söndag 4 oktober 2009

Liten kostnad för papperslösas vård

DN Debatt uppmanar företrädare för sex tunga organisationer regeringen att leva upp till de mänskliga rättigheterna och ge papperslösa flyktingar vård. En av skribenterna är Bengt Westerberg, ordförande i Svenska Röda Korset.

Varför är frågan om vård till papperslösa så kontroversiell? Det kan knappast bero på kostnaden. I Region Skåne är alla partier utom Sverigedemokraterna överens om att ge den vården. År 2008 uppgick kostnaden till den i sammanhanget obetydliga summan 310 982 kr. Det är mindre än en fjärdedel av vad partistödet till Sverigedemokraterna kostade, 1 394 000 kr.

Istället är det principer som råder. Papperslösa betraktas av vissa som brottslingar. Men även de mest förhärdade brottslingar har rätt till sjukvård. Som vi har berättat om tidigare är asylprocessen långt ifrån rättssäker. Olika migrationsdomstolar och olika domare skiljer sig mycket i bedömningarna. De sökande företräds inte alltid av kompetenta ombud. Ny information har medfört ändring av beslut som fattats av både migrationsverket och migrationsdomstolen.

Det är frågan om människor som i många fall bara försöker överleva. Det kan inte vara brottsligt att försöka överleva.

Lars Persson

Fler länkar: Newsmill

13 kommentarer:

 1. Läs denna http://meritwager.wordpress.com/2009/10/04/vilka-andra-lagar-ska-vi-stifta-motlagar-mot/

  Jag håller med Merit Wager, om man har fått avslag på sin asylsökan så är man här illegalt.

  Frågan är hur många flyktingar kan Sverige ta emot?
  Hur kommer detta att påverka vår bidragssystem?
  Hur påverkar detta vår välfärd?

  SvaraRadera
 2. Svar till Anonym. Här får du en hint om kostnader och sånt.Du kommer att bli glatt överraskad!

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/analys/wolfganghansson/article5908503.ab

  Hälsningar Silverstare

  SvaraRadera
 3. Frågan som den publicerade FN-rapporten missar är hur framtiden ser ut för alla ”lönsamma” nysvenskar den dag de går i pension. De har ju definitivt inte kunnat spara till sin egen pension som vi andra etniska svenskar gjort. Ju fler som kommer till Sverige i vuxen ålder, desto större är risken att enorma summor ur vår gemensamma välfärdskassa kommer att utbetalas till dessa ”nypensionerade nysvenskar”.
  Utredaren måste missat att granska bidragsparadiset Sverige.

  SvaraRadera
 4. Göran Persson (s) sa en gång att det är risk för "social turism" om vi lättar på reglerna för att få uppehållstillstånd i Sverige.
  Naturligtvis uppåt väggarna tänkt...
  Ja, egentligen är det rätt konstigt. SÅ många är det ju inte. Och sammantaget är det ju ingen tvekan om att invandring bidrar till + i Sveriges BNP.
  Heja invandring! I love it! (OBS! EJ ironi!)
  Tjo!
  DanG

  SvaraRadera
 5. Vad fri sjukvård för illigala invandrare kostar just nu är ointressant, det är vad det kommer att kosta i framtiden som är intressant, när det blir allmänt känt att Sverige erbjuder fri sjukvård till hela världen, vad gör man när det kommer hit svårt cancer och aidssjuka människor som kräver dyr sjukvård,slänger ut dom? kanske denna blogg kan svara på det.De illigala invandrarna är till 99% ekonomiska invandrare som jobbar svart och hjälper till att slå ut seriösa företag från marknaden, får man inte stopp på detta underminerar man, förr eller senare, hela samhället.

  SvaraRadera
 6. Det är ett välkänt faktum att akutvård är betydligt dyrare än förebyggande vårdinsatser inom primärvården. Sveriges satsningar på utbyggnad och förstärkning av primärvården drivs bland annat av den ekonomiska kalkylen att förebyggande sjukvård blir ekonomiskt lönsam i ett långsiktigt perspektiv. Att papperslösa i Sverige enbart har tillgång till så kallad ”omedelbar vård”, innebär i praktiken att en papperslös patient tvingas att vänta tills sjukdomstillståndet blir så akut att man kan söka sig till en akutmottagning. Detta innebär inte bara ett stort lidande för dessa patienter utan även ökade kostnader för samhället. Mycket talar alltså för att sjuk‐ och hälsovård på lika villkor även för papperslösa och asylsökande skulle minska samhällets kostnader. Detta har bekräftats till exempel av siffror från Stockholms Läns Landsting, där vården för asylsökande år 2004 utökades istället för att begränsas till den lagstadgade miniminivån ”vård som inte kan anstå”. Resultatet blev att flyktingsjukvården fick en budget i balans efter att tidigare ha gått back med 30 miljoner om året. Förklaringen var, enligt dåvarande sjukvårdssamordnaren Christan Foster, att när patienterna tas emot i den billiga öppenvården undviks dyra akutinläggningar. (Refererat från hearing i Riksdagshuset 13 februari 2008. Se
  även intervju i Sydsvenskan: http://sydsvenskan.se/skane/article244534.ece)

  TIPS för den som vill ha mer KUNSKAP i frågan om vård för papperslösa: http://www.utanpapper.nu/Documents/utanpapper/dok/Argument_ratt-till-vard.pdf

  SvaraRadera
 7. Till silverstare Aftonbladets artikel är inte trovärdig.Lönsamhet med innvandrig uppstår först när antalet arbeten överstiger antalet arbetstagare eller om det finns brist på utbildad arbetskraft inom landet.Se gärna på exemplet Spanien som nu för en betydligt hårdare politik änn förut.
  I Sverige har inte arbetstillfällen ökat sedan 1990 års högkonjuktur samtidigt som antalet i arbetsför ålder ökat med ca 600 000.Fler står utan sysselsättning än antalet ålderpensionärer.
  Det blir allt svårare för staten att bibehålla generösa transeferingar till medborgarna. Samtidigt är planen är lagd,genom en av europas sämsta arbetslöshetsersättningar, för skapandet av en arbetsmarknad med nya låglönejobb.
  För övrigt hänvisar jag till de faktaunderlag som ViS har.Läs dessa kritiskt utan ideologiska skygglappar så kommer du till helt andra åsikter änn vad denna blogg står för.

  SvaraRadera
 8. Nu var vi där igen, att extremister vill avveckla det demokratiska partistödet.

  SvaraRadera
 9. "Det kan inte vara brottsligt att försöka överleva."

  Nej, det är sant. Men det måste även innefatta svenskarnas rätt att överleva som folk och nation.

  SvaraRadera
 10. Johan Bensow,
  Tycker du ens själv att du är seriös när du påstår att vården till papperslösa hotar folket och nationen?

  SvaraRadera
 11. Var har jag påstått detta?

  Vad jag säger att rätten att överleva också bör gälla Sverige och svenskarna.

  SvaraRadera
 12. Det här är inte en fråga om huruvida kostanden för "de papperslösa" är stor eller inte, utan om det sociala kontraktet. Vi betalar via skatten till vår sjukvård, men politikerna vill inte behandla detta som en försäkringsfråga.

  Istället vill de själva disponera medlen och dela ut fri sjukvård inom sin egen jurisdiktion. Och så försöker man visa hur godhjärtad man är genom att erbjuda fri vård även till illegala immigranter.

  Jämför detta med om du själv åker utomlands, utanför EU, legalt. Då får du ingen fri vård i utlandet, och allt det du betalat i Sverige innebär inte heller att du får vårdnotan betald. Tvärtom, den får du ta hand om privat. Ett sådant socialt kontrakt är inte rättvist, mot dem som betalar.

  Det finns bara ett rimligt system: att vi har en försäkring som innebär att vi, som betalar för vårt sociala kontrakt, har fri vård överallt och närsomhelst.

  Diskussionen om papperslösas eventuella fria vård får hänskjutas till den dag då vi har en fungerande försäkring för oss som betalar för systemet.

  Jag är gärna solidarisk, under förutsättning att mitt eget vårdbehov garanteras. Det gör det inte idag.

  En bekant blev för en tid sedan akut inlagd på sjukhus en vecka utomlands. Räkningen på 120,000 fick hon betala själv. Så kan det gå, om man inte är "papperslös".

  Kanske skulle hon a slängt sitt pass?

  I dagsläget innebär det sociala kontraktet att vi ska solidariskt betala till sjukvården. Men vi får inte del av vården efter behov, utan beroende på om vi finns i närheten när vårdbehovet inträder. Det finns inga som helst rimliga skäl till att ha ett sådant system.

  Det inser säkert alla som vill ha vård för "papperslösa", ty dessa arma själar kan ju inte förväntas "åka hem till sig" för att få vård. Men varför förväntas vi svenskar göra det?

  SvaraRadera
 13. hur många av dessa papperslösa är offer för trafficking? det är väl det vanligaste sättet att komma in i ett land utan papper.. 400- 600 varje år..
  http://www2.amnesty.se/ratt.nsf/%28vkap1%29/F143C8391829D9C1C12571EA00201FC3?opendocument

  SvaraRadera