söndag 26 september 2010

Vi har försökt hjälpa SD att räkna

Sverigedemokraterna ska ta hjälp av riksdagens utredningstjänst för att räkna ut invandringens kostnader, skriver Svenska Dagbladet. Men de riskerar att också få reda på hur stora intäkterna är.

Vi har försökt hjälpa SD och andra intresserade att ta fram fakta. Det har dock inte rönt någon uppskattning, i varje fall inte bland Sverigedemokraterna. Resultatet har nämligen inte blivit det som de vill ha.

Det är inte självklart hur man ska räkna och därför skiljer det hundratals miljarder mellan de olika beräkningar som gjorts från skilda håll. Vissa saker är enklare att beräkna än andra och därför är det omöjligt att göra en helt fullständig beräkning. Man kan emellertid få en rimlig uppfattning genom att titta på de viktigaste faktorerna.

En sådan faktor är hur många som arbetar. Arbetslösheten är högre hos invandrare än hos infödda. Samtidigt är det större andel av invandrarna som tillhör arbetskraften. Det beror på att det finns färre barn och pensionärer bland utrikes födda. Dessa faktorer tar ut varandra så att lika stor andel invandrare som infödda arbetar, 49,4% utrikes födda och 49,7% inrikes födda, räknat på alla åldrar. Andel i arbete innebär alltså inte någon skillnad i kostnader eller intäkter mellan inrikes och utrikes födda.

Statistik från SCB visar också att invandrarhushåll betalar mer i skatt än de får i bidrag. Dock är inkomsterna lägre och därmed också skatteintäkterna. Det finns dock ett värde för samhället att lönerna hålls nere. Hög lönenivå minskar Sveriges konkurrenskraft. Annars skulle man enkelt kunna förbättra Sveriges ekonomi genom att höja lönerna och därmed skatteintäkterna. Lågavlönade tillför alltså staten ett värde genom att de arbetar för lägre lön, men detta värde är inte så lätt att beräkna.

Det är mest unga vuxna som invandrar och dessa har inte belastat samhället med utgifter under sin barndom. Vi har t.ex. visat att enbart utbildningen som ett års invandrare har med sig är värd mer än 30 miljarder. Dessutom har svenska samhället sluppit utgifter för barnbidrag och hälsovård.

Stora delar av samhällets utgifter är inte kopplade till individer. Exempel är försvar, partistöd och infrastruktur. Man kan få vilken person som helst att bli olönsam genom att fördela ut dessa kostnader på individer. Det är dock fel att döma ut vissa personer som olönsamma på grund av kostnader som inte alls har med individen att göra. Om t.ex. staten köper in många fler vaccindoser än vad som behövs så blir vi alla lite mindre lönsamma. Det blir också absurt att t.ex. Sverigedemokraternas partistöd på 300 miljoner under fyra år ska medföra att invandrare blir mindre lönsamma.

Mer fakta finns att läsa här:
Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi
Värdet av invandrares utbildning

torsdag 23 september 2010

Inte många har läst SD:s program

Bara fyra dagar efter valet meddelar SD-kandidaten i Gällivare, Eric Gerhardsson, att han hoppar av. Det sker efter att han läst SD:s partiprogram. "Invandrarna är mina vänner", säger han och erkänner att det inte var särskilt genomtänkt att kandidera för SD.

Det är inte första gången en SD-kandidat blir förfärad och hoppar av efter att ha läst partiprogrammet. Samma sak gällde Leo Sundberg och Michael Zand.

Det är inte många som läst SD:s invandringspolitiska program. Där står bl.a. att man vill stoppa all "icke-västlig" invandring. Det innebär t.ex. att svenskar som vill bilda familj med personer från sådana länder tvingas fly från Sverige. De som trots allt får leva i Sverige med invandrare från västliga länder ska betala en straffavgift på över 40 000 kr. De anses dessutom inte längre pålitliga eftersom de måste skriva under en garanti att de ska följa lagen och delta i samhällslivet.

Om fler hade läst programmet hade Sverigedemokraterna varken fått så många kandidater eller röster.

Lars Persson

Länkar, NSD, DNBT, HD, GP, GP

Läs tidningen, chefredaktörer!

I en artikel i DN efterlyser Paulina Neuding, chefredaktör för Neo, och Johan Lundberg, chefredaktör för Axess, en debatt om invandringens problem. Uppmaningen till dessa, uppenbarligen avskärmade chefredaktörer måste bli: läs tidningar, titta på TV, följ debatten på internet.

Under flera år har det inte förekommit en enda vecka utan att något av de stora medierna tagit upp något som rör invandring, och då oftast problem. På internet kan man hitta mycket mer av den varan än någon hinner läsa. Att påstå att invandring inte diskuteras har blivit en innegrej och en del av Sverigedemokraternas offerroll. Men det är pinsamt för två chefredaktörer att avslöja att de missat den intensiva debatt som förs.

Artikelförfattarna radar upp alla möjliga problem med invandring de kan komma på och avfärdar samtidigt de som försöker peka på de positiva effekterna av invandringen. De avslöjar dock sin egen okunskap när de påstår att "det flyktingmottagande vi har i dag, och de problem och kostnader som kan härledas till detta, har ingen historisk motsvarighet i Sverige". Det är en myt att Sverige tar emot fler flyktingar idag än någonsin tidigare. Antalet flyktingar, inklusive anhöriga till flyktingar, var ca 20 000 år 2009 (Migrationsverket). Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet var flyktingmottagandet varje år minst lika stort, och vissa år avsevärt större. Däremot invandrar nu många fler av andra skäl. Det är anhöriga till andra än flyktingar, många av dem anhöriga till svenskar, och arbetskraftsinvandrare från framförallt EES-området. Därmed blir också invandringen som helhet mer lönsam än tidigare.

Den "invandringskritik" som Sverigedemokraterna baseras på har fått enorm draghjälp av alla de som tävlar om att bara dra upp problem och förtiga att majoriteten invandrare arbetar, betalar skatt och lever ett vanligt Svensson-liv. Både chefredaktörer och andra behöver börja tänka själva istället för att bara upprepa det som är politiskt korrekt.

Lars Persson

onsdag 22 september 2010

Nämndemän som vill ha kollektiv bestraffning

Sverigedemokraterna får utse 120 nämndemän i Skåne, rapporterar TV4 Nyhetskanalen.se. Det oroar bl.a. förre överåklagaren Sven-Erik Alhem.

Det finns skäl till oro. Sverigedemokraterna har en rättsuppfattning som starkt skiljer sig från den gängse svenska. Det allvarligaste är att Sverigedemokraterna förespråkar kollektiv bestraffning. De talar ofta om att överrepresentation för brottslighet hos invandrare ska påverka allas rätt att invandra. T.ex. är några promille av infödda svenskar misstänkta för våldtäkt och några fler promille av invandrare är misstänkta. Det, menar Sverigedemokraterna, är skäl att neka laglydiga människor att invandra enbart därför att SD behagar bunta ihop dem i samma grupp som brottslingar.

Om en invandrare begår brott ska inte bara brottslingen utvisas, enligt SD, utan hela familjen. Det innebär t.ex. att om en tonårstjej från en invandrarfamilj misshandlas av sin bror för att hon har en svensk pojkvän så ska hon utvisas tillsammans med den som misshandlat henne.

Nämndemän måste utses på grundval av en sund, svensk rättsuppfattning. Både åtalade och målsägande måste få en rättvis rättegång, oberoende av vilka nämndemän som råkar sitta i rätten just den dagen. Därför måste nämndemän utses på andra kriterier än politisk tillhörighet.

Lars Persson

Fler länkar: SvD, HD, SkD, DN, SkD, SvD, DN, SvD, SvD

tisdag 21 september 2010

Ett medel mot främlingsfientlighet är fortfarande oprövat

Etablerade partier har prövat allt mot invandringsfientliga partier, skriver Ingrid Hedström i DN. Både att isolera dem och att sno deras politik, och båda har misslyckats.

Men en metod är fortfarande oprövad, åtminstone i Sverige. Det är att bemöta främlingsfientliga påståenden med fakta. Istället spelar politiker och media med på de främlingsfientligas villkor. I ren naivitet utmålar man invandrare som ett problem ”men eftersom vi är så snälla accepterar vi invandrare ändå”.

Inför valet har andra partier hjälpt fram Sverigedemokraterna genom att ge stor uppmärksamhet åt integrationsproblem som inte finns. Ett exempel är att kräva förbud mot burka och niqab. Praktiskt taget ingen i Sverige går klädd i burka och bara något hundratal bär niqab. En annan händelse som fick enorm uppmärksamhet var när en man vägrade ta i hand vid en anställningsintervju. Det är knappast ett samhällsproblem att ett par hundra kvinnor klär sig i niqab eller att någon enstaka person hälsar på annat sätt än att ta i hand. Men ett stort antal politiker från olika partier tog chansen att ge sig själva uppmärksamhet genom att diskutera petitesser istället för att lösa de problem väljarna gett dem i uppdrag att lösa, t.ex. arbetslösheten.

Det sprids också rena lögner om invandrare. Den mest populära är att det tar sju år för invandrare att få arbete. Det är självaste Integrationsdepartementet som spridit denna myt via ett pressmeddelande man skickade ut. Pressmeddelandet skulle presentera en rapport om nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering. Det man ”glömde” tala om i pressmeddelandet var att rapporten bara handlade om en fjärdedel av invandrarna, de kommunmottagna. Sedan dess har politiker och media från höger till vänster hamrat in i folks medvetande att det tar minsann sju år innan invandrare får arbete. Sverigedemokraterna tackar för rösterna.

Tänk om man skulle skriva en artikel med rubriken ”Moderater ska arbeta och respektera demokratiska värderingar”. De flesta skulle nog tolka det som en anklagelse mot moderater att de inte arbetar och inte respekterar demokratiska värderingar. Och man skulle bemöta kritiken med ”Varför tycker du inte att moderater ska arbeta och respektera demokratiska värderingar?”

Däremot anses det helt okey när en moderat riksdagsledamot skriver en artikel med rubriken ”Invandrare ska arbeta och respektera demokratiska värderingar”. Sverigedemokraterna tackar för rösterna.

Istället för att problematisera invandringen och invandrarna borde man tala om att invandrare har med sig utbildning till ett värde av över 30 miljarder per år. När man talar om arbetslösheten bland invandrare bör man också tala om att en betydligt högre andel tillhör arbetskraften så att lika stor andel invandrare som infödda arbetar, räknat på alla åldrar. När någon påstår att vi måste välja mellan invandring eller pensioner ska man tala om att invandrarhushållen betalar mer till samhället i skatt än de får i bidrag.

Det är inte synd om de etablerade partierna att de nu måste ha Sverigedemokraterna i riksdagen. De har till stor del orsakat det själva genom att försöka exploatera de främlingsfientliga strömningarna för att värva röster. Men det är synd om en stor del av Sveriges befolkning. Man kan bara hoppas att politikerna och deras allierade inom media nu inser att det var fel metod. Vi måste nu försörja ett stort antal Sverigedemokrater i fyra år. Kanske nöjer de sig med det och orsakar inte så stor annan skada. Men de övriga partierna måste nu inse att man bara kan bekämpa främlingsfientlighet genom upplysning. Vi som arbetar med ”Vi i Sverige” har tagit fram och publicerat fakta under snart två år. Vi försöker också vara en nagel i ögat på de som hanterar fakta på ett slarvigt sätt. Vi kommer att fortsätta. De som vill bemöta främlingsfientlighet är välkomna att ta del av vårt material. En annan mycket bra informationskälla är migrationsinfo.se som har större resurser till sitt förfogande än vi.

Håll till godo!

Lars Persson

Fler länkar: DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, Expressen, GP, DN

lördag 18 september 2010

Jimmie Åkesson har brottslingar och lögnare som hjältar

Så har då verkligheten hunnit ifatt Sverigedemokraterna. Deras taktik att framställa sig själva som offer har slagit tillbaka mot dem själva när rättsläkaren nu med stor säkerhet anser att David von Arnold Antoni inte alls blev överfallen utan ristade in ett hakkors i pannan på sig själv.

När SD-politikern David von Arnold Antoni förra fredagen anmälde att han blivit överfallen av "arabisktalande" män kallades han hjälte av partiledaren Jimmie Åkesson. Sverigedemokraternas partiledning slog på trumman ordentligt för att alla skulle tycka synd om dem och bland annat skrev Jimmie Åkesson ett öppet brev till Sveriges riksdagspartier där han kallade "överfallet" på von Arnold "ett av de värsta politiska dåd vårt land har sett i modern tid".

Det var inte svårt att genomskåda bluffen, särskilt som von Arnold tidigare i år anmälde ett annat "överfall", även den gången utan vittnen och utan spår. Vi har vid ett par tillfällen den senaste veckan försökt göra folk uppmärksamma på Sverigedemokraternas lögner genom att skriva på Newsmill och på vår egen blogg. Om vi kan genomskåda David von Arnold borde också SD:s partiledning kunna göra det. Istället valde man att utnyttja lögnen för röstfiske.

"Det här är för jävligt, inte bara att han kostade resurser, utan det han har gjort kan inte vara annat än röstfiske", säger en polis till Sydsvenskan. David von Arnold är nu själv misstänkt för brott. Man får förutsätta att polisen också utreder om SD:s partiledning varit inblandad i planeringen av brottet.

Rimligtvis bör det här öppna ögonen på en hel del av de som tänkt rösta på Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har ohämmat ljugit och talat illa om en stor del av befolkningen under valrörelsen och nu har det bevisats att de inte drar sig för att begå brott för att värva röster. De som av misstag förtidsröstat på Sverigedemokraterna har chansen att ångra sig på valdagen. Gå till vallokalen och lämna en annan röst istället, antingen blank eller på ett demokratiskt parti.

Lars Persson

Fler länkar: SR, Aftonbladet, DN, SvD, Sydsvenskan , HD, SkD, SVT , Expressen , Sydsvenskan , SkD , GP, YA, Kristianstadsbladet

fredag 17 september 2010

Verkliga och overkliga attacker mot politiker

Häromdagen blev den centerpartistiske riksdagsledamoten Fredrik Federley överfallen och grovt misshandlad av flera personer. Det fanns flera vittnen till överfallet som ledde till en kraftig hjärnskakning och en fraktur på näsbenet.

Några dagar tidigare anmälde den sverigedemokratiske politikern David von Arnold Antoni att han blivit överfallen utanför sitt hem, insläpad i lägenheten och under 15-20 minuter rispad i ansiktet och på halsen (torterad enligt SD). Enligt Sydsvenskan har ingen hört eller sett något och inga tydliga spår har hittats.

Jag frågade Anders Lindell, informatör vid Polisområde Malmö: ” Om någon blir överfallen utanför sitt hem, insläpad i lägenheten där gärningsmännen uppehåller sig i 15-20 minuter, borde det inte finnas en hel del spår då"? ”Jo, det kan man tycka”, svarar han.

I övrigt vill inte Polisen uttala sig förrän förundersökningen är klar. ”Sådana är reglerna”, säger Anders Lindell. Det fanns inte heller några spår vid det tidigare anmälda överfallet i mars. ”Han säger att han sprayade gärningsmannen men det har inte lett fram till något”, säger Anders Lindell.

Det finns verkliga och overkliga attacker mot politiker. De verkliga är ett angrepp både mot personer och mot demokratin. Därför måste det göras stora ansträngningar för att politik och opinionsbildning ska kunna bedrivas på ett säkert sätt.

Overkliga attacker kan också vara ett angrepp mot demokratin. Har man en ogenomtänkt och obehaglig politik kan man istället använda overkliga attacker till att väcka sympati och värva röster. Men Sverige ska inte styras av de som utsätts för flest attacker utan de som har den bästa politiken för Sveriges befolkning.

Lars Persson

Fler länkar: DN, DN, Expressen, SvD, Expressen, SDS, SvD, Expressen, Centerpartiet

tisdag 14 september 2010

Sverigedemokrater berikar sig på skattebetalarnas bekostnad

Delar av det partistöd som skattebetalarna tvingas betala till SD betalas ut till enskilda Sverigedemokrater, rapporterar Expressen.

Konstruktionen kallas "medlemslån" och innebär att medlemmar som lånat ut pengar till partiet får en ränta högt över marknadsräntan när SD kvitterat ut partistödet.

Det här visar än en gång att främlingsfientlighet är en affärsidé för Sverigedemokraterna.

Lars Persson

söndag 12 september 2010

Man kan ljuga sig till en riksdagsplats

Idag ställer jag frågan på Newsmill hur många som skulle rösta på Sverigedemokraterna om de talade sanning. Den som vill sälja ett paket spik måste följa konsumentlagen och inte utlova mer än man kan hålla. Men den som vill ha en riksdagsplats får ljuga hur mycket som helst för att få den. Det gör Sverigedemokraterna.

Lars Persson

lördag 11 september 2010

Sverigedemokraterna vill förbjuda människor

Det ska inte få finnas några praktiserande muslimer i Strömsund, anser ortens Sverigedemokrater enligt Aftonbladet. Det är inte förvånande att den åsikten finns inom SD och inte heller att lokala företrädare låter fernissan krackelera genom att säga det öppet. Men att pressekreteraren Erik Almqvist säger att partiledningen står bakom resonemanget visar att SD nu tycker att de arbetat upp den främlingsfientliga stämningen tillräckligt för att öppet kunna säga att de vill förbjuda vissa människor, något de delar med Tredje Rikets nazister.

Muslimer är inte den enda grupp SD vill förbjuda. De är emot all invandring och speciellt starka motståndare är de till att svenskar och invandrare beblandas. Idag har 11 procent av Sveriges barn och ungdomar en utrikes och en inrikes född förälder. Detta upplever Sverigedemokraterna som ett hot mot sin vision om en homogen befolkning. Därför vill de kraftigt begränsa anhöriginvandringen och införa en kvot på 5000 invandrare per år som ska rymma både flykting- och anhöriginvandring. Det räcker inte långt när det idag är över 6000 per år som kommer till Sverige för att bilda familj med infödda svenskar. De som trots allt lyckas få hit sin make, maka eller barn ska betala en straffavgift på över 40000 kr. Dessutom anses en sådan svensk inte längre pålitlig utan måste skriva på en speciell deklaration att man ska följa lagen och delta i samhällslivet.

Hitler var en farlig man. Expressen har rätt när de skriver att Jimmie Åkesson också är en farlig man.

Lars Persson

torsdag 9 september 2010

Det här är den mest lyckade invandringen

FORES lanserar idag boken Lyckad invandring. Boken beskriver exempel på lyckad invandring som man bör ta lärdom av för att förbättra integrationen. Det handlar t.ex. om varför somalier i Minneapolis har dubbelt så hög sysselsättning som somalier i Sverige och varför bosnier i västra Småland fem år efter invandringen hade tre gånger så hög sysselsättning som bosnier i Skåne. Det handlar också om bemanningsbranschens betydelse för att ge jobb till invandrare och hur invandringen också kan vara positiv för utvandringslandet.

Jag har inte läst boken men om den inte tar upp de anhörigas roll för en lyckad invandring så borde den ha gjort det. Det finns en föreställning om att invandrare måste integreras av myndigheter, men den mesta integrationen görs av invandrarna själva, med hjälp av sina anhöriga.

Den bästa situationen har de som ingår i samma familj som en infödd svensk eller en invandrare som är väletablerad i Sverige. Det underlättar inlärningen av svenska språket och det ger framförallt tillgång till ett kontaktnät som är avgörande för att få arbete. Också informationen om seder och bruk är viktig. För samhället är det här en önskedröm som blivit sann. Dessa familjer behöver ytterst sällan ekonomiskt bistånd och betalar mycket skatt.

Från samhällets sida bör man studera hur anhöriga hjälper nyanlända invandrare att komma in i samhället och lära av det. En möjlighet kan kanske vara de föreslagna etableringslotsarna som kan hjälpa de nyanlända som inte har väletablerade anhöriga i Sverige. Viktigt är att ha inställningen att det är inte myndigheter som ska integrera invandrare utan samhällets uppgift är att underlätta för nyanlända invandrare att integrera sig själva.

Lars Persson

Länkar: SDS

tisdag 7 september 2010

Rasister i bråk med varandra

Sverigedemokraterna i Kävlinge är sura på det konkurrerande partiet "Kävlingebor", skriver Sydsvenskan.

Tidigare i år bröt sig dåvarande sverigedemokraten Kenneth Sandberg ur SD och bildade partiet "Kävlingebor". Mest sura tycks de kvarvarande sverigedemokraterna vara för att han tog med sig partikassan. Nu anklagas företrädare för Sandbergs parti för att påstå att "Kävlingebor" och Sverigedemokraterna är samma parti. För en utomstående är det inte så lätt att se skillnad.

Bland politiker och media är Kenneth Sandberg mest känd som en notorisk spammare. Det senaste året har han skickat över 100 e-postmeddelanden, oftast med starkt rasistiskt innehåll, till ett stort antal politiker och media.

Att han kallar sitt parti "Kävlingebor" är en skymf mot alla de som bor i Kävlinge och alltså är riktiga Kävlingebor. Det enda som är bra med hans parti är att rasisterna börjar kasta skit på varandra så att de får mindre tid till att tala illa om vanliga, hederliga människor.

Lars Persson

fredag 3 september 2010

Galet, fel - och rasistiskt när Sverigedemokrater uttalar sig

Häromdagen belades Sverigedemokraternas man i Växjö kommunfullmäktige, Samuel Älgemalm, med munkavle av partiet. Jens Leandersson, ordförande för Sverigedemokraterna distrikt syd, säger: "Det blir galet och fel när han uttalar sig". Det blir inte bara galet och fel, utan även ofta rasistiskt, när Sverigedemokrater uttalar sig. Ett exempel är Per T K Wahlberg i Landskrona som enligt Helsingborgs Dagblad beskrivit människor söder om Sahara så här: "till sin natur som en korsning mellan ett oansvarigt, glatt och sorglöst barn, nån slags sävlig skogsapa och en impulsiv, grym och bestialisk djävul."

Per T K Wahlberg är inte mediatränad. Det är det som är skillnaden mellan honom och SD:s partiledning.

Lars Persson

Fler länkar: DN, HD, SvD, SDS

torsdag 2 september 2010

SD vill täcka utgifter med uteblivna intäkter

"Vi har inga experter att tillgå", försvarar sig Jimmie Åkesson med när Sverigedemokraternas skuggbudget kritiseras. Är det någon som kan kallas budgetexpert är det väl finansminister Anders Borg, som sågar Sverigedemokraternas ekonomiska politik jäms med fotknölarna.

SD lovar vitt och brett och allt ska finansieras genom minskad invandring och minskat bistånd. Problemet för SD är att invandringen inte kostar utan snarare är en intäkt. Invandrarhushåll betalar mer i skatt än de får i bidrag och de som invandrar under ett år har med sig utbildning till ett värde av mer än 30 miljarder.

En del invandrare behöver stöd de första åren i Sverige. Det gäller främst den fjärdedel som får uppehållstillstånd av asylskäl eller som är anhöriga till asylinvandrare. Därför kan man tillfälligt spara pengar genom att neka dessa människor det livsviktiga skydd de behöver. Däremot förlorar man de intäkter som de genererar några år senare när de etablerat sig i samhället, arbetar och betalar skatt. På samma sätt skulle man tillfälligt kunna sänka utgifterna genom att förbjuda allt barnafödande. Dessutom mister man intäkterna från de som betalar skatt redan från första året i Sverige.

Sverigedemokraternas politik skulle få mycket obehagliga följder för svenska folket. De som behöver skydd från krig och förföljelse skulle inte kunna få det i Sverige. En stor del av Sveriges befolkning som har utländsk bakgrund skulle ständigt misstänkliggöras och få sin frihet inskränkt, bl.a. när det gäller klädsel och religionsutövning. Svenska medborgare skulle inte kunna bilda familj med vem de vill utan bara med dem som lever upp till Sverigedemokraternas vision om ett homogent samhälle.

Alla i Sverige skulle dessutom påverkas negativt av det ekonomiska kaos som skulle drabba landet.

Lars Persson

Fler länkar: SvD, SvD, Expressen, Expressen, GP, GP, GP,