söndag 23 oktober 2011

SD vill genomföra etnisk rensning i Malmö

I en debattartikel i Skånska Dagbladet beskriver Magnus Olsson, kommunalråd för SD i Malmö och Jörgen Grubb, vice ordförande i SD Malmö, Sverigedemokraternas vision om framtida Malmö. Föga överraskande skyller man allt dåligt i Malmö på invandrarna. De påstår att invandrare är lågt utbildade trots att det inte skiljer så mycket mellan utrikes och inrikes föddas utbildning och trots att invandrare har högre utbildningsnivå än Sverigedemokrater. De talar om kostnaden för svenskundervisning men nämner inte att värdet av den utbildning invandrare tar med sig till Sverige årligen är 34 miljarder medan svenskundervisningen kostar 1,5 miljard.

SD:s lösning på alla problem är naturligtvis att minska invandringen. Men det räcker inte med det. De vill införa ett mer homogent Malmö. Det är en omskrivning för en etnisk rensning där människor av utländsk härkomst tvingas bort från staden.

Lars Persson

fredag 7 oktober 2011

Ilmar Reepalu har otur när han tänker

Ilmar Reepalu vill utvisa svenska medborgare. Frågan är vart. Många länder tillåter inte dubbelt medborgarskap vilket medför att man förlorar sitt förra medborgarskap när man blir svensk.

Reepalu vill införa en prövotid för medborgarskapet. Han har tydligen aldrig hört talas om uppehållstillstånd. Det är den prövotid som invandrare måste gå igenom innan de kan bli svenska medborgare.

Ilmar Reepalu har otur. När han tänker.

Lars Persson

Länkar: DN, SvD, Expressen, Aftonbladet, Aftonbladet