tisdag 6 januari 2009

Kurs i lantbruk för invandrare

Var femte nyföretagare har invandrarbakgrund men inom de gröna näringarna är det bara 1,6 procent som är utrikesfödda. Samtidigt som det finns en stor koncentration invandrare i de större städerna kommer det att behövas arbetskraft inom lantbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring. Många som arbetar inom den här sektorn idag närmar sig pensionen eller har redan passerat 65 år.
Hushållningssällskapet Väst startar nu en jordbrukskurs för invandrare, rapporterar ATL och SR. En del invandrare har redan erfarenhet av lantbruk från sina hemländer och man hoppas på så sätt främja integrationen samtidigt som man tillför ny kompetens till de gröna näringarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar