onsdag 4 augusti 2010

Demokrati är inte att 4% bestämmer

66 procent av riksdagsledamöterna är beredda att samarbeta över blockgränserna för att förhindra att Sverigedemokraterna blir vågmästare enligt en undersökning av Göteborgs-Posten. Det borde vara självklart att de båda blocken står mycket närmare varandra politiskt än vad något av dem står Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna vill ha ett befolkningsmässigt homogent samhälle. Det vill inget av riksdagspartierna men det är ett mål man har gemensamt med det nazistiska Svenskarnas parti, före detta Nationalsocialistisk Front. Den här punkten säger egentligen det mesta om politiken hos Sverigedemokraterna och nazisterna. Man vill ha ett samhälle som inte har utrymme för människor från andra världsdelar och inte från stora delar av Europa heller. Även folkgrupper som bott i Sverige i generationer men som minskar homogeniteten, t.ex. romer, är ovälkomna.

Mer konkret tar det sig i uttryck att man vill förbjuda svenska medborgare att bilda familj med vem de vill. En make eller maka till en svensk medborgare (även medborgare som heter Johansson eller Svensson) ska inte få bo i Sverige om man kommer från ett icke-västligt land eftersom det hotar den homogenitet (inavel) som Sverigedemokraterna vill uppnå. Inte ens om familjemedlemmen kommer från ett västligt land så är han/hon särskilt välkommen. Då ska den härboende betala en straffavgift på ett prisbasbelopp, över 40000 kr. Dessutom betraktas den som gifter sig med en utlänning som opålitlig och måste göra en speciell deklaration att man även i fortsättningen ska följa lagen och att man ska delta i det svenska samhällslivet (SD:s invandringspolitiska program).

Sverigedemokraterna vill också införa kollektiv bestraffning baserat på bl.a. etnicitet och släktskap. Om en familjemedlem begår ett brott ska hela familjen utvisas. Det betyder t.ex. att om en 17-årig flicka misshandlas av sin bror ska hon utvisas tillsammans med den som misshandlade henne. Man hänvisar också till brottslighet bland invandrare för att begränsa invndringen. Om en irakisk yngling bränner en bil i Rosengård så påverkar det alltså möjligheterna att få asyl för en afghansk journalist som förföljs av talibaner och det kan förhindra att en amerikansk kvinna får flytta till sin svenske man i Sverige.

Om Sverigedemokraterna får 4% av rösterna och kommer in i Riksdagen så anser man att man har rätt att införa denna politik, trots att den är mycket avlägsen från vad de andra 96 procenten vill. Annars "respekterar man inte väljarna", anser SD. Det visar tydligt vilken syn Sverigedemokraterna har på demokrati.

Lars Persson

Länkar: SvD, DN, SDS, SkD, HD

44 kommentarer:

 1. Intressant. Trots att jag har läst deras valprogram har jag inte lyckats läsa något av ovanstående(bla länken du bifogat)...Var har du läst eller hört detta?

  /Undrande

  SvaraRadera
 2. Då kan vi med gott samvete ignorera vad v, mp, c, kd och fp vill också eftersom även de är små skitpartier som var och ett har över 90% av befolkningen emot sig. I själva verket har inget parti majoriteten med sig, så då är frågan varför m och s med ca 70% av befolkningen mot sig ska få hålla i rodret?

  SvaraRadera
 3. Undrar bara om du har samma åsikt ang 4% när det gäller (c), (kd) och när (v) samt (mp) låg runt den siffran o darrade? var ska gränsen dras hur många % ett parti ska ha för att få ha en åsikt?

  SvaraRadera
 4. Så du menar att vi inte skall respektera andra människors åsikter! I en demokrati har ALLA rätt att utrycka sina åsikter, bara så du vet!

  SvaraRadera
 5. Du yrar ju bara.

  SvaraRadera
 6. Undrande,
  Under Invandring och bosättning står:
  "Om dagens massinvandring får fortsätta kan det dock bli nödvändig med ett tillfälligt totalstopp för icke- västlig invandring".

  Under Uppehållstillstånd för äkta makar och därmed jämställda personer står:
  "Den härboende personen skall påta sig försörjningsansvar för den anhörige under en femårsperiod och skall dessutom betala en engångssumma, uppgående till ett prisbasbelopp"
  och
  "Bägge parter skall underteckna en anpassningsförklaring där man förbinder sig att delta i det svenska samhällslivet efter bästa förmåga och att följa svenska lagar och regler".

  SvaraRadera
 7. Vilka överdrifter och utan något som helst stöd i den information som du länkar till. Jag läste igenom informationen på SD:s sida och hittar ingenting om de straffavgifter du skriver om.

  Du skriver att 4% inte ska få bestämma. Det lär knappast vara någon risk att SD kan påverka mer än marginellt men låt oss se hur det ser ut i de båda "blocken". Bland de rödgröan ligger vänsterpartiet på 4% men kan diktera att en förmögenhetsskatt ska införas om detta block vinner valet. Bland alliansen har vi KD och C som också ligger kring 4% och har en stor påverkan på politiken som förs idag.

  Det som du varnar för finns alltså redan idag dvs att proportionerligt små partier får stort genomslag i politiken.

  SvaraRadera
 8. Arne och Anonym 08:42,
  Andra partier kan inte heller diktera politiken om de inte har en majoritet i Riksdagen. De måste söka samarbete med andra partier för att uppnå majoritet. Eftersom flera av partierna står mycket närmare varandra i synen på demokrati och mänskliga rättigheter än de står SD så är det naturligt att de samarbetar med varandra istället för att samarbeta med SD.

  SvaraRadera
 9. Precis analys, 4-5% mot resten, och en röst på Reinfeldt kan vara en röst på Lars Ohly...

  SvaraRadera
 10. Anonym 08:53,
  Har man inte egen majoritet måste man kompromissa. Det är dock lättare att kompromissa om skattefrågor än att avskaffa grundläggande fri- och rättigheter.

  SvaraRadera
 11. Efter att ha läst lite av informationen som du skriver eller har publicerat på din blogg så har jag kommit fram till att mycket är rena falsarier och överdrifter.

  Den information du skriver ska tas med minst lika stor nypa salt som det man läser på en blogg som drivs av en extrem flyktingmotståndare. Någon form av objektivitet eller neutral information kan man inte förvänta sig.

  SvaraRadera
 12. peerpede,
  Alla partier måste inte samarbeta för att uppnå majoritet. Det är inte så troligt att m och v kommer att samarbeta.

  SvaraRadera
 13. Nu ska vi inte gå händelserna i förväg och säga att SD får 4%(more or less), men det som är intressant är att man vill frysa ut ett parti som väljarna har lagt sin röst på. Vad säger det om demokratin ???. Sedan säger jag inte att ett litet parti ska få samma inflytande som dom stora men attityden till väljarnas val är riktigt unken.

  SvaraRadera
 14. Du skriver en massa skit, Sverige behöver Sverige Demokraterna för att få tillbaks sin Svenska Nationalitet... Den enda slags invandrare som är tillåten i landet är arbetskraft invandraren med speciell kompetens och har ett jobb erbjudande.. Tro mig, de flesta länder har bara denna slags immigrations politik..Ta New Zealand och Australien som exempel, du ser ingen invandrare här som inte är här för landets bästa. För att få ett visum så måste du kunna prata Engelska och man testas genom IELTS... När svenska regeringen bestämde under 70talet att det finns inget som heter Svensk och gjorde landet mångkulturellt gick allt åt helvete.. Om 4% av befolkningen tycker som Sverige Demokraterna då skall dom få sin rätt i regeringen precis som alla de andra partierna...

  SvaraRadera
 15. Snacka om lögner och överdrifter, lägg ner eller gör om och gör rätt för du är inte trovärdig!

  SvaraRadera
 16. Det finns tydligen de som blir irriterade när SD:s program kommer i dagen...

  SvaraRadera
 17. 1. Du har uppenbarligen inte läst SD:s partiprogram

  2. Det är klart fler av svenskarna som vill minska antalet flyktingar än som vill ta emot fler. 45 % tycker det är ett bra förslag ta emot färre flyktingar och 28 % tycker det är ett dåligt förslag ta emot färre flyktingar. SOM 2009
  http://www.som.gu.se/digitalAssets/1294/1294493_049-058.pdf

  3. Demokrati = folkmakt eller folkstyre

  SvaraRadera
 18. Kan du läsa?
  Att lyssna på och acceptera olika syn på saker i samhället utan att gå i taket, är mognad och försök till demokrati.

  SvaraRadera
 19. Inte för att det har direkt med vad du skriver här att göra men borde inte debatten kring invandringen nyanseras?

  Vi har en grupp från EU/EES-områden som antingen kommer hit för att arbeta eller studera. Det är knappast denna grupp som gemene man pratar om när invandringen debatteras. Dessa har dessutom full rätt att komma hit på samma sätt som du i egenskap av svensk medborgare kan flytta till andra länder inom EU/EES. Dessa utgör inte heller någon belastning för de svenska statsfinanserna.

  Sen har vi en grupp som är direkt arbetskraftsinvandring. Detta är mer kontroversiellt och handlar om att företag i Sverige i princip helt fritt kan plocka in arbetskraft från utlandet dvs även utanför EU/EES. Ett exempel är många från Indien som kommit hit för att arbeta inom IT-branschen. Här kan man fråga sig om detta känns vettigt när vi har så stor arbetslöshet i Sverige. Själv anser jag att det är OK om det handlar om en viss specialistkompetens som det inte finns någon ledig kapacitet för på den inhemska arbetsmarknaden i övrigt. Annars är jag negativ och tycker att vi borde satsa på att få ut de redan arbetslösa i arbetslivet.

  Trots världens högsta skatter finns det årligen en grupp svenska medborgare som vill återvända till Sverige efter att ha flyttat utomlands tidigare i livet. Det är knappast dessa som debatten handlar om heller eftersom de i ytterst få fall kommer hit till arbetslöshet och behöver uppbära bidrag för sin försörjning.

  En annan grupp kan vara människor utanför EU/EES-området som kommer hit för att ingå äktenskap med någon bosatt i Sverige. Hur stor denna grupp är har jag ingen aning om men att det skulle kunna missbrukas som någon form av förtäckt flyktingsmuggling är ju inte omöjligt. Det är ju ganska lätt att skilja sig senare.

  Sen har vi det som antagligen är huvudgruppen för debatten. Det handlar alltså om den s.k. flyktingmottagningen tillsammans med anhöriginvandring. Av naturliga skäl behöver den här gruppen försörjas via bidrag under en ganska lång tid. Enligt en artikel i DN innan finanskrisen så är förvärsfrekvensen väldigt låg i den här gruppen. Jag citerar:

  "För inte så länge sedan skrev de två ordförandena i Sveriges Kommuner och landsting på DN Debatt att "endast hälften av de män som kom som flyktingar under slutet av 1990-talet hade arbete fem år senare. För kvinnorna var motsvarande siffra ännu lägre, mellan 30 och 40 procent"".

  Ur ett rent nationalekonomiskt perspektiv känns det från min synvinkel väldigt rationellt att försöka minska andelen från den här sista gruppen. Om man ska tro artikelförfattaren i artikeln från DN är det bara en av tio som kan klassas som flykting eller skyddsbehövande.

  Om man tittar på alla dessa "invandrargrupper" och summerar ihop intäkter och kostnader så ser det säkert väldigt bra ut och de som hävdar att Sverige tjänar på dagens invandring kan säkert ha rätt. Om man däremot koncentrerar sig på den s.k. flykting- och anhöriggruppen är jag övertygad om att du kommer att se en väldigt stor kostnad. Att då försöka minska den här gruppens inflöde till Sverige så vi hamnar på en nivå som t.ex. Danmark verkar högst rationellt. Att blunda och inte låtsas om problemet är snarast oansvarigt.

  http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna-1.627362

  SvaraRadera
 20. Anonym 09:35,
  Nej, det är inte flyktingar som är huvudgruppen för debatten. Det är anhöriginvandrare som SD har störst motstånd mot, trots att det är en grupp som etablerar sig snabbt och snabbt går med vinst för samhället.

  SvaraRadera
 21. Vad har du för belägg för detta påstående?

  Med dagens arbetslöshet där "svenska" välutbildade ungdomar, ofta med akademisk utbildning, måste flytta till Danmark eller Norge för att få arbete så känns det konstigt att en anhörig till en flykting från t.ex. Somalia, Afghanistan eller Irak skulle komma in på arbetsmarknaden och börja försörja sig så enkelt.

  SvaraRadera
 22. Intressant det du skriver om att SD vill att man inte ska kunna gifta sig med vem man vill? När jag tittar på människor vars kulturer vi tar in i Sverige så ser jag inte riktigt hur de ska kunna beblandas med den etniskt svenska befolkningen? Jovisst attans, deras killar kan lätt få sätta några av våra svenska damer, men deras egna damer är åt dem själva eller kusinerna hemma i hemlandet.

  Jag tror ALDRIG I HELA MITT LIV att jag sett en i botten arabisk/muslimsk kvinna bli tillsammans med en etnisk svensk, och jag tror att du också har svårt att se det? Det krävs förfan en helomvändning i välkomnandepolitiken för de folk vars religiösa och kulturella värderingar skiljer sig från våra egna. Annars kommer de aldrig in här. När jag ser arabiska tjejer gå omkring hand i hand med svenska killar utan religiösa tecken så långt ögat kan nå, och att det är accepterat, utan att hela arabsläkten dras med skam. Ja då, då vet jag att Sverige och dess integrationspolitik är på rätt väg.

  SvaraRadera
 23. Anonym 09:55,
  Alla anhöriginvandrare är inte anhöriga till flyktingar. Nära 60% av anknytningspersonerna är svenska medborgare och en tredjedel är dessutom födda i Sverige.

  SvaraRadera
 24. Anonym 10:07,
  Att du aldrig sett en muslimsk kvinna vara tillsammans med en svensk beror kanske på att det inte syns vilka som är muslimer, och inte vilka som är svenskar heller, för den delen. Bland oss som jobbar med den här bloggen finns exempel på sådana par.

  SvaraRadera
 25. Eftersom du är insatt så undrar jag vilka regler som gäller för anhöriginvandringen. Är det krav att man måste kunna försörja sig själv eller att de anhöriga i Sverige måste stå för försörjningen?

  Om inga bidrag i någon form utgår till anhöriginvandrare så ser jag inga problem att tillåta detta.

  SvaraRadera
 26. Anonym 11:13,
  För anhöriga till asylinvandrare som invandrar inom två år efter att anknytningspersonen invandrat gäller att de kan få försörjningsstöd liksom asylinvandrare. Hade de invandrat samtidigt med anknytningspersonen hade de varit asylinvandrare, inte anhöriginvandrare, så i praktiken invandrar dessa därför att det finns asylskäl.
  För övriga anhöriginvandrare gäller inga speciella bestämmelser. Makar har försörjningsplikt gentemot varandra och föräldrar har försörjningsplikt gentemot sina barn. 99% av anhöriginvandrarna är make/maka/barn/förälder till anknytningspersonen. Bara 2% av alla invandrare är över 65 år så det handlar inte om föräldrar till vuxna barn.
  Det är bara om anknytningspersonen själv har ekonomiskt bistånd som anhöriginvandraren kan få det. Det är sällan förekommande. Hushåll som består av både utrikes och inrikes födda får mindre ekonomiskt bistånd än inrikes födda hushåll.

  SvaraRadera
 27. Från din artikel: "Om Sverigedemokraterna får 4% av rösterna och kommer in i Riksdagen så anser man att man har rätt att införa denna politik, trots att den är mycket avlägsen från vad de andra 96 procenten vill. Annars "respekterar man inte väljarna", anser SD. Det visar tydligt vilken syn Sverigedemokraterna har på demokrati"

  Då är min fråga ganska enkel - Gäller samma resonemang för marginella partier som kommunisterna...förlåt Vänsterpartiet eller Miljöpartiet?

  Det finns väl mängder av huvudlösa och flummiga förslag från dessa partier? Den socialdemokratiska adeln kommer säkert behöva vika sig för några av dessa förslag...
  Kanske man t o m tillsätter en Kommunist, tillika f d Stalinist, som Socialminister...

  SvaraRadera
 28. Det framgår aldrig vart "vi i sverige" får sina siffror ifrån. Märkligt...

  SvaraRadera
 29. Anonym 12:07,
  Jodå, det finns massor av källhänvisningar i blogginläggen och i dokumenten i biblioteket.

  SvaraRadera
 30. Anonym 11:54,
  Svaret på din fråga finns i tidigare kommentarer.

  SvaraRadera
 31. 1) Sd har inte 4 %, de har just nu 2,93 % och de kommer sannolikt att ha 6-8 % efter valet (p.g.a. underskattning i mätningarna).

  2) Sd:s politik står närmare övriga Europa. Om Sveriges två stora block slår ihop sina påsar så är det i ett försök att fortsätta föra en i jämförelse med våra grannländer extrem invandringspolitik som inte har något större stöd hos befolkningen.

  SvaraRadera
 32. Erik, Sthlm,
  "Sd:s politik står närmare övriga Europa".

  Om du inte visste det så är Hitler död.

  SvaraRadera
 33. Lars Persson,

  Du har inte putsat vidare mycket på argumenten sedan sist. Skulle tro att ditt inlägg snarare får osäkra väljare att välja just SD. Så jag får väl tacka dig för den draghjälpen! :)

  SvaraRadera
 34. Men då är det ju ändå så att anhöriginvandringen kostar svenska skattebetalare en massa pengar.

  Om jag förstod din information korrekt så innebär det att om t.ex. en somalier som beviljats asyl har en bror och/eller föräldrar kvar i Somalia så kan dessa komma hit som anhöriginvandrare och åtnjuta samma bidragssystem som asylinvandraren. Detta är ju helt fel. Hade däremot nämnda somalier efter ett antal år integrerats på den svenska arbetsmarknaden och därmed haft en inkomst kunde hans anhöriga fått komma hit under förutsättning att han blev försörjningsansvarig för dem. Anhöriginvandrarna ska inte heller på något sätt kunna ta emot generella bidrag innan de har en egen inkomst t.ex. bostadsbidrag eller socialbidrag. Man har ju t.ex. läst om fall där äldre anhöriga kan komma hit och kvittera ut pension som vanliga infödda svenskar har fått jobba i 35-50 år för.

  Din största brist är att du inte kan eller vill förstå att man inte kan se på invandringen som en helhet utan måste avgränsa sig till den s.k. flykting och anhöriginvandringen. Först då kan man identifiera problemen och hur mycket just denna problematiska del av invandringen kostar. Det är detta som våra politiker haft över 20 år på sig att göra men som de fortfarande inte har tagit tag i.

  Sen tycker jag att du nedvärderar de arbetskraftsinvandrare som kom till Sverige på 60- och 70-talet. Tror inte att de samtycker till att ni "invandringsgodtrogna" buntar ihop dem med s.k. flyktingar från Irak, Somalia och Afghanisatan bara för att visa att invandringen går med vinst för Sverige.

  SvaraRadera
 35. På vilket sätt är Svenskarnas parti före detta Nationalsocialistisk front? Läser du för mycket Expo eller har du Wikipedia som sanningsvittne?

  SvaraRadera
 36. Vi i Sverige

  "Om du inte visste det så är Hitler död"

  Du jämför alltså SD med en man som avlivade 6 miljoner judar?Tycker du att det är seriöst?

  SvaraRadera
 37. Anonym 14:08,
  Nej, du har inte förstått rätt. Det är till 99% make/maka/barn/förälder som får uppehållstillstånd av anhörigskäl. Det du läst att äldre anhöriga kommer hit och kvitterar ut pension är en av de många myter som SD sprider. Bara 2% är 65 år eller äldre när de invandrar och många av dessa kommer från Tyskland eller Norden och har egna medel att leva av.
  De flesta anhöriginvandrare är ca 30 år gamla när de invandrar. De arbetar och betalar skatt i Sverige i många år utan att ha kostat svenska samhället något under sin uppväxt så de är mycket lönsamma.

  SvaraRadera
 38. Kritisk,
  "På vilket sätt är Svenskarnas parti före detta Nationalsocialistisk front?"

  Vad menar du "på vilket sätt"? Det är samma parti. Nationalsocialistisk Front bytte först namn till Folkfronten, men det var upptaget så då bytte de namn igen till Svenskarnas parti.

  SvaraRadera
 39. Jag tror folk glömmer det som Lars upprepar. För att få ett inflytande i politiken om man inte har egen majoritet måste man hitta någon att samarbeta med. Att V-S-MP och C-M-FP-KD hittar varandra är inte så konstigt, liksom att det uppstår andra konstellationer på kommunal nivå då frågorna är av lokal art.

  Att SD inte kommer att hitta någon att samarbeta med är inte så konstigt då de står för långt från de andra partierna. Däremot står det dem fritt, att vid en riksdagsplats, stödja eller rösta mot de förslags som kan läggas från båda sidor. Precis som det står opposition fritt att rösta för eller mot regeringens förslag idag.

  Att M och V skulle hitta till varandra är lika troligt som att SD skulle hitta till någon och det är så vår demokrati är uppbyggd.

  Att ingen vill samarbeta med SD beror inte bara på deras invandringskritiska hållning utan människosyn, hets mot muslimer (i GROVA generaliseringar) konspirationsfloskler, familjepolitik och andra punkter ur deras partiprogram och hos deras officiella bloggare.

  Sedan kommer det säkerligen att uppstå lite rävspel som då blå sidan (tror jag det var) som röstade för SD:s skuggbudget skulle stå som motpol till deras egna i Landskona i stället för den röda sidans.

  SD slog sig naturligtvis för bröstet och hävdade att den blåa sidan gillade deras budget bättre än de rödas men det handlade om ett politiskt spel för att de visste att om de röda inte hade sitt alternativ skulle de heller inte rösta mot de blåas (något sådant var det aktuella fallet).

  Skulle tro att SD kommer att slå sig för bröstet då de röstar mot eller för olika förslag i riksdagen nästa mandatperiod, precis som det står andra partier fritt att göra det samma.

  Passar inte vår demokrati och vårt parlamentariska system får ni väl byta land, (om ni inte lyckas få egen majoritet två mandatperioder i rad så ni kan ändra i grundlagen till att passa ert parti, typ som ett land gjorde i Europa på 30-talet)?

  SvaraRadera
 40. Finns det någon undersökning som bara beräknar intäkter/kostnader för flyktingar + anhöriginvandring kopplad till dessa. Jag menar då primärt flyktinggrupperna från Irak, Somalia och Afghanistan?

  Det som man kan hitta på nätet utgår alltid från en s.k. medelinvandrare. Detta blir ju väldigt egendomligt eftersom det i ena extremfallet kan röra sig om arbetskraftsinvandring till Sverige för tillsättandet av en VD-tjänst i ett stort multinationellt bolag med därtill hörande årslön på mångmiljonbelopp. Detta är ju helt skilt från en flykting från något av länderna jag nämnde ovan.

  SvaraRadera
 41. När till och med invandrarna säger att svenskarna är dumsnälla vad gäller bidrag och invandring/uppehållstillstånd - då borde fler ansvariga vakna.
  Tillför man inte landet något utan ska försörjas, då kommer Sverige utarmas.

  SvaraRadera
 42. Klart som korvspad att vi behöver fler utoeurpeiska invandrare.

  Jalla Jalla Sverige åt alla

  SvaraRadera
 43. Heja Lars du är min idol! =)

  SvaraRadera
 44. Det är möjligen så i er fantasi men i verkligheten har det ett mycket brett stöd. kolla in den manipulerade som undersökningen med så ledande frågor som möjligt för att få "rätt" svar. Ändå är en klar majoritet för mindre asylsökande. Hade ni pratat om tidigare NSF sov så har ni helt rätt. De har väldigt dålig folklig förankring.

  SvaraRadera