fredag 10 april 2009

Egentligen vet vi varför integrationen fungerar

"Egentligen vet vi vad som hindrar integrationen", skriver Sanna Rayman på Svenska Dagbladets ledarsida. Den besvärliga situationen för företagande och stelheten på arbetsmarknaden är faktorer hon tar upp.

Egentligen vet vi också varför integrationen fungerar. Ingen kommer till Sverige för att man vill leva isolerat och stå utanför samhället. Det finns en inneboende kraft hos människor att skapa en bra livssituation för sig och sina närmaste. Den drivkraften är särskilt stark hos de människor som kan tänka sig att bryta upp från sin invanda tillvaro och flytta till ett annat land.

Det tar tid att etablera sig i samhället. För en infödd svensk tar det ca 20 år att växa upp och utbilda sig innan man börjar jobba och betala skatt. En invandrare förväntas av någon anledning inte behöva någon tid för att lära sig svenska och skapa ett kontaktnät. Den höga arbetslösheten hos nyanlända tas ofta som exempel på att integrationen misslyckats.

Viljan att snabbt etablera sig i samhället övervinner många av de svårigheter som är förknippade med att komma till ett nytt land. Det är därför som en fjärdedel av invandrarna har arbete redan året efter invandringen (SCB). Det är därför invandrare betalar mer skatt än de får i bidrag.

När invandrare får sköta sin egen integration och dessutom får god hjälp av sin omgivning blir resultatet som bäst. Så är fallet med de tusentals människor som varje år invandrar därför att de är anhöriga till svenskar. Hushåll som består av både infödda och invandrare har högre inkomst, betalar mer skatt och får mindre ekonomiskt bistånd än helsvenska hushåll.

Bilden som säger att invandrare är bidragsberoende och nöjda med det stämmer alltså inte. Den rätta bilden är snarare den motsatta. Invandrare är i medeltal fattigare än infödda, men när de betalat sin skatt glömmer de inte de som har det svårare. Invandrare i Sverige skickade 2007 i medeltal 4250 kr till sina släktingar i hemlandet, 60 procent mer än det svenska biståndet.

Läs även Överdriv inte problemen med integrationen.

Lars Persson

16 kommentarer:

 1. “invandrare betalar mer skatt än de får i bidrag.”

  Du pratar strunt. Enligt Inkomstfördelningsundersökningen 2006 betalade invandrare i genomsnitt 51.000 i skatt och tog i genomsnitt 83.100 i bidrag.

  Dessutom är bidrag inte det enda som kostar, svenskar betalar in mer i skatter än bidrag, eftersom skatter förutom bidrag måste kunna täcka välfärdtjänster som sjukvård, skola, omsorg etc. Dessa kostar i själva verket mer än bidrag. Invandrare kostar dubbelt, dels då de får mer i bidrag än de betalar in som skatt, och dels då de får gratis skola, vård och omsorg som finansieras av andra skattebetalare.

  I din tidigare post ignorerar du invandrare och pratar om den ovanliga och icke-representativa gruppen hushåll som består av “En utrikes född och en född i Sverige”. Nu försöker du inte ens blanda korten, och sprider falska påståenden rakt ut.

  SvaraRadera
 2. Angående dessa personer som nu kommer som flyktingar till landet Sverige får mig att tänka på många situationer som jag själv varit med om dels i min nuvarande storstadsmiljö men däremot sällan i min glesbebyggda fd hemort som icke invandrad Svensk.

  1. En dam från Jugoslavien påpekade en dag på en arbetsplats när hon sett på nyheterna att arbetslösheten skulle öka katastrofalt i Sverige de kommande åren om ekonomin inte vände varför (vi) Svenskar inte slog näven i bordet någon gång och körde ut dessa regeringar på trappan.När det framkom att damen bott i Sverige i mer än femton år men trots detta inte såg sig som Svensk utan hellre framhöll sig som före detta Jugoslavisk medborgare blev jag förbryllad och svarade att om du nu har bott i detta land så länge så är du ju lika mycket Svensk medborgare som mig utan invandrare bakgrund så varför protesterar du då inte själv utanför detta regeringshus med dina krav om du begär att resten av folket i detta land som du nu bor i ska åstadkomma detta samt att det de själv inte lyckades med i före detta jugoslavien när de inte ens kunde bo tillsammans pga olika religioner nu helt plötsligt i detta nya land skulle fungera bättre med ett eventuellt fortsatt väpnat våld där denna Jugoslaviska befolkning redan förstört ett helt land pga detta.Svar uteblev helt vilket knappast förvånade mig !.

  2.En helgdag passerade jag en religös byggnad av Muslimsk karaktär där denna var fullt belamrad med olika Muslimska nationaliteter.Vägen utanför var totalt igenkorkad och folk körde bil ungefär som man kan se i en del nyhetsinslag från tredje världen , det vill säga ofta på fel sida av vägen där ett flertal bara stannat och gått ur sina bilar och rakt in i denna Muslimska byggnad !?.Det var med andra ord mer eller mindre totalstopp och jag frågade ett par av dessa Muslimer som lutade sig mot en bil varför de inte kunde köra och parkera på lämplig plats utan var tvungna att ställa bilen mitt på vägen.Som svar fick jag att det var en särskild Muslimsk helgdag och även om denna nu inföll i ett Svenskt land med Kristen huvudtro så fick jag räkna med att detta gick före allt annat.När jag replikerade med att jag precis kom från en arbetsplats i vården denna helgdag och efter många timmars vårdande av svårt sjuka personer som behövde samma vård oavsett om det var helgdag eller ej men för den delen kunde bära sig vettigt åt trots denna särskilda helgdag såg de ut som om ett UFO precis landat.Tro fan det när de gled förbi i bilar för hundratusentals kronor där dessa förare knappt passerat tjugo års ålder ibland och för det mesta bara anammar sitt eget men när det gäller att ligga med rumpan i vädret gick det tydligen bra att dela samma byggnad där de uppenbart inte hade en aning om att resten av Sverige varken upphörde eller slutade existera bara för att det var helgdag för dessa Muslimer , vilket somliga där uppenbart verkade ha fått för sig.Sorgligt men sant.

  3.Det talas ofta om att ingen av dessa invandrare liksom en del Svenskar inte vill vara utan arbete.På en plats jag bodde på var där en del familjer bla från Mellanöstern som under tjugor års tid i detta land inte hade arbetat en endaste dag under denna tid.När Svenska myndigheter försökte få ut dom i arbetslivet gick ett flertal direkt till läkare med krämpor som plötsligt uppstod i och med detta arbetsökande !?.Vad än värre var är att jag personligen upptäckte vid hjälp av någon av dessa tidigare nämda som brukade ringa på min dörr för att de fått brev från ibland Försäkringskassan mm som de inte kunde läsa pga det Svenska språkets text och därför heller inte förstod formuleringarna som breven åsyftade.Allt efter tjugo år i detta land !?.Man kan ju ta sig för panna för mindre rent ut sagt där jag har full förståelse för att vissa tror att detta skulle vara rena sagorna vilket det tyvärr och definitivt INTE är.

  4.Har sett Svenska arbetande ungdomar som blivit kallade för svennedjävlar av diverse invandrade ungdommar där dessa Svenskar om de nu fällt en liknande t ex (blatte) kommentar garanterat blivit anmälda och registrerade för folkhets !?.

  Så här skulle jag kunna hålla på sida upp och sida ner med vardagshändelser där jag sett mer än tillräckligt liksom många andra icke invandrade Svenskar av denna påstådda integration från många men som tur är inte alla invandrade Svenskar.

  Tack för ordet.

  Josefin

  SvaraRadera
 3. Anonym 15:08,
  Du har räknat med även pension som "bidrag" och då måste man också räkna in arbetsavgifter som intäkter. Dessa intäkter uppväger kostnaden för pensionen. Dessutom betalar ett sådant hushåll ca 30000 kr i moms per konsumtionsenhet.
  Kostnaderna för skola är ju mycket lägre för invandrare eftersom de flesta invandrar som vuxna.

  SvaraRadera
 4. Josefin,
  Jag vet inte vad du vill säga med dina långa beskrivningar av enstaka händelser. Jag beskriver vad som gäller i medeltal för invandringen.

  SvaraRadera
 5. Gör istället en sammanställning där du undantar nordiska och eu-medborgare.Integrationen av dessa invandrargrupper har väl aldrig uppfattas som ett problem gällande integrationen.

  SvaraRadera
 6. Mycket bra blogg det här! I like!

  Daniel

  SvaraRadera
 7. Anonym 19:42,
  Varför ska man undanta vissa grupper när det är invandringen som helhet man diskuterar?

  SvaraRadera
 8. "Varför ska man undanta vissa grupper när det är invandringen som helhet man diskuterar?"
  Det var väl integrationen som skulle diskuteras,tror någon att den fungerar lika för alla grupper,men det är klart att vill man använda statisk för att dölja en problembild så visst går det.

  SvaraRadera
 9. Det är vanligt att man först talar om att 100000 invandrar varje år. Då pratar man om hela invandringen. I nästa mening tar man upp integrationsproblem som bara gäller en liten grupp för att ge intryck av att det gäller alla som invandrar.

  SvaraRadera
 10. "När invandrare får sköta sin egen integration och dessutom får god hjälp av sin omgivning blir resultatet som bäst."

  Kan du kortfattat tala om hur detta skall gå till rent konkret.

  SvaraRadera
 11. Invandrare som är anhöriga till svenskar lyckas bättre därför att de lär sig svenska snabbare när de använder språket dagligen och de får hjälp att skapa ett kontaktnät som snabbare ger dem jobb. De som får uppehållstillstånd av asylskäl får snabbare jobb om de får välja sitt eget boende eftersom de då får hjälp av redan etablerade landsmän att skapa ett kontaktnät.

  SvaraRadera
 12. Vad säger du om den tidigare amerikanska modellen där olika exilorganisationer ofta stod för både ekonomisk sponsring samt introduktion i det amerikanska samhället av sina landsmän?

  SvaraRadera
 13. De amerikanska organisationer du talar om vet jag inte så mycket om. Det finns ju invandrarorganisationer i Sverige som ger stöd i olika former, fast kanske inte ekonomiskt. Det är ju ett samhällsintresse att invandrare kommer in snabbt i samhället. Liksom samhället satsar på att infödda ska komma in i samhället så lönar det sig att gynna integrationen av invandrare.

  SvaraRadera
 14. Jag skriver bara en sak.

  ÄFS....Äldre försörjningstöd för Invandrare...
  Dvs invandraren få ta hit sina gamla föräldrar
  och dessa skall försörjas med skattemedel.

  Givetvis är detta bidrag större än fattigpensionen.

  Jag frågar.

  Vad ligger ekonomin i att Sveriges skattebetalare skall försörja invandrares
  föräldrar? ÄFS är det som gör att jag kommer rösta på SD. Vill invadraren ta hit sina föräldrar så får de själva stå för deras försörjning för de skall INTE ha ngn slags pension när föräldrarna inte bidragit med en enda skattekrona.

  Detta är det mest sjuka med det svenska invandringssystemet näst efter stenkastningen mot brandkåren.

  SvaraRadera
 15. Anonym,

  Personer som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom förmåner inom det allmänna pensionssystemet kan få äldreförsörjningsstöd (ÄFS) istället för socialbidrag. Det ges oberoende av om man är invandrare eller infödd svensk. En tredjedel av de som får stödet är födda i Sverige och hälften är svenska medborgare. Eftersom stödet är behovsprövat ger det aldrig mer än lägsta garantipensionen och bostadsbidraget. År 2007 betalades i genomsnitt 3000 kr ut per månad och mottagare. 5% av invandrare över 65 år får stödet. 7 promille av alla pensionärer får ÄFS.

  Läs mer i biblioteket om SD och äldreförsörjningsstödet.

  SvaraRadera