torsdag 9 september 2010

Det här är den mest lyckade invandringen

FORES lanserar idag boken Lyckad invandring. Boken beskriver exempel på lyckad invandring som man bör ta lärdom av för att förbättra integrationen. Det handlar t.ex. om varför somalier i Minneapolis har dubbelt så hög sysselsättning som somalier i Sverige och varför bosnier i västra Småland fem år efter invandringen hade tre gånger så hög sysselsättning som bosnier i Skåne. Det handlar också om bemanningsbranschens betydelse för att ge jobb till invandrare och hur invandringen också kan vara positiv för utvandringslandet.

Jag har inte läst boken men om den inte tar upp de anhörigas roll för en lyckad invandring så borde den ha gjort det. Det finns en föreställning om att invandrare måste integreras av myndigheter, men den mesta integrationen görs av invandrarna själva, med hjälp av sina anhöriga.

Den bästa situationen har de som ingår i samma familj som en infödd svensk eller en invandrare som är väletablerad i Sverige. Det underlättar inlärningen av svenska språket och det ger framförallt tillgång till ett kontaktnät som är avgörande för att få arbete. Också informationen om seder och bruk är viktig. För samhället är det här en önskedröm som blivit sann. Dessa familjer behöver ytterst sällan ekonomiskt bistånd och betalar mycket skatt.

Från samhällets sida bör man studera hur anhöriga hjälper nyanlända invandrare att komma in i samhället och lära av det. En möjlighet kan kanske vara de föreslagna etableringslotsarna som kan hjälpa de nyanlända som inte har väletablerade anhöriga i Sverige. Viktigt är att ha inställningen att det är inte myndigheter som ska integrera invandrare utan samhällets uppgift är att underlätta för nyanlända invandrare att integrera sig själva.

Lars Persson

Länkar: SDS

4 kommentarer:

 1. Man säger bl a att:

  "Invandringens framgång beror inte på hur många, eller ens vilka som kommer, utan på hur vi tar emot dem som kommer till Sverige."

  Och detta skall vara expertis???!!!

  SvaraRadera
 2. Mycket valskriven artikel!! Synd bara att det tar sadan tid for det breda civilsamhallet att forsta detta. Nastan sa att man vill bjuda hela svenska civilsamhallet till Nordamerika pa studiebesok sa att de inser att invandrare ar lika mycket manniskor och kapabla som dem. Det var just denna genomsyrande (negativa, skuldbelaggande) attityd hos genomsnitt svensson som trottade ut/dranerade mig och fick mig att inse att jag maste flytta vidare (ut fran Europa) om jag ska kunna leva ett fullgott manskligt liv. Med allt detta sagt, betyder det inte att jag inte tycker att alla blonda svenskar ar likadana...nej, det finns de som ar helt underbara och valkomnande ocksa...och de ar sakert manga...men med handen pa hjartat sa maste vi nog alla erkanna att invandrare generellt betrakatas som ett problem i Sverige och en rad andra europeiska lander. Darfor stravar samhallet liksom medier att projicera denna problem bild pa alla invandrare, aven om det ar en minoritet av invandrare som ar troublemakers. Tack och lov att jag slet mig fri fran denna projicering och flyttade vidare. Aterigen...en mycket valskriven artikel (kanske ett tiotal ar for sent dock)!!

  SvaraRadera
 3. Om Sverige nöjde sig med arbetskraftsinvandring så skulle vi inte ha några problem med invandrare.

  SvaraRadera
 4. Anonym 23:05,
  Vilka problem har du med invandrare?

  SvaraRadera