lördag 3 april 2010

SD vill öka klyftorna bland pensionärer

Klyftorna ökar bland pensionärerna, skriver Svenska Dagbladet. Framförallt är det kvinnor och utrikes födda som har låg pension.

Äldreförsörjningsstödet har skapats för att de med allra lägst pension ska få en inkomst de kan leva på. Eftersom Sverigedemokraterna säger sig vilja satsa speciellt på pensionärerna kan det därför tyckas märkligt att de är så starka motståndare till just detta stöd. Förklaringen är naturligtvis att omsorg om pensionärer är helt underordnat SD:s huvudmål, att försämra villkoren för invandrare.

Den som har varit bosatt i Sverige under bara en del av sitt liv får lägre pension än de som bott i Sverige hela sitt liv. Därför är det större andel invandrare än infödda svenskar som har mycket låg pension och som därför får äldreförsörjningsstöd. En tredjedel av mottagarna är dock födda i Sverige och hälften är svenska medborgare. Bara 5% av invandrare över 65 år får stödet.

Sverigedemokraterna påstår att invandrare som får äldreförsörjningsstöd aldrig har bidragit till landet. Först och främst är det mycket få som invandrar när de är pensionärer. Bara 2% av de som invandrar har fyllt 65 år vid invandringstillfället och en del av dessa är återvändande svenskar. Det är alltså inte sant att en stor mängd äldre släktingar till invandrare kommer till Sverige. De som får äldreförsörjningsstöd har visserligen arbetat och betalat skatt kortare tid än infödda men har å andra sidan inte belastat samhället med en dyr barndom.

SD påstår att de som får äldreförsörjningsstöd får mer pengar än de som enbart har ålderspension. Då räknar man på det maximala beloppet man kan få och det förutsätter en hög bostadskostnad. I själva verket är stödet behovsprövat och 2007 utbetalades i genomsnitt 3000 kr per månad och mottagare. Försäkringskassan har upprepade gånger förklarat att äldreförsörjningsstödet aldrig ger högre ersättning än ålderspension.

Motstånd mot äldreförsörjningsstödet lämpar sig väl som populistisk politik. Bara 7 promille av pensionärerna får stödet och deras röster tycker Sverigedemokraterna uppenbarligen inte är mycket värda. Istället hoppas man värva betydligt fler röster genom att vädja till folks avundsjuka.

Lars Persson

39 kommentarer:

 1. Jag som SVENSK och har arbetat i 42år och vet
  vad det kostar att leva i detta land tycker det
  är konstigt efter det att jag läst ovanstående
  att invandrande äldre kan efter bara ett fåtal
  år i landet och med tanke på att de kom hit
  helt tomhänta utan några tillhörigheter alls
  bo precis som svenskar med samma standard köra
  med oftast nya bilar åka på semester till sina
  forna hemländer som de flytt från och allt
  detta kan de göra för 3000kr per person detta
  är en OMÖJLIGHET det är en LÖGN men med FAGRA
  ord och STATISTIK ÄR ALLT MÖJLIGT PÅ DETTA
  BESLÖJADE OCH DUNKLA OMRÅDE.
  JAG KALLAR

  SvaraRadera
 2. Lars.
  Du har dåliga kunskaper om systemet.En invandrare som har fyllt 65 år,ensamstående och alltid utan arbete (dvs. aldrig några inbetalningar till samhället)med en hyra på 4900.- får följande utbetalningar.
  Hyran betalas i sin helhet.
  Utöver detta får man 4386.- kr per månad för utgifter i övrigt.(Detta är minimum, dina 3200.- kr tillhör fantasivärlden).
  Utöver detta får man 1096.- kr i äldreförsörningsstöd (skattefritt). Hur vet jag detta ? :genom att jämnföra min och min grannes
  utbetalningar ifrån försäkringskassan.
  Wolf

  SvaraRadera
 3. wolf,
  Som jag skrev så är stödet behovsprövat. Så om du eller din granne har äldreförsörjningsstöd så gäller dina siffror bara för den personen. I medeltal betalades ut 3000 kr/mån och person år 2007. Att man får äldreförsörjningsstöd utesluter naturligtvis inte att man också har pension. ÄFS är till för att komplettera pensionen så att det går att leva på inkomsten.

  SvaraRadera
 4. "De har å andra sidan inte belastat samhället med en dyr barndom"

  Ska man tolka det som om du anser att Sverige tjänar på att ta hit folk som är pensionärer?Jag skulle inte bli förvånad.....

  SvaraRadera
 5. Anonym 13:24,
  Som jag skrev så är det mycket få som invandrar som pensionärer. Den dominerande åldersgruppen är 20-39 år. En del av dessa arbetar kortare tid än infödda men har i gengäld inte kostat Sverige något under sin barndom.

  SvaraRadera
 6. Min gamla mamma erhöll 5.600 sek/mån, efter skatt, samma år som hon avled.
  På denna summa höll hon bostad, sjukvård, tandvård, hygienartiklar, mat etc.
  Efter bostadstillägg etc. hade hon kvar 900 sek/mån efter frånräknad matkostnad.
  Kvar att betala var då sjukvård, tandvård, hygienartiklar, kläder och skor m.m.
  Hon gick i pension vid 67 års ålder och började arbeta vid 14 års ålder!
  Vad har hon då erhållit efter 53 års arbete och skatteinbetalningar till Sverige?
  Jo, 900 sek/mån, att "ta ut svängarna med"!
  Det är ju självklart, att då bli "importerad" som pensionär med med en skattefri inkomst + bostadstillägg + rätten till att ta emot 3000 sek/mån från sitt forna hemland i pension/bidrag, vilket som max ger 14.300 sek/mån skattefritt, tackar väl ingen nej till, eller hur?

  SvaraRadera
 7. Det går inte att säga annat än att folk som kommer hit som pensionärer blir en ekonomisk belastning....

  SvaraRadera
 8. Anonym 14:29,
  Det är mycket få som kommer till Sverige som pensionärer. Dessutom är inte alla en ekonomisk belastning. En del har egna medel att leva av.

  SvaraRadera
 9. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 10. Vi i Sverige

  Ja,naturligtvis innebär inte heller detta någon belastning på Sveriges ekonomi,vi pratar ju invandring.....

  SvaraRadera
 11. Bäste Jörgen,

  Min mamma var så gammal, att hon hade folkpension!
  Hon var 100 år och 5 månader när hon dog!
  Hon gick i pension 1974!
  När hon började arbeta, så hade man 25 svenska kronor i månaden. Under det andra världskriget var månadslönen 250 svenska kronor/månad.
  Folkpensionen kompletterades med änkepension, eftersom min gamla mamma inte hade tillräckligt med ATP - poäng och ATP infördes först på 1960-talet!
  Garantipension är ett modernt grepp i pensionssystemet och infördes mycket senare!
  Innan jag skrev den förra kommentaren, så gick jag igenom hennes deklaration från 2008 och och uppgifter från försäkringskassan om hennes bostadstillägg etc.
  ÄFS infördes på 2000-talet, enkom för att invandring av personer 65 år och äldre ej skulle belasta ATP - systemet fullt ut!
  Som kompensation, så har politikerna förskotterat +250 miljarder svenska kronor ur AP-systemet för detta ändamål.
  Uppgifter avseende ÄFS med mera har jag erhållit från socialdepartementet och Christina Husmark-Persson!
  Jörgen, eftersom Du tycks sitta på "all sanning", vill Du att jag skall skicka underlagen till Dig?
  Jaså, skall man behöva vara Sverigedemokrat för att tala sanning, i det här landet, så är det mycket värre än i mina värsta farhågor?
  Väldigt arrogant inställning Du har! Är du kommunist eller socialdemokrat?

  SvaraRadera
 12. Anonym 13:55

  Garantipensionen är ca: 5600:- efter skatt.
  Den får dom som inte yrkesarbetat, men du säger att din Mor hade jobbat i 53 år och alltså inte fått mer än den?

  SvaraRadera
 13. Du har fel om ÄFS, det är INTE enbart för invandrare som du verkar inbilla dig:

  "Detta är fakta om äldreförsörjningsstöd: Äldreförsörjningsstöd infördes 1 januari 2003 med syftet att garantera en viss lägsta levnadsnivå för personer över 65 år.

  Cirka 10 500 personer, varav 496 personer i Östergötland, uppbär äldreförsörjningsstöd.
  En tredjedel av dessa är födda i Sverige.

  Jämförelse mellan en person som har den lägsta ålderspensionen och en person som uppbär äldreförsörjningsstöd:

  Nedanstående jämförelse gäller ensamstående pensionär som saknar inkomster utöver pensionen och saknar tillgångar. Vid jämförelsen har en bostadskostnad på 4 500 kronor använts (samtliga belopp är beräknade i 2006 års nivå).

  Ålderspension i form av garanti-
  pension 7 047 kr/månad
  Preliminär skatt, tabell 32
  1 578 kr/månad
  Summa pension : 5 468 kr/månad
  Bostadstillägg (skattefri förmån)
  4 095 kr/månad
  =9 563kr/månad
  Äldreförsörjningsstöd (skattefri förmån) =8 781 kr/ per månad"

  http://archive.corren.se/asikter/ordet-fritt/?articleId=4687810

  Äfs gäller alltså även pensionärer födda i Sverige. Du har fel!

  Jag är varken kommunist eller ens socialdemokrat.
  Är du Sverigedemokrat?
  Dom som brukar sprida lögner om Äfs är ofta det har jag märkt....

  SvaraRadera
 14. Någon mer idiotisk, osaklig och lögnaktig blogg har jag aldrig läst. Jag undrar vad för värld lever du i. Hoppas på framgång för SD 2010

  SvaraRadera
 15. kalle,
  Trevligt att du inte gillar vad vi skriver.

  SvaraRadera
 16. Citat från FK:
  "Du får äldreförsörjningsstöd om du har mindre än 4 786 kronor att leva på i månaden, och om du är ogift.
  Du får inte räkna med högre kostnad för bostaden än 6 200 kronor i månaden om du är ogift."
  Alltså KAN ensamstående ÄFS-tagare få maximalt värde motsvarande 4 786+6 200 = 10 986 kr/månad.
  Från Pensionsmyndigheten:
  Garantipensionen (7 526 - skatt) + Bostadstillägg + Särskilt bostadstillägg ska ge dig som ogift minst 4 786 kr/månad efter hyra (upp till 6 200).
  Alltså SAMMA !

  Citat Lars:
  "I själva verket är (äldreförsöjnings-)stödet behovsprövat och 2007 utbetalades i genomsnitt 3000 kr per månad och mottagare."

  Lars, you are trixing ! För vad säger ett genomsnittstal ?
  Dessa angivna 3 000 är ju den summa som betalades för att bättra på "dåliga pensioner“ så att vederbörande hade 4 786 att leva på efter hyra.

  Eftersom de 3 000 är ett genomsnitt så KAN det betyda att för varje inhemsk som får 1 214 (i tillägg) så får varje uthemsk 4 786 kr/månad.
  För (1 214+4 786)/2 ger 3000 i snitt.
  Eller tvärtom !
  OBS: Detta är ren teori från min sida, för att simulera "worst case“.
  Och siffrorna på din länk är hopplöst övergamla !

  Men:
  Vidare ska hänsyn tas till "inkomst av kapital" och "inkomsttillägg för förmögenhet".
  Vilket sker tämligen automatiskt i Sverige. Men hur är det med kapital i utlandet ?
  Får svenska skatteverket regelbundet uppgifter från Vladivostoks Sparbank eller Kaszakstans skattemyndighet ?
  OBS: Jag teoriserar här väldeliga !

  Varför du länkar till SD här förstår jag ej. Ej heller att du nämner "folks avundsjuka".
  Är alltså allt snack om kvinnors sämre löner bara tecken på "folks avundsjuka" ?

  @Jörgen: Varför upprepar du bara Lars övergamla länk ? Med övergamla siffror ?
  Garantipensionen och ÄFS betyder att din pension bättras på tills du har 4 786 kr/månad att leva på efter hyra.
  Oavsett om du jobbat eller ej i ditt liv.
  Min kära moster har 4 000 att leva på men"orkar inte bråka med dem och det räcker ju till mig !".
  Förutom att hon nog har en liten sparad slant som hon inte räknar med i sin pension ???

  Tjalle, som researchat efter bästa förmåga ! Korrekturer är alltså tillåtna !

  SvaraRadera
 17. Tjalle,
  Det är inget trixande. År 2007 betalades i medeltal 3000 kr per månad och mottagare ut i ÄFS. Att de flesta får bara en del av inkomsten som ÄFS och resten i pension tog bara lite tid för dig att fatta.
  6200 i bostadstillägg är ett maximibelopp. Allt är behovsprövat och därför är det som Försäkringskassan säger att ÄFS ger aldrig mer än ålderspension.

  SvaraRadera
 18. Bäste Jörgen,

  Varför tror Du, att ÄFS infördes först 2003?
  Behov har alltid funnits tidigare, men detta har kallats tilläggspension, vilket bl.a min gamla mamma hade för att komma upp till "existensminimum"!
  Givetvis, så erhåller även "etniska svenskar" ÄFS, eftersom tilläggspension har tagits bort för de äldsta folkpensionärerna och man har infört ÄFS för samtliga i behov av existensminimum!
  Enligt socialdepartementet, så infördes ÄFS för att underlätta för kommunerna och deras socialbudget när invandrade pensionärer ökade i rask takt! Tidigare betalade alltså kommunerna socialbidrag även till invandrad pensionär och detta blev väldigt kostsamt!
  ÄFS betalas givetvis via statsbudgeten!
  Att min gamla mamma inte erhöll mer i pension beror på hennes ålder och den folkpension hon endast var berättigad till. Var man född 1907 och inte med i ATP - systemet så blir inte utfallet mera, tyvärr!
  Jag vet inte hur gammal din mamma är, men sannolikt långt från född 1907?

  SvaraRadera
 19. ViS !

  "Att de flesta får bara en del av inkomsten som ÄFS och resten i pension tog bara lite tid för dig att fatta."

  Vad då "lite tid att fatta" ?
  Jag skrev ju explicit: "Dessa angivna 3 000 är ju den summa som betalades för att bättra på "dåliga pensioner ...".
  Och visst är det ett trixande när ni nämner ett intetsägande medeltal trots att den teoretiska fördelningen KAN vara som jag skrev.

  Vad då "6200 i bostadstillägg är ett maximibelopp" ?
  Det skriver jag ju på fjärde raden !

  Att ÄFS inte ger mer än GP skriver jag på 12te raden, genom ordet "SAMMA" !

  Varför kör ni alltid denna arroganta diskussionston mot ALLA, också hövliga, inlägg ?

  Varför tar ni inte upp mina verkliga frågor ?
  T.ex. om Sparbanken i Vladivostok !

  Tjalle

  SvaraRadera
 20. jörgen
  menar du att två tredjedelar av dom som får äfs
  är utlänningar????(om det är så förstår jag att gammelsvensken är ilsken)
  isåfall vad blir det i procent om du tar alla pensionärer i sverige--svenskar och utlänningar??? jag menar hur många invandrar-pensionärer finns det i sverige och hur många av dom har äfs--mot riktiga svenskar som har äfs??
  dom sifrorna är bra om du tar fram i procent

  det räcker om du går tebax till när äfs startade
  pelle

  SvaraRadera
 21. I ditt tidigare inlägg så påstod du att det "enkom" var invandráre som fick äfs, varför har du ändrat dig nu?

  "Invandrade pensionärer ökade i rask takt"

  Du är medveten om att dom invandrade pensionärerna är relativt få?

  "Under 2000-talet när vi i huvudsak har haft en flykting- och anhöriginvandring är motsvarande andel 2- 3 procent över 65 år. I hela Sveriges befolkning i dag är andelen över 65 år nästan 18 procent."

  http://www.expressen.se/debatt/1.1116235/en-dalig-invan%20dringspolitik-kostar-men-langt-fran-300-miljarder

  Ja varför ska man ge pensionärer socialbidrag?
  Då är det väl bättre att dom får pension!
  Att man ändrade tilläggspensionen så det istället kallades Äfs var ju en lösning på detta. Sen att du inte gillar det förstås jag ju eftersom jag förmodar att du är en Sverigedemokrat?

  SvaraRadera
 22. Pelle!

  Ja det stämmer att den största delen av äfs går till invandrare. Svenskar har oftast vanlig pension redan och behöver därför inte äfs.

  Cirka 10 500 personer uppbär äldreförsörjningsstöd.
  3500 av dessa är födda i Sverige.

  http://archive.corren.se/asikter/ordet-fritt/?articleId=4687810

  "isåfall vad blir det i procent om du tar alla pensionärer i sverige--svenskar och utlänningar??? jag menar hur många invandrar-pensionärer finns det i sverige och hur många av dom har äfs--mot riktiga svenskar som har äfs??
  dom sifrorna är bra om du tar fram i procent"

  Ta reda på det själv om du är intresserad, jag är inte din faktabank. Bara för att du själv är för slö för att ta reda på fakta!

  Sen är ju äfs inte mer än den vanliga lägsta pensionen så varför skulle "gammelsvenskarna" vara arga? Ja dom som är Sverigedemokrater förstås på invandrarna, men förmodligen inte så många andra!

  SvaraRadera
 23. Varför fortsätter du med det här tramset Lars?
  Vad försöker du uppnå, nästan inga som kommenterar här på bloggen håller ju med dig i nånting du skriver.Det enda du gör är att reta upp folk genom att sprida massa tillrättalaga fakta som bara du själv tror på.Såna här falska andi-SD bloggar gör bara så jag känner för att arbeta hårdare för att få fler att rösta på SD 2010.Ta å kommentera mordet på 78-åriga Ingrid i Landskrona istället.

  SvaraRadera
 24. jörgen
  oj oj oj vilken öm tå man trampade på där
  mitt i prick kan man lungt säga

  man behöver inte vara sverigedemokrat för att bli arg på detta det räcker med att vara en infödd svensk pensionär

  nu ska du inte tappa humöret jörgen då agerar du ju som dom invandrare som jag känner (hetlevrade du vet)
  jag tänkte bara att du älskar ju att ta fram "fakta"som passar dig så därför trodde jag att du ville ta fram fakta som visar att sanningen inte alltid är så kul att ha att göra med om man är för invandring

  problemet är inte sd--tänket-- åsikterna-- för det har dom flesta ,utan det är den svenska fegheten som gör att sd kanske bara har 9-10%
  men nu tycker jag att bollen har börjat rulla ordentligt--

  jag känner att det blir mer och mer av vanligt folk som öppet säger att dom fått nog
  pelle

  SvaraRadera
 25. Nej Pelle du är förstås inte Sverigedemokrat! *S*
  Det verkar mer som jag träffade en öm tå på dig när jag kom med fakta. Det gillade du förstås inte!

  Märker att du även fantiserar om hur mycket röster SD ska få i valet 2010. Blir nog inga 9-10% där inte. Det kan du nog drömma om!

  SvaraRadera
 26. Bäste Jörgen,

  "ÄFS enkom för äldre invandrad pensionär" är tyvärr inte mina ord, utan tecknat av socialdepartementet, i ett brev till mig, efter en ställd fråga!
  Som tidigare sagt, så gör kommunförbundet analyser avseende Sveriges kommuners intäkter och utgifter. Detta tillsammans med stigande sociala utgifter för Sveriges kommuners flyktingmottagande och för invandrare, utan egen sysselsättning, blev till ett underlag för statsmakternas beslut, att införa ÄFS och därmed övertaga utbetalningar till, framförallt, ett ökande antal invandrade äldre utan tillräckligt antal år i arbetslivet, eller total avsaknad av år i arbetslivet, dvs. kommit till Sverige i ålder 65 år och äldre!
  Antalet svenskar i behov av ÄFS är minimal, eftersom de åldersgrupper, med endast folkpension, demografiskt minskar kraftigt för varje år! Folk födda på 1930 - talet och framåt ingår i ATP - systemet och behöver inte någon ÄFS utan kan erhålla garantipension vid behov! Varför infördes ÄFS år 2003 när det redan då fanns ett mycket litet antal svenskar kvar med folkpension?
  Givetvis, så hade systemet med den gamla tilläggspensionen varit fullt tillräckligt om behovet funnits för bara folkpensionärer!
  Frågan var mycket enkel! Pensionssystemet var utformat men en obligatorisk folkpension för svenska medborgare! När anhöriginvandring tilläts i Sverige så ingick inte dessa äldre anhöriga i något svenskt pensionssystem utan belastade respektive kommuns socialbudget efter den svenska sociallagstiftningen! Detta visade sig bli mycket dyrt för kommunerna därför, att anhöriginvandring av äldre blev och blir betydligt högre än tidigare uppskattningar! Det räcker alltså inte med ökade statsbidrag till kommunerna, eftersom orättvisan gentemot respektive kommun blir mycket stor på grund av, att etableringen av invandrad äldre varierar oerhört från kommun till kommun!
  Därför kom lösningen med ÄFS och därmed statens övertagande av kostnader för äldre invandrad!
  Alltså, behovet av ÄFS för svensk folkpensionär år 2003 behövdes inte, den fanns redan intäkt med tilläggspension t.ex. för min gamla mamma!
  Min fråga är fortfarande!
  Varför infördes då ÄFS år 2003 när det inte fanns något behov för svenska folkpensionärer?

  SvaraRadera
 27. Återigen så har jag redan sagt Thomas att äfs infördes därför att det fanns behov av att ändra systemet. Men du verkar inte vilja fatta?

  Så nu var inte "enkom" dina egna ord?
  Konstigt för det framkom inte i den kommentaren där du skrev det. Antal Svenskar med äfs är väl knappast minimalt när det är 1/3-del!

  Din fråga har redan besvarats, det verkar som du har svårigheter att fatta det!

  SvaraRadera
 28. jörgen
  jo den är minemal om du ser till antalet svenska pensionärer mot utlänningar som har äfs om du räknar på % på dom bägge grupperna

  den ömma punkten uppkommer ju för dig när jag ber dig ta fram dom siffrorna och sätta dom på pränt så vi alla kan se dom här på "faktabloggen"

  det var ju då du tappade humöret

  och du,,jag har läst och sett själv och har egna erfarenheter av invandringen så jag kan inte vara annat en sverigedemokrat och det är inte någon öm punkt för mig

  när det gäller 9--10% så är det väl klart att det är en ren gissning,men när man pratar med folk om invandringen så har dom fått nog säger dom och tänker rösta på sd-då är det såna som inte kunde tänka sig detta bara för ett år sedan
  det är detta jag bygger mitt gissande på
  pelle

  SvaraRadera
 29. Bäste Jörgen,

  Varför fanns det behov av att ändra systemet år 2003?
  Varför skulle socialdepartementet och Christina Husmark - Persson inte tala sanning i det brev hon skrev till mig?
  Varför vet Du då bättre än socialdepartementet?
  Andelen svenskar med ÄFS är en tredjedel, skriver Du. Det är väl ganska så minimalt när man räknar hur många svenska pensionärer det finns i förhållande till invandrare med pensioner! Du skriver själv, att "Under 2000-talet när vi i huvudsak har haft en flykting- och anhöriginvandring är motsvarande andel 2- 3 procent över 65 år. I hela Sveriges befolkning i dag är andelen över 65 år nästan 18 procent."
  Det betyder, att det finns mer än 1,6 miljoner pensionärer och endast ett fåtal är invandrade pensionärer. Alltså 3.500 svenskar av över 1,6 miljoner har ÄFS och 7000 invandrare av ett fåtal invandrade pensionärer har ÄFS!
  Enligt min matematik så är 3.500 svenskar i förhållande till, säg, 1.5 miljoner svenska pensionärer minimalt i förhållande till 7.000 invandrare i förhållande till, säg, 100.000 invandrade pensionärer! Förhållandet blir ungefär 0,23% svenska pensionärer mot 7% invandrade pensionärer!
  Jörgen, fattar du?

  SvaraRadera
 30. jörgen
  inte roligt att kännas vid den procenten ,eller hur jörgen

  fattar du nu jörgen
  pelle

  SvaraRadera
 31. jörgen
  fast det låter ju bättre (för dig)med 2/3 eller hur jörgen

  det är ju så här denna bloggen fungerar trixande med fakta för att försköna invandringen
  pelle

  SvaraRadera
 32. jörgen
  sista mätningen har sd fått 7,6 så jag kanske inte har så fel

  jag förstår inte varför -vi i sverige-inte lägger ner jobb på att lösa invandringsproblemen
  istället för att hacka på sd

  den här bloggen är faktiskt rena reklam-pelaren för sd

  varför inte komma med förslag och ideer hur ni vill lösa problemen

  sd kan väl inte rå för att invandringen har skapat detta otrygga land
  pelle

  SvaraRadera
 33. Hehe, nu blev det fart på SD-föreningen!
  Men Thomas, jag har inte påstått att inte merparten av pensionärer som uppbär är invandrare!

  Visst är det det. Men du verkar fortfarande inte fatta det. Du verkar ha fått för dig att jag förnekar detta!

  Vad pratar du om Pelle?
  Kännas vid procenten?
  Jobbar ni i team, ni Sverigedemokrater eller? *S*
  Ojdå har ni fått 7,6% i en mätning?
  Vilken mätning då?
  Är det den där som inte är baserad på telefonintervjuer utan på webfrågor?

  Men ni får ändå inte 9-10% som du inbillade dig tidigare. Så många Svenskar är inte dumma i huvudet!

  SvaraRadera
 34. "Ni får inte 9-10%,så många svenskar är inte dumma i huvudet"

  Miljöpartiet ligger ju runt 10%.....

  SvaraRadera
 35. Jaha anonym. Vad har miljöpartiet med detta att göra? Jag röstar då inte på dom...
  Röstar du på Sverigedemokraterna?

  SvaraRadera
 36. Jörgen

  Om 9-10% är så dumma att de röstar på Miljöpartiet är det väl inte otroligt att SD kan få samma siffror?

  SvaraRadera
 37. Det är meningen att man ska orka följa diskussionen här utan att behöva plöja igenom en massa substanslösa kommentarer där man bara kivas. Det är anledningen till att vissa kommentarer inte publicerats.

  SvaraRadera
 38. varför ljugs det så oerhört,min make är 67 och har 3,400 per månad i pension,enligt fk,ska han leva på min lön eftersom jag arbetar,ni har inte alls klart för er angående pensionerna!

  SvaraRadera
 39. observera också att min make är svensk sen födsel och ohejdad vana,han har haft en nästan 15-årig sjukdomstid då han inte ville vara sjukskriven,eftersom han haft eget företag,i feb för 6 år sedan gjordes det en 12-timmar lång operation och han kunde leva igen,innan var han så gott som död,med sondmatning och allt!

  SvaraRadera