söndag 31 oktober 2010

Kan Sverigedemokrater driva företag?

Kan Sverigedemokrater driva företag? Går det att driva ett företag om man bara räknar utgifterna men inte intäkterna? Kan man göra en investering om man räknar hela kostnaden första året men inte några intäkter de kommande åren?

Naturligtvis inte. Men just så tycker SD att man kan räkna på invandringen. De påstår att de kan spara 9,8 miljarder nästa år genom att minska asyl- och anhöriginvandringen med 90%. Men då har de inte räknat de intäkter som den invandringen skulle medfört de närmaste decennierna i form av skatteintäkter och ökad export. De räknar inte heller med den kompetens som invandringen tillför. Ett års invandring tillför Sverige mer än 30 miljarder genom den utbildning invandrarna har med sig.

Det är tur att Sverigedemokraterna bara är en samling PRAO-elever i AB Sverige.

Lars Persson

Länkar: SvD, SDS, GP, SVT, Dagen, HD, Aftonbladet, BT, SMP, SkD, DN

onsdag 27 oktober 2010

På Nobelfesten måste man kunna uppföra sig

Nobelfesten är ett skyltfönster för Sverige mot hela världen. Det är inte en plats för skandaler. Därför är gästerna noga utvalda med tanke på att de ska kunna uppföra sig i en sådan miljö. Bevakningen är hård. T. ex. fick Göran Persson utstå kritik för att han talade i mobiltelefon under middagen och Maud Olofsson därför att hon hade armbågarna på bordet.

Hur skulle det se ut om Jimmie Åkesson plötsligt skulle rusa upp från sin stol och lämna festen därför att han känner sig kränkt av någon kulturyttring som han finner mindervärdig eller för att någon dristat sig till att säga att alla människor har lika värde? Vem skulle tvingas bli hans bordsdam? Hur skulle gäster från "kulturellt avlägsna länder" kunna känna sig bekväma i hans närhet när de vet att han betraktar dem som en sämre sorts människor?

Det är ingen rättighet att få gå på Nobelfesten. Tvärtom är det få förunnat. Nobelstiftelsen måste naturligtvis se till att Nobelfesten avlöper utan skandaler. Därför platsar inte Jimmie Åkesson.

Lars Persson

Länkar: Aftonbladet, SvD, Expressen

Invandringens kostnader ny folksport

Att predika att invandringen kostar en massa pengar har blivit den nya folksporten. Det är kanske därför DN.se numera publicerar artiklar i det ämnet på sina sportsidor.Sverigedemokraterna ska idag presentera en skuggbudget men säger till Expressen att man inte hunnit räkna ut invandringens kostnader. Ändå påstår man att man kan spara många miljarder på att kraftigt minska invandringen.

Redaktionen för Vi i Sverige har inget partistöd eller annan finansiering men vi har ändå kommit fram till tre viktiga anledningar till att det inte finns några enorma kostnader förknippat med invandringen. De är:

1. Lika stor andel utrikes som inrikes födda arbetar, räknat på alla åldrar.
2. Invandrarhushåll betalar mer till samhället i skatt och avgifter än de får tillbaka i form av bidrag.
3. Invandrare tar årligen med sig utbildning till ett värde av över 30 miljarder.

Sverigedemokraterna och andra intresserade kan läsa mer om detta här:

Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi
Värdet av invandrares utbildning

(DN har nu flyttat artikeln till politik-sidan.)

Lars Persson

Fler länkar: DN, SvD 

fredag 22 oktober 2010

SD är världsmästare i självömkan

Det finns inga gränser för hur synd det är om Sverigedemokraterna, tycker de själva. Partisekreteraren Björn Söder är upprörd på grund av beskjutningarna av invandrare i Malmö. Men inte därför att invandrare skjuts utan därför att media skriver mer om det än när Sverigedemokrater känner sig mobbade!

Ett femtontal invandrare som beskjutits det senaste året tros vara offer för den nye "lasermannen" och kanske har en ung kvinna mördats därför att hon var tillsammans med en invandrare. När har en Sverigedemokrat beskjutits eller skadats allvarligt av meningsmotståndare?

Sverigedemokraterna känner sig mobbade så snart någon säger emot dem. Det räcker med att en biskop talar om alla människors lika rättigheter för att de som småungar ska rusa ut ur kyrkan. Men media skriver villigt om stackars Sverigedemokrater som är ledsna. De skrev mängder med artiklar om David von Arnold Antoni som sa sig blivit överfallen och fått ett hakkors inristat i pannan av två araber. Den publiciteten önskar de kanske nu att de varit utan eftersom det visat sig att han ristade in hakkorset själv.

Lars Persson

Aftonbladet, Nyheter24, Expressen, Expressen, Expressen

söndag 17 oktober 2010

Vanliga missuppfattningar om invandring

Dagens Nyheters ledarsida har en kritisk, och kanske självkritisk, artikel om hur debatten om invandringen förs. Ofta problematiseras invandringen på ett sätt som gynnar Sverigedemokraterna och andra främlingsfientliga krafter.

Det finns en hel del missuppfattningar om invandring och integration. En av dem gäller vilka som invandrar och varför. Sverigedemokraterna påpekar ofta att bara en liten del av de som invandrar är flyktingar. Det stämmer, men de framställer det som ett problem när det tvärtom är mycket bra. Först och främst är det bra för de som invandrar att de inte tvingas fly från något. Det är dessutom bra för Sverige att de flesta invandrare kommer hit under ordnade former och snabbt etablerar sig i samhället. En stor grupp är anhöriga till svenska medborgare. Dessa kommer till väletablerade personer i Sverige som i mer än hälften av fallen dessutom är födda i Sverige. I de allra flesta fall är de försörjda från första dagen genom eget arbete eller av sina anhöriga, helt utan samhällets ingripande.

En annan stor grupp är arbetskraftsinvandrare, där de flesta kommer från EU/EES-området. De försörjer också sig själva genom arbete. En tredje grupp är studenter som måste ha sin försörjning ordnad innan de får uppehållstillstånd. Ytterligare en grupp är svenskar som återvänder efter att ha bott utomlands.
Den återstående fjärdedelen är asylinvandrare och deras anhöriga. Sverigedemokraterna brukar påstå att bara 5-6% av invandrarna är flyktingar. Då menar man att bara de som fått formell flyktingstatus av ett internationellt organ ska räknas som flyktingar. Naturligtvis finns det många fler som har skyddsbehov och som har rätt till uppehållstillstånd enligt svensk lag.

En annan missuppfattning är var och hur invandrare bor. Media älskar att åka till Rosengård eller Rinkeby när de ska skildra livet för en typisk invandrare. Där brukar de leta upp någon som stämmer med deras uppfattning, som är arbetslös och har levt på socialbidrag i flera år. Gärna ska kvinnorna ha slöja och hittar man en yngling som är lite småkriminell är dagen räddad.

I själva verket är invandrarna i utanförskapsområdena inte typiska invandrare. I de 38 områden som klassats som LUA-områden (”utanförskapsområden”) bor bara 14% av Sveriges invandrare. I Rosengård bor bara 1%. Även i dessa områden finns det dessutom många som arbetar och försörjer sig själva. 

Sverigedemokrater uttrycker ofta uppfattningen att de som inte bor i utanförskapsområden inte ska uttala sig om invandring. Fördelen med det skulle ju vara att Jimmie Åkesson inte skulle få säga något om migration och integration eftersom han bor i ett villaområde med låg andel invandrare. Men han kan vara lugn. De flesta invandrare bor i samma områden som infödda svenskar. De jobbar och betalar skatt och lever som andra invånare i Sverige. Möjligtvis har de några annorlunda maträtter på bordet. Så även Jimmie Åkesson bor i ett typiskt invandrarområde. Och hans personliga erfarenheter av invandrare är också typiska. När han fick frågan av Blekinge läns tidning vilka negativa konsekvenser invandringen haft för honom personligen kunde han inte ange ett enda exempel.

Lars Persson

fredag 15 oktober 2010

Det var ju lönen de var ute efter...

Sverigedemokraterna inledde med ett fiasko i riksdagens utskott, rapporterar Expressen. Mattias Karlsson kom en halvtimme för sent till kulturutskottet och Sven-Olof Sällström var 20 minuter sen till arbetsmarknadsutskottet. Även de Sverigedemokrater som kom i tid iakttog största möjliga tystnad.

Men det viktiga är ju ändå hur mycket de kommer att tjäna, så varför anstränga sig?

lördag 9 oktober 2010

Ännu fler fel från Gunnar Sandelin

Häromdagen publicerade Svenska Dagbladet en artikel av Gunnar Sandelin som var så full av felaktigheter att vi såg oss nödsakade att rätta den. Den bemöttes också av Petter Hojem, migrationssamordnare på Fores. Nu fortsätter Gunnar Sandelin att hitta på siffror i en replik i Svenska Dagbladet.

Sandelin påstår att det kommer två anhöriga per mottagen asylinvandrare. Lyckligtvis finns det undersökningar som visar hur det verkligen förhåller sig. SCB skriver i sin publikation Anhöriginvandrare och deras familjer att efter 9 år har 13 procent av invandrarna tagit emot en anhöriginvandrare. För asylinvandrare är det en tredjedel som tagit emot en anhöriginvandrare, långt från de två per asylinvandrare som Gunnar Sandelin påstår.

Gunnar Sandelin tycker tydligen att det är ett problem att många anhöriginvandrare får permanent uppehållstillstånd och senare svenskt medborgarskap. Att neka invandrare PUT och medborgarskap är ett sätt att hålla dem utanför samhället. OECD har visat att medborgarskap underlättar integrationen på arbetsmarknaden. Därigenom behöver Sandelin inte ha så stora farhågor att de ska bli bidragsförsörjda.

Lite andra fakta om anhöriginvandring:

16 procent av invandringen kan förklaras med tidigare invandring.
57 procent av anknytningspersonerna är svenska medborgare.
En tredjedel av anknytningspersonerna är födda i Sverige.

Lars Persson

fredag 8 oktober 2010

För sent att ångra sig

Många av de som röstade på SD har ångrat sig redan några dagar efter valet. Det tyder Expressens/Demoskops mätning på där SD rasar under riksdagsspärren till 3,4 procent. Det är 2,3 procent lägre än valresultatet och 1,7 procent lägre än Demoskops mätning 15 september. Kanske har Sverigedemokraternas omogna uppträde i Storkyrkan bidragit till att många fått upp ögonen.

Det är dock lite sent att ångra sig. Nu får vi försörja ett stort antal Sverigedemokrater i fyra år, såvida det inte blir nyval. Jimmie Åkesson tror att de ska öka fram till nästa val. Om övriga partier och media gör det de skulle gjort redan innan valet, nämligen bemöta Sverigedemokraternas felaktiga påståenden med fakta, så kommer SD att sjunka ännu mer.

Det är mycket få som har granskat och bemött Sverigedemokraternas påståenden om invandrare. När SD:s ständige vapendragare Gunnar Sandelin radade upp ett antal myter om invandrare i Svenska Dagbladets Brännpunkt häromdagen bemötte vi varje punkt på hans lista. Vi har sedan dess idiotförklarats av SD-anhängare. Men idag skriver Petter Hojem, migrationssamordnare på Fores, samma sak i SvD. Fores driver sedan några månader tillbaka informationssajten migrationsinfo.se. Förhoppningsvis kommer fler att inse att främlingsfientlighet måste bemötas med fakta. Privatpersoner som redaktionen för "Vi i Sverige" kan inte dra hela lasset utan det behövs organisationer med större resurser och med kontakter hos Svenska Dagbladets och DN:s debattredaktioner.

Lars Persson

Fler länkar: DN, SvD, HD, SDS,

onsdag 6 oktober 2010

Inte många rätt, Sandelin

Gunnar Sandelin, som kallar sig socionom och journalist, har av någon anledning än en gång fått en artikel full av felaktigheter publicerad på Svenska Dagbladets Brännpunkt. Det påstående som är uppenbart felaktigt för de flesta är att invandring inte får diskuteras. Det är snarare ett uttjatat ämne, men ett ämne där det tycks helt accepterat att inte hålla sig till sanningen.


Sandelin radar upp ett antal påståenden som kräver rättelse eller kompletterande information:

”Invandringens/asylmottagandets nettokostnader ligger på mellan 43 och 58 miljarder per år.”

Det har gjorts flera försök att beräkna kostnaden för invandringen och de skiljer sig åt med hundratals miljarder. Man kan emellertid nämna tre saker som pekar på att invandringen knappast kan vara en ekonomisk förlust.

1. Den högre arbetslösheten bland invandrare kompenseras av att en större andel tillhör arbetskraften. Räknat på alla åldrar arbetar lika stor andel av utrikes som inrikes födda.

2. Invandrarhushåll betalar mer till samhället i skatt och avgifter än de får tillbaka i form av bidrag.

3. Invandrare tar årligen med sig utbildning värd över 30 miljarder kronor.

”Nästan ingen av de som söker asyl idag har några giltiga id-handlingar.”

Det är inte alltid möjligt att få ett pass från en regim man vill fly från. Dessutom accepteras inte alla länders id-handlingar i Sverige.

”Hälften av de asylsökande som får stanna saknar eller har endast kortare skolgång eller liten yrkeserfarenhet .”

Det skulle vara intressant att veta var den uppgiften kommer från. Det verkar inte särskilt troligt med tanke på att 87% av sfi-eleverna 2009 hade mer än 3 års utbildning och 61% hade mer än 9 års utbildning.

”Bara sju procent av alla asylsökande som fått permanent uppehållstillstånd de senaste 30 åren har flyktingstatus.”

De som fått asyl har befunnits ha ett skyddsbehov. Man kan ha ett skyddsbehov utan att ha fått flyktingstatus av exempelvis FN.

”Vi har en anhöriginvandring som är flera gånger så stor som asylinvandringen.”

Majoriteten anhöriginvandrare är inte anhöriga till asylsökande utan till svenska medborgare, varav många dessutom är födda i Sverige. Varför ska inte svenska medborgare få bilda familj med vem de vill?

”Sverige har mellan 1990 och 2006 gått från tre till 156 utanförskapsområden, där i praktiken bara hälften av alla i arbetsför ålder har sysselsättning.”

Det är bara 14% av invandrarna som bor i LUA-områden (”utanförskapsområden”) och alla i dessa områden är inte ”utanför”.

Den rädsla som Sandelin påstår finns hos Sverigedemokrater bottnar snarare i att man inte tål kritik av sina felaktiga påståenden och sin politik. Det såg vi ett tydligt exempel på när den lättkränkte Jimmie Åkesson tog sitt följe och marscherade ut ur Storkyrkan.

Lars Persson

tisdag 5 oktober 2010

Hur man slipper Sverigedemokraterna i Riksdagen

Vi behöver tydligen inte vänta i fyra år på att slippa Sverigedemokraterna i Riksdagen. Tala bara om människors lika värde så blir de sura och går ut...

Biskopens tal finns här.

Länkar: DN, DN, SvD, SDS, Expressen, Expressen, Aftonbladet, HD

söndag 3 oktober 2010

Lars J Eriksson blundar när han läser SD:s program

Skånska Dagbladets sverigedemokratiske ledarskribent, Lars J Eriksson, har läst SD:s program. Påpassligt nog har han blundat för det som inte stämmer med hans bild.

Eriksson skriver: "Kräver de invandringsstopp? Nej." Det han inte talar om är att SD vill ha ett totalstopp för invandring från "icke-västliga" länder. "Fruar, äkta män och barn skall få komma in som anhörigflyktingar", skriver Lars J Eriksson. Han talar inte om att dessa då måste komma från västliga länder och inte från exempelvis Kina, Thailand, Japan eller Ryssland. Han talar heller inte om att de svenskar som vill bilda familj med någon från ett västligt land måste betala en straffavgift på över 40000 kr. Inte heller talar han om att dessa anhöriga, som ofta är infödda svenskar, inte längre anses vara pålitliga medborgare utan måste skriva under en speciell deklaration att man ska följa lagen och delta i samhällslivet. Ordet "anhörigflyktingar" är tydligen en egen uppfinning. De flesta anhöriginvandrare flyr inte från något utan invandrar just därför att de är anhöriga till någon i Sverige.

Att ta emot flyktingar enligt Genèvekonventionen och via UNHCR är ett icke-åtagande när man samtidigt vill ha totalstopp för invandring från "icke-västliga" länder.

Lars J Eriksson har inte hittat orden ras, islam eller muslimer i SD:s invandringspolitiska program. Han har tydligen helt missat de hätska utfallen mot muslimer som bland annat Jimmie Åkesson gjort.

Skånska Dagbladet publicerar material från personer med olika politisk inriktning. Visst kan man publicera inlägg även från Sverigedemokrater, men det bör klart framgå vem skribenten företräder. Det är en viktig upplysning för läsarna när de ska bedöma sanningshalten i innehållet. Att Skånska Dagbladet har en förtäckt Sverigedemokrat som ledarskribent innebär naturligtvis också ett ställningstagande från tidningens ledning.

Lars Persson