onsdag 6 oktober 2010

Inte många rätt, Sandelin

Gunnar Sandelin, som kallar sig socionom och journalist, har av någon anledning än en gång fått en artikel full av felaktigheter publicerad på Svenska Dagbladets Brännpunkt. Det påstående som är uppenbart felaktigt för de flesta är att invandring inte får diskuteras. Det är snarare ett uttjatat ämne, men ett ämne där det tycks helt accepterat att inte hålla sig till sanningen.


Sandelin radar upp ett antal påståenden som kräver rättelse eller kompletterande information:

”Invandringens/asylmottagandets nettokostnader ligger på mellan 43 och 58 miljarder per år.”

Det har gjorts flera försök att beräkna kostnaden för invandringen och de skiljer sig åt med hundratals miljarder. Man kan emellertid nämna tre saker som pekar på att invandringen knappast kan vara en ekonomisk förlust.

1. Den högre arbetslösheten bland invandrare kompenseras av att en större andel tillhör arbetskraften. Räknat på alla åldrar arbetar lika stor andel av utrikes som inrikes födda.

2. Invandrarhushåll betalar mer till samhället i skatt och avgifter än de får tillbaka i form av bidrag.

3. Invandrare tar årligen med sig utbildning värd över 30 miljarder kronor.

”Nästan ingen av de som söker asyl idag har några giltiga id-handlingar.”

Det är inte alltid möjligt att få ett pass från en regim man vill fly från. Dessutom accepteras inte alla länders id-handlingar i Sverige.

”Hälften av de asylsökande som får stanna saknar eller har endast kortare skolgång eller liten yrkeserfarenhet .”

Det skulle vara intressant att veta var den uppgiften kommer från. Det verkar inte särskilt troligt med tanke på att 87% av sfi-eleverna 2009 hade mer än 3 års utbildning och 61% hade mer än 9 års utbildning.

”Bara sju procent av alla asylsökande som fått permanent uppehållstillstånd de senaste 30 åren har flyktingstatus.”

De som fått asyl har befunnits ha ett skyddsbehov. Man kan ha ett skyddsbehov utan att ha fått flyktingstatus av exempelvis FN.

”Vi har en anhöriginvandring som är flera gånger så stor som asylinvandringen.”

Majoriteten anhöriginvandrare är inte anhöriga till asylsökande utan till svenska medborgare, varav många dessutom är födda i Sverige. Varför ska inte svenska medborgare få bilda familj med vem de vill?

”Sverige har mellan 1990 och 2006 gått från tre till 156 utanförskapsområden, där i praktiken bara hälften av alla i arbetsför ålder har sysselsättning.”

Det är bara 14% av invandrarna som bor i LUA-områden (”utanförskapsområden”) och alla i dessa områden är inte ”utanför”.

Den rädsla som Sandelin påstår finns hos Sverigedemokrater bottnar snarare i att man inte tål kritik av sina felaktiga påståenden och sin politik. Det såg vi ett tydligt exempel på när den lättkränkte Jimmie Åkesson tog sitt följe och marscherade ut ur Storkyrkan.

Lars Persson

41 kommentarer:

 1. Ja du Lars Persson, det här var ju riktigt snömos.

  Du har ju inte bemött en enda punkt på ett trovärdigt sätt.

  Du måste ta fram de vassaste knivarna nu.

  Mvh från en vanlig medborgare i landet Sverige

  SvaraRadera
 2. Bengt Axmacher6 oktober 2010 10:30

  Det tycks mig att du inte förstått Sandelins artikel. Den handlar inte primärt om kostnader och utgifter utan om rädslan för att diskutera dessa frågor på ett uppriktigt sätt. Sandelin påstod inte att rädslan var något som fanns hos SD utan snarare tvärtom, det är vi andra som inte vågar visa vad vi tror eller tycker - och denna feghet, att inte våga gå utanför det politiskt korrekta, gäller sannerligen inte bara invandrarfrågan. Vad man än säger om SD, så är de i alla fall inte rädda för att öppet visa sina ställningstaganden.
  Sandelins artikel är bra och klok och handlar om ett reellt problem. Dina invändningar kan säkert också bemötas, problemet är att man låter bli, för att inte störa sin egen karriär (t ex) även om man är alldeles övertygad om att du skulle ha fel.
  Jag är vare sig rasist eller invandrarhatare, men assimileringen fungerar dåligt och behöver diskuteras. Dessutom är det utan tvekan så att skulle vi släppa invandringen helt fri - som de mest "korrekta" vill - så skulle den motverka sitt syfte. Då skulle vi löpa en reell risk för invandrarhat i Sverige. Än så länge är det problemet ändå hanterbart.

  SvaraRadera
 3. 2009 bevijades drygt 10000 PUT i Sverig, sylskäl eller skyddsbehov. Drygt 34000 kom hit som anhörighetsínvandrare. Dessa hade utländskt medborgarskap eller familjeanknytning. Anhöriga till svenska familjer torde inte klassas som invandrare alls i Migrationsverkets statistik.

  SvaraRadera
 4. du ar annu en i raden av blaogda och hjarntvattade Svenskar.

  De siffror som Sandelin kommer med gar att hitta, om man har det minsta intresse av att se sanningen och inte blaogt tro pa vad de etablerade partierna visar - vilket ar ordentligt fixade siffror.

  Tex. talas det friskt om hur fa av asylsokande som faktiskt far asyl, endast 1/3, vilket ar sant. Men man berattar inte att 97% av de som far avlslag fortfarande bor i landet Sverige och inte avvisas, dvs kostar precis lika mycket som den som fatt asyl lagligt men tas inte upp i statistiken pa sveriges befolkning.

  SvaraRadera
 5. Din analys som inte genomgått "peer-review" granskning väger alltså tyngre än Jan Ekbergs analys som slog fast att kostnaderna är 1-2% av BNP?

  SvaraRadera
 6. Hej! Bra med debatt om detta - vi behöver förstås siffror och andra fakta, här står dock siffra mot siffra. MEN - det Sandelin berättar om rädsla för att tala om problem med invandring är väl det viktigaste i hans inlägg??? Vi måste få lov att öppet diskutera problem som uppstår av det i grunden positiva och värdefulla med vår mång-kulturella värld!
  Det är inte frågan om antingen - eller. Problem kan lösas om de lyfts fram!
  Ingrid Thorell-Ekstrand

  SvaraRadera
 7. Det är bra att kunna läsa lite "motsiffror" till Sandelins ganska svepande generaliseringar i artikeln på Brännpunkt.
  Tack för ett bra jobb med bloggen, keep it up!

  SvaraRadera
 8. Även jag som "invandrare" tycker att det börjar bli "för mycket" med invandrare.
  Det finns för många som har problem att anpassa sig till det Svenska samhället .
  Och det missnöje som nu kommer fram är berättigat.

  invandrare fr f d Jugoslavien

  SvaraRadera
 9. Kan bara rekommendera att googla på Merit Wager och där får du/ni alla läsa sanningen om en hel del.......

  SvaraRadera
 10. Usch så dåligt! Bara det att försöka förminska Sandelin; "Han kallar sig journalist och socionom...". Men fortsätt att romantisera invandringen du. Du bor väl själv i innerstan kanske? En dag kommer du förstå att vi andra hade rätt.

  SvaraRadera
 11. 3. Invandrare tar årligen med sig utbildning värd över 30 miljarder kronor.?

  Snabbutbildade utlandsläkare klara för AT
  "AT förberedande kompletteringsutbildning för tredjelandsläkare, det vill säga utländska läkare som kommer från länder utanför EU/EE"


  "Ett grundkrav för att söka utbildningen är minst 30 procent rätt på det medicinska kunskapsprovet TULE"


  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=15110


  "orimligt att fatta beslut om kompletterande utbildning utan att först ha gjort en ordentlig validering av sökandes kunskaper och färdigheter"
  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=11883

  SvaraRadera
 12. glöm ej att många invandrare är sysselsatta inom "konstgjorda" arbeten inom offentliga sektorn. Hemspråkslärare, tolkar, många i olika arbetsmarknadsprogram. Dessa arbeten bidra inte till plus. Detta måste räknas in i kostnaden för invandring och den egentliga sysselsättningsgraden!

  SvaraRadera
 13. "invandrare fr f d Jugoslavien",
  På sig själv känner man andra?

  SvaraRadera
 14. nils svensson,
  När de "invandringskritiska" blir överbevisade med att majoriteten invandrare arbetar så brukar det sista halmstråt vara att förklara invandrares arbete som meningslöst.

  SvaraRadera
 15. Vi i Sverige, vem du nu är. Jag har inte sett några "bevis" i någon riktning.

  Tror du har fullständigt (100%) fel om du tror att vanliga människor skulle tycka att arbete skulle vara meningslöst.

  "så brukar det sista.....". Oerhört generaliserande uttryckt, på skamgränsen faktiskt.

  Arne

  SvaraRadera
 16. Vilket trams!

  "Det har gjorts flera försök att beräkna kostnaden för invandringen och de skiljer sig åt med hundratals miljarder. Man kan emellertid nämna tre saker som pekar på att invandringen knappast kan vara en ekonomisk förlust."

  Alla statliga myndigheter bekräftar att invandringen medför en nettokostnad. Men inte du, du har förstås rätt? Tönt.

  "Vi har en anhöriginvandring som är flera gånger så stor som asylinvandringen.”

  Majoriteten anhöriginvandrare är inte anhöriga till asylsökande utan till svenska medborgare, varav många dessutom är födda i Sverige. Varför ska inte svenska medborgare få bilda familj med vem de vill?"

  Svenska medborgare som en gång har varit asylsökande, ja. Gången är denna: 1) Söker asyl i Sverige. 2) Erhåller PUT 3) Erhåller medborgarskap efter 5 år 4) Kallar in resten av släkten till the land of milk and honey - världens största socialbyrå.

  SvaraRadera
 17. Theodor,
  Du påstår att den tredjedel av anknytningspersonerna som är födda i Sverige, bland annat jag, har varit asylsökande? Vem är det som är en tönt?

  SvaraRadera
 18. "invandrare fr f d Jugoslavien",
  På sig själv känner man andra?

  Vilken meningslös floskel!!

  SvaraRadera
 19. För helvete, öka invandringen då, alla har ju jobb eller hur? varför sitter dom på gator, torg, bibliotek mm för att dom är lediga?

  Dagens politiker mörkar och du tror inte på det?

  Vakna Sverige.

  SvaraRadera
 20. Bra skrivet Lars Persson!

  Tycker däremot lite synd om dig, du länkade till din blog från SVD och fick avloppet med dig på köpet.

  Lycka till!

  SvaraRadera
 21. Utan att jag kollat upp några siffror känns det inte som att du tar statistiken på allvar. Du säger till exempel att 61 % av SFI-eleverna hade mer än 9 års skolgång. Det är ett finare sätt att säga att 39 %, alltså nära hälften, hade mindre än 9 års skolgång. Såvitt jag vet är inte SFI obligatoriskt. Fråga dig därför vad som känns rimligast – att de som har självförtroende att börja läsa ett totalt främmande språk överrepresenteras av personer med bara några års skolgång och endast sitt eget modersmål i bagaget, eller av personer med höga utbildningar och dessutom kunskaper i engelska och kanske ytterligare ett språk? Jag vet ju vad jag tror, och för mig finns det ingen motsägelse mellan artikeln och vad du påstår.

  SvaraRadera
 22. Anders Sjöqvist,
  De lågutbildade invandrarna är överrepresenterade i sfi-undervisningen. Det beror dels på att många invandrare från EU/EES, speciellt nordiska medborgare, inte går på sfi. Dessutom går lågutbildade längre tid på sfi medan de högutbildade passerar utbildningen snabbt.

  SvaraRadera
 23. Hmmm. Sverige är fullt av invandrare, min familj inget undantag, minst 10 timmar med SAS till närmaste flygplats. Så... Nu har jag sagt att jag inte är rasist men... Visst låter det bra att vi i dagens Sverige bara får tycka en sak, precis det jag lärde mig på kommunikationsvetenskapen (om an skall få forska vidare).

  Kom gärna med källfakta till dina utlägg. Artikeln i fråga hänvisar till korekta uppgifter och med lite wikipedia i fingrarna (läs gärna dialogen bakom tabu-ämnen som ex invandring) kan man hitta många källor.
  .
  Mindre PK innan jag dör är mitt motto. allt för att min son som kallas mulatt skall få ett riktigt samhälle att växa upp i, om inte flyttar vi till Norge eller vidare.

  SvaraRadera
 24. "Det beror dels på att många invandrare från EU/EES, speciellt nordiska medborgare, inte går på sfi"

  Fel.Det borde bero på att dessa är i minoritet för de siffror som specificeras på migrationsverkets sidor, för det är väl dessa som artikeln handlar om?

  SvaraRadera
 25. >TIll Kalle
  :
  När du säger "avloppet", är det svenska folket som du klankar ned på.

  SvaraRadera
 26. Påminnelse om att kommentarer som innehåller länkar till vissa webbplatser inte publiceras.

  SvaraRadera
 27. Ursäkta, jag visste inte att denna blogg höll sig med censur. Eller kanske "selektiva åsikter". Du är välkommen att ta bort länkarna och lägga ut min kommentar utan dem, även om detta stympar den.

  Jag ville bara visa att det kan finnas bevis på nätet i form av sidor som riktar sig till boende i vissa områden i världen hur de ska göra för att söka asyl i Sverige och övriga nordeuropa. Bland annat beskrivs hur ID-handlingar ska slängas för att försvåra identifiering.
  Detta visar på ett möjligt grovt utnyttjande av den svenska asylpolitiken, och det stödjer det som Sandelin skriver om att många asylsökande saknar giltiga ID-handlingar. Detta rapporteras även på Merit Wagners blogg av anonyma anställda på Migrationsverket.

  Är alla dessa människor som skriver om detta lögnare? Har de en hemlig agenda liksom SD? Byggs det koncentrationsläger för invandrare i hemlighet?
  Eller de kanske bara vill kasta ut alla invandrare. Det står ju i SD:s invandringspolitiska program. Kan du, Lars Persson vara så snäll och återge exakt där det står i SD:s invandringspolitiska program att invandrare ska kastas ut (brottslingar undantagna)?

  Detta borde inte handla om SD, utan om Sandelins artikel och din kritik av denna. Jag läser just nu en rolig tråd på Above Top Secret, ett forum på nätet om diverse paranormala saker. Ett underhållande ställe.
  Tråden handlar om att evolutionen är omöjlig och felaktig och allsköns löjliga argument förs fram av den kreationistiske trådstartaren för att visa att evolutionsteorin är fel. Ditt svar till Sandelin påminner lite om detta. Förvisso är det här inget tal om naturvetenskapliga teorier, men din argumentation och ditt reflexmässiga avfärdande påminner om kreationisternas stenfasta övertygelse.

  SvaraRadera
 28. Gaikokujin,
  Jo, det är vårt privilegium att bestämma vad som ska publiceras på vår egen blogg. Precis som nästan alla andra medier. Och det går inte att redigera kommentarer i Blogger. Antingen publiceras hela kommentaren eller inget alls.

  SvaraRadera
 29. Sverige måste anpassa flykting och anhörig-invandringen till de andra västeuropeiska länderna.
  Den här bloggen har liten trovärdighet i mina ögon.

  SvaraRadera
 30. Ja du Lasse, det här var ju ingen hit. Du undvek kategoriskt att svara på exakt varenda fråga och lyckades dessutom påvisa helt irrelevanta siffror och påståenden.
  Gör om, gör rätt och försök till nästa gång gör en lite sannare s.k. "rättelse".

  SvaraRadera
 31. Lars Persson: oavsett vilken ideologi du har närmast hjärtat, oavsett vad du tycker om SD, och om Herr Sandelin, så vill jag uppmana dig att med ett öppet sinne (vill understryka detta) uppsöka fakta kring invandringens för- och nackdelar.

  Man kan vara för en fortsatt invandring men ändå erkänna de bristerna i systemet som förekommer, samt problemen som uppkommer till följd av detta.

  Att som många bara helt avfärda allting negativt som sägs om invandringen som lögner och rasism, eller framföra hastig nerplitade tvivelaktiga motargument utan substans är enbart kontraproduktivt. Försök ha ett öppet sinne. Man måste som sagt inte förneka allting negativt med invandringen även om man är för en fortsatt invandring.

  SvaraRadera
 32. Tack för svaret och ursäkta min snäsighet i den andra kommentaren.

  Ett förslag från mig: om det finns någon arabisktalande som kan läsa igenom den sida som jag länkade till där det påstås finnas instruktioner för den som vill få asyl i norra Europa finns, och bekräfta eller förkasta detta. Min egna översättning med hjälp av Google translate visade att Politiskt Inkorrekt har rätt. Jag är ingen SD-anhängare, och bara för några år sedan tyckte jag att de var ett gäng knäppgökar. Erfarenhet av att bo i en stad där över 30% av invånarna har sitt ursprung i mellanöstern och hur dålig integrationen är, och hur det varje vecka sker bilbränder, stenkastning på bussar och dyligt, har fått mig att tänka att något är fel med invadringspolitiken.

  Det som har fått 10-öringen att trilla ner är nu när jag bor i Japan och själv är utlänning (gaikokujin). Den japanska invandringspolitiken är till vissa delar striktare än SD:s invandringspolitik (och vissa delar av SD:s är striktare än Japans). Om man jämför dessa två med Sveriges nuvarande invandringspolitik så är det den senare som är väldigt annorlunda.
  Förvisso är Japan väldigt homogent jämfört med dagens Sverige (ca 98,5% av landets ca 128 miljoner invånare är etniska japaner), men överlag så finns det knappt några så kallade "utanförskapsområden" trots att fattigdom finns (Japan är bra mycket mer kapitalistiskt än Sverige, inget välfärdssystem likt det svenska finns). Man kan gå ute sent utan att riskera att bli rånad, överfallsvåldtäkter är ett okänt begrepp.
  Nu påstår jag inte att det endast är invandrare i Sverige som begår brott (t.ex. Hagamannen är etnisk svensk), MEN den brist på integration som finns i Sverige är en faktor som enligt mig ökar risken för brott. Invandrare i segregerade områden känner sig inte som en del av Sverige. VAD för Sverige ska de förresten vara en del av? Vad är det mångkulturella Sverige förutom en artificiell konstruktion?
  I det mångkulturella USA är man amerikan först och främst, varför övergavs en liknande tanke i Sverige? Om man vill bo i ett annat land så borde det vara självklart att acceptera dess seder och kultur och försöka smälta in och på så sätt få en delvis ny identitet (utan att den gamla suddas ut). För mig har det varit självklart att försöka anpassa mig till japansk kultur, även om jag inte kan bli japan till 100%. Istället för att förneka svensk kultur så borde man "ta tillbaka" den från de verkliga rasisterna (ej SD).

  Det blir en för lång kommentar igen, men det jag vill säga är att Sveriges invandringspolitik och integrationspolitik de senaste 25 åren är åt pipan, och det är på grund av detta som SD kommit in i Riksdagen. SD är inte sjukdomen, de är snarare ett symptom på ett sjukt system.

  SvaraRadera
 33. Bloggen kommer med lögner och påhitt för att bemöta en saklig artikel.
  Pajasar.

  SvaraRadera
 34. "invandrare fr f d Jugoslavien",
  På sig själv känner man andra?

  Enligt dina gelikar är du nu rasistisk, eftersom du uttalade dig i negativa ordalag mot en fd invandrad person. Skäms på dig! Jag ska genast gå och göra ett plakat som bassunerar ut att du ska ut ur bloggosfären. Hade jag haft en bild på dig, hade du fått Hitler-mustch.

  SvaraRadera
 35. Detta är ren trams.

  1. Det har gjorts verkliga bedömningar av kostnaden för invandringen och den ligger för närvarande på 2-3% av BNP eller ca 40-60 miljarder årligen. Detta har jämförts med arbetskraftsinvandringen under 50-70-talen som netto bidrog till Svensk ekonomi.
  Det är vidare närmast fullständigt självklar att invandringen kostar pengar. Varje individ i Sverige betalar över tid *genomsnittligen* lika mycket till det offentliga som individen får tillbaka från det offentliga (bortsett pengar som lämnar landet). Grupper med högre andel bidragstagare utan en i övrigt högre skattekraft *kostar* därmed pengar. Även personer som INTE för närvarande får några bidrag men inte har någon skattekraft finns en uppskjuten kostnad i det att dessa senare har rätt till pension, belastar sjukvården mm mm mm.

  I de beräkningar som gjorts har hänsyn tagits till en störra andel i arbetsför ålder bland invandrarna.

  Vidare anges i ursprungsinlägget att invandrare årligen tar med sig utbildning motsvarande ett värde av 30 miljarder kronor. Din beräkning är helt ointressant eftersom det intressanta för de offentliga utgifterna är den mängd pengar som det offentliga får in respektive betalar ut.
  Därmed är utbildningen REDAN INRÄKNAD!
  Möjligen kan hävdas att kostnaden skulle blivit ännu högre UTAN att denna utbildning funnits.

  Invandringen KOSTAR SJÄLVKLART pengar. Allt annat är trams!

  2. Flertalet asylsökande har inte några id-handlingar alls och detta har ökat sedan slutet av 80-talet och början av 90-talet då de flesta hade id-handlingar. Problemet med id-handlingar rör inte enbart pass, och många länder, däribland de som vi haft stor invandring från, har system för id-handlingar till medborgarna.
  Vidare är det svårare att avvisa någon utan id-handlingar.

  http://www.sydsvenskan.se/sverige/article280268.ece

  3. Majoriteten av anhöriginvandringen är anhöriga till invandrare.
  Följande finns att läsa på SCB (http://www.scb.se/Grupp/Teman/Integration/2006_Anhoriginvandringen.pdf)

  "Kopplingen asyl och familjeåterförening
  Det finns ett nära samband mellan tillstånd i asylprocessen och följd-
  invandring, enligt Migrationsverket. Dels ansöker många om tillstånd
  för sina anhöriga att komma till Sverige efter att själva ha fått asyl och
  uppehållstillstånd. Dels tenderar benägenheten att gifta sig med lands-
  män från hemlandet att öka med tilltagande försämringar i hemlandet.
  Tendensen att gifta sig med personer från hemlandet är i allmänhet stor
  för personer som kommer från Mellanöstern eller Afrika."

  Av anhöriginvandringen så stod 2006 Irakier för majoriteten.

  Din data är ljug och påhitt och du förstår inte vad dina beräkningar har för signifikans.

  Invandringen kostar uppenbart pengar. Anhöriginvandringen består till största del av invandring av anhöriga till andra invandrare. Det har skett en kraftig ökning av andelen asylsökande personer utan några id-papper och detta kan svårligen förklaras med en allmän ovilja i ursprungsländerna att inte tillhandahålla id-handlingar.

  SvaraRadera
 36. EP,
  "Invandringen kostar självklart pengar". Det är den inställningen som är orsak till att det sprids så mycket lögner om invandringen. Vissa saker ska antas som självklara och får inte ifrågasättas.
  Du kan ju försöka tala om vad det är som kostar. När lika stor andel utrikes som inrikes födda arbetar kan det ju inte bero på sysselsättningen. Du påstår att invandrare i högre grad är bidragstagare men då räknar du bara vissa bidrag. Alla barn som får barnbidrag är bidragstagare, men det finns betydligt lägre andel barn bland invandrare. Och de drygt 30 miljarderna som invandrarnas utbildning är värd är ett bidrag som inte behövt betalas ut till dem men som infödda får.

  SvaraRadera
 37. EP,
  Somaliska pass har inte accepterats av svenska myndigheter sedan början av 1990-talet. Hur ska man kunna visa en id-handling när den enda id-handling man kan få inte accepteras av svenska myndigheter?

  SvaraRadera
 38. EP,
  Vad är problemet med att 2/3 av anknytningspersonerna själva invandrat?

  SvaraRadera
 39. En intressant artikel i Ölandsbladet. På Lundegårds camping inkvarterades i veckan ett hundratal asylsökande. Dessa var av "[S]exton olika nationaliteter, de kommer från alla möjliga håll; Kroatien, Serbien. Somalia, Togo, Ghana, Pakistan. Det var rätt många från Somalia. "

  En som jobbar med att ta hand om de asylsökande får frågan "vilken är den vanligaste frågan så här långt?"
  "– Hur länge måste vi stanna här? Många är otåliga och det är inte undra på, de har betalat mycket för resan till Sverige och blivit lovade att bo på hotell och få maten serverad. Ingen har sagt att de skulle hamna här, i en campingstuga i Köpingsvik på Öland, svarar Per-Einar."

  (källa: http://www.olandsbladet.se/index.php?id=15407&placid=3&template=&PHPSESSID=7f94f76b6953c80cc1178a07b7dfd5b5)

  Jag skrev tidigare om hur asylsystemet utnyttjas samt skrev om en sida på arabiska som ger instruktioner om hur man ska göra för att få asyl i Sverige (och andra nordeuropeiska länder). Gunnar Sandelin antydde även detta liksom Merit Wager på sin blogg.
  Detta citat från Ölandsposten ställd av en oanande lokalreporter visar att det nog finns ett par ugglor i mossen som man kan ana. De asylsökande har "blivit lovade att bo på hotell och få maten serverad." VEM har lovat dem det? Svenska myndigheter? Min gissning är organiserad människosmuggling, dvs att ha inslussande av asylsökande till Sverige som affärsidé.

  Dessa asylsökande är inga skurkar. De är lurade med löften om guld och gröna skogar av organiserade brottslingar. Kanske är detta större än man kan ana? Media skriver ingenting, gräver ingenting.

  SvaraRadera
 40. Tack för att du orkar "vi i sverige". Det blir snabbt väldigt olustigt för främlingsfientliga människor när någon synar alla dessa påståenden/myter kring invandringen.

  SvaraRadera
 41. "Theodor sa...
  Vilket trams!

  Alla statliga myndigheter bekräftar att invandringen medför en nettokostnad. Men inte du, du har förstås rätt? Tönt."

  He he, "alla statliga myndigheter". Det var som fasen. Då borde de ju vara tämligen enkelt för dig att ge länken till en, men det gjorde du inte...hmmm, märkligt. Ja, jösses.

  SvaraRadera