lördag 18 april 2009

Främlingsfientlighet är inget svenskt fenomen

Sverigedemokraterna har gjort en medlemsenkät som visar att 13 procent av medlemmarna är födda utomlands eller har föräldrar som är födda utomlands. SD:s partisekreterare Björn Söder menar att SD inte kan vara främlingsfientligt eftersom det finns invandrare i partiet. Men det är inte bara svenskar som kan vara främlingsfientliga. Främlingsrädsla förekommer överallt i världen och utmärks av att den egna gruppen är bäst, att vissa andra grupper är nästan lika bra, men att de flesta är sämre.

Det framgår inte vilka länder de Sverigedemokratiska invandrarna kommer ifrån. Även de som har ursprung i de nordiska länderna ingår ju i de 13 procenten och de känner nog inte att de tillhör en annan grupp än infödda.

Det finns förmodligen inte många muslimer, om ens någon, i Sverigedemokraterna. Den hätska kampanj som SD för mot muslimer gör det rimligtvis svårt för muslimer att känna sig välkomna i partiet. Däremot lockar det invandrare som känner starkt hat mot muslimer. Konflikten på Balkan har blottlagt de svåra etniska motsättningar som finns där, inte minst mellan muslimer och andra. De skulle vara förvånande om inte några av de som invandrat från Balkan tagit med sig sina antipatier. SD blir ett parti där de kan känna att de tillsammans med svenskarna är bäst, i motsats till muslimerna som anses mindre värda. Ett exempel är bloggaren och styrelseledamoten i SD, Dragan Klaric.

De inom SD som har utländsk bakgrund bör dock läsa igenom Sverigedemokraternas program och de bloggar som dess företrädare driver. Där förolämpas alla invandrare i klump. Man klagar över att hundratusen invandrar varje år vilket inkluderar även nordiska medborgare och återvändande svenskar. Sedan påstår man att denna "massinvandring" orsakar Sverige enorma kostnader trots att statistiken säger annorlunda.

Lars Persson

Länkar: DN, Newsdesk, SMP

37 kommentarer:

 1. Uppenbarligen är inte Sd generellt invandrarfientliga i alla fall. Med din definition av ”främlingsrädsla” lider ju du själv av denna! Du anser ju uppenbarligen att den grupp du själv tillhör, politiskt korrekta som vill ha omfattande invandring och ”mångkultur”, är bättre än t.ex. den grupp som sympatiserar med Sd. Dessutom är det väl inte mer förvånande att Sd inte har många muslimer som medlemmar än att de inte har många kommunister som medlemmar?

  Att dagens invandringspolitik sammantaget kostar samhället stora summor visar all seriös forskning som gjorts på området (nej, de hemsnickrade beräkningar och den selektiva statistik som redovisas här räknas inte som seriös forskning). Se t.ex. den sammanställning som redovisas här: Länk

  SvaraRadera
 2. Jag anser inte att någon som sympatiserar med SD behöver vara "sämre". Sympatierna kan bero på okunnighet vad SD står för. Om någon däremot uttrycker den ringaktning mot min familj som SD står för anser jag mig ha anledning att i gengäld ringakta den personen. Det handlar inte om att bedöma någon efter etnisk tillhörighet utan efter hur en person bemöter andra människor.

  SvaraRadera
 3. Roger,
  De undersökningar du hänvisar till skiljer sig åt med 250 miljarder och är dessutom inte aktuella. Varför skulle de vara mindre hemmasnickrade än den aktuella statistik från SCB som vi hänvisar till?

  SvaraRadera
 4. En fråga bara. Har verkligen SD uttryckt ringaktning mot din familj? På vilket sätt då, har de namngivit och pekat ut din familj? Allvarligt i så fall.

  SvaraRadera
 5. Kanske är det ett svenskt fenomen att inte acceptera eller respektera tankes- samt åsiktsfriheten. Samt att ta på sig den sjuka uppgiften att kontrollera att alla "tänker rätt".

  SvaraRadera
 6. Johan Bensow,
  Om någon uttrycker ringaktning mot alla invandrare i klump, som SD gör, så uttrycker man också ringaktning mot våra familjer. I synnerhet som några familjer är resultat av anhöriginvandring från "icke-västliga" länder, vilka SD förtalar särskilt mycket.

  SvaraRadera
 7. Om SD skulle uttrycka ringaktning mot invandrare i klump så vore ju invandrare som är medlemmar i partiet, eller sympatiserar med det, tämligen förvirrade. Du kan inte tänka dig att din/er analys av SD's budskap handlar om missförstånd eller helt enkelt är felaktig?

  Sedan detta med invandrare, många svenskar har ju själva invandrarbakgrund, givetvis gäller detta personer även inom SD, och dess ledning. Då skulle ju i så fall ett sådant synsätt också vara att ringakta sig själva.

  Vi pratar alltså om SD anno 2009, inte 1989.

  SvaraRadera
 8. Ja, SD:s politik är inte baserad på logik.

  SvaraRadera
 9. @ Vi i Sverige

  Men om man stöder Sd för att man faktiskt vill ha restriktivare invandringspolitik och är motståndare till multikulurarismen så tillhör man en ”sämre” grupp enligt dig?

  Sen visar du med all tydlighet att dina hemsnickrade ”beräkningar” inte är att ta på allvar. Du verkar ju inte ens satt dig in i ämnet, än mindre förstått det. Ekberg, Storesletten och Jansson har använt olika beräkningsmodeller och då får man naturligtvis olika resultat (som samtliga dock visar på underskott)! Och nej, nettokostnaden skiljer inte 250 miljarder mellan dessa vilket du skulle sett om du orkat läsa.

  De nationalekonomiska modellerna, cashflow-, livscykel- och solidaritetsmodellen, är i sig är lika aktuella idag som då! Skall man göra en seriös beräkning värd att ta på allvar så måste man titta på hur nuvarande invandringspolitik påverkar den totala samhällsekonomin, vilket dessa modeller gör på olika sätt och ur olika perspektiv. Att enbart studera en enskild faktor, typ socialbidrag, säger i sammanhanget ingenting! Däremot kan naturligtvis den statistik som använts vara inaktuell, det finns dock liten anledning att tro situationen har förbättrats, allt tyder snarare på motsatsen ...

  SvaraRadera
 10. Roger,
  Om man ska beräkna hur invandringen påverkar hela samhällsekonomin måste man först bestämma vad man ska räkna som kostnader för just invandringen. Det är inte så enkelt vilket jag skriit om i Gringo:
  Kostar invandringen

  SvaraRadera
 11. Inkomstfördelningsundersökning (scb 2006) är mycket intressant. Den visar tydligt att gruppen "utrikes födda" mer än väl täcker sina rörliga kostnader, (skattebetalningar - transfereringar) om man dessutom lägger till arbetsgivaravgifterna i beräkningen blir överskottet ännu större.
  Talande att SD-funktionärerna håller fast vid de dåliga ekonomiska argumenten. Kan det bero på man har bestämt sig för att inte använda de argument man egentligen tror på, dvs att det är fel att människor med olika hudpigment, hårfärg, kulturell bakgrund lever tillsammans.

  SvaraRadera
 12. Jag vet inget fall där SD, i sina politiska ställningstaganden, klumpar ihop eller kollektiviserar. Något sådant kommer i varje fall inte från partiledningen eller styrelsen.

  Snarare gör riksdagspartierna ständigt detta med grupper som "rasister", Sverigedemokrater och ibland även "män" etc.

  SD står för likhet inför lagen, att alla skall behandlas lika, något vi inte har idag där HMF lagar inte omfattar etniska svenskar, som i praktiken inte räknas som en folkgrupp i sitt eget land.

  Därför tycker jag snacket om ihopklumpande är ett självmål och starkt skrymteri.

  SvaraRadera
 13. Ola, de invandrare som lever på olika slags bidrag, menar du att också de går med vinst?

  SvaraRadera
 14. @ Vi i Sverige

  Ehh, nej läs på igen, det beror helt på vilken nationalekonomisk modell man använder. I solidaritetsmodellen så är det irrelevant, där förutsätts samhällets alla offentliga kostnader bäras till lika stor del av invandrare och infödda svenskar oavsett om dessa är relaterade till invandringen eller ej!

  I Ekbergs cashflow-modell, som gav en kostnad för invandringen på ~2% av BNP 1994, är det däremot relevant, där tittar man bl.a. på kostnaden för offentlig konsumtion:
  ”Här ser Ekberg dels över åldersbestämda kostnader, och dels kostnader för övriga kollektiva nyttigheter (vägar, landets styre etc.). Eftersom utrikes födda personer har en större andel i förvärvsarbetande ålder än befolkningen i övrigt, konsumerar de mindre offentliga tjänster (te x inom vård, skola, omsorg). Däremot finns det områden där invandrare är överrepresenterade, te x inom kriminalvård, vård för narkotikamissbrukare och inom arbetsmarknadsåtgärder. Detsamma gäller en överrepresentation av bidragstagare av socialbidrag, bostadsbidrag och bidrag kopplat till arbetslöshet. Även när det gäller barn- och bostadsbidrag, bidrag på grund av sjukdom, är invandrare överrepresenterade. Däremot är utrikes födda mycket underrepresenterade när det gäller pensioner. 1991 motsvarade de utrikes föddas andel av offentliga transfereringar deras andel av befolkningen.

  Resultatet för studien visade att invandrare tar del av sammanlagt runt 11.0-12.2 procent av de offentliga utgifterna, medan de utgör 12.3 procent av befolkningen. Samtidigt står de endast för endast för 10 procent av inkomsterna till den offentliga sektorn.”
  Tittar man på just inkomstfördelningsundersökningen så visar den snarats på att situationen har förvärrats sedan Ekberg gjorde sin undersökning! Inkomstskillnaden mellan utrikes födda och infödda svenskar har ju ökat väsentligt sedan 1991. Det innebär att utrikes föddas andel av skatteinkomsterna till den offentliga sektorn är betydligt mindre nu än då, samtidigt som det finns liten anledning att anta att deras offentliga konsumtion minskat …

  SvaraRadera
 15. SD generaliserar ständigt om invandrare när man talar om att "massinvandringen" kostar enorma summor. Det sker oberoende av vilka grupper av invandrare som är lönsamma eller inte. Man vill t.ex. hindra eller försvåra för anhöriga till svenskar att invandra trots att de är lönsammare än infödda.
  Inkomstfördelningsundersökningen visar att utrikes födda i medeltal betalar mer skatt än de får i bidrag. Inom varje grupp finns personer som ger överskott eller underskott till samhället. Så även inom Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna o.d.

  SvaraRadera
 16. Roger,
  Som jag sa, man måste först bestämma hur man ska räkna. De som du hänvisar till har alla räknat på olika sätt. Det är alltså inte möjligt att en gång för alla fastslå hur mycket invandringen bidrar med eller kostar så länge som man inte kan komma överens om hur man ska räkna.

  SvaraRadera
 17. Vi i Sverige,

  Kritiken mot de kostnader som massinvandringen för med sig handlar främst om kritik mot rådande POLITIK, inte invandrare som sådana.

  Det som du kallar "försvårande" av anhöriginvandring är i grund och botten en reform av rådande policy som varit väl liberal. SD eftersträvar en liknande policy som många andra EU-länder har på detta område. Jag ser ingen som helst diskriminering eller oegentlighet i sådana rimliga förslag.

  Och, snälla, du får gärna kritisera SD hur mycket du vill för mig, men blanda inte in ND i saken. Det extremistpartiet tar i alla fall jag helt avstånd ifrån.SD har heller ingen samverkan med dem. DÄREMOT fördömer jag dock starkt attacken mot Vavra Suk (som själv är invandrare förresten) och jag hoppas ni håller med om detta.

  SvaraRadera
 18. Jag tycker inte det är "väl liberalt" att de som vill bilda familj med varandra själva bestämmer. Det är en självklarhet som dessutom ingår i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
  SD utmålar ständigt invandrare som arbetsskygga bidragstagare och kriminella. Det är angrepp på personerna, inte politiken.
  Ibland när jag debatterar med någon och jag kritiserar SD får jag svaret att vederbörande inte bryr sig om kritiken eftersom han är Nationaldemokrat. Jag har svårt att se skillnaden och det är ju inte så länge sedan det var samma parti.

  SvaraRadera
 19. Om anhöriginvandring endast bestod av de som vill bilda familj med varandra så vore det inte så stort problem. Problemet är att den omfattar långt fler anhöriga till åtminstonde någon av familjens parter än så. Men det här vet du ju redan. Om du sedan är emot försörjningskrav i sammanhanget så lever du i en föreställningsvärld som få idag ställer upp på.

  SvaraRadera
 20. Johan Benzow,
  Kan du visa uppgifter på hur många utanför kärnfamiljen som får uppehållstillstånd av anknytningsskäl? Talet om att många tar hit sina åldriga föräldrar faller på att det är en mycket liten andel av de som invandrar som är över 65 år.

  SvaraRadera
 21. Johan Bensow sa...
  "Ola, de invandrare som lever på olika slags bidrag, menar du att också de går med vinst?"

  Jag tycker att det är en obehaglig politisk strategi att stigmatisera olika grupper i samhället. Alla människor är inte lönsamma och alla människor är inte alltid lönsamma. Någon gång ligger du kanske också på långvården och får rena kläder och blöjor av någon person med annorlunda namn och kanske mörk hud.

  SvaraRadera
 22. De behöver inte vara över 65 år för att bli en direkt och förblivande utgiftsbörda.

  Märk väl att jag inte på något vis påstår att ALLA i denna kategori blir detta, men alldeles för många av dem blir av olika skäl det.

  Sverige är redan överbelastat med dylika utgiftsposter sedan många årtionden tillbaka. Det tycker du inte är något problem? En tillgång kanske?

  I övrigt tycker jag att man skall få ta med hela sin direkta familj om man flyttar till annat land. Det är bara det att det inte skall vara superlätt att kunna flytta till Sverige, samt bli svensk medborgare. I alla fall inte om man inte kan försörja sig själv och de sina.

  Grundproblemet är alltså den mycket slapphänta och på tok för liberala policyn med asyl och PUT, som vi hade ffa på 80- och 90-talet. Anhöriginvandringen är en följdproblematik av detta.

  SvaraRadera
 23. @ Vi i Sverige

  OK, verkar svårt här, farbror Roger får väl förklara enkelt så du förstår! Tänk dig att du skall göra en bilresa och bekant med familj hänger med utan att betala något och du bjuder på lunch under resan. Vad är då din kostnad för att du lät din bekant med familj följa med och bjöd på lunch?

  1. Solidaritets-modellen (Jansson): Även om resan i sig i blev dyrare för att du tog med en bekant med familj så är det inte helt orimligt att räkna med att dessa skall betala sin andel av vad resan kostar. Om dessa inte betalar något alls, eller mindre än sin andel av reskostnaden, så står ju du, helt eller delvis, för deras resa, och detta plus att du bjöd på lunch räknas som en kostnad för dig.

  2. Cash-flow modellen (Ekberg): Enbart extrautgiften för att du bjöd din bekant med familj på lunch räknas som en kostnad, resan i sig räknas inte med eftersom den inte blev dyrare för att din bekant med familj följde med.

  3. Investerings- eller livscykel-modellen (Storesletten): Här ses att din bekant med familj följde med på resan och blev bjudna på lunch som en ”investering”. Från din kostnad för denna ”investering” dras den beräknad framtida ”avkastningen” (t.ex. du räknar med att din bekant kommer att bjuda dig på bilresa och lunch i framtiden).

  Det är inte möjligt att ”komma överrens om” vilken av dessa modeller man skall använda för att ”en gång för alla fastslå” hur mycket t.ex. invandringen kostar. De visar ju olika saker, de motsäger inte eller varandra utan kompletterar varandra. Skall man få en bra bild så är alla tre beräkningsmodeller relevanta att studera (alla tre visar t.ex. att dagens invandring är utgift för samhället, dock får man naturligtvis fram olika kostnader). Det går inte att ta fram EN siffra som visar hela sanningen!

  SvaraRadera
 24. Johan,
  Du tycker att "alldeles för många" är en utgiftsbörda. Det är din uppfattning. Andra har sin uppfattning.

  SvaraRadera
 25. Roger,
  Ingen av beräkningarna visar att dagens invandring är en utgift för samhället för ingen av dem använder data som beskriver dagens situation. Invandringen har förändrats mycket sedan mitten av 90-talet. 1985 - 1995 var 60 procent asylsökande, efter 1995 är 30 procent asylsökande.

  SvaraRadera
 26. Roger Svensson,
  ”Resultatet för studien visade att invandrare tar del av sammanlagt runt 11.0-12.2 procent av de offentliga utgifterna, medan de utgör 12.3 procent av befolkningen. Samtidigt står de endast för endast för 10 procent av inkomsterna till den offentliga sektorn.”

  RS. citat från en 15 år gammal text av Jan Ekberg (som dessutom har tagit avstånd från SDs sätt att räkna)

  Någon som blir chockerad?
  En grupp i samhället; ”utrikes födda”? Som då för 15 år sedan tog 11% av utgifterna och ”bara” betalade 10% av de offentliga inkomsterna.
  Tillämpa samma kategoritänkande på någon annan godtyckligt vald grupp. Tex SD-väljare, enligt Valu 2006 var det en kraftig överrepresentation av arbetslösa som röstade på SD. En inte alltför djärv gissning är att SD-gruppen inte är ”lönsam”. Hur mycket kostar SD-gruppen de Svenska skattebetalarna? Skulle vi inte kunna korta körerna till höftledsoperationer om SD-gruppen bättre kunde integreras i Sverige?

  Återigen; SDs ekonomiska argument mot immigration är pinsamt dåliga, och att använda rasistiska är politiskt självmord.
  Vilket dilemma!

  SvaraRadera
 27. Ola, ditt resonerande är djupt orättvist och missvisande. Man kan inte på något vis jämföra infödda medborgare med utlänningar vad gäller social service. Det är helgalet.

  Du förstår ju uppenbarligen inte alls var ansvarsområdet ligger för ett samhälle. Varje land har först och främst sin skyldighet och sitt ansvar för sina egna äldre, sjuka och marginaliserade, samt kriminella.

  Om du blir sjuk kan du inte kräva att du skall kunna flytta till t ex Saudiarabien och dessutom begära att få vård på dess skattebetalares bekostnad. Det är ingen som helst rättighet för dig.

  SvaraRadera
 28. @ Vi i Sverige

  Det spelar ju ingen som helst roll för modellerna på vilka grunder folk kommer hit! Alla modeller visade att invandringen var en ekonomisk belastning när beräkningarna gjordes. Vilka ingående data menar du skulle ha förändrats i positiv riktning så att den NU skulle vara en tillgång??? Snarast tyder allt, t.ex. den av dig använda inkomstfördelningsundersökningen, att situationen har förvärrats!


  @ Ola

  Som jag skrev ovan tyder all på att kostnaden, t.ex. enligt Ekbergs cash-flow modell, har ökat sedan beräkningen gjordes. Sen har inte Sd gjort några egna beräkningar vad jag vet, hävdar du detta så ange källa! Ekberg har dock ifrågasatt Janssons modell, inte så förvånande eftersom att han naturligtvis anser att sin modell är den som bäst beskriver verkligheten. Som jag skrev i ett inlägg ovan så är dock bägge modellerna relevanta att studera och kompletterar varandra.

  Att det redan finns grupper i Sverige, t.ex. blogg-kommentatorer med undermålig argumentation och grammatik, som utgör en samhällsekonomisk kostnad kan ju aldrig vara ett argument för att vi skall ta emot folk från andra länder som också är det! Sverige har ansvar för sina medborgare, inte för hela världens befolkning.

  SvaraRadera
 29. Roger,
  Du har redan fått svar på hur invandringen, och därmed ekonomin, förändrats sedan 1995. Som vanligt ältar du samma sak om och om igen oberoende av vilka svar du får.

  SvaraRadera
 30. @ Vi i Sverige

  Du har ju inte redovisat några fakta alls som stöd för din tes att nuvarande invandring inte är en ekonomisk belastning, ändå fortsätter du med en dåres envishet att hävda just detta! Alla fakta som finns tillgängliga talar ju faktiskt i motsatt riktning. Det behövs dock mer forskning på området innan man drar några mer definitiva slutsatser. Denna skall dock göras av seriösa, opartiska forskare enligt vetenskapligt beprövad metodik, inte av oseriösa bloggare, Expo, Gringo eller för den delen Sd!

  SvaraRadera
 31. Roger,
  Om du läser inläggen på vår blogg och de artiklar jag skrivit, vilket jag vet att du gjort, så ser du att det finns fullt av fakta bakom våra påståenden. Det står dig och alla andra fritt att tro på det eller inte.

  SvaraRadera
 32. Därför är immigration bra.

  Den främlingsfientligt drivna debatten om immigrationen är av naturliga skäl ensidig.
  Orsaken är att man har nån sorts fobi mot människor som ser annorlunda ut och den fobin måste motiveras på något sätt. Argumenten varierar. Det är alltifrån kvasivetenskapliga ekonomiska argument till vandringsägner om den kriminella, arbetsskygge och fanatisk religiösa främlingen.
  Alla argument kan användas, det spelar ingen roll om det är sant eller inte så länge de gynnar huvudmålet att hålla Sverige etniskt ”rent” som det såg ut 1959.

  Att de rasistiska åsikterna inte fått större genomslag i Sverige beror på att en stor majoritet av vi svenskar tar avstånd från främlingsfientlighet.
  Vi blev vaccinerade efter 1900-talets erfarenheter, känslan av att det aldrig får hända igen sitter i ryggmärgen hos de flesta.

  Här kommer några exempel på varför invandringen är bra för Sverige.

  Minskande befolkning:
  Sverige har inte sedan 60-talet haft en reproduktion av befolkningen . I många i-länder föds färre än 2,1 barn per kvinna, vilket är den nivå som krävs för att den naturliga befolkningsutvecklingen skall vara i balans. Vid lägre födelsetal kommer befolkningen successivt att minska om inte de låga födelsetalen kompenseras med invandring.
  Den minskade befolkningen skapar en nation i utförsbacke. Investeringarna minskar. Tjänster för att försörja de gamla tränger ut dynamiska och nya branscher. De barnafödande generationerna tvingas leva med begränsade resurser för att de också måste försörja alltfler pensionärer.

  Med nuvarande födelsetal kommer Sverige liksom många andra länder att förvandlas till pensionärsnationer.

  Mänskliga rättigheter:
  Vi blundade för förintelsen, 1930-talets ”främlingsfientliga rörelse” var mer framgångsrikt än dagens, de judiska flyktingarna skickades tillbaka till Tyskland, men folkmorden, tortyren, och kränkningen av människors värdighet är lika vanlig idag som då.
  Vi ska hjälpa människor som flyr undan tortyr och våld. Att hjälpa andra är också bra för vår egen självbild.

  Ekonomiska motiv:
  Företagens behov av hitta rätt kompetens, det som kallas arbetskraftsinvandring.
  Framtidens arbetsmarknad blir alltmer internationell. Vi är redan idag en extremt exportberoende nation, företagen kommer att söka med ljus och lyckta efter datatekniker, civilingenjörer mfl. redan om några år när 40-talisterna har gått i pension. Den snabbt växande pensionärsgruppen kommer att kräva enorma mängder vårdpersonal.

  USA och Kanada är de i-länder som har haft högst tillväxt de senaste 100 åren, en viktig bidragande orsak till det är de varit och är stora invandrarländer.

  SvaraRadera
 33. @ Vi i Sverige

  Nu har jag redan länkat till och förklarat den forskning och de vetenskapliga beräkningar som gjorts i ämnet som visar att nuvarande invandringspolitik innebär en samhällsekonomisk belastning. Det handlar inte om att ”tro” det handlar om vetenskap, men naturligtvis står det dig fritt att avvisa den …


  @ Ola

  Immigration i sig är varken ”bra” eller ”dåligt” i sig! Det handlar om vilken typ av immigration vi pratar om och den vi har haft till Sverige under de senaste decennierna är sammantaget enbart negativ. De argument du framför håller inte eller för en närmare granskning:

  Minskande befolkning:
  Inte nödvändigtvis negativt i sig, problemet i världen är knappast att det finns för lite människor och ett lands välstånd är inte direkt kopplat till folkmängden, i sådana fall skulle ju t.ex. Bangladesh var ett av världens mest välmående länder. Att det skulle utgöra ett problem med att befolkningen blir äldre avvisas av ledande forskare:
  ” … Vi måste vara väldigt kreativa med statistiken för att få fram den här bomben, säger sociologiprofessor Lars Tornstam vid Uppsala universitet. Han tillbakavisar bilden av att det svenska samhällets åldersstruktur innebär att vi går en dyster framtid till mötes …” LänkInvandring är inte ens någon lösning om man ändå uppfattar åldersstrukturen som ett problem:
  ”… Föryngringseffekten på landets totalbefolkning av invandring är ganska liten. Exempelvis har invandringen till Sverige under efterkrigstiden endast obetydligt verkat återhållande på den åldringsprocess som ändå skett i Sverige. Samma sak gäller framtida invandring. Om vi med hjälp av framtida invandring skulle konstanthålla kvoten mellan antalet förvärvsarbetande och antalet åldrings och förtidspensionärer krävs en orealistiskt stor invandring …” LänkMänskliga rättigheter:
  Om avsikten med nuvarande invandringspolitik på något sätt skulle vara att hjälpa andra människor så rör det sig om ett rent omoraliskt hycklande resursslöseri. För vad det kostar att försörja en enda invandrare här skulle man i stället kunnat hjälpa och räddat livet på 100-tals människor i tredje världen: LänkEkonomiska motiv:
  Arbetskraftsinvandring skall på intet sätt blandas samman med den ”humanitära”/anhörig-invandring som Sverige nu bedriver! Skall Sverige på något sätt vara attraktivt för människor som söker sig till andra länder med primär avsikt att arbeta så krävs det en helt annan invandringspolitik och/eller en helt annan arbetsmarknad med ökade ”klyftor”. Har man en internationellt gångbar högre utbildning så står knappast Sverige högt i kurs, ett land med bland västvärldens lägsta löner för högutbildade och skyhög skatt i en avkrok av världen, med ”konstigt” språk och otrevligt klimat lockar knappast när andra länder erbjuder så oändligt mycket bättre inkomster och villkor. Inte eller för outbildade som vill arbeta har Sverige något att erbjuda, den typ av instegsarbete som kan bli aktuellt i deras fall, enklare lågavlönade servicejobb, finns knappt på svensk arbetsmarknad. Däremot är ju Sverige verkligen ett högattraktivt land att ta sig till för alla världens lycksökare, kriminella och lättingar med nuvarande politik. Länder som Kanada och Australien har en mycket selektiv invandring med hård gallring där man i huvudsak tar emot människor med utbildning eller yrkeskunskaper som kan tillföra landet något, i jämförelse har Sverige inte någon sådan gallring ALLS! Man kan ju även iofs ifrågasätta det moraliskt riktiga i att dammsuga länder i tredje världen på deras bästa arbetskraft, skulle de inte behövas bättre på hemmaplan för att utveckla dessa länder?

  SvaraRadera
 34. Roger,
  jag försöker tolka din något röriga text.

  Ekonomiska fakta; du måste vara en av de få som inte tror att försörjningskvoten kommer att förändras (totalbefolkning/antalet yrkesverksamma i åldern 20-64 år).
  Fakta och läsvärda texter finns hos bla. SCB, (www.scb.se/Grupp/valfard/BE0801_2007K03_TI_02_A05ST0703.pdf ).
  Där beskrivs olika framtidscenarier som kan ändras beroende på olika variabler som invandring, högre pensionsålder och ökad sysselsättning.
  Du länkar också till en artikel av Jan Ekberg, där han hävdar att invandringen varit för liten för att påverka åldersstrukturen.
  Det kan bero på att vi haft en mycket låg arbetskraftinvandring sedan den stoppades av SAP/LO 1970.

  Mänskliga rättigheter; ok! vi ska skicka tillbaka flyktingarna till ett okänt öde precis som vi gjorde med de judiska flyktingarna som flydde undan nazismen på 30 talet.

  I dag fick jag ett dock ett reklamutskick från SD i brevlådan, där stod det att skyddsbehövande flyktingar skall få tillfälliga uppehållstillstånd. (I så fall en klar förbättring)
  Vilken politik gäller? Har ni olika budskap för olika sammanhang?

  Arbetskraftsinvandring.
  Jag är lite osäker på om du ändå anser att arbetskraftsinvandring behövs eller ska få förekomma. Du klagar på det svenska vädret, beskyller fosterlandet för att vara en avkrok mm, med det kan väl knappast vara ett skäl för att förbjuda de svenska företagen att få rekrytera den kompetens de anser sig behöva.
  Du skriver ”..det moraliskt riktiga i att dammsuga länder i tredje världen på deras bästa arbetskraft..”.
  Fakta är att inkomsterna från immigranter runt i världen också har stor ekonomisk betydelse för ursprungsländerna.

  Du skrev också:
  ”Däremot är ju Sverige verkligen ett högattraktivt land att ta sig till för alla världens lycksökare, kriminella och lättingar med nuvarande politik”.

  Den sista harangen måste väl även inkludera SD;s väljarkår eftersom ni har mycket lägre sysselsättningsfrekvens än oss övriga svenskar(Valu 2006).

  SvaraRadera
 35. Tyvärr verkar radbrytningarna försvunnit i min text varför den blev lite rörigt :-(

  Varför skulle arbetskraftsinvandring verka föryngrande på landets totala befolkning när nuvarande ”humanitär”/anhöriginvandring inte gör det???

  Varför skulle andra länders medborgare ha större rätt till humanitär om de tar sig hit än de som befinner sig i hemlandet? Är det mer moraliskt riktigt att hjälpa 1 invandrare här än att rädda livet på 100-tals människor i hemlandet? Vad de gäller Sd så motsätter sig de inte mottagande av kvotflyktingar, var har du läst något annat?

  Vad jag menar är Sverige helt enkelt inte är attraktivt för högutbildade, snarast bör man fundera på att emigrera från Sverige om man har en internationellt gångbar utbildning. Från Sverige flyttar kompentent folk, både etniska svenskar och de med invandrarbakgrund, och dessa ersätts med analfabeter och arbetsoförmögna från tredje världen. Skall Sverige, med bl.a. ”konstigt” språk i en avkrok av Europa, ha någon chans att locka arbetskraftsinvandrare med hög kompetens så krävs att de får betydligt bättre villkor än i våra konkurrentländer. Står valet mellan lågavlönat arbete i Borlänge och högavlönat arbete i Silicon Valley eller London så lär knappast Sverige kunna locka till sig många. Naturligtvis skall man inte ”förbjuda” svenska företag att försöka rekrytera högutbildat folk, men att tro att speciellt många är intresserade av att komma hit med nuvarande lönenivåer är ju mer än lovligt naivt! Skall Sverige bli attraktivt invandringsland för högutbildade krävs en helt annan arbetsmarknad med rejält ökade ”klyftor”. Det är ju inte eller främst pengar och gåvor som länder i tredje världen är i behov av utan kompentent folk som kan utveckla dessa länder.

  Menar du för att det finns svenska kriminella, lycksökare och lättingar så behöver vi locka till oss ännu flera av samma sort från andra länder? Varför det? Saknar man arbete som svensk så är det ju inte eller svårt att förstå att man inte vill ha hit folk från andra länder som skall vara med och dela på kakan …

  SvaraRadera
 36. Roger,
  75 procent av de som läser SFI har minst 7 års utbildning. Många är högskoleutbildade. Du hittar på när du påstår att de som kommer hit är analfabeter.

  Lars Persson

  SvaraRadera
 37. @ Vi i Sverige

  Var någonstans påstod jag att ALLA som kommer hit är analfabeter? Poängen var att det är den typen av människor som blir kvar, inget annat land vill ha dem, när de som har internationellt gångbara utbildningar, invandrare såväl som svenskar, väljer att emigrera till länder som erbjuder oändligt mycket bättre villkor än Sverige.

  SvaraRadera