måndag 31 maj 2010

SD vill spara kostnader som inte finns

Sverigedemokraterna har presenterat sin "skuggbudget". Som väntat lovar man guld och gröna skogar till de flesta. Detta är inte så svårt och är något som politiker från alla partier skulle vilja. Det svåra kommer när dyra löften ska finansieras.

För alla människor finns perioder i livet när man kostar samhället pengar och för de allra flesta finns också perioder när man ger ett överskott till samhället. Sverigedemokraterna försöker påskina att invandrare kostar pengar genom att bara räkna med den period då de kostar, dvs. den första tiden i Sverige. Man påstår att man kan finansiera en stor del av sina löften genom att minska asyl- och anhöriginvandring med 90%. Då har man bara räknat med utgifter och i någon mån intäkter under de första åren men inte följderna av att samhället går miste om stora skatteintäkter när invandrarna senare i livet arbetar och betalar skatt under flera decennier.

Man räknar det t.ex. som en besparing att man inte behöver betala barnomsorg och skola för invandrade barn. Med samma beräkning skulle man kunna "spara" åtskilliga miljarder genom att förbjuda 90% av barnafödandet.

Invandringens intäkter och kostnader måste naturligtvis beräknas under hela den tid invandrarna finns i Sverige. SCB visar år efter år i sina undersökningar av inkomstfördelningen att invandrarhushåll betalar mer till samhället än de får tillbaka som transfereringar. I den beräkningen ingår ett tvärsnitt av invandrarna, både de som varit i Sverige kort tid och som har varit här längre. Invandrare representerar dessutom ett stort ekonomiskt värde för Sverige redan när de anländer. Vi har visat att ett års invandring tillför Sverige mer än 30 miljarder i värde av utbildning.

Det andra området där Sverigedemokraterna vill spara är internationellt bistånd. När Sverigedemokraterna vill ge intryck av att de bryr sig om människor i nöd, trots att de vill kraftigt minska asylinvandringen brukar de hävda att de vill hjälpa människor på plats istället. Hur man ska kunna garantera säkerheten i hemlandet för någon som förföljs där har man aldrig förklarat. När man nu dessutom vill skära ner biståndet kraftigt står det klart att Sverigedemokraterna vill inte hjälpa människor i nöd varken här eller där.

Länkar: Aftonbladet, Aftonbladet, Expressen, Expressen, DN, DN, SvD, HD, HD, SkD

torsdag 27 maj 2010

Partiet som vill bestämma vem man ska gifta sig med

De flesta i Sverige ser det som en självklar rättighet att var och en själv ska få välja livspartner, utan restriktioner från vare sig myndigheter eller personer. Åtgärder för att stoppa tvångsäktenskap är därför viktiga. Regeringen presenterar idag en strategi för detta.

Rättigheten att välja partner innefattar dock inte bara att man inte ska tvingas in i ett äktenskap. Om valet ska anses vara fritt får det heller inte finnas några hinder att bilda familj med vem man vill, undantaget minderåriga och nära släktingar. Ett parti vill införa restriktioner för svenskar att leva tillsammans med vem de vill i Sverige. Det partiet är Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna vill ha en homogen befolkning. Som ett led i detta vill man hindra svenskar att bilda familj med andra etniska grupper. Det ska enligt deras politiska program ske genom att begränsa invandringen till ett minimum och helt stoppa invandringen från "icke-västliga" länder. Den som vill bilda familj med någon från ett västligt land ska betala en straffavgift på ett prisbasbelopp (drygt 40000 kr).

Idag är det lätt att resa och att kommunicera över hela världen. Det innebär också att svenskar finner sina partners över hela världen. 11% av barnen som föds har en inrikes och en utrikes född förälder. En sådan inhomogen befolkning går inte för sig, tycker Sverigedemokraterna.

Nyamko Sabuni skriver i Svenska Dagbladet att Ungdomsstyrelsen räknar med att 70000 unga upplever restriktioner från omgivningen vem de kan gifta sig med. Det verkar som att Integrationsdepartementet begränsar sin strategi till att gälla de restriktioner som förekommer inom invandrarfamiljer. Men den senaste undersökningen från SOM-institutet om attityder till invandrare visar att fortfarande vill inte 12% ha en invandrare ingift i familjen.

Rätten att bilda familj med vem man vill står inskrivet i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna men det är fortfarande inte accepterat av en alltför stor del av Sveriges befolkning. Att ett parti som kandiderar till riksdagen inte accepterar detta är anmärkningsvärt. Så anmärkningsvärt att Sverigedemokraterna inte vill tala om det men det finns inskrivet i deras politiska program.

Lars Persson

Fler länkar: DN, Dagen

tisdag 25 maj 2010

Trenden är tolerans, inte sverigedemokrati

Det var ingen bra dag på jobbet för Sverigedemokraterna igår konstaterar Skånska Dagbladet. Inte nog med att SD tappar sympatisörer både på riksplanet och i sitt starkaste fäste Landskrona. SOM-institutet visar att svenskarnas attityd till invandrare ständigt blir mer positiv. Flera ledarskribenter drar samma slutsats som vi gör i vår artikel på Newsmill. Underlaget för Sverigedemokraterna minskar. (DN, Aftonbladet, Expressen)

Sydsvenskan skriver att det fortfarande finns en utbredd skepsis mot invandringspolitiken. Kanske beror det delvis på att Sydsvenskan och andra medier ofta ger en felaktigt negativ bild av invandringen. Än en gång upprepar man det populära, men felaktiga påståendet att mediantiden för invandrare att få arbete är sju år. Än en gång måste vi förklara att det bara gäller en fjärdedel av invandrarna, de kommunmottagna.

måndag 24 maj 2010

Newsmill: Rädslan kan försörja allt färre SD-toppar

Att försörja sig på att vara "invandringskritisk" lär bli svårare i takt med att svenskarna blir allt mer positiva till invandrare. Sverigedemokraterna har ändrat sin framtoning förr. Kanske är det dags för en ny helrenovering?

Läs artikeln på Newsmill.

fredag 21 maj 2010

Vilka värderingar hindrar integrationen?

Igår presenterade regeringens utredare Erik Amnå sin utredning om samhällsinformation till nyanlända invandrare. Den kommenteras idag på en del ledarsidor. Sydsvenska Dagbladet poängterar att samhällsorienteringen ska vara frivillig, neutral och förhålla sig till individer.

Skånska Dagbladets ledarskribent Lars J Eriksson skyller sin vana trogen integrationsproblemen på invandrarnas kulturella bakgrund och brist på svenska värderingar. "Kunde det gå annat än illa för integrationen" är den retoriska frågan.

Först och främst kan man diskutera om det verkligen gått illa med integrationen. De allra flesta invandrarna är mycket välintegrerade. Majoriteten lever i samma områden som infödda och de arbetar och betalar skatt. Problemen att komma in på arbetsmarknaden är störst för nyanlända. Där har de till stor del samma problem som svenska ungdomar som ska ta sig in på arbetsmarknaden. Med ökad tid i Sverige ökar också sysselsättningen, om än inte till samma nivå som för infödda.

Är då värderingar ett hinder för att få jobb? Ja, men knappast invandrarnas värderingar. Istället är det värderingar i det svenska samhället som behöver ändras. På min egen arbetsplats har det förekommit att man låtit bli att anställa när det funnits behov därför att bara invandrare har sökt jobbet. Det finns t.ex. fördomar om att invandrare är outbildade fast statistiken visar annorlunda. Man kan bara läsa kommentarerna på Newsmill när vi visade att invandrarna tillför Sverige ett utbildningsvärde på 30 miljarder per år.

Lyckligtvis finns det samhällsinformation även för infödda svenskar. Vi tillhandahåller sådan liksom migrationsinfo.se.

Lars Persson

tisdag 18 maj 2010

Ta emot gåvorna från invandrarna

Idag lanserar tankesmedjan FORES och Studieförbundet Vuxenskolan sin undersökning "Kommuners behov av invandring". Man skriver att i synnerhet små, perifera kommuner behöver fler invandrare för att säkra välfärden.

Det är en stor gåva som invandrarna ger till Sverige. Vi har t.ex. visat att värdet av den utbildning ett års invandring tillför Sverige överstiger 30 miljarder. Det är på tiden att detta uppmärksammas och det är glädjande att FORES och Vuxenskolan tagit sig an uppgiften att sprida fakta om invandringen.

Se även migrationsinfo.se

Länkar: Aftonbladet

söndag 16 maj 2010

Så går det när man bara klagar

I Sifo-mätningen som publiceras idag rasar Sverigedemokraterna med 1,4 procentenheter till 3,5 procent. Samma trend har man kunnat se i flera andra mätningar den senaste tiden.

Sverigedemokraterna har helt och hållet satsat på att vara ett parti som klagar, men som aldrig har några lösningar på problem. Det kan illustreras av Sverigedemokraten Thoralf Alfsson i Kalmar som anser att de som inte blir Sverigedemokrater efter att ha sett filmerna från attentatet mot Lars Vilks har svårigheter med sin tankeförmåga. Men Sverigedemokraternas problem är just att de allra flesta har en utmärkt tankeförmåga. De tänker: Vad vill Sverigedemokraterna göra åt detta? Och kommer fram till att SD inte har något svar, varken på denna fråga eller de flesta andra frågor.

Det här blev tydligt under partiledarintervjun i Expressen förra året. "Svarslös" var den korta sammanfattningen av Jimmie Åkessons insats. SD har också förklarat att de inte har någon utrikespolitik. Deras väljare är inte intresserade, säger Åkesson.

Ju närmare valet vi kommer desto mer intresserade blir väljarna av att veta vad partierna vill göra om de får inflytande. Då nöjer de sig inte med att ett parti vill sitta i Riksdagen och bara fortsätta klaga. Väljarna vill veta vad partierna har för politik om jobben, ekonomin, skolan och sjukvården. Och de flesta går inte på SD:s prat om att allt är invandrarnas fel.

Om SD-topparna vill säkra sin bidragsförsörjning via partistöd i fortsättningen måste de nog sätta igång med att utforma en politik snabbt som attan.

Lars Persson

Sifo-mätningen: SvD, DN, SkD, Aftonbladet, Expressen, HD, GP, GP, GP

fredag 14 maj 2010

Uppdatering: Värdet av invandrares utbildning

Vi har nu uppdaterat dokumentet Värdet av invandrares utbildning. Den nya versionen innehåller en mer detaljerad beskrivning på hur beräkningen gjorts och det finns fler länkar till källor. Vi har också hittat mer detaljerad information om hur många som utnyttjar förskolan. Det har ökat värdet på utbildningen med 2 miljarder.

Vi har även beräknat värdet av de olika utbildningsnivåerna. Det visar att förskola och grundskola står för 86% av värdet.

söndag 9 maj 2010

Newsmill: Invandrare har med sig utbildning värd 30 miljarder

De flesta invandrar som unga vuxna och har med sig en utbildning som representerar ett stort värde. En intressant fråga är hur stort värdet är. Vi har gjort en beräkning som kan läsas i vårt bibliotek: Värdet av invandrares utbildning. Där finns ett dokument i MS Word format som kan laddas ner.

En presentation av beräkningarna publiceras också på Newsmill.

onsdag 5 maj 2010

Äntligen uppehållstillstånd för Lollo

Den romska flickan Lollo har nu äntligen beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Hon har hotats av utvisning till Kroatien där hennes pappa, som misshandlat henne, bor. Detta trots att hon är född i Sverige. När ärendet började var Lollo minderårig men hon har under tiden hunnit fylla 18 år. Hon har också fött en dotter som också får uppehållstillstånd.

Äntligen har Migrationsverket tagit sitt förnuft tillfånga. Migrationsverkets agerande har orsakat Lollo stort lidande och försenat hennes förberedelse för vuxenlivet. Det har naturligtvis även orsakat samhället kostnader och det måste nu vara samhällets skyldighet att i möjligaste mån kompensera för den tid som Lollo förlorat.

Några som har kämpat för Lollo är Anita Dorazio och Gun Hedlund.

Länkar: SR, BLT, Sydöstran, Expressen

måndag 3 maj 2010

Migrationsinfo.se lanseras

Idag lanserar tankesmedjan FORES nätsidan migrationsinfo.se.

Det finns mycket fakta om migration samlat på sajten och vi har lagt till en permanent länk nederst på sidan under Länkar.

Se även pressmeddelande.