tisdag 29 september 2009

Myten om skenäktenskap

Familjeanknytning är numera det enskilt vanligaste skälet till att invandra till Sverige. 45 procent av arbets- och uppehållstillstånden 2008 gick till anhöriginvandrare. Av dessa var det bara en fjärdedel som var anhöriga till tidigare asylsökande. 57 procent av anknytningspersonerna (den person i Sverige som den sökande har anknytning till) är svenska medborgare och en tredjedel är födda i Sverige.

De flesta anhöriginvandrare kommer till väletablerade personer i Sverige och får därför i de flesta fall ett bra utgångsläge för sin egen etablering. Anknytningspersonen, i regel make, maka eller förälder, ger bostad och försörjning från första dagen och hjälper till med svenskundervisning, samhällsinformation och att skaffa arbete eller utbildning. Det syns tydligt i statistiken att detta är en invandring som är mycket fördelaktig för samhällsekonomin. Hushåll som består av både inrikes och utrikes födda betalar mycket skatt och får mycket lite försörjningsstöd.

Det är svårt att hitta något negativt med att människor från olika delar av världen bildar framgångsrika familjer i Sverige. De som vill ha ett homogent samhälle störs dock av att behöva se människor som inte ser svenska ut. Barnen som har en svensk och en invandrad förälder ställer också till bekymmer för dessa homogenitetsivrare eftersom det inte alltid går att se eller höra att en av deras föräldrar inte är född i Sverige.

Ett vanligt försök till smutskastning är därför att påstå att en stor del av anhöriginvandringen baseras på skenäktenskap. Den myten slår dock Anna-Karin Forsberg, beslutsfattare på Migrationsverket, hål på i en intervju i SvD. ”Min inställning och min uppfattning är att de flesta par är helt seriösa”, säger Anna-Karin Forsberg.

Den som vill invandra på grund av familjeanknytning måste ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland. Den sökande kallas sedan till intervju på en svensk utlandsbeskickning och får där svara på frågor som t.ex. ”Vad arbetar din man/fru med?”, ”Hur stort är huset ni ska bo i?”, ”Vad har ni för framtidsplaner?” Anknytningspersonen i Sverige får svara på samma frågor och om svaren stämmer överens kan den sökande få ett tillfälligt uppehållstillstånd i ett eller två år. När tillståndet ska förlängas ställs liknande kontrollfrågor innan permanent uppehållstillstånd beviljas.

Man kan fråga sig varför man är så misstänksam just mot par från olika länder när man inte ställer samma frågor till helsvenska par? Även bland svenskar kan ju skenäktenskap användas för att skaffa sig fördelar. T.ex. har ju förre statsministern Göran Persson offentligt erkänt att hans förra äktenskap var ett skenäktenskap. Det lär ha gett honom en ansenlig summa från samhället som ersättning för dubbel bosättning.

Lars Persson

8 kommentarer:

 1. Lars Persson du för fram en massa påståenden här. Men du lägger INTE fram källhänvisning till oberoende fakta som styrker dina påståenden, och därför får man anta att du enbart far med lögner i vanlig ordning.

  SvaraRadera
 2. Nu finns det källhänvisningar. Håll till godo!

  SvaraRadera
 3. Den som vill nyansera efter ha läst detta pk-inlägg kan alltid googla på "skenäktenskap".
  Avslagsprocenten är väl också hög från migrationsverket hela 20 %.
  Antar också att Lars förnekar tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap.

  SvaraRadera
 4. "Man kan fråga sig varför man är så misstänksam just mot par från olika länder när man inte ställer samma frågor till helsvenska par? Även bland svenskar kan ju skenäktenskap användas för att skaffa sig fördelar."

  Återigen kan endast samma krav ställas på de egna medborgarna. Det är inte fel att ställa högre krav på icke-medborgare. Tvärtom. Problemet i Sverige är snarare att medborgarskapets status alltmer har chanserats.

  SvaraRadera
 5. Johan Bensow,
  Svenska medborgare som gifter sig med någon från ett annat land måste visa att det inte är ett skenäktenskap men det behöver inte andra svenska medborgare visa.

  SvaraRadera
 6. Det kan tyckas vara något skevt. Men knappast särskilt orättvist. Samma sak gäller inte sällan även för svenskar som gifter sig med andra länders medborgare och bosätter sig i deras länder. Där ställs krav på bägge parter.

  De högre kraven beror på att den som gifter med den svenska medborgaren inte bara skall prövas i sina intentioner för äktenskap utan även i förlängningen för medborgarskap. Är personen i fråga oseriös riskerar ju samhället att få ännu en börda att bära.

  Bottom line är trots allt att skillnaden mellan ansvaret för de egna oseriösa medborgarna och andra länders dito är mycket stor.

  SvaraRadera
 7. Mycket bra inlägg, det är som med det mesta av den rasistiska propagandan. De älskar att hänvisa till 'statistiken', men när man väl kollar på siffrorna är det mesta luft.

  SvaraRadera
 8. Läs gärna "integrationsbloggen.blogspot.com"om hårdare regler för anhöriginvandring i Nederländerna.

  SvaraRadera