söndag 13 september 2009

Fakta om integration är inte medias starka sida

De senaste dagarna har media rapporterat om regeringens reform för etablering av nyanlända invandrare. Man har då passat på att damma av en gammal myt som säger att mediantiden från beviljat uppehållstillstånd till eget arbete är sju år. Det påståendet kommer från flera medier som Riksdag & Departement, Sydsvenskan, Vlt och LO-tidningen. Om så många skriver det så måste det väl vara sant? Nej, det gäller bara flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga, dvs. en fjärdedel av de som får uppehållstillstånd.

Det kan kanske delvis skyllas på en otydlighet i regeringens pressmeddelande. Reformen gäller bara den nämnda fjärdedelen men pressmeddelandet kan ge intryck av att det gäller alla invandrare. I lagrådsremissen, avsnitt 15.2 skriver man: "Mediantiden från folkbokföring till sysselsättning för kommunmottagna vuxna ligger på drygt fem år för män och runt tio år för kvinnor". Det gäller alltså kommunmottagna.

De ursprungliga fakta som det bygger på är förmodligen Integrationsverkets Statistikrapport 2007, diagram 6A och 6B. De diagrammen gäller specifikt flyktingar. I samma rapport visar tabell 2 att sysselsättningen för utrikes födda män med 5-9 år i Sverige var 69,0 procent 2006. För kvinnor var siffran 53,9 procent. Redan efter en vistelsetid på 0-4 år hade 64,6 procent av männen arbete. För kvinnor var den siffran betydligt lägre, 38,8 procent. Det har dock sin naturliga förklaring eftersom många kvinnor föder barn strax efter att de invandrat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar