tisdag 31 augusti 2010

Från maktens rätt - till rättens makt

Bill Erlandsson och Thabo 'Muso har skrivit en rapport som granskar Sverigedemokraternas invandringspolitiska program från ett juridiskt perspektiv. Ur förordet:

"Denna rapport visar konkret hur Sverigedemokraterna (SD) konsekvent och på punkt efter punkt avser att åsidosätta de svenska grundlagar, främst 1 kap. 2 § regeringsformen, som garanterar oss vår rätt till likabehandling och skydd av lagen. SD avser också att eliminera betydelsen av FN:s Genèvekonvention om de mänskliga rättigheterna, liksom Europakonventionen om de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna."

Rapporten kan hämtas från vårt bibliotek. För innehållet svarar författarna.

måndag 30 augusti 2010

Familjesplittring strider mot mänskliga rättigheter

Splittringen av den familj som skulle utvisas till två olika länder har nu tillfälligt stoppats eftersom piloten vägrade flyga. Mannen i familjen som är far till två av barnen skulle utvisats till Elfenbenskusten medan kvinnan och de tre barnen skulle skickas till Ryssland. Familjens juridiska ombud, Jan Sandin, har anmält ärendet till Europadomstolen.

Migrationsverkets personal och migrationsdomstolarnas ledamöter skulle behöva en lektion i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Där står att "Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj" och "Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd".

I Sverige 2010 borde det vara en självklarhet för alla myndighetspersoner att inte splittra familjer, och i synnerhet familjer med barn. Man hoppas att Migrationsverket tar sitt förnuft till fånga så att Sverige inte ska behöva skämmas i Europadomstolen.

Lars Persson

Länkar: DN, SvD, VF

söndag 29 augusti 2010

Så här slipper vi Sverigedemokraterna

Häromdagen var jag på en middagsbjudning. Det dröjde inte länge innan någon började traggla den gamla vanliga visan om att 100 000 flyktingar kommer till Sverige varje år och för evigt lever på socialbidrag. Andra fyllde på med skrönor som de hört om invandrare. Ända tills jag påpekade att det ligger i journalistikens natur att skriva om negativa och uppseendeväckande företeelser medan det vanliga vardagslivet som innebär att invandrare jobbar och betalar skatt inte är så intressant att skriva om. Och att det inte kommer 100 000 flyktingar varje år utan att majoriteten är anhöriga till svenskar, studenter, arbetskraftsinvandrare eller återvändande svenskar. Och att även asylinvandrare jobbar och betalar skatt efter några år i Sverige.

Då vände plötsligt stämningen. Alla, inklusive den som inlett diskussionen började ta upp positiva exempel på invandrare de kände och hur viktiga invandrare är i sjukvården och andra delar av samhällsfunktionerna.

Många drar sig för att säga emot "invandringskritiska" argument. De som framför dem verkar så självsäkra och har man då inte själv kunskap om de faktiska förhållandena är det lättare att sitta tyst eller hålla med. Det behövs dock inte så mycket kunskap för att säga emot. Det är ett fåtal myter som upprepas om och om igen. I de allra flesta fall behövs bara att man själv argumenterar med samma självsäkerhet så faller motståndarens argumentering samman som ett korthus eftersom den baseras på hörsägen. Bara de mest inbitna Sverigedemokraterna fortsätter i det läget att säga mot, och de är inte så många.

Vi tillhandahåller information och argument som slår hål på de flesta myter som Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna och nazisterna uppfunnit. Läs t.ex.:

Statistik om invandrare och infödda
Vilka invandrar till Sverige?
Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi

Utbildning hos invandrare

Värdet av invandrares utbildning

Det är kring fikabordet som den viktigaste kampen mot främlingsfientligheten står. För varje diskussion som man vänder från invandringskritisk till positiv minskar man utrymmet både för Sverigedemokraterna och för populistisk politik från andra partier. Den kampen är viktig både före och efter valet den 19 september.

Lars Persson

Länkar: SvD, SvD, DN, SkD, SkD

torsdag 26 augusti 2010

Ditt val

Här finns en film i två delar från Ditt val.
www.dittval.org

Alla som vill kommentera videoklippen hänvisas till Youtube.

Svenskarnas trygghet minskar inte

Sverigedemokraterna försöker än en gång inbilla folk att Sverige är ett dåligt land och att det beror på invandringen. Det senaste är att Sverige skulle ha näst flest våldtäkter i världen, efter Lesotho. Som bl.a. Jerzy Sarnecki skriver i Svenska Dagbladet kan man inte jämföra kriminalstatistik mellan länder eftersom lagstiftningen och anmälningsbenägenheten är olika. Brå har publicerat en publikation om Konsten att läsa statistik om brottslighet.

Brå har också under flera år publicerat den nationella trygghetsundersökningen. Av den framgår att svenskarnas oro för att drabbas av brott inte har ökat mellan 2005 och 2009. Det gäller även sexualbrott. Redan där faller Sverigedemokraternas teori.

Om människor från vissa länder skulle ha högre benägenhet att våldta så borde det avspeglas i de ländernas statistik, om man samtidigt anser att brottsstatistiken är jämförbar mellan länder. Då skulle de länder varifrån SD:s hatobjekt kommer ifrån, ha betydligt högre våldtäktsfrekvens än Sverige.

Sverigedemokraternas utspel säger istället något om SD:s syn på rättsäkerhet. SD vill införa kollektiv bestraffning. Eftersom ett par promille av invandrare i Sverige begår våldtäkt så ska en afghan som förföljs av talibaner nekas uppehållstillstånd. En amerikansk kvinna som vill bo tillsammans med sin svenske man tillåts inte komma till Sverige.

En sådan kollektiv bestraffning kan drabba vem som helst som inte behagar Sverigedemokraterna. Man kan alltid gruppera människor på ett sätt att man får en överrepresentation för det ena eller andra. Sverigedemokraterna använder t.ex. våldtäktsstatistiken för att begränsa invandringen av kvinnor till Sverige trots att utländska kvinnor är kraftigt underrepresenterade för sexualbrott jämfört med svenska män. Andra grupper som kan skuldbelägas kollektivt är t.ex. fotbollsälskare, motorcykelfantaster och länspolismästare.

Lars Persson

tisdag 17 augusti 2010

Sverige är inte så dåligt som SD påstår

Sverigedemokraternas syn på Sverige är, enligt deras hemsida, ett land som har "omfattande ekonomiska, sociala och kulturella problem" och lider av "segregation, rotlöshet, kriminalitet och ökade motsättningar". Kort sagt, ett skitland.

Newsweek håller inte med. De har gjort en undersökning av 100 av världens länder, och där rankas Sverige som det tredje bästa landet att leva i, och det näst bästa inom EU.

Nästan alla som inte avskärmar sig från verkligheten lär hålla med Newsweek, inte SD. Bara de värsta gnällspikarna kan tänka sig att tala så illa om Sverige som Sverigedemokraterna gör.

Att Sverigedemokraterna inte ställer upp varken för Sverige eller demokratin visar att ett partinamn inte betyder något.

Lars Persson

Länkar: SvD, DN, Aftonbladet, HD, SkD, GP, SDS, DN

söndag 15 augusti 2010

Gör det inte svårare att bli medborgare

De båda folkpartistiska riksdagsledamöterna Gulan Avci och Nina Larsson dammar av det gamla kravet på språktest i en motsägelsefull artikel i Svenska Dagbladet. De skriver att de flesta som kommer till Sverige är starka personer som vill ge en bättre framtid till sig och sina barn. Det är sant, och då kan man fråga sig varför de tror att dessa starka, framåtsträvande människor inte vill lära sig svenska frivilligt.

Förutsättningarna för att lära sig svenska snabbt varierar mycket. Det handlar om vid vilken ålder man ska lära sig ett nytt språk och hur nära svenskan som modersmålet ligger. Andra väsentliga faktorer är hur bra svenskundervisningen är i den kommun man bor i och om man själv har lätt för att lära språk. Men det som nyanlända invandrare lägger ner störst arbete på är att lära sig svenska. Många tycker att det är svårt, och frågar man vad deras främsta dröm är, så är det arbete och att kunna tala och skriva svenska bättre.

OECD skriver i sin rapport International Migration Outlook att medborgarskap underlättar integrationen på arbetsmarknaden. Särskilt gäller det invandrare från fattiga länder och för kvinnor. Medborgarskap antas minska barriärerna för att komma in på arbetsmarknaden, öka rörligheten och minska diskrimineringen. Invandrare som är svenska medborgare får bättre betalda arbeten och har lättare att få arbete speciellt inom den offentliga sektorn.

Gulan Avci och Nina Larsson skriver också att medborgarskapet gynnar kvinnor som lever isolerat. Vari finns då logiken i att försvåra för dessa att få medborgarskap genom att införa ett språktest?

Folkpartiet tycks förutsätta att invandrare inte vill lära sig svenska. De ser tydligen integrationen som ett medel att uppnå målet medborgarskap. Istället är medborgarskap ett medel för att uppnå en god integration. Därför bör medborgarskap komma före perfekta språkkunskaper.

Lars Persson

måndag 9 augusti 2010

Har du någonsin träffat en glad Sverigedemokrat?

"Har du någonsin träffat en glad Sverigedemokrat", frågar Lars Stjernkvist i Skånska Dagbladet. Man behöver inte tänka efter länge innan man svarar: "Nej, om man inte räknar skadeglädje och glädje på flaska".

Sverigedemokraterna är inte intresserade av lösningar, bara av problem. Ett missnöjesparti lever på just missnöje. Därför är man intresserad av att få problem att framstå som så stora som möjligt. Det är därför de "invandringskritiska" påstår att invandrare är lågutbildade trots att det är vanligare med hög utbildning hos invandrare än bland Sverigedemokrater. Därför påstår de att det tar sju år för invandrare att få arbete trots att det bara gäller en fjärdedel, de kommunmottagna. Därför påstår de att invandrare lever på bidrag trots att invandrare betalar mer i skatt än de får i bidrag.

Att föreslå lösningar skulle undergräva deras existens. Om problemen blir mindre blir missnöjet mindre och det finns inget behov av missnöjespartier. Därför kan en invandrare aldrig göra rätt, enligt Sverigedemokrater. Om invandrare är arbetslösa kostar de pengar. Om invandrare jobbar tar de svenskarnas jobb.

Det är inte så konstigt att Sverigedemokrater tror att de utkonkurreras på arbetsmarknaden av invandrare. Arbetsgivare behöver anställda som löser problem, inte anställda som hittar på problem och sedan bara klagar. Den enda arbetsgivaren i Sverige som har användning för problemskapare är det Sverigedemokratiska partiet. Därför är det inte så konstigt att Sverigedemokraterna är så angelägna att få partistöd. Som den avhoppade Sverigedemokraten Staffan Gising säger: "Kulturen i partiet är skrämmande, och man verkar tro att politk är en inkomstkälla, och ett sätt att försörja sig."

Det Sverigedemokratiska partiet kan dock bara försörja en handfull partitoppar. Alla de andra Sverigedemokraterna skulle må bra av lite självkritik. Då skulle de kanske upptäcka att orsaken till deras problem finns inte hos invandrarna utan hos dem själva.

Lars Persson

lördag 7 augusti 2010

Och så här mycket tillför invandrare

”Går ditt barn i grundskolan? Det kostar 83 000 kr på ett år”. Det uttalandet som Mona Sahlin gjorde i Almedalen har granskats av Svenska Dagbladets faktakoll och fått grönt ljus.
Intressant blir naturligtvis också hur stort värde invandrare som fått sin utbildning i ett annat land tillför Sverige. Vi har gjort en beräkning som finns i vårt bibliotek, Värdet av invandrares utbildning. Den visar att invandringen till Sverige årligen tillför mer än 30 miljarder i utbildningsvärde.


fredag 6 augusti 2010

Många i Sverige gör som Bill Gates

"Tänk om vi alla skulle kunna göra som Bill Gates", skriver Per Gudmundson i Svenska Dagbladet. Det han avser är att Bill Gates, och några andra mångmiljardärer skänker en del av sitt överskott till välgörande ändamål. Han konstaterar att alltför få svenska mångmiljardärer gör detsamma.

Det finns väldigt många i Sverige som skänker pengar till behövande, både i Sverige och utomlands, men de är ofta inte rika. Det effektivaste biståndet är det som går från person till person. Invandrare i Sverige skickar varje år flera miljarder till behövande släktingar i sitt ursprungsland. Det beror inte på att de, som Bill Gates, har mer pengar än man själv behöver, utan på inställningen att det finns människor som har det sämre än en själv.

När en del politiker talar om att invandrare ska lära sig svenska värderingar kan man undra vad det är i invandrarnas värderingar som är sämre.

Lars Persson

Fler länkar: SvD

onsdag 4 augusti 2010

Demokrati är inte att 4% bestämmer

66 procent av riksdagsledamöterna är beredda att samarbeta över blockgränserna för att förhindra att Sverigedemokraterna blir vågmästare enligt en undersökning av Göteborgs-Posten. Det borde vara självklart att de båda blocken står mycket närmare varandra politiskt än vad något av dem står Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna vill ha ett befolkningsmässigt homogent samhälle. Det vill inget av riksdagspartierna men det är ett mål man har gemensamt med det nazistiska Svenskarnas parti, före detta Nationalsocialistisk Front. Den här punkten säger egentligen det mesta om politiken hos Sverigedemokraterna och nazisterna. Man vill ha ett samhälle som inte har utrymme för människor från andra världsdelar och inte från stora delar av Europa heller. Även folkgrupper som bott i Sverige i generationer men som minskar homogeniteten, t.ex. romer, är ovälkomna.

Mer konkret tar det sig i uttryck att man vill förbjuda svenska medborgare att bilda familj med vem de vill. En make eller maka till en svensk medborgare (även medborgare som heter Johansson eller Svensson) ska inte få bo i Sverige om man kommer från ett icke-västligt land eftersom det hotar den homogenitet (inavel) som Sverigedemokraterna vill uppnå. Inte ens om familjemedlemmen kommer från ett västligt land så är han/hon särskilt välkommen. Då ska den härboende betala en straffavgift på ett prisbasbelopp, över 40000 kr. Dessutom betraktas den som gifter sig med en utlänning som opålitlig och måste göra en speciell deklaration att man även i fortsättningen ska följa lagen och att man ska delta i det svenska samhällslivet (SD:s invandringspolitiska program).

Sverigedemokraterna vill också införa kollektiv bestraffning baserat på bl.a. etnicitet och släktskap. Om en familjemedlem begår ett brott ska hela familjen utvisas. Det betyder t.ex. att om en 17-årig flicka misshandlas av sin bror ska hon utvisas tillsammans med den som misshandlade henne. Man hänvisar också till brottslighet bland invandrare för att begränsa invndringen. Om en irakisk yngling bränner en bil i Rosengård så påverkar det alltså möjligheterna att få asyl för en afghansk journalist som förföljs av talibaner och det kan förhindra att en amerikansk kvinna får flytta till sin svenske man i Sverige.

Om Sverigedemokraterna får 4% av rösterna och kommer in i Riksdagen så anser man att man har rätt att införa denna politik, trots att den är mycket avlägsen från vad de andra 96 procenten vill. Annars "respekterar man inte väljarna", anser SD. Det visar tydligt vilken syn Sverigedemokraterna har på demokrati.

Lars Persson

Länkar: SvD, DN, SDS, SkD, HD

tisdag 3 augusti 2010

Martin Ezpeleta beskriver SD exakt

"Stödet för SD ökar" ropar flera media ut idag när SD ökat 0,9 procent i en opinionsundersökning. Det är inte helt sant eftersom de minskade med 0,7 procent i en annan undersökning för bara några dagar sedan.

Martin Ezpeleta har en mycket träffsäker beskrivning av Sverigedemokraterna i Aftonbladet. Han beskriver deras välputsade fasad när de pratar med journalister och hur den masken helt försvinner när de hetsar upp varandra till att hata invandrare på divers nätforum.

De tillmälen Martin Ezpeleta tilldelats på nätet beskriver mycket tydligt stämningen bland Sverigedemokrater, Nationaldemokrater och nazister. Som redaktör för bloggen Vi i Sverige är det här vardagsmat. Då tar jag ändå bort de värsta kommentarerna när de riktas mot andra än mig. När Martin Ezpeleta hänvisade till en undersökning som jag publicerat kallades jag "rättshaverist och vanelögnare" på en "invandringskritisk" blogg.

Alla bör läsa Martin Ezpeletas beskrivning av SD och inför valet tänka efter om man vill vara en av dessa.

Lars Persson

Länkar: Aftonbladet, SvD, DN, HD, SDS,

Religiösa krav har alltid varit lag i Sverige

Både DN och Svenska Dagbladet tar idag upp religionens roll i samhället. Dilsa Demirbag-Sten och Per Bauhn vänder sig mot att religionen ska påtvingas någon. Det kan man naturligtvis bara hålla med om. Man ska dock inte inbilla sig att svensk lagstiftning är fri från religiösa krav. När vi vistas på gator och torg eller bland andra människor på arbetsplatser eller offentliga lokaler måste vi vara "anständigt" klädda och inte exponera de mer intimare delarna av vår kropp. Det gäller oberoende av temperaturen och har alltså inte några praktiska skäl. Istället har det urgamla religiösa grunder. Det är bara så inrotat i vårt medvetande att vi har glömt varför vi måste ha åtminstone något på oss när det är plus 30 grader.

Som Yasri Kahn skriver, ingen seriös politiker förespråkar särskilda regler för grupper. Trots allt finns det olika uppfattningar hos människor vad som är acceptabelt och inte. Dessa uppfattningar ändras också ständigt. Det är inte så länge sedan det var helt oacceptabelt att vara homosexuell i Sverige, även detta med religiös bakgrund.

Lösningen är naturligtvis att så långt det går acceptera varandras skilda uppfattningar och göra religion till en privatsak. Det innebär att om man vill gå klädd på ett visst sätt ska man få göra det så länge det inte innebär praktiska svårigheter. Vill två personer hälsa genom att kramas eller skaka hand ska de göra det men om den ene inte vill ska man inte vara grälsjuk och kräva att andra ska anpassa sig efter en själv.

Lars Persson

Även svenskar tigger

DN tar på sin ledarsida upp romers, liksom andra EU-medborgares, rätt till fri rörlighet inom EU.

Debatten har som vanligt spårat ur och utmålar romer i allmänhet som tiggare. Man får intrycket av att det inte skulle finnas tiggeri i Sverige om det inte fanns romer här. Då ser man bara det man vill se. Alla gånger jag har träffat på tiggare i Sverige har det varit etniska svenskar. Aldrig romer. Och när jag har träffat på tiggare i Köpenhamn har det också varit etniska svenskar.

Lars Persson