lördag 27 mars 2010

Vi ger info om migration redan nu

Tankesmedjan FORES presenterar idag i DN en opinionsundersökning om främlingsfientlighet. Undersökningen är utförd av Novus. Där framgår att 44% har en vän eller släkting som de tycker har främlingsfientliga åsikter. Drygt hälften har försökt få sin bekant att ändra sina åsikter.

Främlingsfientliga åsikter får ofta stå oemotsagda. Därför får många intrycket att sådana åsikter är mer utbredda än de i verkligheten är. "På mitt jobb ska alla rösta på Sverigedemokraterna", intalar sig vissa företrädare för partiet när det i själva verket handlar om att man inte vill ge sig in i en diskussion med högljudda Sverigedemokrater.

Det handlar också om att ha kunskap för att våga ge sig in i diskussionen. Främlingsfientliga åsikter är till mycket liten del baserat på fakta och kan lätt bemötas av den som har kunskap inom området migration och integration. Därför är det fra att FORES ska lansera sajten Migrationsinfo den 11 maj. Förhoppningsvis blir det en lättillgänglig och informativ sajt.

Redan nu erbjuder "Vi i Sverige" sådan information. Sedan 30 november 2008 har vi samlat en hel del information på vår blogg och diskussionerna har tidvis varit intensiva. Vi bemöter felaktigheter var de än kommer ifrån. Alla partier som sprider felaktig information om invandrare kritiseras, inte bara Sverigedemokraterna. Även media och myndigheter granskas. Vi har således visat på felaktig information från t.ex. TT, Arbetsförmedlingen och Regeringen.

Läs gärna i vårt bibliotek om

Vilka invandrar till Sverige?

Statistik om invandrare och infödda

Utbildning hos invandrare

Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi

torsdag 25 mars 2010

Sverige tur och retur

Svenska regeringen har nu tydligen sneglat på Norge och vill bygga barnhem för ensamkommande flyktingbarn i deras hemländer. De som ska skickas dit är enligt Tobias Billström de som enbart får uppehållstillstånd därför att ingen tar hand om dem i hemlandet.

En fråga man måste ställa är om dessa barn först måste resa till Sverige för att komma in på barnhemmet eller om de kan knacka på dörren och bli insläppta. Kommer det att krävas någon form av "asylprövning" för att få komma in på barnhemmet? Om barnen först måste ta omvägen via Sverige blir det ju en fortsatt födkrok för flyktingsmugglare.

Länkar: SDS, DN, SvD, Aftonbladet, GP

onsdag 17 mars 2010

SD är inte ett parti som andra

Många skolor vägrar släppa in Sverigedemokraterna inför valet, skriver Svenska Dagbladet och DN. Därmed måste de också utestänga andra partier eftersom alla partier måste behandlas lika enligt Justitiekanslern.

Sverigedemokraterna är inte ett parti som andra och det borde därför inte vara nödvändigt att behandla alla partier lika. Sverigedemokraternas politik går ut på att människor från vissa grupper är mindre värda än andra, just på grund av deras ursprung. De anklagar människor för att vara kriminella eller på annat sätt en belastning för samhället enbart på grund av etnisk tillhörighet.

Ingen ska behöva utstå en sådan kränkning i skolan. Andra partier nöjer sig i allmänhet med att tala illa om sina politiska motståndare. Därför finns det en avgörande skillnad mellan SD och andra partier som ger skäl att utestänga Sverigedemokraterna men inte alla andra partier.

Lars Persson

Fler länkar: SvD, DN, SvD, GP

I SD:s Sverige bestämmer staten vem du ska bilda familj med

Åsa Regnér och Mats Wingborg lyfter fram Sverigedemokraternas familjepolitik i en artikel i Aftonbladet idag. De menar att kritiken mot SD främst har riktat in sig på främlingsfientlighet och mindre på familjepolitiken.

Det finns dock kopplingar mellan Sverigedemokraternas familjepolitik och deras främlingsfientlighet. SD eftersträvar en homogen befolkning och vill därför försvåra och förhindra familjebildning mellan svenskar och andra etniska grupper. Det ska ske genom att förhindra anhöriga till svenskar att bosätta sig i Sverige. Enligt deras invandringspolitiska program ska invandringen från utomeuropeiska länder begränsas till ett minimum och i praktiken bestå av enbart flyktingar. Den som vill bilda familj med någon från ett "kulturellt närstående" land ska tvingas betala en straffavgift på ett prisbasbelopp, över 40000 kr, för att man inte håller den svenska befolkningen homogen (rasren kallades det på 1930-talet).

Lars Persson

Fler länkar: SDS

tisdag 16 mars 2010

Försörjning av SD-toppar

Svenska Dagbladet har publicerat information om de 25 kandidater som står högst på Sverigedemokraternas riksdagslista. Det framgår att många är helt beroende av Sverigedemokraterna för sin försörjning. 8 av de 25 är anställda av SD och 4 är heltidspolitiker. Av de övriga är 2 arbetslösa och 11 har ett yrke utanför politiken eller är pensionärer.

Man kan förstå att Sverigedemokraterna kämpar så hårt för att få in partistöd också från stolar som lämnas tomma runt om i landet. Utan detta skulle skattebetalarna förmodligen fått betala ut arbetslöshetsstöd istället för partistöd för att försörja flera av SD-topparna. Men nog hade det varit bättre.

Lars Persson

Fler länkar: DN, DN, SvD, SDS, Aftonbladet, HD, SvD

måndag 15 mars 2010

Invandring och ekonomi

Invandring och ekonomi är ett ofta diskuterat ämne där frågan ställs vad invandringen kostar. Genom att formulera sig så förutsätter man att invandringen kostar. Det är betydligt ovanligare att ställa frågan hur mycket vi tjänar på invandringen. Invandringsmotståndare vill helst bara diskutera kostnader och intäkter för vissa grupper, t.ex. nyanlända, och låta dessa representera alla invandrare.

I en ledare i Göteborgsposten konstaterar Gert Gelotte att det är så svårt att beräkna invandringens ekonomiska påverkan att frågan blir näst intill meningslös. Han illustrerar det med Jan Ekbergs rapport "Invandringen och de offentliga finanserna". Ekberg kommer fram till att utrikes födda skulle ge en förlust på 45 till 60 miljarder per år i de offentliga finanserna. Gelotte påpekar dock, liksom Ekberg själv, att undersökningen bara handlar om en del av samhällsekonomin, nämligen omfördelningen via offentlig sektor, och inte andra delar av ekonomin.

Inte heller beräkningarna av denna avgränsade del av ekonomin är invändningsfri. Ekberg visar att intäkterna från invandrarbefolkningen i form av skatter och avgifter är högre än de offentliga transfereringar som går tillbaka. Men sedan fördelar han ut övriga offentliga kostnader efter en schablon, huvudsakligen efter ålder. Så finansieras inte kostnaderna i praktiken utan den som tjänar mer betalar mer skatt. En anledning till att man inte kan fördela ut sådana kostnader är att en del av den offentliga konsumtionen varken konsumeras av invandrare eller infödda. Om det t.ex. köps in flera miljoner fler vaccindoser än vad som behövs blir vi alla lite mindre lönsamma med Ekbergs resonemang. Partistöd konsumeras rimligtvis av partier, inte av människor. Annars blir ju resultatet att partiernas verksamhet inte kostar samhället något.

Ett riktigare resonemang borde vara att både invandrare och infödda ger ett överskott när transfereringarna är betalda och båda grupperna bidrar till att betala den offentliga konsumtionen.

Gelotte konstaterar också att invandringspolitik inte bara handlar om pengar utan också om att "vi vill leva i ett anständigt land där vi behandlar främlingar som vi själva vill bli behandlade".

Lars Persson

Läs även: Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi


fredag 12 mars 2010

Att hålla sig till fakta om ensamkommande

Idag finns artiklar om ensamkommande minderåriga flyktingar både i DN och Svenska Dagbladet. Det är lätt att förutse att de gamla vanliga myterna kommer att dyka upp i kommentarsfälten. Vi har nyligen skrivit om vad Migrationsverkets statistik visar. Den som vill ha fakta istället för fördomar kan läsa Statistik om ensamkommande och Myter om ensamkommande och anhöriginvandrare.

Fler länkar: SvD

onsdag 10 mars 2010

Sverigedemokraterna det mest impopulära partiet

DN publicerar idag resultatet av en mätning om partisympatier gjord av Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier (FSI). Mätningen skiljer sig från andra mätningar genom att man inte ställt frågan hur man tänker rösta. Istället har de intervjuade fått värdera partierna enligt en sjugradig skala.

Det minst populära, och framförallt, mest impopulära partiet är Sverigedemokraterna. 8 procent har gett positiva omdömen om SD. Det kan jämföras med det näst minst populära partiet, Kristdemokraterna, som fått positiva omdömen av 18 procent. Högst siffra fick Socialdemokraterna med 45 procent positiva omdömen.

Andelen negativa omdömen är hela 63 procent för Sverigedemokraterna och det är 3 procent mer än i december 2009. Vänsterpartiet ligger tvåa i impopularitet med 40 procent.

Det skulle vara intressant att se resultatet av ett val där man kunde välja mellan att ge plusröster till det parti man tycker bäst om eller minusröster till det man tycker sämst om.

måndag 8 mars 2010

Bara var 670:e kvinna är svensk

Artiklarna om äktenskap mellan svenska män och utländska kvinnor, främst thailändska, som Svenska Dagbladet hade för några veckor sedan, fortsätts nu av Expressen. Man spekulerar över varför så många svenska män gifter sig med utländska kvinnor.

Ja, ett uppenbart skäl är naturligtvis att bara omkring var 670:e kvinna på jorden är svensk. I en värld med internet och goda flygförbindelser är man inte längre hänvisad till att söka sin partner i grannbyn. För de som inte har några speciella preferenser beträffande etnicitet eller nationalitet är det därför stor chans att den man känner är den rätta kommer från en helt annan del av världen.

Läs även: Starka kvinnor söker svenska män

fredag 5 mars 2010

Motbild till Sverigedemokraternas svartmålning av Sverige

Sverigedemokraterna beskriver gärna sina meningsmotståndare som "svenskfientliga". Det kan tyckas märkligt eftersom SD ständigt beskriver Sverige i negativa ordalag och som ett varnande exempel för andra länder. Man behöver bara läsa SD-anhängarnas kommentarer på den här bloggen för att upptäcka detta.

En motbild levereras nu från vårt grannland. Det är Niklas Lampi som på Ålandstidningens ledarsida dödar flera myter om både Sverige och Finland. Finland har högre mordfrekvens än Sverige och det kan knappast bero på invandrarna som är betydligt färre i Finland. Sverige beskrivs som ett mer öppet land som vibrerar av impulser från omvärlden och som har bättre förutsättningar att möta framtidens utmaning med en åldrande befolkning. Att håna Sverige för att landet är öppet och tar ansvar när människor är i nöd anser Lampi är småaktigt och bittert.

Sådan "svenskfientlighet" finns inte bara i Finland utan även hos svenska Sverigedemokrater.

Lars Persson

Myten om sju svåra år för invandrare

Än en gång odlar migrationsminister Tobias Billström myten att det tar sju år för nyanlända invandrare att få jobb. I en debattartikel i Expressen upprepar han återigen denna felaktiga uppgift. Som vi tidigare skrivit så gäller det bara kommunmottagna, dvs. asylsökande och anhöriga till asylsökande. Den gruppen är bara en fjärdedel av invandrarna. Trots det ger Billström gång på gång intryck av att det gäller alla invandrare.

Tobias Billström är naturligtvis inte omedveten om att det bara gäller en mindre del av invandrarna eftersom regeringen själv har skrivit det i sin proposition. På en direkt fråga från "Vi i Sverige" har Integrationsdepartementet bekräftat att regeringen ger oklar information när man utelämnar detta. Att Billström gång på gång medvetet överdriver integrationsproblemen kan inte tolkas på annat sätt att han, liksom många andra, skyller på invandrarna för att dölja sin egen inkompetens.

Lars Persson