tisdag 31 augusti 2010

Från maktens rätt - till rättens makt

Bill Erlandsson och Thabo 'Muso har skrivit en rapport som granskar Sverigedemokraternas invandringspolitiska program från ett juridiskt perspektiv. Ur förordet:

"Denna rapport visar konkret hur Sverigedemokraterna (SD) konsekvent och på punkt efter punkt avser att åsidosätta de svenska grundlagar, främst 1 kap. 2 § regeringsformen, som garanterar oss vår rätt till likabehandling och skydd av lagen. SD avser också att eliminera betydelsen av FN:s Genèvekonvention om de mänskliga rättigheterna, liksom Europakonventionen om de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna."

Rapporten kan hämtas från vårt bibliotek. För innehållet svarar författarna.

1 kommentar: