fredag 30 januari 2009

Sverigedemokratisk blogg-död

Häromdagen meddelade Leo Sundberg att han lämnar sitt engagemang i Sverigedemokraterna. Den senaste tiden har flera Sverigedemokratiska bloggar antingen försvunnit eller meddelat att de tar en paus. Är det månne ett tecken på att tvivlet börjar sprida sig inom SD?

När detta skrivs finns Leo Sundbergs blogg fortfarande kvar (Uppdatering 2009-03-09: Bloggen är numera borttagen). Gå gärna in där och läs vad han numera skriver om Sverigedemokraterna. Jag rekommenderar också det underhållande kommentarsfältet där desperationen hos hans forna partikamrater lyser igenom.

Lars Persson

Uppmanas dölja utländskt namn

Callcenterföretaget Business by Phone i Jönköping uppmanar anställda med utländska namn att använda falska, svenska namn när dom ringer till kunder. Det uppger flera av de anställda enligt TV4Nyheterna Jönköping.

Det här är inte överraskande. Integrationsverket visade i Rapport Integration 2005 att ungdomar som är födda i Sverige men har utländsk bakgrund har högre arbetslöshet än de med svensk bakgrund trots samma skolbetyg och svenskkunskaper.

Länkar: TV4, SDS, SR.

onsdag 28 januari 2009

Sverigedemokrat lägger av

I sin blogg skriver idag Leo Sundberg att han lämnar sitt engagemang inom Sverigedemokraterna bakom sig (Uppdatering 2009-03-09: Bloggen är numera borttagen). Han skriver att när han gick med i partiet fick han veta att partiet var mot rasism och att han inte kollade upp partiet så noga.

Omvändelsen skedde tydligen då han läste Sverigedemokraternas principprogram:
"Detta principprogram hade jag inte läst när jag gick med utan jag hade bara frågat "är det sant att ni är rasister och så?" och då hade de svarat "nej, det är inte sant". Då trodde jag på det, men inte efter att nyligen läst igenom principprogrammet."

Förmodligen är det många av de som sympatiserar och tom. företräder SD som i likhet med Leo Sundberg inte har läst igenom vad partiet står för. När kunskapen om detta blir mer känd kommer SD med all säkerhet att krympa till tiondelar av en procent.

Lars Persson

Statistik om invandring förvanskas av media

Migrationsverkets presstjänst publicerade igår, 27 januari, statistik om invandringen 2008. En förvanskad version, som uppenbarligen har sitt ursprung hos TT, publiceras av flera medier.

Migrationsverkets presstjänst skriver:
"Även anhöriginvandringen från länder utanför EU har ökat. Under 2008 fick 33 687 anhöriga uppehållstillstånd…"

Media skriver:
"Totalt beviljades 33 687 anhöriga till invandrare från länder utanför EU uppehållstillstånd…"
(Aftonbladet, Ljusnan, KvP, Barometern, Svd, Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda, Trelleborgs Allehanda, Borås Tidning, SDS)

I SCB:s publikation "Anhöriginvandrare och deras familjer" kan man läsa att 27000 invandrade pga. familjeskäl år 2006. I de familjer som de bor i är en tredjedel av anknytningspersonerna födda i Sverige. 13% av anknytningspersonerna kommer från övriga EU.

Det Migrationsverket säger är att 33 687 personer från länder utanför EU fick uppehållstillstånd. Media påstår att alla dessa var anhöriga till invandrare från länder utanför EU. I själva verket är det förmodligen drygt hälften av dem som kommit till invandrare från länder utanför EU.

Vilka anknytningspersonerna är har stor betydelse för integrationen. Därför är det viktigt att förmedla rätt information om invandringen.

söndag 25 januari 2009

Fallet Lollo - vem stiftar lagarna?

Vem beslutar om Sveriges lagar? Formellt är det inget tvivel om att det bara är Sveriges Riksdag som kan besluta om lagar. En lag kan bara ändras genom att riksdagen beslutar om en ny lag. Fallet med 17-åriga Lollo som hotas av avvisning antyder dock att det i praktiken finns regler som står över lagen.

Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson påstår att de vänt på varje sten men att Lollo ändå inte är ens i närheten av att beviljas uppehållstillstånd. Många som i likhet med "Vi i Sverige"-redaktionen studerat Utlänningslagen finner dock flera möjligheter att bevilja henne uppehållstillstånd. Det kommenterar Dan Eliasson i DN så här:

"Om man bara läser lagtexten kan det verka som att hon har skäl som räcker. Men Migrationsöverdomstolen har fatta en rad praxisbeslut om hur lagen ska tolkas och det är dessa beslut vi följer."

Men ett praxisbeslut måste väl följa lagen och inte upphäva den? Annars blir effekten att domstolar och tjänstemän beslutar om "lagar" som står över de lagar som Sveriges folkvalda riksdag beslutat om.

Någon kanske invänder att det är alltför komplicerat att tolka lagar och att vi ska överlåta det till utbildade jurister? Men vi är ju alla skyldiga att följa lagen. Då måste den formuleras på ett sätt så att även lekmän kan tyda den.

Uppdatering: Riksdagsledamot vill frysa avvisningsbeslutet. Barometern, BLT.

onsdag 21 januari 2009

Utlänningslagen ger Lollo rätt att stanna

17-åriga Lollo har tvingats gå under jorden för att undgå utvisning skriver bland annat DN och SvD. Vi har i ett tidigare inlägg visat att det inte finns något hinder i Utlänningslagen för att låta henne stanna. Hur kan det vara så viktigt att utvisa en 17-årig flicka att man inte bryr sig om vad lagen säger? Läs här vad utlänningslagen säger.

fredag 16 januari 2009

Dagens rätt och fel - 090116

Påstående: Invandrade pensionärer får över 10 000 kr skattefritt per månad.

Så här är det: Personer som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom förmåner inom det allmänna pensionssystemet kan få äldreförsörjningsstöd (ÄFS) istället för socialbidrag. Det ges oberoende av om man är invandrare eller infödd svensk. En tredjedel av de som får stödet är födda i Sverige och hälften är svenska medborgare. Eftersom stödet är behovsprövat ger det aldrig mer än lägsta garantipensionen och bostadsbidraget. År 2007 betalades i genomsnitt 3000 kr ut per månad och mottagare. 5% av invandrare över 65 år får stödet. 7 promille av alla pensionärer får ÄFS.

Läs mer: SD och äldreförsörjningsstödet

onsdag 14 januari 2009

Dagens rätt och fel - 090114

Påstående: Det kommer 100 000 flyktingar per år till Sverige.

Så här är det: De senaste åren har ca 100 000 per år invandrat till Sverige. Bara 25% av dessa är flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga. 12 000 är återvändande svenskar. 10 000 är övriga nordiska medborgare. Resten är EU/EES-medborgare, studenter, arbetskraftsinvandrare och anhöriga till andra än flyktingar. För dessa 75% gäller samma försörjningskrav som för andra i Sverige. 45 000 utvandrade år 2007 och därför är invandringsöverskottet 55 000.

måndag 12 januari 2009

Invandrare prisad för svensk musik

Georg Riedel, välkänd kompositör av bl.a. musik till Astrid Lindgrens filmer, fick vid kvällens Guldbaggegala motta Guldspiran för sina enastående insatser inom barnfilmen. Georg Riedel, som invandrade till Sverige från Tjeckoslovakien, har skrivit några av de svenskaste bland svenska visor som t.ex. Idas sommarvisa.

Länkar: DN, DN, SvD, SvD, HD

söndag 11 januari 2009

Fakta om invandringen finns här

I ett brev till Barometerns ledarsida efterlyser Morgan Emanuelsson en saklig diskussion om invandring. "Punktera myten att invandringen kostar mer än vad den inbringar" är Emanuelssons uppmaning.

Det är just dessa fakta som redaktionen för Vi i Sverige vill förmedla. I vårt bibliotek kan man läsa om Invandring - intäkter och kostnader som beskriver att invandrare betalar mer skatt än de får i bidrag.

I våra inlägg försöker vi punktera de många myter och missuppfattningar som förekommer om invandring, bl.a. i Dagens rätt och fel.

För den som vill lägga ner lite mer arbete på att sätta sig in i migrations- och integrationsfrågor tillhandahåller vi ett antal länkar till officiell statistik och rapporter från bl.a. SCB.

fredag 9 januari 2009

Olagligt att låta Lollo stanna?

Migrationsverket framhärdar att 17-åriga Lollo ska utvisas till Kroatien trots att hon är född i Sverige, har bott här större delen av sitt liv och har misshandlats och dödshotats av sin far. Migrationsverket anser inte att skälen är tillräckligt ömmande för att hon ska få stanna.

Har vi verkligen så omänskliga lagar i Sverige? Nej, en närmare titt på Utlänningslagen visar att det finns alla möjligheter att låta henne stanna. Frågan är om det inte t.o.m. är olagligt att utvisa henne.

4 kap. 2 § säger att den som "känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning" är skyddsbehövande.

5 kap. 1 § säger: "Flyktingar och skyddsbehövande i övrigt som befinner sig i Sverige har rätt till uppehållstillstånd". De undantag som kan ge rätt att vägra uppehållstillstånd gäller knappast i det här fallet. Undantag kan vara om utlänningen bedrivit verksamhet som hotar rikets säkerhet. Övriga punkter har att göra med inresan till Sverige och kan knappast vara aktuella eftersom hon är född i Sverige.

5 kap. 3 a § säger att uppehållstillstånd får ges till "en utlänning som har svenskt ursprung eller som har vistats i Sverige under lång tid med uppehållstillstånd". När det finns synnerliga skäl får uppehållstillstånd också beviljas till den som på annat sätt har särskild anknytning till Sverige.

5 kap. 6 § ger möjlighet att bevilja uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter även om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund. "Vid bedömningen skall särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet. Barn får beviljas uppehållstillstånd enligt denna paragraf även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna personer." Som barn räknas den som är under 18 år.

Slutligen förbjuder 12 kap. 1 § verkställighet om "utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning".

Länkar: DN KvP

onsdag 7 januari 2009

Sverigedemokraterna ger mer inavel

På SD-kurirens nätupplaga idag skriver Jens Leandersson, politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Skåne, att Invandring ger fler handikappade. Orsaken, säger Leandersson, är att det är vanligt med giftermål mellan nära släktingar bland invandrare.

Att nära släktskap mellan föräldrar leder till inavel är välkänt inom genetiken sedan många decennier. Däremot är det felaktigt att påstå att giftermål mellan nära släktingar generellt är vanligt bland invandrare bara för att det förekommer i vissa släkter. Likaså är det felaktigt att påstå att invandring ger fler handikappade. Invandring gör ju istället inaveln mindre genom att människor från olika folkgrupper träffas och bildar familj.

I själva verket förespråkar Sverigedemokraterna inavel genom att i sitt principprogram förespråka ett "befolkningsmässigt homogent" samhälle. De vill ha "en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen". Ett konkret exempel på hur de vill åstadkomma detta är att införa en straffavgift på ett prisbasbelopp (42 800 kr år 2009) för svenskar som vill bilda familj med en person från ett annat land (SD:s invandringspolitiska program). Anhöriginvandring från "icke-västliga länder" vill de helt stoppa.

Inom genetiken är heterosis ett välkänt begrepp. Det innebär att en avkomma är mer livskraftig än sina föräldrar. Samma sak ser vi exempel på inom kulturen. Vad skulle den svenska kulturen vara utan influenser utifrån?

Sverigedemokraterna säger sig idémässigt ha inspirerats av bl.a. det förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism. Det var en tid när de flesta på sin höjd sökte sig till grannbyn för att finna en partner. Med sådana visioner är det Sverigedemokraterna som kommer att stå för inaveln i Sverige, inte invandrarna.

tisdag 6 januari 2009

Kurs i lantbruk för invandrare

Var femte nyföretagare har invandrarbakgrund men inom de gröna näringarna är det bara 1,6 procent som är utrikesfödda. Samtidigt som det finns en stor koncentration invandrare i de större städerna kommer det att behövas arbetskraft inom lantbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring. Många som arbetar inom den här sektorn idag närmar sig pensionen eller har redan passerat 65 år.
Hushållningssällskapet Väst startar nu en jordbrukskurs för invandrare, rapporterar ATL och SR. En del invandrare har redan erfarenhet av lantbruk från sina hemländer och man hoppas på så sätt främja integrationen samtidigt som man tillför ny kompetens till de gröna näringarna.

Dagens rätt och fel - 090106

Påstående: Släpper vi in flyktingar så kommer deras gamla släktingar efter.

Så här är det: Mycket få äldre människor invandrar till Sverige. Av de som invandrade år 2007 var bara 2% över 65 år. KÄlla: SCB, Statistikdatabasen.

lördag 3 januari 2009

Dagens rätt och fel - 090103

Påstående: Invandrarfamiljer har många barn.

Så här är det: Utrikes födda kvinnor föder något fler barn än inrikes födda men andelen stora familjer är liten. År 2002 bestod 6,4 procent av invandrarhushållen av fler än 4 personer. För övriga hushåll var andelen 4,1 procent.
Källa: Tillsammans - integration i svenska samhället sidan 64.

torsdag 1 januari 2009

Jaså, Sverigedemokraterna är inte rasistiska?

Sverigedemokrater har en underlig förmåga att betrakta även de bästa händelserna som något negativt. Idag ondgör sig "Sverigedemokratiska bloggen Dragan med vänner!" över att årets förstfödda inte längre döps till Per, Sven eller Nils utan till utländskt klingande namn. Dragan Klaric hänvisar till dessa artiklar i Kristianstadsbladet och Helsingborgs Dagblad och ställer frågan "Hur tror ni det kommer att se ut i en snar framtid när det bara föds Muhammeds och Ahmeds? När svensken blir en minoritet i sitt eget land! Vem ska då försörja denna enorma mängd av massinvandrade människor från främmande länder?"

Klaric förutsätter att människor inte kan försörja sig bara därför att de har utländska namn eller är av utländsk härkomst. Trots det obehag man känner inför sådana tankar blir det samtidigt komiskt att den fördomen även innefattar honom själv.

Även om denna "Sverigedemokratiska" blogg inte är SD:s officiella kan den knappast anses vara fristående från Sverigedemokraterna. Klaric står nära bl.a. SD:s partisekreterare Björn Söder och kallar bloggen Sverigedemokratisk med SD:s goda minne. Åsikter som av taktiska skäl inte uttalas av SD officiellt kanaliseras istället via denna och andra främlingsfientliga bloggar.

Den som tror att man inte kan försörja sig bara för att man har utländsk härkomst kan läsa om Invandring - intäkter och kostnader i vårt bibliotek.

Lars Persson

Dagens rätt och fel - 090101

Påstående: Hälften av invandrarna är arbetslösa.

Så här är det: Räknat på alla åldrar så arbetar hälften av alla invandrare och hälften av alla svenskar. I åldern 15-74 år var sysselsättningen år 2007 68% för inrikes födda och 57% för utrikes födda. Arbetslösheten för inrikes födda var 5% och för utrikes födda 12%.