lördag 9 oktober 2010

Ännu fler fel från Gunnar Sandelin

Häromdagen publicerade Svenska Dagbladet en artikel av Gunnar Sandelin som var så full av felaktigheter att vi såg oss nödsakade att rätta den. Den bemöttes också av Petter Hojem, migrationssamordnare på Fores. Nu fortsätter Gunnar Sandelin att hitta på siffror i en replik i Svenska Dagbladet.

Sandelin påstår att det kommer två anhöriga per mottagen asylinvandrare. Lyckligtvis finns det undersökningar som visar hur det verkligen förhåller sig. SCB skriver i sin publikation Anhöriginvandrare och deras familjer att efter 9 år har 13 procent av invandrarna tagit emot en anhöriginvandrare. För asylinvandrare är det en tredjedel som tagit emot en anhöriginvandrare, långt från de två per asylinvandrare som Gunnar Sandelin påstår.

Gunnar Sandelin tycker tydligen att det är ett problem att många anhöriginvandrare får permanent uppehållstillstånd och senare svenskt medborgarskap. Att neka invandrare PUT och medborgarskap är ett sätt att hålla dem utanför samhället. OECD har visat att medborgarskap underlättar integrationen på arbetsmarknaden. Därigenom behöver Sandelin inte ha så stora farhågor att de ska bli bidragsförsörjda.

Lite andra fakta om anhöriginvandring:

16 procent av invandringen kan förklaras med tidigare invandring.
57 procent av anknytningspersonerna är svenska medborgare.
En tredjedel av anknytningspersonerna är födda i Sverige.

Lars Persson

27 kommentarer:

 1. Läs Merit Wager. Ljuger hon?

  SvaraRadera
 2. Anonym 09:44,
  Menar du hennes låtsaskompisar, "miggorna", som får stå för sådant hon inte själv vill sätta sitt namn på?

  SvaraRadera
 3. Jo, men om man som invandrare fått svenskt medborgarskap och sen får hit sina anhöriga, tycker du då inte att det är anhöriginvandring?
  Är inte det lika mycket att trixa med siffrorna som du säger att Sandelin gör?

  SvaraRadera
 4. Anonym 11:02,
  Självklart är det anhöriginvandring om man invandrar för familjeförening, antingen anknytningspersonen är född i Sverige eller utomlands. Har du problem med det?

  SvaraRadera
 5. Den SCB-rapport som du hänvisar till inleds med " Majoriteten av de utomnordiska invandrarna kommer till Sverige av familjeskäl, dvs de har en anhörig boende i Sverige."

  Det är ju det debatten om anhöriginvandring handlar om, inte t ex massinvandring utan flyktingskäl från Norge eller återvändande svenskar.

  Citat från SCb-studien " Det betyder att det i genomsnitt kommit 1,7 personer till varje anknytningsperson".

  Gissar att du har problem med att det är det som debatteras vilket ju gör debatten ( än mer ) icke PK.

  SvaraRadera
 6. Sverigedemokrater tror alltid blint på dom som säger det dom vill höra, oavsett om personen heter Gunnar Sandelin eller Merit Wager.

  SvaraRadera
 7. Vi i Sverige 10:09

  Läser jag in för mycket i vad du skriver eller antyds det att Marit Wager skapar de s.k. "miggorna"? Det låter lite som konspirationstänkande, vilket kan läggas till personangrepp som riktas mot SD-företrädare, Gunnar Sandelin ("som kallar sig för socionom och journalist") samt alla som inte lydigt lyssnar på pravda. Bra, mer sådant! Då blir risken att VIS tas på allvar mindre!

  SvaraRadera
 8. Anonym 12:10,
  " Majoriteten av de utomnordiska invandrarna kommer till Sverige av familjeskäl, dvs de har en anhörig boende i Sverige."

  Ja, har du problem med det?

  " Det betyder att det i genomsnitt kommit 1,7 personer till varje anknytningsperson".

  Ja, till de som är anknytningspersoner. Men de flesta invandrare tar inte emot en enda anhöriginvandrare och är alltså inte anknytningspersoner.

  SvaraRadera
 9. Tittade på statistiken för 2009 ca 11000 asyluppehållstillstånd och ca 9000 uppehållstillstånd för flyktinganhörig.
  Förklara ViS.

  SvaraRadera
 10. Som anhöriga till flyktingar räknas de som invandrar inom två år efter att anknytningspersonen invandrat. Hade de invandrat samtidigt med asylinvandraren hade de också räknats som skyddsbehövande. Om hela familjen kan fly samtidigt blir det alltså fler skyddsbehövande, annars fler anhöriginvandrare. Flyktingar och anhöriga till flyktingar är ofta i praktiken samma sak.

  SvaraRadera
 11. Man kan titta på Turkiet 2009
  41 fick asyl
  32 fick put som anhörig till flykting
  992 fick put som nyetablerad anknytning
  Om man är konspiratorisk skulle man kunna tro att den stora andelen nyetablerade anknytningar skulle bero på att vi hade en stor flyktinginvandring från Turkiet förr.
  Detta mönster återkommer från alla de länder som vi förr mottagit flyktingar från.

  SvaraRadera
 12. Samma ihopbuntning av invandrare till en homogen massa görs av Vi i Sverige igen.

  Jag kikar igenom SCB-rapporten lite. Orkar inte lägga ner tid på en ordentlig analys, så det blir lite ytligt.

  SCB gör något som Vi i Sverige inte gör. Citat från rapporten:
  "De som invandrar till Sverige representerar ingen homogen grupp. De kommer till Sverige från över 200 olika länder som sinsemellan är väldigt olika."

  Invandrarna delas i rapporten upp i sju grupper beroende på födelseland:
  De sju grupperna är:
  • Sverige
  • Norden (Norden exkl. Sverige)
  • EU (EU exkl. Norden)
  • Övriga Europa (Europa exkl. EU och Norden)
  • Länder med högt HDI (Länder utanför Europa med högt HDI)
  • Länder med medel HDI (Länder utanför Europa med medel HDI)
  • Länder med lågt HDI (Länder utanför Europa med lågt HDI)


  Med Sverige menas svenskar som bott utomlands och varit avförda från folkbokföring i Sverige.

  HDI är "Human Development Index (HDI) är FN:s mått på landets välstånd. Måttet är en sammanvägning av förväntad livslängd,
  utbildningsnivå och BNP."

  Jag misstänker att de siffror ni räknar upp inräknar följande invandringsgrupper:
  • Sverige
  • Norden (Norden exkl. Sverige)
  • EU (EU exkl. Norden)
  • Övriga Europa (Europa exkl. EU och Norden)
  • Länder med högt HDI (Länder utanför Europa med högt HDI)


  Från sida 24 visas ett urval av statistik där dessa grupper representeras.

  När det gäller anhöriginvandring så står det att när det gäller grupperna "Sverige, Norden, EU och högt HDI är det så låg andel som är anknytningspersoner att det är svårt att urskilja siffrorna i diagrammen".

  "Hög andel personer som blir anknytningspersoner är det från länder med medel HDI, den invandrargrupp som är störst i Sverige under perioden." (min kommentar: Irak räknas till länder med medel HDI).
  "Allra högst andel anknytningspersoner
  är det från länder med lågt HDI. Efter nio år är
  30 procent av dem som invandrat från dessa länder anknytningspersoner till en ny invandrare."

  Av diagrammen på sid 27 att dömma verkar det som att 100 invandrare från länder med medel HDI (t.ex. Irak) efter 9 år leder till ca 23 anknytningspersoner, samt att 100 invandrare från länder med låg HDI (t.ex. Somalia) leder till ca 30.


  Denna kommentar blir för lång, men en fråga vill jag ställa: har ni i er uppräkning av statistik tagit hänsyn till SCB:s indelning av invandrare i sju kategorier? Om ni inte har gjort det så drar de fem första kategorierna ner sifforna ganska rejält.
  De invandrare som hamnar i segregerade fattiga områden och får problem med att integrera sig är de som kommer från länder med medel HDI (t.ex. Irak) samt låg HDI. Testa med bara dessa två grupper och se hur sifforna blir. Bara ett förslag...

  SvaraRadera
 13. Jag håller med om att Sandelin borde vara klarare med sina siffror. Han skriver "När det sedan gäller anhöriginvandring kommer det ungefär två anhöriga per mottagen asylsökande. Det har framkommit vid samtal med experter på anhöriginvandring och migrationsstatistik. Här behövs emellertid en större tydlighet i våra myndigheters redovisning."

  Hans källa är "samtal med experter". Jag såg inget i rapporten från SCB som ens pekade ut asylsökande om anknytningspersoner, så kanske sådana siffror inte redovisas. Å andra sidan, redovisas misslyckade skördar och svält inom landet i Nordkoreanska nyheter?

  Det rådande paradigmet kan man inte gå ifrån. Att peka ut en viss invandrargrupp anses vara rasistiskt. Jag anser att detta "PK-paradigm" är en björnstjänst gentemot dessa grupper eftersom de lämnas vind för våg i egna enklaver utanför det svenska samhället. De släpps in i landet, men inte i samhället. SD är en reaktion mot detta sjuka system, intet mer, intet mindre.

  SvaraRadera
 14. I ditt svar 15:55 hur kan man få det till 1/3 del när det verkar som om redan inom 2 år är uppe i nästan 100 procent ?.

  SvaraRadera
 15. Gaikokujin,
  I diagram 13 i SCB:s rapport redovisas anknytningspersoner efter grund för bosättning.

  SvaraRadera
 16. DU borde ha problem med att " majoriteten av de utomnordiska osv " eftersom du ju med din statistikhänvisning misslyckas med att förklara bort den stora anhöriginvandringen på grund av FLYKTINGARNA som beviljas PUT.

  För att i ett desperat försök få din statistik att tala för din tes så väljer du att tala om INVANDRARE vilket innefattar t ex återvändande svenskar vilket är en mycket stor grupp och där det naturligtvis i de allra flesta fall inte existerar några anknytningspersoner.

  Snacka om att försöka manipulera med statistik!

  SvaraRadera
 17. Bra jobbat igen, bloggen! Detta är väl ett av få intellektuella ljus i det mörker som vällt över landet ända sedan SD:s intåg i riksdagen. Wager är en ulv i blodiga fårakläder. Att hon i tid och otid poängterar att hon "minsann arbetar för flyktingar och varit en ambassadör för flyktingfrågor" är knappast förmildrande i sammanhanget. Snarare använder hon det som brandvägg för att vara så ologisk, så offensiv och så motbjudande som hon kan vara utan att anklagas för det. Missbruk av syfte helt enkelt.

  SvaraRadera
 18. "Att neka invandrare PUT och medborgarskap är ett sätt att hålla dem utanför samhället."

  Vad menar Vi i Sverige med ovanstående? En invandrare är den som för längre tid vistas i landet och är folkbokförd i Sverige. Menar Vi i Sverige att folkbokföring automatiskt ska ge PUT och medborgarskap?

  PUT och medborgarskap i Sverige är ju ändå ingen rättighet, eller hur?

  SvaraRadera
 19. Sa det dar med manskliga rattigheter (tex artikel 16)kan man alltsa tulla pa om man ar 'invandringskritisk', ok da ar jag med. Vad som ar aningen oklart ar hur detta rimmar med SDs principprogram och stallningstagande for familjen ("Slå vakt om familjen2). Hur skall ni ha det, ar familjen viktig eller inte?

  /El Guapo

  SvaraRadera
 20. Anonym 10:53,
  Permanent uppehållstillstånd och medborgarskap ger större möjligheter att få arbete. Vill man inte att invandrare ska få arbete är ett sätt att neka dem PUT ocg medborgarskap.

  SvaraRadera
 21. När det gäller arbetskrafstinvandring kan man som utlänning söka arbete i Sverige. Får man jobbet får man PUT, därefter kan man naturaliseras och bli medborgare. (Det är till exempel så vi fått 26% läkare som är "invandrare".)

  Du vänder emellertid på steken. Man åker till Sverige, får ett personnummer och en folkbokföringsadress, och sedan får man inte "nekas" PUT och medborgarskap, eftersom det då blir svårt att få jobb. (!)

  Men vi är bara tillbaka på ruta 1. Om personnumret är biljetten till PUT och medborgarskap, som du tycks mena, blir frågan vem som ska få personnummer.

  Du vet ju mycket väl att vi varken kan ta hit hela världen, eller att några andra länder ger sådana villkor.

  I Sverige är det största problemet att sociala förmåner inte kan ges bort okontrollerat, av det enkla skälet att de är extremt dyra och resurserna är begränsade. Idag behöver vi ett genomsnittligt extra skatteuttag på över 10,000 kr per skattebetalare och år för att klara immigrationens kostnader enligt socialdemokraternas utredare. Samtidigt har 30% av vår befolkning inte ett öre sparat på banken.

  När Vi i Sverige argumenterar att man inte får neka någon PUT och medborgarskap säger man i själva verket att vem som helst som kommer till Sverige har förbehållslös rätt till det svenska socialförsäkringspaketet, och dessutom rätt att välja och utforma landets politik.

  Detta är en naiv utopi. Det finns inget land i världen som kan erbjuda sådana villkor. Även Sverige måste nog hålla sig med ett socialt kontrakt. Annars kommer lojaliteten och solidariteten att bli lidande. Det är precis det vi ser nu med SD i Riksdagen.

  Det hade inte behövt hända, om även vi hade inriktat oss på en ansvarsfull, ekonomiskt och socialt hållbar, immigrationspolitik.

  SvaraRadera
 22. @ El Guapo

  Jag är varken SD eller invandringskritisk, men vår immigrations- och integrationspolitik fungerar inte.

  Artikel 16 har inte med saken att göra. Men om det kan vara till någon hjälp kan jag väl säga att jag själv är gift med en arbetskraftsinvandrad utomeuropé som så småningom blev svensk.

  I övrigt tror jag att Du (och andra här) missförstår begreppet "rättighet". Den enes rättighet är den andres skyldighet. Vi i Sverige tycks således argumentera att Sverige har en skyldighet att ge alla som vill komma till landet PUT och svenskt medborgarskap.

  Men inga länder har sådana skyldigheter, och det är dessutom oförenligt med Sveriges EU-medlemskap. Hur ni tänker, i förhållande till internationell lagstiftning, är fullständigt obegripligt. Jag tror att ni drömmer om att alla grönser ska stå öppna. Men detta kan bara fungera i det primitiva samhällets form, dvs utan socialt kontrakt och utan solidaritet annan än den frivilliga.

  Men den moderna, organiserade staten kan inte fungera under sådana villkor, och det är också därför de arbetar med olika instrument som medborgarskap, folkbokföring, arbetstillstånd mm.

  FNs mänskliga rättigheter har inget att invända mot detta.

  SvaraRadera
 23. Anonym 09:03,
  Vem som helst kan inte invandra till Sverige. Alla som får uppehållstillstånd har befunnits ha ett skäl till att bo i Sverige. De som bor i Sverige måste ges möjlighet att försörja sig och delta i samhället. Att neka medborgarskap betyder att man försvårar detta.

  SvaraRadera
 24. @ anonym 09.17.
  Artikel 16 ar val i allra hogsta grad vasentlig eftersom SD gor ett stort nummer av sta bakom de manskliga rattigheterna. Sen finns det forvisso tolkningsutrymme vad galler meningen "have the right to marry and to found a family", dvs i vilket land skall rattigheten utovas? Min poang var dock att om nu SD "slar vakt om familjen" sa borde de val rimligtvis inte fora en invandringspolitik som splittrar familjer.

  /El Guapo

  SvaraRadera
 25. Det är väl fritt fram att återförenas i annat land. Eftersom anhörig inte har skäl för att stanna i Sverige.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 16:56
   Så en Svensk medborgare ska alltså vara tvungen att lämna sitt hemland för att kunna leva med sin anhörig?

   Radera
 26. "Sandelin påstår att det kommer två anhöriga per mottagen asylinvandrare. Lyckligtvis finns det undersökningar som visar hur det verkligen förhåller sig. SCB skriver i sin publikation Anhöriginvandrare och deras familjer att efter 9 år har 13 procent av invandrarna tagit emot en anhöriginvandrare. För asylinvandrare är det en tredjedel som tagit emot en anhöriginvandrare, långt från de två per asylinvandrare som Gunnar Sandelin påstår."

  Detta är en ren lögn av er här på bloggen, han skriver inte alls så. Han slår ut den totala andelen anhöringinvandrare per invandrare. Ni skriver också "EN anhöringinvandrare", det är däremot att vilseleda, det förutsätter att invandrare bara tar hit EN anhöringinvandrare, aldrig FLERA stycken.

  Skamliga ni är, det sjuka är väl att ni samtidigt poserar som "experter".

  SvaraRadera