tisdag 26 januari 2010

Invandring ökar inte arbetslösheten

Knappt en tredjedel av utrikes födda som varit i Sverige två år eller mindre har sysselsättning, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion. Men hur hög sysselsättningsgrad ska man egentligen förvänta sig efter två år? Det tar tid att lära sig svenska och kanske komplettera sin utbildning, t.ex. med svenskt körkort. Ur samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att komma ihåg att det tar ca 20 år för en infödd svensk att etablera sig på arbetsmarknaden. Invandrares etablering på arbetsmarknaden visar samma trend som för ungdomar med en sysselsättningsgrad som ökar snabbt med tiden.

Allvarligare är det att invandrare även efter lång tid i Sverige har lägre sysselsättningsgrad än infödda och har svårare att få ett arbete som motsvarar deras utbildning och erfarenhet. År 2008 var sysselsättningen för utrikes födda 67 procent mot 83 procent för inrikes födda. På grund av åldersstrukturen är dock en större andel av invandrarna i arbetskraften och därför arbetar lika stor andel invandrare som infödda, räknat på alla åldrar, ca 50 procent.

Det är en vanlig missuppfattning att alla som inte arbetar försörjs av samhället. Så är det inte eftersom en i familjen som har arbete ofta försörjer hela familjen. Transfereringarna från invandrarhushåll till samhället är större än transfereringarna i motsatt riktning. Invandrarhushåll medverkar därför till att stärka samhällsekonomin.

Det finns inget som tyder på att invandring skulle öka arbetslösheten i ett land. En jämförelse mellan arbetslöshet och andel utrikes födda i 24 OECD-länder visar inte på något sådant samband.

Läs mer i Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi.

Länkar: DN, SDS, SvD, Aftonbladet, SDS

11 kommentarer:

 1. mycket intresant. är det som ni säger så är det ju toppen. eftersom fakta alltid vinner i en debatt så kan jag inte förstå varför SCB och ansvariga departement (tex finans) inte lägger fram en SOU som visar samma glädjande kalkyler. kan ni?
  MVH
  Mattias

  SvaraRadera
 2. Mattias,
  Uppgifterna kommer från SCB och OECD. Det finns mycket data och SCB väljer att lyfta fram vissa delar. Vi vill komplettera med att presentera sådant vi tycker är viktigt.

  SvaraRadera
 3. "Krig är fred, frihet är slaveri, okunnighet är styrka"
  Man kommer ju onekligen att tänka på propagandaministeriets slagord ur boken "1984" när man läser smörjan som skrivs på den här pajasbloggen. Alternativt tidningen " En ding ding värld"

  SvaraRadera
 4. Erik,
  Bra att du irriterar dig på vad vi skriver.

  SvaraRadera
 5. ViS presenterar här en ny ekonomisk ide, som väl i korthet går ut på att ju mindre som arbetar i normalt yrkesverksam ålder,ju rikare land.
  Tänk jag som alltid trott det var tvärtom..

  SvaraRadera
 6. Pensionerna kan sänkas ännu mer så vi klarar av att ta emot dubbelt så mycket invandrare som nu, fortsätt er kamp för Sveriges död!

  SvaraRadera
 7. muhamed--lars
  du som vill att allt ska granskas objektivt--för det vill du väl?
  kan du då berätta för mig vad dom menar med att invandrarna är sysselsatta
  hur många som har riktiga jobb

  har du sedan tänkt vilka det är som får betala för dom arbetslösas barn
  pelle

  SvaraRadera
 8. Ta den om rödluvan också..
  Ingen går längre på er propaganda.
  Otroligt att dessa osanningar kan få dominera massmedia och debatten.
  En stor fara för tilltron till samhället.

  SvaraRadera
 9. Att bli provocerad av detta som en osanning utan att kunna lägga fram fakta som motsäger detta är så sjukt patetiskt.

  SvaraRadera
 10. Det här är en lite för snäv bild,det tar i genomsnitt 7 år för en invandrare att få jobb,tar du bort dom europeiska invandrarna så handlar det om ännu längre tid,många invandrare räknas också som arbetande trots att dom bara har praktikplatser eller instegsjobb som är en kostnad för samhället.

  En annan metod är att förtidspensionera invandrare för att dom inte längre ska visas som arbetslösa i statistiken.

  Men visst det stämmer att det för en svensk tar 20 år att komma i arbete men det är i många fall föräldern som betalar för det barnet med sina skattepengar.

  Dessutom tar invandrare ofta med sig flera släktingar där många är barn vilket innebär att även dom ska ta 20 år på sig att få ett jobb(eftersom dom har svårare att få jobb tar det oftast ännu längre tid)och eftersom deras föräldrar är arbetslösa i högre utsträckning läggs ännu en kostnad på den skattebetalande svenskens allt mer skakiga axlar.

  Angående dom 24 länder som OECD har undersökt får man också ta med konjunkturen i beräkningen,självklart leder inte invandring till arbetslöshet om det är högkonjunktur och man behöver mer arbetskraft men Sverige har haft en ganska ostabil ekonomisk situation sen krisåren under 70 talet med arbetslöshet och stora skulder och därför är det inte ekonomiskt försvarbart att ge uppehållstillstånd till dom som inte har ett jobb.

  Man ska heller inte glömma det faktum att OECD i mångt och mycket är en organisation som jobbar för storkapitalet som såklart vill att dem länder som dom äger mycket i ska ha god tillgång till konsumenter och billig arbetskraft.

  I dagens läge där hela europa,i princip hela västvärlden är ekonomiskt sårat efter finanskrisen med stora statliga,kommunala och privata skulder och med ett osäkert finanssystem
  som bara räddas ifrån kollaps genom att man tar pengar från skattebetalarna och ger till bankerna måste vi akta oss från att öka utgifter och öka skuldsättningen,därför är det helt enkelt inte rimligt att vi ger uppehållstillstånd till dom som inte kan skaffa sig ett arbete inom rimlig tid.

  SvaraRadera
 11. Anonym 14:08,
  Nu måste vi ta fram rödpennan och rätta. Det tar inte i genomsnitt sju år för invandrare att få arbete. Det gäller bara en fjärdedel av invandrarna, de kommunplacerade.
  Man måste räkna plus och minus på varje individ. Om man betalar en persons minus med föräldrarnas plus så minskar ju föräldrarnas plus. Man kan inte räkna intäkter två gånger.
  Av invandrarna är förhållandevis få barn. De flesta är 20-40 år. Varje år som gått innan en person kommer till Sverige innebär sparade kostnader i förhållande till en infödd.

  SvaraRadera