lördag 30 januari 2010

Sverigedemokrater vill behandla flyktingar sämre än djur

Sverigedemokraten Samuel Älgemalm vill att Växjö kommun ska inrätta ett hem för djur som är hemlösa eller far illa, skriver Smålandsposten. Förslaget står i stark kontrast till Sverigedemokraternas inställning till människor som är hemlösa och far illa. Ingen kan väl ha missat Sverigedemokraternas fanatiska motstånd mot att ta emot ensamkommande barn och flyktingar som flyr från krig och terror.

torsdag 28 januari 2010

Partiernas röstfiske exploaterar invandrare

Debatten om burkan är ett recept för riksdagspartierna att bemöta Sverigedemokraterna, skriver Göran Eriksson i Svenska Dagbladet. Tanken sägs vara att angripa företeelser som kan kopplas till extrem islamism.

Effekten blir naturligtvis den motsatta. Att så sanslöst mycket tid läggs ner på att diskutera något som nästan inte förekommer ger intryck av att det är ett stort problem. Budskapet blir att invandring medför radikal islamism och att svenska kvinnor snart tvingas bära burka. Det är precis det som skapar främlingsfientlighet och gynnar Sverigedemokraterna.

Att exploatera främlingsrädslan för att vinna röster visar att partierna saknar moral. Att de tror att det missgynnar Sverigedemokraterna visar att de är dumma i huvudet.

Lars Persson

onsdag 27 januari 2010

Integrationsproblem som nästan inte finns

Man skulle kunna tro att en debatt mellan statsministern och oppositionsledaren bara skulle handla om stora, viktiga frågor. Det är ju dock många frågor som ska diskuteras på en begränsad tid. Att både Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt ägnar tid åt ett integrationsproblem som nästan inte finns, burkan, tyder väl på att de egentligen inte vill debattera utan försöker få tiden att gå. Att flera medier dessutom ger de största rubrikerna åt den delen av debatten säger något om journalisters förmåga att bedöma vad som är väsentligt.

Nyligen visade en undersökning i Danmark att det inte finns en enda kvinna i landet som bär burka. Någon liknande undersökning har mig veterligt inte gjorts i Sverige. Var och en kan ju dock själv räkna efter hur många gånger man sett en kvinna i burka (Kvarteret Skatan räknas inte) och bedöma hur betydelsefull frågan är.

Lars Persson

Länkar: Aftonbladet, DN, SvD, Expressen, Expressen, SDS, Dagen, HD, SDS, SvD, DN

tisdag 26 januari 2010

Peps Persson stämmer sverigedemokrat?

Ytterligare en sverigedemokrat kan hamna inför "skranket". Den skånske musikern Peps Persson säger i bl.a. HD att han ska stämma sverigedemokraten Thoralf Alfsson för brott mot upphovsrättslagen. Alfsson har på sin blogg lagt ut en stympad version av en av Peps Perssons låtar. Låten handlar om vardagsrasism. Genom att inte ta med slutet av låten har Thoralf Alfsson gett intryck av att Peps Persson uttalar sig rasistiskt om invandrare.

Invandring ökar inte arbetslösheten

Knappt en tredjedel av utrikes födda som varit i Sverige två år eller mindre har sysselsättning, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion. Men hur hög sysselsättningsgrad ska man egentligen förvänta sig efter två år? Det tar tid att lära sig svenska och kanske komplettera sin utbildning, t.ex. med svenskt körkort. Ur samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att komma ihåg att det tar ca 20 år för en infödd svensk att etablera sig på arbetsmarknaden. Invandrares etablering på arbetsmarknaden visar samma trend som för ungdomar med en sysselsättningsgrad som ökar snabbt med tiden.

Allvarligare är det att invandrare även efter lång tid i Sverige har lägre sysselsättningsgrad än infödda och har svårare att få ett arbete som motsvarar deras utbildning och erfarenhet. År 2008 var sysselsättningen för utrikes födda 67 procent mot 83 procent för inrikes födda. På grund av åldersstrukturen är dock en större andel av invandrarna i arbetskraften och därför arbetar lika stor andel invandrare som infödda, räknat på alla åldrar, ca 50 procent.

Det är en vanlig missuppfattning att alla som inte arbetar försörjs av samhället. Så är det inte eftersom en i familjen som har arbete ofta försörjer hela familjen. Transfereringarna från invandrarhushåll till samhället är större än transfereringarna i motsatt riktning. Invandrarhushåll medverkar därför till att stärka samhällsekonomin.

Det finns inget som tyder på att invandring skulle öka arbetslösheten i ett land. En jämförelse mellan arbetslöshet och andel utrikes födda i 24 OECD-länder visar inte på något sådant samband.

Läs mer i Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi.

Länkar: DN, SDS, SvD, Aftonbladet, SDS

söndag 24 januari 2010

Enligt SD-logik är Sverigedemokrater kriminella

En SD-politiker i Uppsala har åtalats för narkotikabrott och bokföringsbrott, skriver Uppsala Nya Tidning, Aftonbladet och Sveriges Radio. Nyligen anklagades en sverigedemokrat i Blekinge för misshandel av sin sambo.

Sverigedemokraterna använder dagligen brott av enskilda individer med invandrarbakgrund som orsak att anklaga invandrare i allmänhet för att vara kriminella. Med samma logik blir alltså även sverigedemokrater i allmänhet kriminella.

För alla de som betraktar sig som sverigedemokrater är det därför bra att sverigedemokratisk logik inte styr i Sverige.

Lars Persson

Fler länkar: SvD, BLT, HD, SMP

måndag 18 januari 2010

SD:s extremism har ökat, inte bytts ut

I Svenska Dagbladet skriver Göran Eriksson att Sverigedemokraterna har bytt från en allmänt invandrarkritisk till en utpräglat antimuslimsk profil. Det är inte riktigt sant. SD hetsar ännu mer mot muslimer än tidigare men har inte blivit mindre fientliga gentemot icke-muslimer. Man är fortfarande motståndare till flyktingmottagning, oberoende av ursprung. Människor ska inte kunna flytta till ett annat land för att arbeta. Universiteten ska inte ha något utbyte med andra länder i form av gäststudenter. Svenskar ska inte få bilda familj med vem de vill genom att anhöriginvandringen ska försvåras eller förhindras.

Sverigedemokraterna har en speciellt extrem inställning till muslimer men hatet mot icke-muslimer, svenskar så väl som utlänningar, har inte minskat.

söndag 17 januari 2010

Svårt att hitta problem med integrationen?

En av de mest diskuterade integrationsfrågorna de senaste månaderna i både Sverige och Danmark är förbud mot burka. Politiker från flera olika partier har sett chansen att exploatera frågan.

Nu visar en undersökning av Köpenhamns universitet att det inte finns en enda kvinna i Danmark som bär burka (Sydsvenskan). Jyllands-posten har tidigare påstått att det finns 3-4 kvinnor som bär burka.

Naturligtvis är det helt betydelselöst om noll eller fyra kvinnor bär burka. Det är också helt betydelselöst att 0,00004 procent av befolkningen bär niqab. I både Danmark och Sverige fungerar integrationen tydligen så bra att politiker måste hitta på problem när de ska göra reklam för sig själva på invandrarnas bekostnad.

Beträffande klädtvång så kommenterar signaturen Per Holm Knudsen i tidningen Information att bara ett fåtal kvinnor bär burka eller niqab medan tiotusentals män tvångsmässigt bär slips.

Lars Persson

Fler länkar: HD

söndag 10 januari 2010

Alla svenskar är inte Jehovas vittnen

Tänk dig att du är invandrare i ett annat land. Människorna där får veta att du är från Sverige. "Då är du kristen", säger någon. "Alla i Sverige är kristna". Du försöker säga att du inte är troende och att religionen spelar liten roll för de flesta svenskar. Personerna du talar med vill inte höra på det örat. "Jag vet hur kristna är. Jag hörde talas om en som var med i Jehovas vittnen". "Ja, och så mördar ni folk", säger en annan. Du tittar oförstående på honom. "Jag säger bara en sak", fortsätter han. "Knutby".

Det är lätt för oss att se det absurda i resonemanget, men samma resonemang tillämpas på fullt allvar för muslimer och alla som kommer från ett land som kallas muslimskt. Många av de som för resonemanget är journalister och politiker och borde således veta bättre.

DN och Svenska Dagbladet gör dock ett försök att nyansera bilden. I DN skriver Dilsa Demirbag-Sten att "Vår bild av muslimerna är präglade av skäggiga män". Hon skriver att politiker och media går via självutnämnda företrädare för religionen när de ska tala med muslimer. "Samma kollektivisering är ett verktyg för de främlingsfientliga krafterna att skuldbelägga alla muslimer för allt ont som händer i landet", skriver hon.

Svenska Dagbladet intervjuar tio muslimer om deras sätt att tro. Alla tio har föga överraskande olika sätt att tro och här finns spännvidden från de som läser koranen varje dag till de som inte tror på någon gud. Dock hade bilden nog blivit mer riktig om flera av de tio hade representerat de icke-troende. Problemet för imamen Abd al Haqq Kielan från Eskilstuna är att ungdomar struntar i moskén. "Definitivt är det så", säger han. "De lockas inte direkt av något religiöst budskap, de flesta. Det svenska samhället är så sekulariserat och andra värderingar prioriteras".

torsdag 7 januari 2010

Vill du ha en pensionär boende hos dig?

Vi som anser att samhället ska ställa upp för dem som behöver hjälp, bl.a. flyktingar, möts ofta av frågan: "Vill du ha en flykting boende hemma hos dig?". Samma taktik används nu av Vellinge kommun för att slippa ta ansvar för flyktingmottagning. Av någon anledning är det inte aktuellt att ordna gruppboende för ensamkommande barn och ungdomar. Istället menar man att människor i kommunen som är positiva till flyktingmottagning själva ska ta emot dem i sina hem. Det är naturligtvis inte svårt att förutse att bara ett fåtal har möjlighet och vilja att göra det. Därmed kan man "bevisa" att Vellingeborna egentligen är motståndare till flyktingar.

Samma taktik skulle kunna användas för all social verksamhet som sjukvård och äldreomsorg. "Jaså, du tycker vi ska ha äldreomsorg? Vill du ha en pensionär boende hemma hos dig?"

Lars Persson

Länkar: SDS, SvD, HD, SkD

söndag 3 januari 2010

Jan Guillou upptäcker att SD är rasistiska

För ett år sedan följde Jan Guillou Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Resultatet av "granskningen" publicerades i tre artiklar i Aftonbladet. I radioprogrammet Nordengren i P1 säger Guillou överraskande att SD varken är rasister eller motståndare till invandring.

Jimmie Åkessons hätska utfall mot muslimer i Aftonbladet har nu öppnat ögonen även på Jan Guillou. "Vill fyra procent rösta på ett rasistiskt parti", frågar han nu i Aftonbladet. Han konstaterar att "utan det skyddande lagret av smygrasism har det nu blivit skamligt att rösta på Sverigedemokraterna".

Guillou har dock fortfarande inte läst Sverigedemokraternas partiprogram ordentligt eftersom han hävdar att det inte finns någon rasism i det. Vad kallas det då att förhindra familjebildning mellan etniska grupper genom förbud och straffavgifter?

Lars Persson

Läs mer: Guillou och Aftonbladet missade Sverigedemokraternas raslagar

fredag 1 januari 2010

Sverigedemokraternas Nordkoreavision omodern 2019

Sverigedemokraternas vision är ett Sverige praktiskt taget utan invandring. Ett land som isolerar sig från utländskt inflytande till den grad att bara Nordkorea kan vara en förebild. Flyktinginvandringen är faktiskt den invandring SD är minst negativ mot. Man vill inte ha arbetskraftsinvandring. Svenska universitet ska isoleras från omvärlden och inte ta emot utländska studenter. Allra mest negativ är SD till att svenskar och utlänningar bildar familj med varandra, något man vill stävja både genom förbud och straffavgifter.

Mer än vart femte barn i Sverige borde inte finnas enligt Sverigedemokraterna. Drygt 10 procent av barnen upp till 17 år har nämligen två invandrade föräldrar och ytterligare 11 procent har en invandrad förälder.

Ett parti som är fientligt inställt till en stor del av Sveriges befolkning har naturligtvis ingen framtid. Det är också slutsatsen av Gunnar Wetterbergs framtidsvision i Expressen. "Sverigedemokraternas framgångar kom alldeles av sig, när insikten började spridas: Utan folkvandring - ingen utveckling!", skriver Wetterberg.

Att invandring och annat utbyte med omvärlden ger utveckling är ingen framtidsvision utan en realitet sedan länge. Tvärtemot den bild som media och framförallt Sverigedemokraterna ger så är invandringen ett viktigt bidrag till Sveriges utveckling både ekonomiskt och på andra sätt. Invandrarna står för en stor del av produktionen i Sverige och transfereringarna från invandrarhushåll till samhället är större än i motsatt riktning.

Läs mer i vårt bibliotek.