söndag 27 februari 2011

Sverige ger återigen skydd till danska flyktingar

Minnessten i Helsingborg, rest av danska flyktingar. Foto: Jesper Olsson (http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Helsingborg_Minnessten_dansk.jpg)
Under den nazistiska ockupationen av Danmark under andra världskriget flydde tusentals danskar till Sverige. Sedan Dansk Folkeparti i praktiken tagit makten i Danmark har återigen hundratals danskar tvingats fly till Sverige.

Fokus Öresund berättar om den danska advokaten Laura Riisgård som nu tvingas fly till Sverige för att kunna leva tillsammans med den man hon valt. Gouresh Chikhalkar från Indien kan inte få uppehållstillstånd i Danmark på grund av det danska poängsystem som Danmark infört och som Sverigedemokraterna vill införa även i Sverige.

I Malmö tar man emot flyktingarna med öppna armar. "De bidrar till Malmös styrka; att vi har en mycket ung befolkning", säger kommunfullmäktiges ordförande Kent Andersson. "Våra egna undersökningar visar att danskar generellt är glada för att vara här. Jag hoppas att de som drabbas av den danska lagstiftningen får ett gott liv här och eventuellt bor kvar av lust och inte nöd."

Bara hälften av de som tvingats lämna Danmark på grund av reglerna för anhöriginvandring planerar att återvända. Även Laura Riisgård tvekar att flytta tillbaka till Danmark. "När jag ser att över halva Danmarks befolkning ställer sig bakom reglerna, så blir jag riktigt bedrövad. Vill jag utsätta min fästman och våra kommande barn för ett land där de inte är välkomna? Och samhällsekonomiskt är det bara helt huvudlöst, för man mister möjligheten till den skatt som jag och min fästman skulle betala", säger Laura Riisgård.

Lars Persson

fredag 18 februari 2011

Väktare krävs på bussar i monokulturellt område

"De vägrar betala, de spyr, de skiter på bussarna och så spelar de över och tror att de äger allt, bara för att de bor på Näset". Så beskrivs de unga busspassagerarna i ett av Sveriges mest monokulturella områden, Falsterbonäset i Vellinge kommun. Poliser och kommunala väktare kommer nu att åka med bussarna för att förhindra skadegörelse och hålla ordning på ungdomarna.

Problemen anses ha kulturella orsaker. Vellinge kommuns säkerhetschef Marie Louise Arendt säger att det har utvecklats en kultur att dricka mycket. Det beror framförallt på föräldrarna som langar sprit till sina barn och dessutom har dålig koll. "Det har utvecklats en kultur på Falsterbonäset, där många föräldrar anser det vara okej att ungdomarna dricker", anser Fanny Arendt, 16 år. "Att föräldrarna ger sina barn alkohol är jättevanligt, liksom att de får från syskon eller kompisar", säger hon.

Länkar: Sydnytt, SkD

onsdag 16 februari 2011

Människor importeras inte

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, utger sig för att stå på utsatta kvinnors sida. Det är därför ofattbart att man förolämpar kvinnor som kommit till Sverige som anhöriginvandrare genom att kalla dem "importerade". Varor, och t.ex. djur, importeras men människor är inte viljelösa och ointelligenta varelser.

Kvinnor och män som kommer till Sverige därför att de har en partner här har gjort ett medvetet val. De är i de flesta fall starka personer som tar initiativ för att påverka sin egen framtid. De flesta familjer som skapats på det här sättet fungerar bra, liksom helsvenska familjer. Men liksom det inträffar att den ena parten i helsvenska förhållanden utnyttjar den andre så förekommer det även i äktenskap där den ena parten invandrat. Det kan vara den invandrade parten som utnyttjas men också den svenska parten. Den invandrade parten har dock ett sämre skydd från samhället.

Om man försöker bortse från Roks nedvärdering av invandrade kvinnor och istället tittar på deras förslag till förbättringar så finns det en del att beakta. Ingen ska tvingas stanna i en våldsrelation därför att man annars riskerar att utvisas från Sverige. Svenska myndigheter måste också sluta försvåra för parterna att lära känna varandra innan giftermålet. Idag är det omöjligt att få besöksvisum för att hälsa på en partner i Sverige för personer från vissa länder. Den som ansöker om besöksvisum är helt utlämnad till enskilda tjänstemäns godtycke och vissa tjänstemän vid utlandsbeskickningarna ser som sin uppgift, kanske på grund av sin politiska tillhörighet, att förhindra att människor från vissa länder besöker Sverige.

Lars Persson


Länkar: Newsmill, DN, Aftonbladet, SvD , Dagen , Aftonbladet

lördag 12 februari 2011

Varför vill Sverigedemokratena utesluta politiker som för deras politik?

Den sverigedemokratiske politikern Isak Nygren anser inte att vita bör skaffa barn med asiater, rapporterar bl.a. Expo. Sverigedemokraternas pressekreterare Eric Myrin säger att Isak Nygren riskerar att uteslutas ur partiet. Frågan är varför, eftersom Nygren för den politik som finns nerskriven i Sverigedemokraternas invandringspolitiska program.

Av Sverigedemokraternas program framgår att man vill ha ett befolkningsmässigt homogent samhälle. Ett sätt att uppnå det är att stoppa all invandring från icke-västliga länder. Det gör det därmed omöjligt för infödda svenskar att bo i Sverige om de vill bilda familj med någon från ett sådant förbjudet land. Även äktenskap mellan svenskar och medborgare i västliga länder är tydligen ett hot mot homogeniteten i befolkningen eftersom SD vill införa en straffavgift på över 40000 kr för den som väljer en partner från dessa länder.

Därför är det obegripligt att Isak Nygren riskerar uteslutning när det är just Sverigedemokraternas politik han driver. Kanske anser inte ens partiledningen att deras program är tillräckligt rumsrent för att komma fram i offentligheten. Är det det felet Isak Nygren gör, att han visar offentligt vad som står i Sverigedemokraternas politiska program?

Lars Persson

Länkar: DN, Expressen , SvT, GP, Dagen

Ömsesidig generositet lönar sig

Paulina Neuding, chefredaktör för Magasinet Neo, skriver idag på Svenska Dagbladets ledarsida om hur generösa svenskarna är mot invandrare. Det kan behövas lite mer fakta för att få en riktig bild.

Först och främst börjar hon med att tala om flyktingar men går sedan över till att tala om invandrare. Bara en mindre del av invandrarna är flyktingar och villkoren för den som kommer som flykting eller den om kommer av andra skäl skiljer sig avsevärt.

Hon skriver att Svenska för invandrare är gratis. Ja, och det är också annan grundläggande undervisning i Sverige, för infödda så väl som för inflyttade. Man kan få upp till 12000 kr om man slutför SFI men det gäller bara om man klarar kursen snabbt. Det är långt ifrån alla som klarar det. Som jämförelse så får en svensk student 13600 kr i studiebidrag för en termin och det betalas ut till alla i förskott utan krav på studieresultat. För SFI kan man inte få något studiebidrag.

Man kan få boende och dagersättning, skriver Paulina Neuding. Det gäller asylsökande och dagersättningen är 24 kr/dag för en ensamstående och 62 kr/dag för en familj med 2 vuxna och 2 barn.

Anhöriga kan få flygbiljett av Migrationsverket för att ta sig hit, skriver Neuding. Återigen gäller det bara anhöriga till flyktingar. Det måste man ansöka om och det beviljas bara till dem som inte kan betala resan själva. Migrationsverket kan också neka om det finns brist på medel.

Har man inget jobb kan man få försörjningsstöd, skriver Neuding. Det gäller alla i Sverige, infödda som inflyttade.

Även gratis skola och högskola, sjukvård till låga kostnader och gratis tandvård till nitton års ålder är förmåner som gäller alla i Sverige.

För att komplettera bilden måste man också se till vad invandrare ger till svenska samhället. Först och främst arbetar de och betalar skatt. Dessutom tar de med sig utbildning till ett värde av mer än 30 miljarder per år.

Ömsesidig generositet lönar sig.

Lars Persson

söndag 6 februari 2011

SD-riksdagsledamöter kraftigt överrepresenterade i fylleceller

Sverigedemokraterna vill ju begränsa invandringen bland annat med hänsyn till att invandrare är överrepresenterade för brott, arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. De anser alltså att man ska dra slutsatser om individer på grund av andra människor som de behagar klumpa ihop dem med.

Nu har det visat sig att SD-riksdagsledamöter är kraftigt överrepresenterade i polisens fylleceller. Ca 50000 personer omhändertas varje år av polisen enligt lagen om omhändertagande av berusade (LOB). Det är ca 0,6% av Sveriges befolkning över 15 år. Sedan en av Sverigedemokraternas 20 riksdagsledamöter, William Petzäll, omhändertagits av polisen för att han kraftigt berusad och tablettpåverkad slagit sönder inredningen i sin ex-flickväns lägenhet, har 5% av SD:s riksdagsledamöter fått tillbringa en natt i fyllecell.

Lars Persson

Länkar: Expressen, BT, SkD , DN, SvD, HD, GP, MyNewsdesk

lördag 5 februari 2011

Vi hjälper gärna Centerpartiet debattera invandring

Invandring är en av de frågor som ska lyfta Centerpartiet, enligt Expressens reportage från kommundagarna i Linköping. "Vi har pratat för lite om invandringen", säger Maud Olofsson. Om det är Centerpartiet som pratat för lite om invandringen framgår inte men det har sannerligen inte talats för lite om invandring i media. Däremot är kvaliteten på debatten undermålig där fakta inte är mycket värt.

Därför är det glädjande att Centerpartiet säger sig vilja lyfta fram ett annat perspektiv på invandringen. "Man beskriver ofta invandringen som kostsam, att de inte jobbar. Jag vill istället beskriva en annan faktabas, nämligen att de bär upp välfärdens kärna runtom i landet", säger Maud Olofsson.

Man får hoppas att Centerpartiet kommer att basera diskussionerna på kunskap och att man inte låter t.ex. Staffan Danielsson sköta debatten. Staffan Danielsson ser som bekant burka och niqab som ett stort integrationsproblem.

Vi hjälper gärna Centerpartiet att förmedla kunskap om invandring och integration. Några tips:

Integrationen har inte misslyckats
Invandrare betalar mer till samhället än de får tillbaka
Invandrare tar med sig utbildning värd 30 miljarder


Fler länkar: Centerpartiet, Centerpartiet