torsdag 26 maj 2011

Invandrarungdomar har utbildningspengar tillgodo

Invandrarungdomar har högre arbetslöshet än svenskfödda ungdomar och Sverige har den största klyftan inom OECD mellan inrikes och utrikes födda ungdomar. Integrationsminister Erik Ullenhag är med rätta bekymrad.

En orsak till skillnaden kan vara att det är svårare att få ett jobb om man har ett utländskt namn eller utländskt utseende. Men det är också en skillnad i utbildning. Ungdomar som tvingats fly har fått ett avbrott i sin skolgång och kanske har förhållandena i hemlandet omöjliggjort kontinuerlig undervisning.

Det är inte svårt att förstå att det är svårt att hänga med i undervisningen i en högstadieklass när man kommer till ett främmande land med ett främmande språk. Dessa ungdomar behöver speciellt stöd för att komma ifatt. Om man bestämmer sig för att satsa lika mycket på invandrade ungdomars utbildning som svenskföddas upptäcker man att det finns gott om resurser. En 13-åring som är född i Sverige har kostat samhället mer än en miljon i utbildningskostnader. Den som invandrar som 13-åring har inte kostat någonting alls. Det finns alltså en miljon att satsa i extra resurser innan den invandrade eleven kommit upp i samma kostnad som sin infödde klasskamrat.

Lars Persson

Fler länkar: Expressen

tisdag 24 maj 2011

Gudmundson eller bistånd?

Svenska Dagbladets sverigedemokratiske ledarskribent Per Gudmundson påstår att folk i tredje världen får vara utan myggnät och vaccinationer eftersom Sverige tar emot asylsökande. Frågan är varför man ska ställa just dessa saker mot varandra? Samhället har ju utgifter för en mängd olika saker så varför välja ut just de asylsökande som orsak till mindre bistånd? Har inte samhällets utgifter för Per Gudmundsons skolgång (som ändå inte tycks ha gjort så mycket nytta) påverkat biståndet lika mycket som asylsökande? Eller den sjukvård som Gudmundson förr eller senare behöver ta del av?

Lars Persson