måndag 18 januari 2010

SD:s extremism har ökat, inte bytts ut

I Svenska Dagbladet skriver Göran Eriksson att Sverigedemokraterna har bytt från en allmänt invandrarkritisk till en utpräglat antimuslimsk profil. Det är inte riktigt sant. SD hetsar ännu mer mot muslimer än tidigare men har inte blivit mindre fientliga gentemot icke-muslimer. Man är fortfarande motståndare till flyktingmottagning, oberoende av ursprung. Människor ska inte kunna flytta till ett annat land för att arbeta. Universiteten ska inte ha något utbyte med andra länder i form av gäststudenter. Svenskar ska inte få bilda familj med vem de vill genom att anhöriginvandringen ska försvåras eller förhindras.

Sverigedemokraterna har en speciellt extrem inställning till muslimer men hatet mot icke-muslimer, svenskar så väl som utlänningar, har inte minskat.

22 kommentarer:

 1. Skolan idag är ett matriarkat som diskriminerar pojkar & slår ut dom på löpandeband till våld droger & brott sverige har vänt ryggen till sina söner.Detta ökar avståndet mellan mäniskor om en klass har många pojkar så bara p.g.a så är det en problem klass ingen tänker wow vad häftigt här finns potensial.Det enda pojkar får höra idag är att dom är korkade dumma ett problem & då blir dom det ett problem

  SvaraRadera
 2. Ja, detta är en oerhört politiskt korrekt hemsida. Syftet är att framställa invandringen i så positiv dager som möjligt och det är inget fel med det. Det är dock så vinklat, tolkat och förvrängt till den så milda grad att det tyvärr ej kan kallas för fakta.

  Försök börja läsa olika massmedia med kritiska ögon, dra egna slutsatser av detta och av vad du själv ser i samhället. Försök vara objektiv så blir du mer trovärdig. Kom igen , klart att invandringen även har medfört grava problem i Sverige!

  Lycka till !
  /MB

  SvaraRadera
 3. Här beskrivs SD som extrema och hatfyllda - precis i vanlig ordning. Artikeln ovan utandas en odör av det självpåtagna tolkningsföreträde som hela det svenska etablissemanget idag ångar av.

  Just detta att man inte vill syna SD och ärligen fråga sig vad partiet egentligen står för, gör att huvudfåran i svensk politik känns både osund och korrumperad. Att man sedan likt förhållandena i den värsta diktatur bedriver en osaklig propaganda, med ständiga slagord och falskmålningar, gör ej saken bättre.

  SvaraRadera
 4. SD:s åsikter är ju knappast extrema i något avseende! När det gäller invandringen vill man komma ned på normaleuropeisk nivå. Hela Finland borde ju kallas för "rasister" med den restriktiva invandrarpolitik som landet bedriver.

  Varför skall det vara så svår med redovisningen av invandringens effekter? Varför inte rakt av redovisa vilka som gör vad i samhället? Gärna med bild! Fullständig statistik! Fram med kostnaderna för invandringen? Vore det inte värt om de etablerade partierna - tillsammans eller var och en för sig - tog och funderade litet över konsekvenserna med den förda invandrarpolitiken. Hur länge tror politikerna att landet kan ta emot en helt ny liten stad varje år utan att det händer något med landet? En enkel fråga, som inte får diskuteras! Sverige som demokrati???

  I övrigt så är artikeln ovan rent trams!

  SvaraRadera
 5. Anonym 20:39,
  Du kan läsa om invandringens intäkter och kostnader i vårt bibliotek: "Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi".

  SvaraRadera
 6. Vilka felaktigheter, kan du visa källa eller är det EXPO som står för "källan". Sd:are överla är inte emot invandring men vill begränsa den.

  SvaraRadera
 7. Det står i SD:s invandringspolitiska program att de är motståndare till invandring. Begränsa? Ja, till ett "minimum".

  SvaraRadera
 8. Det finns även ett hat mot svenskar i allmänhet och mot SD i synnerhet. Men det hatet talas det sällan om, det hatet är nämligen riktigt fint enligt de politiskt korrekta politrukerna.

  SvaraRadera
 9. Jag tänker här nedan citera ur Jens Johanssons doktorsavhandling från Växjö universitet (Institutionen för humaniora) från 2008.

  ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här”: Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981

  Å andra sidan, fruktade LO att okontrollerad arbetskraftsinvandring skulle vara en nackdel för inhemska arbetstagare, eftersom lönerna kan hållas låga och föråldrade industriella sektorer skulle kunna bibehållas och ”solidarisk lönepolitik” skulle kunna äventyras på grund av tillströmningen av invandrad arbetskraft .

  Under andra hälften av 1960-talet och 1970-talet, hävdade LO upprepade gånger att omfattningen av invandring bör vägas mot sådana faktorer som tillgång till arbete, bostad, social service, utbildning och språk teahcing.

  invandringspolitiken ansågs vara en funktionell ”anpassning” för invandrare i redan definierade institutioner, normer och nationell kultur i det svenska majoritetssamhället. Följaktligen väntades invandrarna att anpassa sig till det ”normala” svenska och socialdemokratiska sätt att göra saker på ett rationellt och organiserat sätt.

  KÄLLA: http://vxu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:206116

  Var hela vänsterrörelsen rasister tidigare eftersom SD är det idag när de för samma politik??

  SvaraRadera
 10. Jorma,

  De frågor du ställer är relevanta och substantiella. Men jag tänker så här idag; hade vi fortsatt samma arbetskraftsinvandring som på 60-talet istället för stopp för den omkring 1970, och en helt vansinnig flyktinginvandring i dess ställe, då kanske problemen med integrationen hade varit mindre illa. Jag lutar åt det hållet.

  SvaraRadera
 11. Hehehe, en kostnad för staten på över 160 miljarder per år är alltså egentligen en "vinst?

  SvaraRadera
 12. Johan Bensow,
  Arbetskraftsinvandringen stoppades inte 1970. Den har funnits hela tiden. Flyktinginvandringen är bara en mindre del av invandringen. Förutom arbetskraftsinvandring är de flesta anhöriga eller studenter.

  SvaraRadera
 13. Anonym 14:06,
  160 miljarder är din (och Lars Janssons) fantasi.

  SvaraRadera
 14. Kostnaden är inte 160 miljarder utan en mer rimligt antagande så ligger kostnaden runt 60 miljarder, en siffra som inte ens ViS kan bestrida eftersom den bygger på fakta.
  Sedan dribblar ViS lite med flyktinginvandringe,En stor del av anhöriginvandringen är en följd av flyktinginvandringen.

  SvaraRadera
 15. Anonym 17:15,
  60 miljarder är också fantasi. Och större delen av anhöriginvandringen är inte anhöriga till flyktingar.

  SvaraRadera
 16. Enligt Ekbergs undersökning kan kostnaden var 1 till 3 % av bnp.Vilket i dagens finanskris kan röra sig omkring 60 miljarder.
  Sedan generar den ursprungliga flyktininvandringen
  en stor del av anhöriginvandringen i flera led.
  För att ge ett exempel från migrationsverkets statistik 2008 kom det 709 anhöriginvandrare varav endast 66 personer bokfördes som anhörig till flykting.

  SvaraRadera
 17. Vi i Sverige,

  Inte stoppades helt, men begränsades. Bland annat facket var orsaken till detta. Betoningen kom senare att läggas på flyktinginvandring.

  SvaraRadera
 18. Anonym 21:58,
  Ett fel som brukar göras i undersökningar är att gemensamma kostnader fördelas lika. Så går det inte till i praktiken. Den som tjänar mer betalar mer skatt. Den som har 1 miljon i lön gör inte nödvändigtvis en bättre insats än den som tjänar 200 000. Vi har visat att invandrare i medeltal betalar mer till samhället än de får tillbaka. Därmed bidrar invandrare till att betala gemensamma kostnader. Någon kostnadsberäkning specifikt för flyktinginvandring har jag inte sett. Naturligtvis måste det få kosta pengar att hjälpa människor i nöd som sjuka och flyktingar, åtminstone i det samhälle jag vill ha. Men kanske inte i ditt idealsamhälle.

  SvaraRadera
 19. Anonym 21:58,
  Enligt Migrationsverkets statistik från 2008 fick 33687 personer uppehållstillstånd pga. familjeanknytning plus 6748 anhöriga till EU/EES-medborgare. 10665 var anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd av flyktingskäl och skyddsbehov.

  SvaraRadera
 20. Jag är Sverigedemokrat och stolt över det.
  Bilden från PK-håll som målas upp är helt förljugen och falsk. Överhuvudtaget har Sd en logisk ideologi och ett ansvarsfullt partiprogram

  I verkligheten vill Sd bara ha samma nivå på invandring /asylpolitik som i övriga Europa.
  Sd 2010!

  SvaraRadera
 21. Blev fel i min kommentar 21:58 angående följdinvandring av flyktinginvandring, skall vara. Från Iran kom 2008 enligt migrationsverket 709 anhöriginvandrare varav endast 66 personer bokfördes som anhörig till flykting.

  SvaraRadera
 22. UncleBob: Nyfiken pa vad du menar med 'helt förljugen och falsk' bild. Hala fram motbevisen ocksa nar du anda ar igang.
  Vilka lander syftar du pa nar du namner 'ovriga Europa'? Inte menar du val Osterrike (36693); Grekland (38061) eller Tyskland (33295)? (jmf. med Sveriges 24099 asylsokande vars beslut annu ej tagits). (http://www.unhcr.org/4adebca49.html - excelfilen till hoger.)

  SvaraRadera