välja att arbeta var de vill och söka skydd från krig och förföljelse.

Lars Persson

onsdag 14 oktober 2009

18 procent av "verklighetens folk" har utländsk bakgrund

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson tänker haka på KD-ledaren Göran Hägglunds begrepp "verklighetens folk" uppger Expressen. Frågan är om Jimmie Åkesson är medveten om hur "verklighetens folk" ser ut.

Nära 14 procent är födda utomlands och ytterligare 4 procent har utländsk bakgrund, dvs. de är födda i Sverige av två utlandsfödda föräldrar. Mer än 18 procent i åldersgruppen 20-54 år är födda utomlands. Mer än vart fjärde barn upp till 17 år är fött utomlands eller har minst en utlandsfödd förälder. 22 procent av barnen föds av kvinnor som har invandrat.

Det här är verkligheten. Tänk på det, Jimmie Åkesson.

måndag 12 oktober 2009

Märkliga argument för försörjningskrav

I Sydsvenskan ger de båda riksdagsledamöterna Olof Lavesson (m) och Ulf Nilsson (fp) sin syn på försörjningskrav vid anhöriginvandring. Som ett argument för försörjningskrav anför Olof Lavesson att en del barn tvingas göra läxorna i trappuppgången i brist på lugn och ro i hemmet. Var tror Lavesson att de skulle gjort läxorna om de hade nekats tillstånd att flytta till en förälder i Sverige?

Både Olof Lavesson och Ulf Nilsson nämner ”arbetslinjen” som ett argument för försörjningskrav men förklarar inte varför arbetslinjen skulle stärkas av ett försörjningskrav. Oron över att delar av familjen lever långt borta under kanske osäkra förhållanden hjälper knappast till att fokusera på arbete. En arbetsgivare som kan välja mellan en person med ordnade familjeförhållanden eller en person som har familjen på annat håll väljer förmodligen den som troligtvis stannar kvar på orten.

Som vi tidigare skrivet så är det mycket få som kommer att beröras av försörjningskrav. En kategori som undantas är anhöriga till tidigare asylsökande. Därmed lär knappast de barn som läser läxan i trappuppgången beröras.

Lars Persson

lördag 10 oktober 2009

Förbud att supa fiskar fulla nästa års valfråga?

Den senaste tiden har den ene efter den andre sett sig manad att kräva förbud mot burka och annan heltäckande klädsel. Häromdagen var det riksdagsledamöterna Lennart Pettersson och Staffan Danielsson. Idag är det Expressens ledarskribent Sakine Madon som vill ha förbud mot heltäckande klädsel i grundskolan.

Hur många burkor ser man på allmän plats eller i grundskolan i Sverige? En sådan lag har samma dignitet som en lag mot att supa fiskar fulla, vilket lär finnas i Ohio.

Vilket blir den stora frågan inför valet 2010? Blir det förbud mot burka? Eller blir det förbud mot att supa fiskar fulla?

Lars Persson

söndag 4 oktober 2009

Liten kostnad för papperslösas vård

DN Debatt uppmanar företrädare för sex tunga organisationer regeringen att leva upp till de mänskliga rättigheterna och ge papperslösa flyktingar vård. En av skribenterna är Bengt Westerberg, ordförande i Svenska Röda Korset.

Varför är frågan om vård till papperslösa så kontroversiell? Det kan knappast bero på kostnaden. I Region Skåne är alla partier utom Sverigedemokraterna överens om att ge den vården. År 2008 uppgick kostnaden till den i sammanhanget obetydliga summan 310 982 kr. Det är mindre än en fjärdedel av vad partistödet till Sverigedemokraterna kostade, 1 394 000 kr.

Istället är det principer som råder. Papperslösa betraktas av vissa som brottslingar. Men även de mest förhärdade brottslingar har rätt till sjukvård. Som vi har berättat om tidigare är asylprocessen långt ifrån rättssäker. Olika migrationsdomstolar och olika domare skiljer sig mycket i bedömningarna. De sökande företräds inte alltid av kompetenta ombud. Ny information har medfört ändring av beslut som fattats av både migrationsverket och migrationsdomstolen.

Det är frågan om människor som i många fall bara försöker överleva. Det kan inte vara brottsligt att försöka överleva.

Lars Persson

Fler länkar: Newsmill

tisdag 29 september 2009

Myten om skenäktenskap

Familjeanknytning är numera det enskilt vanligaste skälet till att invandra till Sverige. 45 procent av arbets- och uppehållstillstånden 2008 gick till anhöriginvandrare. Av dessa var det bara en fjärdedel som var anhöriga till tidigare asylsökande. 57 procent av anknytningspersonerna (den person i Sverige som den sökande har anknytning till) är svenska medborgare och en tredjedel är födda i Sverige.

De flesta anhöriginvandrare kommer till väletablerade personer i Sverige och får därför i de flesta fall ett bra utgångsläge för sin egen etablering. Anknytningspersonen, i regel make, maka eller förälder, ger bostad och försörjning från första dagen och hjälper till med svenskundervisning, samhällsinformation och att skaffa arbete eller utbildning. Det syns tydligt i statistiken att detta är en invandring som är mycket fördelaktig för samhällsekonomin. Hushåll som består av både inrikes och utrikes födda betalar mycket skatt och får mycket lite försörjningsstöd.

Det är svårt att hitta något negativt med att människor från olika delar av världen bildar framgångsrika familjer i Sverige. De som vill ha ett homogent samhälle störs dock av att behöva se människor som inte ser svenska ut. Barnen som har en svensk och en invandrad förälder ställer också till bekymmer för dessa homogenitetsivrare eftersom det inte alltid går att se eller höra att en av deras föräldrar inte är född i Sverige.

Ett vanligt försök till smutskastning är därför att påstå att en stor del av anhöriginvandringen baseras på skenäktenskap. Den myten slår dock Anna-Karin Forsberg, beslutsfattare på Migrationsverket, hål på i en intervju i SvD. ”Min inställning och min uppfattning är att de flesta par är helt seriösa”, säger Anna-Karin Forsberg.

Den som vill invandra på grund av familjeanknytning måste ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland. Den sökande kallas sedan till intervju på en svensk utlandsbeskickning och får där svara på frågor som t.ex. ”Vad arbetar din man/fru med?”, ”Hur stort är huset ni ska bo i?”, ”Vad har ni för framtidsplaner?” Anknytningspersonen i Sverige får svara på samma frågor och om svaren stämmer överens kan den sökande få ett tillfälligt uppehållstillstånd i ett eller två år. När tillståndet ska förlängas ställs liknande kontrollfrågor innan permanent uppehållstillstånd beviljas.

Man kan fråga sig varför man är så misstänksam just mot par från olika länder när man inte ställer samma frågor till helsvenska par? Även bland svenskar kan ju skenäktenskap användas för att skaffa sig fördelar. T.ex. har ju förre statsministern Göran Persson offentligt erkänt att hans förra äktenskap var ett skenäktenskap. Det lär ha gett honom en ansenlig summa från samhället som ersättning för dubbel bosättning.

Lars Persson

onsdag 23 september 2009

Stark förbättring i många utanförskapsområden

Statistiska Centralbyrån redovisar statistik för 38 LUA-områden. Det är områden som omfattas av lokala utvecklingsavtal mellan regeringen och kommunerna i syfte att bryta utanförskapet. TT gör sin egen, som vanligt negativa tolkning och den publiceras i bland annat Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Integrationspolitiken har misslyckats, utropas det och TT:s motivering är främst att andelen personer med utländsk bakgrund ökat i stadsdelarna. Då glömmer man bort att andelen människor med utländsk bakgrund ökat i hela landet. Av alla invånare med utländsk bakgrund i Sverige bodde i själva verket bara 14,1 procent i de 38 LUA-områdena mot 15,1 procent 2002. Segregationen har alltså snarare minskat och siffrorna visar också att de flesta med utländsk bakgrund bor i samma områden som infödda svenskar. Utanförskapsområden är alltså inte typiska invandrarområden.

Integrationsminister Nyamko Sabuni ger en mer balanserad bild. "Integrationspolitiken har ju inte till syfte att sprida ut människor. Vi ser inte det som ett problem att många med invandrarbakgrund bor koncentrerat", säger hon. Hon säger att problemet är arbetslösheten men konstaterar också att sysselsättningen ökar och försörjningsstödet minskar. I 32 av de 38 områdena har andelen förvärvsarbetande ökat mellan 2006 och 2007 och i 36 av områdena har bidragens andel av inkomsten minskat.

Rosengård i Malmö är det område som har lägst andel förvärvsarbetande men den har ökat från 19,9 procent 1997 till 34,2 procent 2007 (20-64 år). I 26 av områdena är andelen förvärvsarbetande över 50 procent och i 8 högre än 65 procent.

Fler länkar: Sydsvenskan

Mer smygpropaganda mot invandring

Häromdagen skrev jag i Aftonbladet att medias oriktiga bild av invandringen gynnar Sverigedemokraterna. Idag kommer ett exempel på det. Hanne Kjöller skriver i DN att "Under decennier har den svenska invandringen uteslutande bestått av asylsökande och deras familjer".

Hanne Kjöller jämför med Kanada där 10 procent av invandrarna är asylsökande och deras familjer. Det går bra för invandrare i Kanada, även för asylsökande. Kjöller menar att det hade gått bättre för asylsökande i Sverige om det samtidigt funnits en stor arbetskraftsinvandring. Hon fortsätter: "En anledning till att invandring är en icke-fråga i Kanada kan vara att invandrarna bidrar till landets utveckling". Menar hon att invandrare till Sverige inte bidrar till landets utveckling?

Sanningen är att sedan mitten av 90-talet har 30 procent av invandrarna varit asylsökande och deras anhöriga. 2008 var 12 procent asylsökande och 12 procent anhöriga till tidigare asylsökande. Resten är arbetskraftsinvandrare, studenter och anhöriga till andra än asylsökande, främst till svenskar. Genom att invandringen har den här sammansättningen så betalar invandrarhushållen mer till samhället än de får i bidrag. Allra lönsammast är de hushåll som består av både inrikes och utrikes födda.

Hanne Kjöller spekulerar i varför invandring är en icke-fråga i Kanada. Det är knappast skillnaden mellan 10 procent och 30 procent skyddsbehövande. Två andra faktorer spelar troligen stor roll. Den ena är att en stor del av Kanadas befolkning har vad som i Sverige skulle kallas invandrarbakgrund. Den andra är att språket i större delen av Kanada är engelska. Det är naturligtvis mycket lättare att skaffa sig kunskaper i engelska före invandringen än kunskaper i svenska.

Lars Persson

Läs mer:
Vilka invandrar till Sverige?
Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi

tisdag 22 september 2009

Gå som katten kring het gröt och göra höns av fjädrar

Vi som försöker åstadkomma en seriös debatt om invandring, integration, främlingsfientlighet och rasism kan inte annat än förundras när vi ser vad en del politiker istället föredrar att prata om.

Man behöver inte gå längre än till kommentarerna på den här bloggen för att oroas över det starka hat som uttalas om människor från andra kulturer. Då har vi ändå tagit bort de allra grövsta. Många andra bloggar och även tidningar har mycket lägre eller inga spärrar för vad som tillåts. Ändå har de som avlönas för att bekämpa rasism tid att ägna sig åt negerbollar och ”kvarteret Negern”.

Det finns många viktiga saker att diskutera i ämnet integration. Hur ökar man sysselsättningen? Hur motverkar man gängbildning? Har media och politiker tillräckligt goda kunskaper om ämnet? Uppenbarligen inte eftersom det inte finns många som engagerar sig i de verkligt viktiga frågorna. Istället pratar man om huruvida burka och andra heltäckande slöjor ska tillåtas eller inte. Hur många burkor ser man i Sverige (utöver den som förekommer i humorprogrammet Kvarteret Skatan)?

Lars Persson

måndag 21 september 2009

Fakta bakom artikeln i Aftonbladet

Aftonbladet publicerar idag en artikel av Lars Persson, redaktör för "Vi i Sverige". Här finns länkar till fakta som nämns i artikeln.

Fakta om Rosengård

98,8 procent av Rosengårds barn och ungdomar bekymrar inte polisen

Invandring – sysselsättning och samhällsekonomi

Vilka invandrar till Sverige?

Anhöriginvandrare och deras familjer

Inkomstfördelningsundersökningen 2007

Barnafödande bland inrikes och utrikes födda

Barn med utländsk bakgrund

Obefintliga matematikkunskaper hos Ny Teknik

Tidningen Ny Teknik utnämner Sverigedemokraterna till ett av teknikstudenternas favoritpartier. De andra är Miljöpartiet och Piratpartiet.

Av faktarutan framgår att Sverigedemokraterna kommer på sjunde plats med 5,8 procent. De två partier som ligger i topp är Moderaterna och Socialdemokraterna. Av Ny Tekniks tre favoritpartier är det bara Miljöpartiet som i verkligheten kvalar in bland de tre största.

Vi får hoppas att teknikstudenternas matematikkunskaper inte är lika dåliga som hos Ny Tekniks redaktion.

Fler länkar: Aftonbladet

lördag 19 september 2009

Reinfeldt har problem med invandrare

Expressens partiledarintervju har nu kommit till statsminister Fredrik Reinfeldt. En statsminister har naturligtvis många problem, men störst problem tycks han ha med invandrare. Han säger:

”…vi har problem med att integrera människor som kommer, utrikesfödda till Sverige. Vi har problem att få dem gå och göra sin svenskoleutbildning, vi har problem att få dem att komma in i arbetslivet, vi har problem med att få dem att känna tillit till det svenska samhället. Vi har problem med ett ”vi och dom”-tänkande i vissa områden i Sverige…”.

Det område där det finns problem med ”vi och dom”-tänkande tycks vara regeringskansliet eller i bästa fall Fredrik Reinfeldts tjänsterum.

Den mesta integrationen görs inte av regeringen utan av invandrarna själva och deras anhöriga. De många invandrare som bildar familj med svenskar lär sig svenska snabbt och kommer också ganska snabbt in i arbetslivet och annan gemenskap. Under etableringstiden försörjs de av sina anhöriga och belastar samhället mindre än de flesta infödda.

Asylsökande strävar efter att skaffa arbete så snart som möjligt. Därför bosätter de sig nära sina landsmän där deras kontaktnät hjälper dem att få arbete snabbare än de som bor på av staten anvisade platser.

En stor andel av de som invandrar deltar i svenskundervisning. Av de som inte gör det är det många som avstår därför att de klarar sig bra ändå. De har arbete och lär sig svenska genom att umgås med svenskar, eller så stannar de bara en kort tid i Sverige som arbetskraftsinvandrare. En stor del av de som inte deltar i svenskundervisningen kommer från västländer.

En majoritet av utlandsfödda mellan 20-64 år arbetar. Sysselsättningen är betydligt lägre än bland inrikes födda men då måste man också beakta att det tar några år att lära sig svenska, kanske ta svenskt körkort och på annat sätt komplettera sin utbildning. Många kvinnor föder barn strax efter invandringen vilket naturligtvis försenar deras inträde på arbetsmarknaden.

Fredrik Reinfeldt behöver inse att invandrarna själva löser de flesta problem han radar upp. Kanske skulle han hjälpa till lite genom att t.ex. se till att alla som bor i Sverige kan få ett svenskt ID-kort?

Lars Persson

fredag 18 september 2009

SD:s politik värre än deras icke-politik

Som konstateras på Expressens ledarsida så var Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson svarslös på de flesta frågorna han fick vid partiledarintervjun dagen innan. Det är naturligtvis anmärkningsvärt och nonchalant att ett parti som vill in i riksdagen inte har åsikter om de flesta viktiga frågor som behandlas i riksdagen. Frånvaron av politik på dessa områden är dock ett mindre hot mot medborgarnas frihet än den politik de har på bl.a. området familj.

Att människor själva ska få välja vem de vill bilda familj med är en självklarhet för de flesta som bor i Sverige. Dock inte för Sverigedemokraterna. I sin strävan att skapa en homogen befolkning vill man hindra svenskar att bilda familj med människor från "icke-västliga" länder genom att stoppa invandringen från sådana länder. Man är heller inte så förtjust i att svenskar bildar familj med personer från kulturellt närstående länder eftersom man vill införa en straffavgift på ett prisbasbelopp (42800 kr år 2009) för personer i Sverige som är anknytningsperson till en invandrare. Man försvarar avgiften med att den ska vara ett bidrag till svenskundervisning och "andra anpassningskostnader". Men svenskundervisningen kostar mindre än en tiondel av vad grundskole- och gymnasieundervisning kostar för en infödd svensk och några andra anpassningskostnader existerar inte. Tvärtom så betalar hushåll som består av både svenskar och invandrare mycket skatt och får mycket lite socialbidrag.

Svenskar som tar emot anhöriga från andra länder är dessutom inte pålitliga medborgare eftersom de ska skriva under en försäkring att de ska anpassa sig och delta i samhällslivet, något som inte andra medborgare behöver skriva under.

Allt detta framgår av Sverigedemokraternas invandringspolitiska program som kan läsas på deras webplats.

Läs även:
SD vill hindra svenskar och invandrare att bilda familj (Newsmill)

onsdag 16 september 2009

Invandrare integrerar sig utan integrationspolitik

Masoud Kamali anklagar på Aftonbladets debattsida regeringen, och i viss mån också oppositionen för att föra en misslyckad integrationspolitik som gynnar främlingsfientliga partier. ”Alliansregeringens främlingsfientliga deklarationer inlindade i integrationsprogram tilltar ju närmare valet vi kommer”, skriver Kamali.

Kritiken är i viss mån berättigad även om de svenska riksdagspartiernas populism är en västanfläkt jämfört med deras motsvarigheter i våra grannländer. Kamali själv medverkar dock till den demonisering och stigmatisering av invandrare som han anklagar regeringen för. Han skriver att våra förorter brinner, Sverige är mer segregerat än någonsin och arbetslinjen och kravpolitiken har misslyckats. Därmed ger han samma bild av invandringen som Sverigedemokraterna älskar att framföra.

En mer balanserad bild av invandringen och integrationen är att bara några få procent av invandrarna bor i förorter som brinner och bara några promille av invånarna i dessa förorter anlägger bränderna. De flesta invandrarna bor i samma områden som infödda svenskar och en allt större del ingår i samma familjer som svenskar. Sverige blir i själva verket allt mindre segregerat.

Det är också en överdrift att påstå att arbetslinjen misslyckats. Sedan mitten av 90-talet har sysselsättningen ökat betydligt bland utrikes födda. Sysselsättningen är fortfarande betydligt lägre än bland inrikes födda, men man måste också beakta de naturliga orsaker som ligger bakom. Många har kommit till Sverige de senaste åren, och precis som det tar en nyanländ svensk cirka 20 år att komma in på arbetsmarknaden så behöver också nyanlända invandrare en viss tid för att lära sig svenska och kanske komplettera sin utländska utbildning. Att många kvinnor föder barn de första åren efter invandringen påverkar givetvis också sysselsättningen.

Den mesta integrationen sköts av invandrarna själva, och i förekommande fall av deras svenska anhöriga. Därför betalar hushåll som består av både invandrare och svenskar mycket skatt. Därför får asylsökande som väljer eget boende lättare jobb än de som bor där de blir anvisade. Integrationen fungerar alltså även om inte integrationspolitiken gör det.

Lars Persson