måndag 17 augusti 2009

Illegalt att ha otur?

Ett okänt antal personer som fått avslag på sin asylansökan lever gömda i Sverige. En del kallar dem "illegala invandrare", men är det illegalt att försöka överleva?

Det finns åtskilliga undersökningar och vittnesmål som visar att asylprocessen inte är rättssäker. Idag skriver DN återigen om de stora skillnader i bedömning som finns mellan de tre migrationsdomstolarna i Malmö, Göteborg och Stockholm. Migrationsdomstolen i Göteborg har beviljat permanent uppehållstillstånd (PUT) till 36,5 procent av de somalier som överklagat sina avslag. Motsvarande siffra för Malmö är 14 procent och för Stockholm högst 20 procent. "Det här är inte acceptabelt. Skillnaden mellan domstolarna är anmärkningsvärd", säger Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik. Läs även Papperslösa flyktingar i nytt ljus.

Det har också visat sig att andelen beviljade uppehållstillstånd varierar mycket mellan enskilda domare vid samma domstol trots att målen lottas ut till domarna (Migrationsdomstolarna skapar sina egna lagar). Att asylprövning inte är en exakt vetenskap visas också av att av 253 eritreaner som fått avslag på sin asylansökan i migrationsdomstolen fick en fjärdedel uppehållstillstånd sedan Migrationsverket fått ny information om förhållandena i Eritrea.

Flera nämndemän i migrationsdomstolarna har dessutom riktat stark kritik mot att de asylsökandes ombud inte företräder sina klienter på ett tillfredsställande sätt.

En sådan rättsosäkerhet skulle aldrig accepterats i andra typer av domstolsärenden, inte ens om det rört sig om mindre brott eller tvister. Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut kan många gånger vara en fråga om liv eller död. Man bör därför vara försiktig med att döma människor som "illegala" därför att de väljer att leva gömda i Sverige. Ofta vet de förmodligen saker som vi andra, Migrationsverket och migrationsdomstolarna inte vet.

Lars Persson

10 kommentarer:

 1. Lars Persson,

  Du fångar verkligen (medvetet eller ej) något väsentligt av problematiken då du i ingressen talar om "otur", vilket är underförstått som en motsats till "tur". I den pågående svenska asylturismen så handlar det oftast i praktiken om att ha "tur" i motsättning till att ha "otur". Alltså är det i realiteten fråga om ett enda stort lotteri, där människor flockas till Sverige för att i bästa fall få "turen" av fru Fortuna att erhålla svenskt PUT samt medborgarskap och i med detta i praktiken gratis livstidsförsörjning utan motprestation, enligt gällande regelverk. Har man däremot "otur" i lotteriet kan man prova några gånger till, ibland även under andra identiteter.

  Oaktat om man är för en liberal eller restriktiv invandringspolicy är migrationsdomstolarnas olika praxis något oacceptabelt som måste justeras. Själv tror jag på en restriktiv flyktingpolitik för Sveriges vidkommande. Det skall vara betydligt svårare att alls komma in i landet och de som inte kan styrka sin identitet bör som regel deporteras till det land de anlände ifrån. Flyktingstatus bör i princip bara ges till dem som uppfyller FNs definition av flyktingbegreppet samt FNs kvotflyktingar. Ett förfuskande av asylrätten och en urholkning eller redefinition av asylbegreppet leder oaktat till både missbruk samt rättshaveri. Om person av annan orsak vill flytta till Sverige finns det andra och gängse vägar att gå.

  SvaraRadera
 2. Johan Bensow,
  Du har möjligtvis inte tänkt på att det kan vara svårt att få ut ett pass från en regim som förföljer en?

  SvaraRadera
 3. "Ett okänt antal personer som fått avslag på sin asylansökan lever gömda i Sverige. En del kallar dem "illegala invandrare", men är det illegalt att försöka överleva?"

  Nej, men att bluffa och ljuga sig till en livstidsförsörjning.

  SvaraRadera
 4. Jimmy S. Windeskog,
  Din beskrivning passar in på de som är avlönade av SD för att ljuga om invandrare. Lönen kommer från partistöd som i sin tur kommer från skattebetalarna.

  SvaraRadera
 5. ...fast det är ju inte illegalt.

  SvaraRadera
 6. Lars !

  Citat ur Merit Wagers blogg från idag den 18 augusti:
  “En familj som har diktat ihop sina asylskäl och visat upp förfalskade dokument har nu fått sin sak prövad av både Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Med allt vad det innebär, bland annat dyra äkthetskontroller av de förfalskade dokumenten.“
  http://meritwager.wordpress.com/

  Jag tycker det är väääl oappetitligt att antyda att alla påståenden om förekomst av asylmissbruk är "sponsrade av sd" !
  Eller menar du att Merit också är sponsrad ?

  Jag förstår inte vad du vill uppnå med att kategoriskt förneka att det överallt finns "sådana och sådana".
  Inte bara bland svenskar !

  Tjalle

  SvaraRadera
 7. Rent logiskt måste det även enligt ViS sätt att se på saken finnas otaliga som fått PUT som inte har laglig rätt till detta.

  SvaraRadera
 8. Anonym 20:37,
  Om någon får uppehållstillstånd som inte bör ha det så uppväger det naturligtvis inte att någon som bör få uppehållstillstånd får avslag. Processen måste vara rättssäker.

  SvaraRadera
 9. Ja, processen måste vara rättssäker. Sveriges hemmasnickrade definitioner av flyktingstatus och utdelande av PUT pga skyddsbehov och s.k. humanitära skäl är ytterst problematiskt. Det skickar också felaktiga signaler till omvärlden - att Sverige just är ett asyl-lotteri. Det hela är allt annat än rättssäkert.

  SvaraRadera
 10. Vi i Sverige,

  "Du har möjligtvis inte tänkt på att det kan vara svårt att få ut ett pass från en regim som förföljer en?"

  Det tillhör undantagen att medborgare inte kan få ut pass, även om de är högst impopulära hos sina myndigheter.

  Kan man inte få ut pass och har mycket starka flyktbehov så är en flykt till direkta grannländer det mest naturliga och oftast förekommande.

  Hur förklarar du att man via flyg kan ta sig till Sverige från andra världsdelar? Det finns inga passkontroller i ursprungsländerna?

  Många asylturister vet att det gynnar deras sak att slänga eller förstöra sina pass vid ankomsten till Sverige. I Sverige pågår inte bara asyllotteri utan en omfattande identitetstvätt.

  Så fungerar svensk misslyckad asylpolitik i praktiken.

  SvaraRadera