fredag 30 april 2010

En gratulation Kungen nog betackar sig för...

"Grattis Kungen!", utbrister Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder i SD-kuriren. Det är en gratulation som klingar falskt när man tänker på vilken inställning Sverigedemokraterna har till invandring och i synnerhet anhöriginvandring. Utan anhöriginvandring skulle den kungliga familjen inte existera. Inte ens Kungen själv skulle väl platsa som svensk enligt Sverigedemokraternas synsätt eftersom det är bara 200 år sedan hans anfader, Jean Baptiste Bernadotte, invandrade till Sverige.

Kungen är ju förhindrad att uttala sig för eller emot ett parti men personligen kan han knappast uppskatta en gratulation från Sverigedemokraterna. Det är tydligt alla de gånger han klart uttalat sig mot främlingsfientlighet.

Vi som är lika multikulturella som Kungen och hans familj kan dock skicka ett genuint Grattis på födelsedagen till Kungen.

Länkar: SvD, Expressen, GP, SvD, HD

torsdag 29 april 2010

Lantbrukare misshandlad av "invandringskritiska"

En lantbrukare utanför Sjöbo i Skåne misshandlades i måndags av fem maskerade män, uppger tidningen Land och ATL. Lantbrukarparet som invandrat från Nederländerna har mottagit flera hot med rasistisk underton. Kravet har varit att kvinnan i familjen ska avstå från en post i Skånemejeriers styrelse.

Den misshandlade mannen tvingades uppsöka vård och hans fru, Florence Kuijer, har valt att avgå från Skånemejeriers styrelse. Anders Olsson, styrelseordförande i Skånemejerier säger att Skånemejerier inte accepterar främlingsfientlighet.

Ett exempel på hur praktisk "invandrarkritik" inverkar på demokratin.

Fler länkar: SvD, YA

måndag 26 april 2010

Vad kostar invandrarfientligheten?

Benny Carlson, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet, jämför i en artikel i Aftonbladet situationen för somalier i Sverige och i Minnesota, USA. Medan sysselsättningen för somalier i Sverige är 25-30 procent är den i Minnesota dubbelt så hög, 55-60 procent.

Vad är orsaken till den stora skillnaden? En orsak anser Benny Carlson kan vara att somalier i Minnesota bildat gruppgemenskaper och företag som sörjer för gruppens behov. Sådana sammanslutningar ses inte som positiva i Sverige eftersom de anses förhindra integrationen.

Man ska heller inte underskatta attityderna hos företag och myndigheter till olika etniska grupper. Eftersom somalier i Minnesota lyckas mycket bättre än somalier i Sverige är det inte troligt att felet ligger hos somalierna utan snarare någon annastans i Sverige. Ett antal "invandringskritiska" partier bedriver en hänsynslös kampanj mot inte minst somalier där man bland annat försöker påskina att de flesta är analfabeter.

Någon statistik över analfabetismen hos olika grupper i Sverige har vi inte hittat. Däremot kan man utläsa intressant information från Statistisk sentralbyrå i Norge. År 2001 var det 3,3 procent av somalierna som inte hade någon utbildning, 58,3 procent hade minst grundskola och hos 38,5 procent var utbildningen inte känd. Erfarenheten visar att i gruppen okänd utbildning finns alla utbildningsnivåer representerade med någon övervikt för de lägre nivåerna.

Naturligtvis påverkas arbetsgivare av rykten om etniska grupper. Istället för att bara söka fel hos invandrare är det dags att fråga sig vad kampanjerna mot invandrarna kostar. Istället för att fråga vad invandringen kostar bör vi ställa frågan vad invandrarfientligheten kostar.

Lars Persson

lördag 24 april 2010

Spammare lämnar Sverigedemokraterna

Den sverigedemokratiske spammaren Kenneth Sandberg lämnar SD tillsammans med flertalet aktiva Sverigedemokrater i Kävlinge, uppger Svenska Dagbladet. Orsaken är att han anser att Sverigedemokraternas invandringspolitik blivit alltför utslätad.

Det senaste året har Kenneth Sandberg skickat mer än 70 spammeddelanden, oftast med främlingsfientligt innehåll, till ett stort antal medier och politiker. Bland annat anser han att alla som är positiva till invandring ska åtalas och straffas.

Det återstår att se om Sandbergs avhopp gynnar eller missgynnar Sverigedemokraterna. Rimligtvis borde hans extrema inställning ha varit en belastning för Jimmy Åkessons Sverigedemokrater som försöker framstå som rumsrena. Å andra sidan finns det fler inom SD med lika extremt och oputsat invandrarhat. Det här lär inte vara sista avhoppet från SD.

Lars Persson

Länkar: SDS, SkD, DN, Expressen, Expressen

Vi tvingas betala för propagandan mot våra familjer

Nationaldemokraterna och Sverigedemokraterna vill begränsa invandringen till ett minimum och då speciellt anhöriginvandringen. Detta trots att familjer som består av både invandrare och infödda svenskar är mycket lönsamma för det svenska samhället. Dessa familjer betalar mycket skatt, får nästan inget socialbidrag och tar mindre resurser i anspråk i form av t.ex. skola än helsvenska familjer.

Trots detta måste vi acceptera att dessa partier för en kampanj emot oss som går ut på att våra familjer inte borde finnas och våra barn borde följaktligen inte få existera. Som en ytterligare skymf från samhällets sida måste vi även betala för denna propaganda. Åtskilliga miljoner av skatten vi betalar går till partistöd till framförallt Sverigedemokraterna. Det finansierar en hel stab av personer som på heltid sprider lögner och snedvriden propaganda om oss. Nu måste vi också betala för Nationaldemokraternas hattidning.

Att samhället tvingar oss att betala för detta är samma skymf som när anhöriga till en avrättad måste betala för kulan som dödade deras närstående.

Lars Persson

Länkar: Newsmill, DN, SkD, Expressen, SvD, SvD, SvD

fredag 23 april 2010

Bra insats av Billström i Debatt om migration

Gårdagens "Debatt valspecial" i Sveriges Television innehöll ett bra reportage av den egyptiske reportern Yosri Fouda och en mindre bra efterföljande debatt. Debatten bestod mest av att Luciano Astudillo och Tobias Billström pratade i munnen på varandra. Det blev inte bättre när en panel av andra debattörer släpptes in. Tobias Billström, som vi funnit anledning att kritisera flera gånger, gjorde dock en bra insats med att döda några myter om migration och integration.

Yosri Fouda skildrade olika delar av invandringen, inte bara Rinkeby utan också högutbildade invandrare som arbetar inom avancerad forskning. Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson, som vi också kritiserat då och då, skötte sig också bra när han förklarade att invandring är så mycket mer än asylinvandring.

En eloge ska också gå till Sverigedemokraternas Mattias Karlsson som klart deklarerade vad SD vill ha ut av invandringen. De vill ha ett gästarbetarsystem där utvalda invandrare kan få komma hit och jobba några år så länge vi behöver dem. Under tiden ska de bara utnyttjas av det svenska samhället och inte ges rättighet att leva tillsammans med sin familj.

Lars Persson

Länkar: Expressen, Expressen

torsdag 22 april 2010

Kan Moderaterna lära invandrare demokratiska värden?

Moderaterna vill införa ett startkontrakt där invandrare ska undervisas i demokratiska värden. Det måste betyda att Moderaterna anser sig vara bättre på demokratiska värden än invandrare.

Är det valfusk och därpå följande mörkläggning som Moderaterna vill lära ut?

Lars Persson

Länkar: SDS, DN, Aftonbladet, Expressen

torsdag 15 april 2010

Populistiskt förslag om försörjningskrav vid anhöriginvandring

Idag, 15 april 2010, införs lagen om försörjningskrav vid anhöriginvandring. Det är en i det närmaste meningslös lag som bara kommit till för att fiska röster hos de "invandringskritiska". De flesta anhöriginvandrarna invandrar som unga vuxna och är mycket lönsamma för Sverige. Jämfört med infödda tar de mindre resurser i anspråk i form av skola och andra kostnader under barndomen samtidigt som de försörjer sig själva eller försörjs av sina anhöriga från första dagen i Sverige.

SCB har publicerat en prognos över Sveriges framtida befolkning 2010-2060. Där konstaterar man att lagens effekt på den framtida invandringen blir försumbar (sidan 16). Av de 29048 anhöriginvandrare som kom till Sverige 2006 skulle bara 405 anknytningspersoner ha påverkats. 185 av dessa var arbetskraftsinvandrare som ju inte heller påverkas eftersom de kan försörja sina anhöriga utan någon lag.

Lagen får ändå en effekt. Den antyder att anhöriginvandring skulle vara ett ekonomiskt problem för Sverige när det i själva verket är tvärtom. Det är ytterligare ett steg i propagandan mot den stora majoritet av invandrarfamiljer som är självförsörjande.

Lars Persson

Länkar: DN, DN, SvD

lördag 10 april 2010

SD-mobben misslyckades

Sverigedemokraterna hade föga förvånande det dåliga omdömet att utnyttja en tragisk händelse i Landskrona för att vinna röster. Häromdagen kom en undersökning från Sifo som visade att SD har tappat 2,4 procentenheter i kommunalvalet sedan 2006. Eftersom man jämför med läget 3,5 år sedan går det inte att avgöra hur SD:s agerande de senaste dagarna påverkat opinionsläget.

Nu publiceras dock en mätning från Demoskop om partisympatierna för hela landet. Den är utförd under perioden 31 mars till 7 april, alltså just den period då SD, bland annat Kent Ekeroth och Thoralf Alfsson, agerade för att utnyttja dödsfallet. Den visar att Sverigedemokraterna minskar med 1,1 procentenhet och faller långt under riksdagsspärren till 3,2 procent.

Vi kanske nu kan hoppas på att slippa sådana här osmakliga kampanjer från Sverigedemokraterna. Om Nationaldemokraterna är kloka (vilket de naturligtvis inte är) så ställer även de in sina aktiviteter för att utnyttja den tragiska händelsen.

Lars Persson

Länkar: SvD, GP, Dagen, HD, YA, ekuriren, SkD, KB, Expressen

söndag 4 april 2010

Sverigedemokrater hotar rättssäkerheten

Utredningsarbetet om mordet och misshandeln på en parkeringsplats i Landskrona störs av hatkampanjen på internet, säger kriminalkommissarie Tommy Lindén till Sydsvenskan. "Påverkar det vad folk tror sig veta?", frågar Sydsvenskan. "Ja, det är klart att det gör", svarar Tommy Lindén. "Det stör våra kontakter med människor i Landskrona".

Även den anhållne 23-åringens advokat, Urban Jansson, oroas över rättssäkerheten. "Det har målats upp en kraftig hotbild som började innan han var gripen. Det är allvarligt och kan påverka utredningen", säger Urban Jansson.

Sverigedemokraterna har varit mycket aktiva i hatkampanjen som riktar sig inte bara mot den anhållne 23-åringen utan också mot medlemmar i hans familj. Ofta används händelsen för att piska upp hat mot invandrare i allmänhet. Exempel på ledande Sverigedemokrater som publicerat namn på förhörda personer eller länkat till sådana publiceringar är Kent Ekeroth och Thoralf Alfsson.

Fler länkar: SDS, SVT

lördag 3 april 2010

SD vill öka klyftorna bland pensionärer

Klyftorna ökar bland pensionärerna, skriver Svenska Dagbladet. Framförallt är det kvinnor och utrikes födda som har låg pension.

Äldreförsörjningsstödet har skapats för att de med allra lägst pension ska få en inkomst de kan leva på. Eftersom Sverigedemokraterna säger sig vilja satsa speciellt på pensionärerna kan det därför tyckas märkligt att de är så starka motståndare till just detta stöd. Förklaringen är naturligtvis att omsorg om pensionärer är helt underordnat SD:s huvudmål, att försämra villkoren för invandrare.

Den som har varit bosatt i Sverige under bara en del av sitt liv får lägre pension än de som bott i Sverige hela sitt liv. Därför är det större andel invandrare än infödda svenskar som har mycket låg pension och som därför får äldreförsörjningsstöd. En tredjedel av mottagarna är dock födda i Sverige och hälften är svenska medborgare. Bara 5% av invandrare över 65 år får stödet.

Sverigedemokraterna påstår att invandrare som får äldreförsörjningsstöd aldrig har bidragit till landet. Först och främst är det mycket få som invandrar när de är pensionärer. Bara 2% av de som invandrar har fyllt 65 år vid invandringstillfället och en del av dessa är återvändande svenskar. Det är alltså inte sant att en stor mängd äldre släktingar till invandrare kommer till Sverige. De som får äldreförsörjningsstöd har visserligen arbetat och betalat skatt kortare tid än infödda men har å andra sidan inte belastat samhället med en dyr barndom.

SD påstår att de som får äldreförsörjningsstöd får mer pengar än de som enbart har ålderspension. Då räknar man på det maximala beloppet man kan få och det förutsätter en hög bostadskostnad. I själva verket är stödet behovsprövat och 2007 utbetalades i genomsnitt 3000 kr per månad och mottagare. Försäkringskassan har upprepade gånger förklarat att äldreförsörjningsstödet aldrig ger högre ersättning än ålderspension.

Motstånd mot äldreförsörjningsstödet lämpar sig väl som populistisk politik. Bara 7 promille av pensionärerna får stödet och deras röster tycker Sverigedemokraterna uppenbarligen inte är mycket värda. Istället hoppas man värva betydligt fler röster genom att vädja till folks avundsjuka.

Lars Persson

torsdag 1 april 2010

Sverigedemokraterna överger blåsippan?

Blåsippan ifrågasätts nu som symbol för Sverigedemokraterna, enligt initierade källor. Orsaken uppges vara att man upptäckt att blåsippan har mängder med släktingar i andra delar av världen och man fruktar nu en massinvandring till Sverige av dessa. ”Det råder stor oro inom partiet för invällningen av den ungerska blåsippan, Hepatica transsylvanica”, säger Sverigedemokraternas talesman Inge Klyftig. ”Ett ännu värre hot är de utomeuropeiska släktingarna, som Hepatica asiatica, den japanska blåsippan”, fortsätter han.

Det finns också tveksamheter om den ”svenska” blåsippan, Hepatica nobilis, verkligen är så genuint svensk att den kan accepteras av Sverigedemokraterna. En hel del individer finns utomlands, främst i Finland. Arbete pågår nu för att finna något ännu mer ursprungligt svenskt. En kandidat är amöban Stupidos intoleransis.

”Personligen anser jag att en amöba är alldeles för högtstående för att få representera Sverigedemokraterna”, säger Inge Klyftig. ”Kanske måste vi söka vår symbol utanför den organiska världen. Den svenska graniten har nämnts, men kontinentaldriften ställer till med problem. Graniten har ju tidvis funnits på breddgrader som nu befolkas av muslimer. Dessutom protesterar skåningarna där man ju har andra bergarter än granit”.

Vi bad I.N. Billning från reklambyrån Man Ipulation (ett dotterföretag till Manpower) att uttala sig om Sverigedemokraternas problem.

”Det här verkar helt snurrigt”, säger Billning. ”Hade det varit första april hade jag trott att det var ett aprilskämt”.

”Men det är första april.”

”???... Jaha…”

Fler troliga och otroliga nyheter 1 april:
DN Skånska Dagbladet Sydsvenskan SvD SDS BLT ATL Expressen