söndag 29 november 2009

Tror Sanna Rayman att asylprövningen är felfri?

Sanna Rayman skriver i Svenska Dagbladet att genom att ge papperslösa rätt till vård så skapar man en offentlig sanktionering av ett liv utanför lagen. Papperslösa har fått avslag på sina asylansökningar och är ålagda att lämna Sverige. Det betyder inte att de inte kan ha anledning att frukta förföljelse och tortyr om de utvisas. Som vi skrivit tidigare är asylprövningen nämligen inte felfri (Illegalt att ha otur?).

Många av Migrationsverkets bedömningar ändras av migrationsdomstolarna men olika domstolar och olika domare skiljer sig mycket i andelen beviljade uppehållstillstånd. De asylsökandes ombud håller inte alltid så god standard och nämndemän har vittnat om att de ibland måste göra ombudens jobb i rättssalen. Informationen om förhållandena i olika länder är ibland bristfällig. Av 253 eritreaner fick en fjärdedel uppehållstillstånd sedan ny information framkommit om förhållandena i Eritrea.

Det handlar inte om, som Sanna Rayman skriver, att lagstiftarna inte vill stå för sin politik. Problemet är istället att informationen och kunskapen är bristfällig när utredningarna görs och också att tjänstemän och domstolar skapar sina egna regler som inte följer lagen.

Lars Persson

2 kommentarer:

 1. Man kan inte förenkla denna fråga hur mycket som helst. Vad Sanna Rayman försynt försöker framföra handlar mycket om problematiken kring vilken policy och praxis som skall gälla kring utlänningars nyttjande av våra trygghetssystem. Det handlar också om vilka lagar som skall gälla i vårt land.

  Det kan inte både vara enligt lagen att inte ha tillstånd att uppehålla sig illegalt i landet och samtidigt ha en lagstiftning som underlättar för det. Det vore att destabilisera och demoralisera den lagstiftning som vårt land bygger på.

  Den som går under jorden och vistas illegalt i landet räknar med att själv, eller genom vänners försorg, svara för alla sina kostnader. Lagstiftarna kan inte officiellt ge grönt ljus till att det allmänna skall bekosta vederbörandes vårdbehov lika lite som något annat.

  Sverige måste anpassa sitt flyktingmottagande till rimliga proportioner och nivåer och upphöra med att ge omvärlden signalen att Sverige är att land där det är lätt att få asyl, där det dansas kring guldkalven och där man kan hanka sig fram livet ut på andras bekostnad.

  SvaraRadera
 2. Håller med VIS, migrationsdomstolarna är en katastrof, öser ut put, inte minst den i Malmö. Övriga invandrare som av någon anledning får avslag, tilldelas per automatik ett arbetstillstånd. Undrar vad ett anställningsbevis kosatar nnumera, det är nämligen ingen som kollar om det är en riktig eller falsk anställning.

  SvaraRadera