lördag 28 november 2009

Det tar inte sju år för invandrare att få arbete

De senaste dagarna har det förts en kampanj för att inbilla oss att mediantiden för en invandrare att få arbete är sju år. Det har utgått ett påbud från regeringen i form av ett pressmeddelande att vi ska tro det. Det har villigt upprepats av media vars huvudsakliga uppgift är just att upprepa utan att bedriva några egna efterforskningar. Idag är det Rikard Westerberg på DN. Igår var det bl.a. Per Gudmundson på SvD.

I både regeringens proposition (16.2) och i lagrådsremissen (15.2) står det att uppgiften gäller kommunmottagna, dvs. en fjärdedel av invandrarna. Det har man från regeringens sida valt att utelämna i pressmeddelandet. För övrigt gäller hela propositionen om åtgärder bara de som får uppehållstillstånd av flyktingskäl, skyddsbehov och deras anhöriga. 2008 gick 12 procent av uppehållstillstånden till flyktingar och skyddsbehövande och ytterligare 12 procent till anhöriga till asylsökande. De övriga är arbetskraftsinvandrare, studenter och anhöriga till andra än asylsökande, främst till svenska medborgare.

Rikard Westerberg anser att sju veckor vore mer rimligt från uppehållstillstånd till arbete. Det finns de som börjar arbeta så tidigt, framförallt arbetskraftsinvandrare, men det är orimligt att tro att det inte krävs tid för att etablera sig för en nyanländ. Det handlar framförallt om att lära sig svenska och att komplettera sin utbildning, t.ex. att ta svenskt körkort. För nyanlända svenskar tar det som bekant cirka 20 år att etablera sig på arbetsmarknaden.

Lars Persson

Läs även: Fakta om integration är inte medias starka sida

2 kommentarer:

  1. Jag tror du underskattar folk förstånd man begriper mycket väl att det är asyl och dess anhöriginvandring som avses.

    SvaraRadera
  2. Tack för att du delar upp det så bra. Håller klart med om att pressmeddelandet och medias bevakning är usel. Känns som en inducerad mediahype för att klämma igenom ytterligare försämringar genom "folklig opinion".

    SvaraRadera