torsdag 30 april 2009

Sverigedemokraterna överskattar sig själva

Sverigedemokraterna ser ut att gå mot fiasko i EU-valet, skriver DN. I Synovates mätning får SD 1,5 - 2 procent. Osäkerheten beror på det låga valdeltagandet.

Piratpartiet har lockat 5,1 procent och nästan helt bland unga män. Detta är en grupp där även SD har större stöd än bland andra grupper och det kan mycket väl finnas en konkurrens om samma röster mellan partierna.

Man ser tydligen fildelningsfrågan som viktigare än invandringspolitiken. Tydligen är det inte så många som tycker att invandringen är det hot mot Sverige som Sverigedemokraterna påstår.

Fler länkar: SvD, SDS, YA, KB, TA, Aftonbladet, Expressen, HD

tisdag 28 april 2009

Även Rosengårdsborna har rätt till samhällets skydd

Styrkeledaren för brandmännen i Rosengård, Henrik Persson, slutar som arbetsledare eftersom han inte fått gehör för hur man ska säkra räddningstjänstens arbete i Malmöstadsdelen, uppger Sydsvenskan.

Det kan inte vara en övermäktig uppgift för samhället att stoppa några tiotal personer som angriper och hindrar räddningstjänsten i deras arbete. Hade det hänt i ett område som bebos huvudsakligen av infödda svenskar hade det varit självklart att de bränder som anläggs ska släckas.

Invandrarfientliga krafter skyller kollektivt på de 20 000 invånarna i Rosengård för vad några tiotal personer gör. De som är offren görs till de skyldiga. Med samma resonemang skulle Ystadsborna inte vara värda att skydda eftersom "gryningspyromanen" är svensk och Ystadsbo.

Bränderna i Rosengård fortsätter därför att politikerna inte bryr sig. Det finns inte många röster att vinna i Rosengård.

Lars Persson

söndag 26 april 2009

Försök fatta att ingen vill samarbeta med SD

Det är ju enklare att skriva något som någon annan redan har skrivit än att hitta på något själv. Därför dyker det ständigt upp debatt- och ledarartiklar som spekulerar i hur andra partier kommer att agera om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Dagens bidrag på den fronten kommer från Sydsvenskan.

Först och främst kan vi konstatera att Sverigedemokraterna ökar inte, vilket ofta påstås. Medeltalet av de många opinionsundersökningar som görs visar att SD legat kring 3 procent de senaste två åren. Men det är intressantare att referera de undersökningar där de kommer upp till fyra procent än de där de ligger under tre.

Sedan hjälper det inte hur kategoriskt andra partier deklarerar att de inte ska inleda något organiserat samarbete med SD. Politiska redaktörer försöker alltid tolka det som en "uppmjukning" att ett riksdagsparti inte på något outgrundligt sätt tänker hindra SD från att rösta med dem.

Försök fatta att i de beslutande församlingar som SD sitter så väljer de vilka förslag de vill stödja, och det är ingenting som andra partier kan, eller har anledning att hindra. Har redaktörerna tänkt sig att partierna bara ska lägga förslag som SD garanterat röstar emot? Och kan de etablerade partierna någonsin rösta olika? För om de röstar olika så kommer ju SD att rösta med endera sidan. Vad pinsamt!

Inte ens om man röstar för ett förslag som Sverigedemokraterna lagt innebär det att man stödjer SD:s invandringspolitik om förslaget rör en helt annan fråga. Om SD vill bygga en gångtunnel under en väg och andra partier tycker det är en bra idé så ska de naturligtvis rösta för.

Den röd-gröna oppositionen har klart sagt att de inte tänker samarbeta med SD. Samma sak har regeringspartierna sagt. Tydligast har Centerpartiet och Kristdemokraterna varit. Alliansen klarar sig inte utan dessa båda partier vilket innebär att varken alliansen eller oppositionen vill samarbeta med SD.

Istället för att kopiera varandra borde journalister göra sitt jobb och granska Sverigedemokraternas politik. När det är gjort ska det bli intressant att se hur många väljare som tycker att staten ska bestämma vem du vill bilda familj med. Hur många tycker att man ska kunna straffas för ett brott som någon annan har begått bara därför att man på ett eller annat sätt kan grupperas med brottslingen? Hur många tror att det blir mer pengar över till välfärd om man efter att ha investerat i en invandrares etablering sedan betalar honom för att lämna Sverige, just som han skulle börja jobba och betala skatt?

Lars Persson

SD proffs på att få partistöd?

Regionrådet i Skåne, Jerker Swanstein, tror att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen nästa höst, enligt Sydsvenskan. Han tror att de kommer att agera som ett proffsigt, väl genomtänkt populistiskt riksdagsparti. Så agerar nämligen SD i regionen, menar Swanstein.

Också Sydsvenskans Niklas Orrenius försöker påstå att SD har framgångar i opinionen genom att säga att de flera gånger hamnar över riksdagsspärren våren 2009. Ska man ge en rättvis bild ska man också tala om att SD ännu fler gånger hamnat under 3 procent och att de legat kring 3 procent de senaste två åren.

Vad menar Jerker Swanstein när han säger att SD agerat proffsigt i Region Skåne? Är det deras hätska angrepp mot akut sjukvård och tandvård till papperslösa flyktingar han avser? Det som SD påstod skulle innebära att andra inte fick den vård de behövde har nu visat sig kosta 300 000 kronor, en femtedel av vad Sverigedemokraterna får i partistöd i regionen.

Lars Persson

lördag 25 april 2009

Sverigedemokraterna oemotsagda

Sydsvenskan har en artikelserie där Sverigedemokrater får framföra sitt budskap i stort sett oemotsagda. Idag är det Per Klarberg i Trelleborg som intervjuas.

En uppenbar osanning som Klarberg får framföra utan att bli ifrågasatt är att invandrare får betalt för att läsa sfi (Svenska för invandrare). Så är det inte. Det utgår ingen ersättning alls och man kan inte ens få studiemedel för att läsa sfi.

Som vanligt dyker påståendet upp att "massinvandringen" kostar. SCB har visat att invandrare betalar mer skatt än de får i bidrag. Lägg därtill att de flesta invandrar som unga vuxna och behöver mycket kortare tid att etablera sig i arbetslivet än en infödd svensk.

En intervju med en Sverigedemokrat skulle ju inte vara fullständig om han inte skulle ges tillfälle att skylla några få personers brott på alla invandrare. Klarberg talar om att hans far blev rånad av några invandrare och skyller det på alla invandrare.

Och naturligtvis kommer Rosengård upp. Klarberg menar att stenkastning mot räddningstjänsten tillhör kulturen för invandrare från mellanöstern och befarar att det ska sprida sig till Trelleborg. Här gör reportern ett tamt försök att antyda att det kanske har med den sociala situationen att göra men får till svar att det är "mest jävelskap". En initierad reporter skulle ju kunna fråga hur stor andel av invandrarna som kastar sten. Även om alla invandrare i Rosengård skulle kasta sten skulle det ändå bara vara en procent av invandrarna.

Bränderna och stenkastningen i Rosengård fortsätter eftersom samhället inte bryr sig om säkerheten för invånarna i Rosengård. Räddningstjänsten kräver en lagändring för att man ska kunna gripa stenkastarna men det är svårt att förstå att inte nuvarande lagar skulle ge utrymme för det. Man kan fråga sig hur reaktionen i Ystad hade blivit om samhället skulle strunta i bränderna som den helsvenske "gryningspyromanen" anlägger, med hänvisning till att Ystadborna får skylla sig själva eftersom det är en av "de själva" som är orsaken till bränderna

Lars Persson

onsdag 22 april 2009

Sätt igång att granska SD! Vi hjälper er!

De etablerade medierna har länge sagt att "nu snart ska vi börja granska SD". Idag är det Lisa Bjurwald som i DN riktar den uppmaningen till sig själv och sina kollegor.

Det är bara att sätta igång! Man måste granska SD:s politik och vad de säger när de är nyktra, inte bara vilka sånger de sjunger på Estlandsfärjan.

Det är inte så svårt men det kräver lite jobb. Men lugn, vi hjälper er. Vi har redan samlat in en hel del information som vi gärna delar med oss av. Läs t.ex. om att...

...SD ljuger om vilka som invandrar till Sverige
...SD ljuger när de säger att "massinvandringen" kostar enorma summor
...SD vill hindra svenskar att bilda familj med utlänningar
...SD ljuger om att äldre anhöriginvandrare får högre pension än svenskar

söndag 19 april 2009

De-flesta-tycker-som-vi-partiet har 3 procent

Idag publiceras opinionsundersökningar från både Sifo och Skop. Sverigedemokraterna, som brukar hävda att de flesta tycker som de, får 2,8 procent i Sifo:s mätning och 3,2 procent hos Skop.

SD har minskat 0,4 procent hos Skop och ökat 0,2 procent hos Sifo. P1 Kalibers granskning tycks inte ha påverkat sympatierna åt endera hållet. Förmodligen tycker de flesta väljarna att Sverigedemokraterna är ganska ointressanta figurer.

Länkar: DN, SvD, SDS, HD

lördag 18 april 2009

Främlingsfientlighet är inget svenskt fenomen

Sverigedemokraterna har gjort en medlemsenkät som visar att 13 procent av medlemmarna är födda utomlands eller har föräldrar som är födda utomlands. SD:s partisekreterare Björn Söder menar att SD inte kan vara främlingsfientligt eftersom det finns invandrare i partiet. Men det är inte bara svenskar som kan vara främlingsfientliga. Främlingsrädsla förekommer överallt i världen och utmärks av att den egna gruppen är bäst, att vissa andra grupper är nästan lika bra, men att de flesta är sämre.

Det framgår inte vilka länder de Sverigedemokratiska invandrarna kommer ifrån. Även de som har ursprung i de nordiska länderna ingår ju i de 13 procenten och de känner nog inte att de tillhör en annan grupp än infödda.

Det finns förmodligen inte många muslimer, om ens någon, i Sverigedemokraterna. Den hätska kampanj som SD för mot muslimer gör det rimligtvis svårt för muslimer att känna sig välkomna i partiet. Däremot lockar det invandrare som känner starkt hat mot muslimer. Konflikten på Balkan har blottlagt de svåra etniska motsättningar som finns där, inte minst mellan muslimer och andra. De skulle vara förvånande om inte några av de som invandrat från Balkan tagit med sig sina antipatier. SD blir ett parti där de kan känna att de tillsammans med svenskarna är bäst, i motsats till muslimerna som anses mindre värda. Ett exempel är bloggaren och styrelseledamoten i SD, Dragan Klaric.

De inom SD som har utländsk bakgrund bör dock läsa igenom Sverigedemokraternas program och de bloggar som dess företrädare driver. Där förolämpas alla invandrare i klump. Man klagar över att hundratusen invandrar varje år vilket inkluderar även nordiska medborgare och återvändande svenskar. Sedan påstår man att denna "massinvandring" orsakar Sverige enorma kostnader trots att statistiken säger annorlunda.

Lars Persson

Länkar: DN, Newsdesk, SMP

Sverigedemokraterna skulle inte klara KD:s etiska regler

KD ska köpa TV-reklam inför valet till Europaparlamentet 7 juni, skriver Göran Hägglund och Cina Gerdin på DN Debatt. KD vill sätta en standard för andra partier genom att sätta upp dessa etiska regler:

1. All reklam ska vara sann.

2. All reklam ska vara saklig.

3. All reklam ska vara informativ.

4. Avsändaren, det politiska partiet, måste vara tydlig. Det får aldrig råda tvivel om vem som köpt reklamen.

5. Det politiska partiet måste vara öppet med hur många väljare det förväntas nå.

6. Reklam får aldrig sändas i anslutning till nyhetsprogram eller aktualitetsprogram.

7. Reklamen får inte vara vilseledande, stötande eller osaklig.

8. Reklamen får inte spela på rädsla eller fruktan eller utnyttja olycka eller lidande.

9. Reklamen får inte misskreditera person, grupp, organisation eller annat politiskt parti genom framställning som är ägnad att väcka förakt eller löje.

Man kan konstatera att Sverigedemokraterna inte skulle kunna framföra sitt budskap utan att bryta mot reglerna 1, 2, 3, 7, 8 och 9. Kanske är det en del av KD:s taktik med att sätta upp reglerna?

tisdag 14 april 2009

Måste vi lyssna på Sverigedemokraterna?

Maria Abrahamsson skriver idag på Svenska Dagbladets ledarsida att man inte behöver sprida åsikter man ogillar. Vi har yttrandefrihet vilket innebär att man får säga vad man vill och att man också får avstå att säga något. Men borde vi inte också ha lyssnarfrihet?

Sverigedemokraternas budskap skiljer sig markant från andra partiers. Medan andra partier talar om vilken finanspolitik man vill föra, hur man stimulerar arbetsmarknaden och vilka resurser sjukvården ska ha, så ägnar sig SD åt att rikta beskyllningar mot människor baserat på deras etniska tillhörighet.

Så länge detta sker på deras webbsidor, bloggar och interna tidningar kan vi välja att inte lyssna. Men när deras propaganda dimper ner i vår och grannarnas brevlådor tvingas vi läsa att vi är en belastning för Sverige, att en i familjen inte borde få vara i Sverige och att våra barn inte borde existera eftersom de är resultat av en familjebildning som SD anser inte ska förekomma (Newsmill: SD vill hindra svenskar och invandrare att bilda familj).

Dessutom måste vi betala för det via skattsedeln (Bidrag till Sverigedemokraterna men inte till asylsökande).Kan vi få lite lyssnarfrihet?

Lars Persson

måndag 13 april 2009

Bidrag till Sverigedemokraterna men inte till asylsökande

EU-kommissionen föreslår att ersättningen till asylsökande höjs till samma nivå som socialbidraget. Ersättningen har inte höjts på 13 år vilket tvingat många asylsökande att jobba svart för att klara uppehället.

Sverigedemokraterna protesterar mot höjningen och gläds samtidigt åt att deras ungdomsorganisation, SDU, nu kan få statsbidrag för att sprida främlingsfientlig propaganda.

Fler länkar: Dagen, SR, DagensPS, Presskontakt

söndag 12 april 2009

Jan Guillou har delvis rätt om Sverigedemokraterna

Jan Guillou skriver idag i Aftonbladet att Sverigedemokraterna måste bemötas genom att man granskar deras program och bemöter dem med vanliga politiska argument. Han menar att de främlingsfientliga uttalanden och sånger som P1 Kaliber avslöjat förekommer inom andra partier också.

Jan Guillou har delvis rätt. Nedsättande kommentarer om andra folkgrupper kan man nog hitta inom alla partier. Däremot har jag svårt att tro att personer inom riksdagspartiernas ledningar skulle uttala sig så, åtminstone så länge som de håller sig mer nyktra än förre SSU-ordföranden Anna Sjödin.

Guillou uppmanar Mona Sahlin, Maud Olofsson och andra partiledare att läsa på vad som står i Sverigedemokraternas partiprogram. Han skriver att "deras föreställningar om svensk och utländsk "kultur" är ett sammelsurium av dumheter och oklarheter". Däremot anser han inte att de är rasister.

Man kan naturligtvis påstå att det inte kan finnas någon rasism eftersom det inte finns några raser, som Ulf Pettersson, professor i medicinsk genetik vid Uppsala universitet, skriver på DN:s debattsida. I så fall fanns det inte någon rasism i tredje riket heller. Men om man med rasism menar uppfattningen att vissa folkgrupper inte ska blandas med andra så finns rasismen inskriven i SD:s program, vilket Jan Guillou missade vid sin granskning. Där beskrivs hur SD vill förhindra familjebildning mellan svenskar och andra etniska grupper genom att neka uppehållstillstånd till vissa etniska grupper och införa straffavgift för den som vill bilda familj med någon från ett annat land.

Läs mer på Newsmill: SD vill hindra svenskar och invandrare att bilda familj.

Lars Persson

fredag 10 april 2009

Egentligen vet vi varför integrationen fungerar

"Egentligen vet vi vad som hindrar integrationen", skriver Sanna Rayman på Svenska Dagbladets ledarsida. Den besvärliga situationen för företagande och stelheten på arbetsmarknaden är faktorer hon tar upp.

Egentligen vet vi också varför integrationen fungerar. Ingen kommer till Sverige för att man vill leva isolerat och stå utanför samhället. Det finns en inneboende kraft hos människor att skapa en bra livssituation för sig och sina närmaste. Den drivkraften är särskilt stark hos de människor som kan tänka sig att bryta upp från sin invanda tillvaro och flytta till ett annat land.

Det tar tid att etablera sig i samhället. För en infödd svensk tar det ca 20 år att växa upp och utbilda sig innan man börjar jobba och betala skatt. En invandrare förväntas av någon anledning inte behöva någon tid för att lära sig svenska och skapa ett kontaktnät. Den höga arbetslösheten hos nyanlända tas ofta som exempel på att integrationen misslyckats.

Viljan att snabbt etablera sig i samhället övervinner många av de svårigheter som är förknippade med att komma till ett nytt land. Det är därför som en fjärdedel av invandrarna har arbete redan året efter invandringen (SCB). Det är därför invandrare betalar mer skatt än de får i bidrag.

När invandrare får sköta sin egen integration och dessutom får god hjälp av sin omgivning blir resultatet som bäst. Så är fallet med de tusentals människor som varje år invandrar därför att de är anhöriga till svenskar. Hushåll som består av både infödda och invandrare har högre inkomst, betalar mer skatt och får mindre ekonomiskt bistånd än helsvenska hushåll.

Bilden som säger att invandrare är bidragsberoende och nöjda med det stämmer alltså inte. Den rätta bilden är snarare den motsatta. Invandrare är i medeltal fattigare än infödda, men när de betalat sin skatt glömmer de inte de som har det svårare. Invandrare i Sverige skickade 2007 i medeltal 4250 kr till sina släktingar i hemlandet, 60 procent mer än det svenska biståndet.

Läs även Överdriv inte problemen med integrationen.

Lars Persson

onsdag 8 april 2009

Inget samarbete med Sverigedemokraterna säger Centerpartiet

Centerpartiets partisekreterare Anders Flanking skriver idag på sin blogg att Centerpartiet inte kommer att regera med stöd av Sverigedemokraterna. "Vår syn på sd är klar och tydlig", säger Anders Flanking. "Sverigedemokraterna har inte samma människosyn och är inte ansvarsfulla".

Newsmill: SD vill hindra svenskar och invandrare att bilda familj

Lars Persson skriver idag på Newsmill: SD vill hindra svenskar och invandrare att bilda familj.

Här är några länkar till källor:
Anhöriginvandrare och deras familjer
Anhöriginvandrare och deras familjer (kort)
SCB: Inkomstfördelningsundersökningen 2006
Sverigedemokraternas invandringspolitiska handlingsprogram

tisdag 7 april 2009

Varför sprider media sångerna man fördömer?

Efter P1 Kalibers reportage om att Sverigedemokraterna sjunger nazistiska sånger och en nidvisa om Palme-mordet har de flesta medier fördömt detta. Men samtidigt publicerar flera medier texten till sångerna man fördömer. Vill man att "Helan går" och "Fritiof och Carmensita" ska ersättas av visan om när Olof Palme mördades finns ju inget effektivare sätt än att publicera texten i dagstidningarna.

Det har gjorts försök att publicera sådana texter i kommentarsfältet på den här bloggen men vi avvisar alla sådana kommentarer.

Länkar både till media som publicerar och inte publicerar texterna: SvD, SvD, BT, Expressen, BLT, SDS, SDS

söndag 5 april 2009

SD missgynnas inte av media

Sverigedemokraterna försöker ständigt värva röster genom att ta på sig offerrollen och hävda att de behandlas illa av media. Det sker inte minst nu när P1 Kaliber i sin granskning avslöjar att rasistiska uttalanden är vanliga på SD:s möten och att det spelas vit makt-musik. Sverigedemokraterna hävdar att de utsätts för hårdare granskning än andra partier.

Ingen kan seriöst hävda att inte andra partier utsätts för granskning. Både regeringens och oppositionens politik granskas dagligen av media beträffande t.ex. finanspolitik, arbetsmarknad, energi och socialpolitik. Att Sverigedemokraterna granskas speciellt ifråga om invandring och integration är naturligt eftersom det är nästan bara det de talar om själva.

Å andra sidan slipper de en granskning i alla andra frågor, vilket de borde vara mycket tacksamma för. Av ett parti som vill in i riksdagen borde man kunna kräva att de har förslag till lösningar och inte bara uttrycker missnöje. Försöker man leta upp deras program på deras webbplats upptäcker man att de har bara ett handlingsprogram för invandringspolitiken och möjligtvis kriminalpolitiken. För andra områden inskränker sig programmet till att vara idédokument.

Idédokumenten är allmänt hållna och beskriver till stor del frågor som alla partier är överens om och saker som redan är genomförda. Dock skyller man här och där på invandringen som t.ex. "Invandring i den omfattning som sker till Sverige ökar arbetslösheten" och "Det råder ingen tvekan om att mångkulturalismen allvarligt försämrat förutsättningarna för en fortsatt demokratisk utveckling".

Inte heller när opinionsundersökningar publiceras missgynnas SD av media. Undersökningarna skiftar ofta från månad till månad, ibland med mer än en procentenhet. Så snart en undersökning visar över 4 procent basunerar media ut att Sverigedemokraterna blir vågmästare, även om en annan undersökning strax innan visat mycket lägre värden. När samma opinionsinstitut nästa månad visar på en siffra under 4 procent blir rubrikerna inte lika stora. Det ger intryck av att SD ständigt ligger över 4-procentspärren när de i själva verket legat kring 3 procent de senaste två åren.

Media måste bli mindre sensationslystna och istället granska Sverigedemokraternas politik på samma sätt som man granskar andra partiers politik. I brist på lösningar satsar SD på att folk ska tycka synd om dem och därför rösta på dem. Liksom man kräver lösningar av andra partier så måste man också kräva det av SD. Och man ska inte nöja sig med påståendet att allting kan lösas om man stoppar invandringen.

Lars Persson

Länkar: SvD, Expressen, Fokus, Aftonbladet, DN, SDS, HD, YA, KB, TA, BT, Barometern, SMP, BLT

lördag 4 april 2009

Sverigedemokrater anklagar sverigedemokrater

Det råder interna strider i SD:s lokalförening i Sundsvall uppger Sundsvalls Tidning. Två styrelseledamöter, bland annat förre ordföranden Lars Henningsson, har lämnat partiet på grund av missnöje med den ekonomiska redovisningen. Henningsson säger att ordföranden i Västernorrlandsdistriktet, Johnny Skalin, "är en katastrof". Några exempel som tas upp är reparationer på Johnny Skalins privata bil och hotellkostnader för honom och kassören Martin Klausen i hemstaden Sundsvall.

Även i Timrå är missnöjet stort. Länsdistriktet med Johnny Skalin i spetsen har upplöst SD-föreningen där och lagt beslag på deras kassa på 188 000 kronor. "Hela Sverigedemokraterna bygger mer och mer på att pengar ska levereras till Stockholm och ledningen därnere", säger fullmäktigeledamoten Arne Andersson.

Fler länkar: ST

fredag 3 april 2009

Onödigt att wallraffa hos Sverigedemokraterna

Efter Arbetet publicerar idag en artikel av Lars Persson, redaktör för Vi i Sverige. Artikeln "Rasism på programmet" ger exempel på rasism i Sverigedemokraternas handlingsprogram. Några källor som används är:

Sverigedemokraternas invandringspolitiska handlingsprogram

SCB: Inkomstfördelningsundersökningen 2006

Skolverket

Sverigedemokratiska bloggen Dragan med vänner!

torsdag 2 april 2009

Ingen behöver vara Sverigedemokrat för evigt

Den fd Sverigedemokraten Leo Sundberg som vi berättat om tidigare vittnar i Sydsvenskan idag om rasismen inom Sverigedemokraterna som fick honom att lämna partiet. Han säger: "De personer som säger att det var naivt av mig att gå med där har rätt".

Det var naturligtvis inte populärt inom SD när han talade om att han lämnade partiet. Det vittnade de många kommentarer som skrevs på hans numera nedlagda blogg. Även nu försöker SD avfärda honom som en karriärist.

Leo Sundbergs avhopp visar dock att ingen behöver vara Sverigedemokrat för evigt. De flesta som sympatiserar med SD lär nog, liksom Leo Sundberg, göra det för att man inte läst igenom handlingsprogrammet. Därför är det viktigt att vi talar om vad SD verkligen vill och att vi sprider kunskap om invandringens verkliga betydelse. Det är en verklighet som starkt avviker från Sverigedemokraternas negativa bild.

Läs mer om ämnet här:

Lika hemsk som mamma
Fördöm rasismen men inte rasisterna
Integrationen av Sverigedemokrater har misslyckats

onsdag 1 april 2009

Integrationen av Sverigedemokrater har misslyckats

Vad gör politikerna för att integrera Sverigedemokraterna i det svenska samhället? Vi ser dagligen exempel på hur denna integration misslyckats. Som ett resultat av Sverigedemokraternas rätt att själva välja bostadsort, själva välja sitt umgänge och välja vilka de ska fika tillsammans med på jobbet, har de samlats i ghettoliknande grupper, avskärmade från andra invånare i samhället. Det har gett upphov till vanföreställningar som att alla invandrare är brottslingar som lever på socialhjälp och att alla som har annan åsikt är kommunister. Den absolut vanligaste vanföreställningen är att de flesta tycker som Sverigedemokraterna, trots att bara 3 procent av väljarna säger sig sympatisera med dem.

Nu är det ju inte bara politikernas ansvar att se till att integrationen fungerar. Vi måste alla hjälpa till genom att ta oss an Sverigedemokrater i vår närhet och hjälpa dem att förstå hur det svenska samhället ser ut och fungerar. Goda kunskaper i svenska är en viktig grund för en framgångsrik integration. Istället för ord som "massinvandring", "blattajävlar" och "barbarer" måste vi lära ut ord som "tolerans", "vidsynthet" och "solidaritet".

Idag är det 1 april. Vad är skämt och vad är allvar? Det är inte alltid så lätt att avgöra.