söndag 23 oktober 2011

SD vill genomföra etnisk rensning i Malmö

I en debattartikel i Skånska Dagbladet beskriver Magnus Olsson, kommunalråd för SD i Malmö och Jörgen Grubb, vice ordförande i SD Malmö, Sverigedemokraternas vision om framtida Malmö. Föga överraskande skyller man allt dåligt i Malmö på invandrarna. De påstår att invandrare är lågt utbildade trots att det inte skiljer så mycket mellan utrikes och inrikes föddas utbildning och trots att invandrare har högre utbildningsnivå än Sverigedemokrater. De talar om kostnaden för svenskundervisning men nämner inte att värdet av den utbildning invandrare tar med sig till Sverige årligen är 34 miljarder medan svenskundervisningen kostar 1,5 miljard.

SD:s lösning på alla problem är naturligtvis att minska invandringen. Men det räcker inte med det. De vill införa ett mer homogent Malmö. Det är en omskrivning för en etnisk rensning där människor av utländsk härkomst tvingas bort från staden.

Lars Persson

44 kommentarer:

 1. Konstigt, jag såg inte att det skulle kastas ut några, bara att bromsa ner invandringen och lösa dom problem som finns.

  SvaraRadera
 2. Jimmy Windeskog23 oktober 2011 13:00

  Den anonyme "lars" har otur när han skall ljuga om SD. Det vill aldrig riktigt ta sig verkar det som.

  SvaraRadera
 3. Käre Lars Persson! Det går inte att utan att invandringen till Malmö regleras hjälpa de som redan finns där. Det går inte att integrera när det inte finns arbetsplatser och folk går arbetslösa. För att fatta detta behöver man inte ens anstränga huvudet. Även Reepalu börjar vakna och har svårt att blunda för problemen. Jag är själv invandrare och är helt övertygad om att ditt sätt att se på oss är- att folk beroende av bidrag och utan bra utbildning går bra att styra och det är det du vill egentligen???

  SvaraRadera
 4. En invandrargrupp som har mycket låg utbildningsnivå är t.ex. somalier; de har ofta en gravt undermålig utbildning alternativt ingen utbildning alls. Under åren 2000-2008 fanns det inget universitet i Somalia. Analfabetismen ligger runt 50%. Självklart innebär det en stor nettoförlust att ta emot dessa invandrare, som utgjorde den 3:e-4:e största gruppen invandrare förra året och den största gruppen invandrare från ett utomeuropeiskt land. Genomgående är sysselsättningen mycket låg bland somalier, runt 30%, och bidragsberoendet är utbrett.

  Enligt Jan Ekberg kostar invandringen mellan 40-60 miljarder varje år. Alltså är det en negativ sak ur ett rent ekonomiskt perspektiv att ta emot invandrare. Att de även är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken, framför allt i brott som våldtäkter, rån och mord och att de i större utsträckning belastar välfärdssystemen är ytterligare skäl för att begränsa invandringen. Vad de gäller t.ex. överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter är dessa nya fenomen som nästan uteslutande har personer med invandrarbakgrund som gärningsmän.

  Det finns få, totala kvantifierbara fördelar med invandringen. Även ur kulturellt och socialt hänseenden finns det saker som talar emot invandringen; många invandrargruppers kulturer präglas av religiös intolerans, patriarkala strukturer, stor ojämnlikhet mellan könen, djupt rotad antisemitsm, uttalad homofobi samt avvisning av demokrati och yttrandefrihet. Även krav på lagar mot blasfemi är utbrett inom stora delar av framför allt den muslimska kulturen.

  Det är de huvudsakliga argumenten för en restriktivare invandringspolitik och jag tycker att de låter långt mycket mer välunderbyggda och substansfulla än de argument som invandringsförespråkare brukar komma med. Detta främst eftersom de ofta missar målet alternativt försöker blanda ihop korten och inte talar om den nuvarande invandringen; dvs. den som i huvudsak är från Somalia, Irak, Afghanistan, Turkiet + andra delar av Mellanöstern och Afrika med i huvudsak muslimsk befolkning. Dessa grupper har genomgående varit svåra att integrera och har själva aktivt valt att inte integreras i samhället. En invandrargrupp som varit ganska stor på senare år är thailändare; denna grupp har dock generellt sett lägre representation i brottsstatistiken och är i regel välintegrerade. Varför är det så? Svaret är ingalunda entydigt men en rimlig konklusion är att religionen Islam, som lagt hämsko på utvecklingen i en hel region, delvis är skyldig till detta genom sitt uppviglande hatbudskap, som framför allt avvisar upplysning och frihet.

  Vi kan även notera att den Socialdemokratiska riksdagsgruppen har sämre utbildning än den Sverigedemokratiska diton. Håkan Juholt, som är partiordförande för Sveriges största parti, har en 2-årig utbildning från sociala linje med 3.2 i snittbetyg. Det är givetvis bedrövligt dåligt och skulle kunna tyda på en stark korrelation mellan socialdemokratiska åsikter och låg utbildningsnivå. Ett sån slutsats vore dock en smula orättvis och dra och detsamma gäller nog även SD-väljarnas utbildningsnivå.

  Sen har man inte heller värderat utbildningen i de olika länderna. Självklart är utbildningarna i länder som är betydligt mindre utvecklade än Sverige och som har mindre utbildningsbudget generellt sett sämre.

  SvaraRadera
 5. Anonym 02:10,
  Utbildningsnivån i t.ex. Somalia säger inget om utbildningsnivån hos de som invandrar till Sverige eftersom de inte är ett tvärsnitt av befolkningen. Jag har t.ex. träffat en kvinna från Somalia som är agronom.
  Att förespråka restriktioner mot människor pga. överrepresentation för det ena eller andra är kollektiv bestraffning. Det har visats att män med namn som slutar på y är överrepresenterade för brott. Vill du kollektivt bestraffa alla som heter Johnny och Jimmy?

  SvaraRadera
 6. Vad skriver du, Lars, är det en välutbildad över och medelklass som kommer till Sverige. Om det nu är så talar det ännu mer för sd åsikter om att hjälpen bör ske på plats i Somalia, är helt rätt.
  Lars verkar vara för att fattiga människor i Somalia bör bestraffas kollektivt.

  SvaraRadera
 7. Jag flyttar snart från den här jävla stan...vem vill låta sina barn växa upp här?...det är idioter som Lars som gör det värre dessutom. Vakna nu!

  SvaraRadera
 8. Jag blir lite bekymrad "Anonym, inlägg 25 oktober 02.10" när jag läser vad du skrivit. Jag tänker främst på detta stycke; "Det finns få, totala kvantifierbara fördelar med invandringen. Även ur kulturellt och socialt hänseenden finns det saker som talar emot invandringen; många invandrargruppers kulturer präglas av religiös intolerans, patriarkala strukturer, stor ojämnlikhet mellan könen, djupt rotad antisemitsm, uttalad homofobi..."

  Det som bekymrar mig är att du verkar utifrån din text tro och framställa Sverige som befriade från dessa problem om det inte vore för invandrarna? I Sverige finns det intolerans mot andra religioner (exempelvis ditt ogillande mot Islam) ojämlikhet mellan könen, patriakala strukturer, uttalad (exlicit men även implicit) homofobi, antisemitism samt att det finns lagar i Sverige som gör yttrandefrihetslagen till en komplex lag som man inte alltid kan följa. Således finns majoriteten av de problem som du räknar upp att invandrarna skulle "dra med sig" redan i Sverige.

  Angående integration så är problemet att i Sverige så förväntar man sig att invandrare ska assimileras när man pratar om integration, vilket är två helt skilda saker. Du verkar tillhöra den grupp som anser att invandrare som inte har samma hudfärg som svenskar och religion ska byta ut hela sin identitet till en svensk, vit och kristen identitet. Istället för att vilja ha allt homogent kan man väl se det positiva i det heterogena? Det låter som att du har en fobisk personlighet.

  Att thailändare skulle ha generellt sätt lägre brottsstatistik är jag inte insatt i men det kan bero på en hel del olika faktorer. Däremot vet jag att thailändska kvinnor anses vara mindre trovärdiga som brottsoffer i rättegångar, speciellt i de fall som handlar om misshandel och våldtäkt av vita svenska män, varför är det så? Och du vill försöka ge sken av att det i Sverige inte finns STOR ojämlikhet mellan könen?

  Förlåt mig men dina argument osar etnocentrism och är endimensionellt.Istället för att kasta skit och anklaga invandrare borde du vända dig till dig själv och ändra dina egna värderingar och de strukturer som vi har i detta land. Hur kan man sitta och öppna käften och anklaga nån annan när ens eget land gör samma sak? Sverige har samma problem som alla andra länder, och det vi borde göra istället är att koncentrera oss på global ett globalt samarbete och rättvisa, det kan endast göras om ALLA respekterar varandra och slutar sitta i sandlådan och försöka leka "jag är bäst" leken. Herregud...

  Mvh

  Pingu

  SvaraRadera
 9. Pingu, och i din kommentar haglar halmgubbarna tätt.
  Anonym 02.10 har inte tagit upp folks hudfärg. Inte heller har han/hon sagt att Sverige var ett perfekt land innan invandrarna kom. Dessutom är de fakta 02.10 framför korrekta. Ostasiater är ovanligt laglydiga. Till och med mer laglydiga än etniska svenskar.
  Anna
  Vad stöder du påståendet på att thailändska kvinnor behandlas illa i våra domstolar?

  Och sen avslutar du med att angripa hela svenska folket. Det land i väst som i relation till sin befolkning ligger i topp när det gäller asylmottagning och som i alla attitydmätningar hör till det öppnaste i världen.
  Det är inte etnocentrism att värna om det land man är medborgare i.

  SvaraRadera
 10. Det är jag som är Anna. Namnet hamnade lite fel.

  SvaraRadera
 11. Hej Pingu,

  Jag har inte sagt att Sverige är befriat från dessa problem. Du lägger orden i min mun och läser det jag skriver som fan läser bibeln.

  Din definition på "intolerans" torde då även kunna appliceras på nazism; flertalet av oss tycker illa om nazism pga vad den ideologin representerar. Är vi då att anse som "intoleranta" jämtemot nazismen? Ett tankeexperiment. Jag har inte förbjudit någon att utöva sin religion, däremot har jag konstaterat att utefter vad jag har sett så är islam av allt döma en odemokratisk och motbjudande religion, i mitt tycke. Mina argument har jag lagt fram i föregående text.

  Ditt relativiserande är också fånigt. Det är givetvis så att vi även i Sverige brottas med vissa demokratiproblem (t.ex. en våldsverkande vänster som utan förstånd eller argument försöker skrämma sina meningsmotståndare till tystnad) men det finns grader i helvete. I Afghanistan får vissa kvinnor inte gå till skolan för att de är just kvinnor och jämställdheten mellan kvinnor och män är i princip obefintlig. I Sverige har vi vissa problem med jämnställdhet. Kan man då dra slutsatsen att "jämnställdhet är ett problem i båda länderna?" Njae, det är nog att göra det en smula lätt för sig. Problemen är ju av en helt annan dimension i Afghanistan än vad de är i Sverige! Precis det tankesättet appliceras på islam och västvärlden; vi är inte förskonade mot t.ex. bristande jämnställdhet men de är å andra sidan både omoget, okunnigt och framför allt intellektuellt ohederligt att försöka påskina att problem skulle vara av samma skala i de båda kulturerna - med vi försöker komma till rätta med löneskillnader mellan könen har islam ännu inte försäkrat samma mänskliga rättigheter och friheter för män och kvinnor!

  Jag har inte sagt att de "dragit med sig" problem. Sluta lägga orden i min mun.

  Jag är inte fobisk, jag går på högskolan.

  Jag har inte sagt att man ska byta ut nånting. Ingenting! Däremot kristiserar jag religionen islam och invandringen till Sverige som inte tillför tillräckligt mycket positiva saker för att den ska kunna motiveras (åtminstone inte av den arten och storleken som den är i nu). Håll dig till ämnet. Jag har dessutom presenterade fakta och statistik för mina påstående, något du inte har gjort.

  "Gör samma sak" - du måste förstå att det där var ett retoriskt självmål. Ser du några kvinnor som fått syra i ansiktet i Sverige för de har gått till skolan? Som blivit bortgifta mot sin vilja med en avlägsen kusin? Som är förtryckta å det grövsta och som inte får köra bil (Saudiarabien) eller gå på fotboll (Iran)? Tycker du på allvar att vi "gör samma sak" i det här landet som i Mellanöstern?

  Dina argument har inte underbyggts med någon fakta, du relativiserar, du lägger orden i min mun och du dra orimliga slutsatser. Jag kritiserade Islam och invandringen till Sverige - inget annat, inget mer. Bemöt mig i ska istället för att uppträda omoget.

  SvaraRadera
 12. hej,

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/45-av-48-voldtektsmistenkte-av-utenlandsk-opprinnelse--6681203.html

  Vore intressant om Vi i Sverige kunde kommentera detta.

  /Bo

  SvaraRadera
 13. Bo,
  Texten i artikeln motsäger det som står i rubriken. Där står att för våldtäkt är 35 procent av 132 förövare av norsk bakgrund. Av överfallsvåldtäkterna är det bara 7 som är uppklarade så i de flesta fallen kan man inte säga vilken bakgrund förövaren har.

  SvaraRadera
 14. 7 uppklarade ja, men av de misstänkta beskrevs som var 45 av 48 utlänningar, bara 3 var vita.

  Sen står det:
  !I 2010 siktet eller tiltalte oslopolitiet 131 gjerningsmenn og en -kvinne for 152 tilfeller av voldtekt. 61 prosent av gjerningsmennene hadde norsk statsborgerskap, mens 35 prosent hadde norsk landbakgrunn, 20 hadde afrikansk og 15 prosent landbakgrunn fra Midt-Østen. Gjennomsnittsalderen var 29,8 år, men det var store forskjeller; mens gjennomsnittsalderen for voldtektsmenn med norsk landbakgrunn var 35 år, var den 26 år for menn med annen landbakgrunn.

  Oslopolitiets ferskeste analyse av hvem som raner, er fra 2008. Angivelig er bildet forsatt omtrent det samme. Gateraneren er en mann (96 prosent), rundt 20 år (gjennomsnittsalder 22,4 år, men halvparten er under 20,5 år) med utenlandsk landbakgrunn.

  Bare hver tredje, 37 prosent, hadde norsk landbakgrunn, det betyr at begge foreldre er født i Norge. 63 prosent hadde en eller ingen norske foreldre. 55 prosent hadde landbakgrunn fra land utenfor Europa. Av gjerningsmennene i 2008 hadde hver sjette, 38 av 235, pakistansk bakgrunn og hver syvende somalisk".

  Det är korrekt att 35% var norrmän. Det betyder att 65% var utlänningar/norrmän med utländsk bakgrund. Hur förklarar man en sån överrepresentation?

  /Bo

  SvaraRadera
 15. Bo,
  Ingen vet vilka som var gärningsmän utöver de 7 kända. Alltså vet man inte heller om de har utländsk bakgrund.
  Det är en mycket liten andel våldtäktsmän bland både personer med norsk och med utländsk bakgrund. Det är också en liten andel förbrytare bland män som har förnamn som slutar på y. Ändå är de överrepresenterade för brott. Men vad spelar det för roll?

  SvaraRadera
 16. Det spelar den rollen att varken Sverige eller Norge är tvungna att ta emot alla dem vi tar emot i dag.
  Och det handlar inte om rättvisa eller allas lika värde, eftersom alla som är ärliga och som har en viss iq inser att västvärldens länder inte kan ta emot och ge plats åt alla som har det svårt i sina hemländer. Vi har rätt att välja, och märker vi att vissa länder är överrepresenterade när det gäller brottslighet så har vi rätt att skydda våra medborgare. Det må vara hur orättvist som helst.
  Anna

  SvaraRadera
 17. Anna,
  Tycker du att vi behöver skydda medborgarna från alla som heter Jimmy och Johnny därför att de är överrepresenterade för brott?

  SvaraRadera
 18. Våra inhemska jmmyar, mördare, våldtäktsmän och rånare får vi helt enkelt dras med, och det vet du lika väl som jag. Men det är ingen orsak till att vi inte ska förbehålla oss rätten att välja vilka vi tar emot.
  Anna

  SvaraRadera
 19. Hej anonym och Anna!

  Anna, angående fakta gällande att asistiska/ thailändska kvinnor blir mindre trodde i domstol kan du läsa i "likhet inför lagen" Christian Diesen. Boken kostar omkring 200 kr, jag rekommenderar dig att läsa den. Ja just det Anna, har du belägg för att ostasiater är ovanligt laglydiga. Till och med mer laglydiga än etniska svenskar.

  Anonym, om du tror att jag är relativist och att jag bara relativiserar så har du ingen aning om vad relativism betyder. Jag försökte bara visa för dig hur endimensionellt du tänker, men jag var dum som trodde att du kunde förstå när jag erbjöd dig andra vinklar, ett tankeexperiment kan vi kalla det (som du säger det). Jag vill bara att du ska försöka förstå, vilket du borde kunna med tanke på att du nu går på "högskola" vilket tydligen ska vara speciellt. Att gå på högskola och har tagit poäng gör dig inte till en smartare människa i ALLT. Jag har läst på ett universitet, ett av Sveriges bästa om vi nu ska dra det kortet, plus att jag även var kursetta och gick ut med VG i samtliga kurser. Pinsamt och otroligt omoget att säga att du går på "högskola"- så då är du alltså bättre än alla andra som inte läser vidareutbildning? Och vaddå man kan alltså inte ha en fobisk personlighet och gå på högskola? Har du belägg och fakta för det?

  Hör du inte hur fånigt det här är? Jag hoppas du förstår mer nu vad det är jag menar. Men jag skriver ut det för säkerhets skull och hoppas att du kan ta in det denna gång. När det handlar om människor och sociala relationer så kan du inte använda kvantifierbara mått, det finns inget som heter mer eller mindre kultur, det finns inget som heter mer eller mindre utvecklade, det finns inget som heter mer eller mindre jämlikt! Det är fel uttryck, man kan prata om dessa i termer av OLIKA variationer. Jag har då aldrig sett en skala på kultur eller förtryck osv. För det är omöjligt att göra utan att vara etnocentrisk samtidigt som det är helt meningslöst. Men visst, du kan ju visa mig på en skala från 1-10 hur det är när man är mer jämlik och mindre, eller mer eller mindre utvecklad.

  Bara för att vi är i Sverige och svenskar betyder inte det att vi lever sanningsenligt, undrar vem det är som läser bibeln bokstavligt? Om du läser på högskola så borde du också vara bekant med uttrycket "det finns ingen sanning, bara sanningar"

  // Pingu

  SvaraRadera
 20. BRÅ:s statistik visar att de är laglydigare. Och jag tänker inte ge dig länken. Jag har läst statistiken och du kan också finna den.

  Finns det inget som heter mer eller mindre utvecklade?! Inget som heter mer eller mindre jämlikt?! Jag tycker att du ska försöka sätta dig ner och försöka tänka efter. Det är skillnad på vad man vill och hur det är. Det finns mer eller mindre utvecklade länder (avseende olika kriterier som infrastruktur, civilsamhälle osv), och det råder mer eller mindre jämlikhet mellan människor i olika länder. Det är fakta, och det går att placera på en skala.
  Det finns många mätningar av jämlikhet, välstånd och utveckling. Det handlar bara om att man definierar begreppen och anger vad det är man mäter.
  Anna

  SvaraRadera
 21. Och ja Anna då fastnar du i etnocentrism som jag tidigare påpekade. Att utgå från sitt eget samhälle och applicera den modellen på andra länder eller använda den som norm är vad etnocentrism handlar om. Vad jag menar är att du kan inte göra en skala, ex. 1-5 = ojämlikt 5-10 jämlikt och generalisera det till att gälla för alla länder. Inte ens McDonalds klarar av att ha samma utbud av burgare runt om i världen! Capish?

  Angående BRÅs undersökning så måste jag tillägga att Brås uppskattningar görs utifrån ANMÄLDA brott, vilket utelämnar A: mörkertal, B: brott som inte anmäls. Hur många dessa är går inte att svara på. Det enda man kan säga är att utifrån de som anmäls så är % si och så. Det är alltså inte hela "sanningen" återigen, det finns inte en sanning, bara sanningar. Om man förstår sig på statistik och undersökningar så förstår man då även att det finns en mängd olika faktorer som påverkar antal anmälda för en viss "etnisk" grupp. Vad dessa faktorer kan handla om tänker jag inte säga, det får du hitta själv. Jag har läst ett flertal böcker, artiklar, avhandlingar osv som tar upp detta, så då kan du också hitta dem.

  BTW, har du hunnit läsa "lika inför lagen", håller tummarna att du beställt den eller lånat den så du får ordning på dina tankar.

  Trevlig helg Anna!
  // Pingu

  SvaraRadera
 22. Som jag skrev ovan: Det är inte etnocentrism att värna om det land man är medborgare i. Och även om det vore det tycker jag att vi gott kan ägna oss åt etnocentrism i vårt eget land, eller vilket folk tycker du att vi ska prioritera?
  Sen handlar bedömningar av olika länder ofta om ganska basala saker. Tillgång till rent vatten, utbildning, barnadödlighet, demokrati kontra diktatur osv. Om du tycker att det är subjektiva mått på utveckling så har du nog en något udda syn på saken.
  Ditt svamlande om BRÅ:s statistik är obegriplig, om du inte antyder att just ostasiater systematiskt gynnas. Har du nån teori om varför?
  Anna

  SvaraRadera
 23. Du kallar dig "Pingu". Moget.

  Tyvärr var det svar du gav helt substanslöst. Du konkretiserade inte vad du menade - du verkade också, på allvar, i det närmaste helt förneka att det skulle finnas större problem med jämställdheten i vissa länder?

  Jag tyckte att ditt inlägg, förutom att du både skrev och resonerade som en grobian, var ett tydligt fall av kulturrelativism. Här är uppslagsordet på Wikipedia:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturrelativism

  Jag ska ställa några enkla frågor och din föreslagna skala kan komma väl tillpass.

  - På en skala 1-10, hur jämställt är Sverige?
  - På en skala 1-10, hur jämställt är Afghanistan?

  Blev det en högre siffra på första frågan? Om ja, är det då fel att göra konklusionen att svensk kultur är mer jämställd? Om nej, hur förklarar du då det faktum att de t.ex. är så oerhört få afghanska flickor som går i skolan?

  Ett större urval:
  - På en skala 1-10, hur jämställt är västvärlden?
  - På en skala 1-10, hur jämställt är de muslimska länderna?

  Blev det en högre siffra på första frågan? Om ja, är det då fel att göra konklusionen att västvärlden är mer jämnställt än den muslimska kulturen? Om nej, varför ser det då ut som det gör med kvinnors rättigheter.

  Jag skrev en mening om högskola, jag vet inte varför du gick igång på det. Senaste jag tittade var min utbildning förövrigt den med högst antagningspoäng så nej; vad du än gick så är det sämre än vad jag går. Så.

  SvaraRadera
 24. Lars,

  Du gör det lätt för dig. 45 av de 48 beskrivna våldtäktsmän var av utländsk härkomst. Att polisen sedan inte kan hitta gärningsmännen är en annan femma. Återigen har det visats att överrepresentationen bland invandrare från muslimska länder är stor vad det gäller sexualbrott, framför allt våldtäkter.

  Nej, vi får nog dras med Johnny och Jimmy. Däremot är det intressant om det du säger stämmer (inte för att du har visat det, men okej). Jag själv skulle gissa på att det beror på att Johnny och Jimmy är namn som framför allt ges till svenska barn med låg socioekonomisk status (den andel av befolkning som kan anses som en svensk motsvarighet till, en smula tilltaget, White Trash).

  /Bo

  SvaraRadera
 25. Okej, vi gör ett nytt försök. Ni känner väl till en-dollar systemet? Detta ska alltså visa på vilka som är fattiga, ett problem är dock att detta även appliceras på människor som inte i har en sådan ekonomi. Ett exempel på det kan vara en by i Burkina Faso. Här behöver inte fattigdom betyda samma sak som det gör i Sverige, för oss i Sverige är detta tänk mer applicerbart på Sverige då vi har en sådan ekonomi. I en by i Burkina Faso som inte använder pengar blir fattigdom utifrån ett ekonomiskt perspektiv meninglöst, här kan fattigdom stå för okunskap, lathet- att inte ha kunskap om hur du ska navigera dig i naturen osv. Förstår ni nu vad jag menar?

  Det jag alltså försöker förklara är att A: de ord som vi använder och dess innebörd styrs av våra kultur och det samhälle vi lever i. B, när man ska jämföra sitt eget land med ett annat kan man inte förutsätta att dessa begrepp har samma innebörd, det är alltså inte universella begrepp vi pratar om.

  USA är ganska duktiga på att kränka mänskliga rättigheter, och om vi nu ska formulera oss som Anna och Anonym gör- betyder då det att USA är mindre utvecklat och mindre jämställt än Sverige?

  Så anonym, hur ställer du dig till frågan, från en skala 1-10 är Sverige eller USA mer jämställt?

  Btw, varför är det omoget att kalla sig för Pingu? Jag råkar faktiskt gilla Pingu och pingviner, tycker pingviner är fantastiska djur som har en otrolig styrka. Varför jag gick igång på det här med högskola var för att du skrev " jag är inte fobisk, jag går på högskola" här framställde du dessa som om de vore binära motsatspar.

  Pingu

  SvaraRadera
 26. Hej Lars,

  Ta exemplet Seved i Malmö. Verkar i stort sett vara ett laglöst område där några ungdomsgäng trakasserar boende, säljer knark förhållandevis öppet och risken för rån, misshandel och brott i allmänhet är oroväckande hög. Här är Reepalu på besök och han verkar minst sagt bekymrad:

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/ungdomsgang-har-gjort-gatan-till-sitt-eget-revir

  Detta hade aldrig hänt i t.ex. ett judiskt kvarter. Trots att Seved, åtminstone som jag kom ihåg det, var förhållandevis fint ställe att bo på så verkar ju en hög inflyttning av invandring till ett bostadsområde alltid förslumma bostadsområdet. Jag kan inte komma på något multietniskt bostadsområdet i Malmö som anses vara "fint" att bo - snarare tvärtom!

  Och det är alltid invandrare från mellanöstern eller östafrika - i huvudsak muslimer. Dessutom finns det inget muslimskt land som är en demokrati eller som har yttrandefrihet. Varför har man då fel, när man se alla negativa konsekvenser av invandringen, om man vill minska invandringen? Det skulle ju gagna oss genom lägre kostnader och ökad trygghet.

  SvaraRadera
 27. Men kära lilla Pingu (avsiktligt nedlåtande), nu är det kanske så att vi inte hävdar att hamburgermåttet eller dollar per dag-måttet är det bästa sättet att mäta utveckling. Läs igenom det vi har skrivit så ser du att våra mått inte är lika relativa eller kulturbundna. Rent vatten behöver de flesta och det är ju också kul om man inte blir skjuten på väg till skolan.

  Du håller på att förfäktar något som de flesta här aldrig har ifrågasatt. Kulturer är olika och fattigdom kan mätas på olika vis. Men det innebär inte att alla kulturer är lika bra. En kultur där man har goda chanser att överleva tycker nog de flesta är bättre än en där risken att dö är överhängande varje dag.

  Jag anser inte att USA ”är ganska duktiga på att kränka mänskliga rättigheter”, så här är du för en gångs skull inne på ett område som inte kan mätas i absoluta termer. Men du gör ju ändå ett rejält felslut. Jämställdheten i ett land kan vara utmärkt, samtidigt som landet har en usel utrikespolitik.
  Anna

  SvaraRadera
 28. Hej Anna! Tycker det är tråkigt att du känner att du måste avsiktligt vara nedlåtande mot mig. Dessutom så avslöjar det att du förlorade denna match, eftersom du inte klarar av att hålla en konstruktiv nivå på diskussionen, det har du iofs inte klarat av sedan början. Jag har inget som helst intresse av diskutera så, det enda jag har försökt visa på här är att allting inte är svart på vitt när man talar/diskuterar om dessa komplexa problem. När jag har kommenterat här har jag försökt visa olika vinklar man kan se problem på och de gånger jag skrivit ngt som inte är riktigt PK är för att jag har en poäng och tankeställlare till den personer som jag svarar till.

  Dock måste jag påpeka en sak, du skriver att du inte håller med att USA är duktiga på att kränka mänskliga rättigheter- ska jag då utgå ifrån att du tycker att den tortyr som människor utsattes för i Guantanamo är något du tycker är ok?

  Men men, nu tänker jag gå ner på din nivå Anna för att poängtera hur fånigt och omoget beteende detta är. Egentligen så bryr jag mig inte ett jävla jota om vad du skriver, för i mina ögon är du bara korkad- det där är säkert inte ens dina egna idéer utan det är säkert nån som säger åt dig vad du ska skriva, ex. din partner som har suttit och predikat detta när denne dricker öl med sina polare och kollar på AIK eller något liknande. När du mognar rent kognitivt och intelligentmässigt så kommer du förstå att det jag pratar om är hur man diskuterar samhällsvetenskapligt (forskning) om dessa komplexiteter.

  Tack för mig, och glöm inte vara färdig med fläskfilén och beasåsen tills kl 18 när gubben kommer hem!

  //

  Pingu

  SvaraRadera
 29. Yeah, right! Punch back! Uppriktigt sagt är jag lite barnslig, och jag tar inte så seriöst på en blogg-battle.
  Hade du inget att tillägga om det tråden och vårt meningsutbyte handlade om? Eller var tilltalet ”kära lilla Pingu” viktigare?
  Anna-panna

  SvaraRadera
 30. Tack för en intressant och läsvärd blogg! Alltid bra att diskutera invandring med korrekt fakta.
  Det blir ofta lite lustigt annars. Till exempel när SD anhängare pratar om kostnaderna för Sveriges "extrema invandringspolitik" men samtidigt glömmer att Sverige har bäst ekonomi i Europa.

  /Thomas

  SvaraRadera
 31. Thomas,

  Norge har nog bättre ekonomi än oss, för övrigt. Att vi har bra ekonomi har ju ingen korrelation med den förda invandringspolitiken - invandringen är en ekonomisk belastning för Sverige. Sverige skulle vara ett rikare land i ekonomiska termer om vi inte hade någon invandring, framför allt inte den invandringen som sker med låg kompetens och undermålig utbildning från i huvudsak muslimska länder. Även negativa effekter såsom ökad kriminalitet och otrygghet är negativa ekonomiska effekter som vi ej kvantifierat, effekter som invandringen har en stor del i.

  Invandringar kostar c:a 1-1.5% av Sveriges BNP, dvs. mellan 40-60 miljarder varje år. Den högre siffran ger att vi skulle kunna slopa både den statliga inkomstskatten och värnskatten om vi begränsade invandringen.

  Här är en artikel om Jan Ekbergs, professor vid Linnéuniversitet som på fick i uppgift att undersöka invandringens kostnader av regeringen. Det är de siffrorna som generellt sätt brukar hänvisas till när man pratar om invandringens kostnader.

  http://www.realtid.se/ArticlePages/200804/08/20080408171847_Realtid518/20080408171847_Realtid518.dbp.asp?sAction=lk

  Detta är alltså så korrekta faktan som det går. Och det finns saker som tyder på att detta är lågt räknat.

  /Anders

  SvaraRadera
 32. http://gd.se/nyheter/sandviken/1.4091349-vill-ha-bad-for-bara-kvinnor-pa-parkbadet

  Självmål?

  Hur ska vi bota den muslimska sexualskräcken, Vi i Sverige?

  /Jon

  SvaraRadera
 33. @ Anders
  Du har helt rätt - Norge har bättre ekonomi än Sverige. Jag borde ha skrivit att Sverige har bäst ekonomi i EU. Å andra sida har ju Norge också en generös immigationspolitik - åtminstone enligt Anders Bering-Breivik.
  Så de två länder i Europa som har bäst ekonomi har också en generös invandringspolitik. Vad kan vi lära oss av det?

  Hur kan du så självsäkert påstå "Att vi har bra ekonomi har ju ingen korrelation med den förda invandringspolitiken..."??
  Det räcker ju att jämföra Danmark och Sverige. Danmark har svåra finansiella problem och budgetunderskott - Sverige har utmärkta statsfinanser. För några år sedan var förhållandet det motsatta - ungefär samtidigt som Danmark skärpte sin immigrationspolitik. Enligt din teori borde ju då Danmarks ekonomi förbättrats. Istället blev ekonomin sämre för Danmark. Din teori stämde alltså inte.
  Så din länk till en artikel på nätet som publicerades för tre år sedan har helt enkelt överbevisats av verkligheten.

  /Thomas

  SvaraRadera
 34. Thomas,

  Du resonerar som en grobian. Dessutom verkar du ointresserad av att lyssna till rationella och sakliga argument. Du har inte presenterat några som helst bevis för det du säger.

  Ponera t.ex. att både Sverige och Norge har ett stort berg. Bara ett stort berg var. Andra länder har många berg. Kan man då säga "De två länder i Europa som har bäst ekonomi har bara ett stort berg var. Vad kan vi lära oss av det?" Ja, ingenting, eftersom det öht inte har någon som helst (positiv) inverkan på landets ekonomi. Att dessutom invandringen faktiskt har kraftigt negativa effekter på landets ekonomi tycks ha gått dig helt förbi.

  Det är lite som ett företag. Företaget som helhet kan gå bra, riktigt bra, men fortfarande ha avdelningar som går riktigt uselt och som har en negativ effekt på företagets ekonomi. I Sveriges fall är denna avdelning invandring.

  Danmark har inte alls "svåra finansiella problem och budgetunderskott". Exakt vilken siffra använder du som jämförelse? Statsskuld? HDI? Kan upplysa dig om att statsskulden ligger på ungefär samma nivå i båda länderna, i HDI-rankningen är skillnaden minimal. Lite sjukt att du säger så utan att ha några som helst belägg för det, men det vittnar väl om det intellektuella haveriet hos mångkulturförespråkare som på allvar hävdar att invandringen har positiva ekonomiska effekter. Man kunde ju åtminstone försöka argumentera utifrån altruistiska grunder eller dylikt; de ekonomiska effekterna är ju otvetydligt negativa.

  Min teori var ingen teori. Jag nämnde öht inte Danmark i mitt inlägg (men du kanske förväxlade Norge och Danmark. Lätt hänt).

  Roligt förresten att du lyckades få med ABB i diskussionen. Ungefär som det skulle ha något att göra med det vi pratade om.

  /Anders

  SvaraRadera
 35. @ Anders
  Bevis? Det enda "bevis" du har presenterat som underlag för ditt påstående att invandring skulla ha kraftigt negativa konsekvenser för Sveriges ekonomi är en länk till en tre år gammal nyhetsartikel.
  Den undersökning som artikeln pekar på saknar dessutom flera centrala områden och ger alltså inte på något vis en heltäckande bild.

  Min poäng är att Danmark, som har en mycket hårdare immigrationspolitik än Sverige har lägre tillväxt och högre statsskuld. Det finns förstås en mängd olika orsaker till det. Men att påstå att hårdare immigationspolitik med automatik skulle ge bättre ekonomi är en teori som inte på nåt sätt är bevisad. Tvärtom talar jämförelsen mellan Sverige och Danmark för att det inte finns något så enkelt och direkt samband, minskad invandring ger alltså inte med automatik en bättre ekonomi.
  Räknar du HDI index ligger Sverige på plats 9 och Danmark på plats 19. Är det en minimal skillnad?

  Om du läser Jan Ekberg's undersökning så ser du att den enbart handlar om "hur den offentliga
  sektorn omfördelar inkomster mellan invandrare och infödda". Dvs enbart en statisk bild. Rapporten tar alltså inte upp hur immigration kan påverka tillväxten, till exempel genom ökad handel, ökad export och en relativ ökning av antalet småföretag.

  För övrigt tycker jag att ditt påstående att jag skulle resonera som en grobian, säger mer om dig själv än om mig....

  /Thomas

  SvaraRadera
 36. @Thomas,

  Roligt att du refererar till min fakta som "en länk till en tre år gammal nyhetsartikel". Detta samtidigt som du själv inte presenterat några som helst bevis för det du säger. Du tittade förmodligen inte heller upp källan (källor verkar för övrigt inte vara din starka sida). Nu råkar det vara så att Jan Ekberg var den som i början av 90-talet fick regeringens uppdrag att göra beräkningar kring invandringens kostnader. Han var då docent i nationalekonomi vid högskolan i Växjö, nu är han professor och högskolan är universitet. Han har även disputerat i ämnet. Det är alltså ingen hobbyekonom sprungen ur någon bestämd ideologi som gjort undersökningen utan en professor i nationalekonomi. Han kan givetvis ha gjort felaktiga beräkningar, men jag har svårt att tro att du skulle vara närmare sanningen än vad han är.

  Jag har läst Jan Ekberg rapport, vilket du inte verkar gjort. Det är förvisso sant att allt inte inkluderas (det skulle vara omöjligt) men å andra sidan; invandrarnas överkonsumtion av samhällsservice, kraftiga överrepresentation i brottsligheten (och alla de kostnader som är förenade med det) tas inte heller upp. Jag tror snarare siffrorna skulle se ännu dystrare ut om "allt" hade räknats med.

  Du har ingen poäng (alternativt är din poäng så värdelös att den inte förtjänas att kallas poäng). Dessutom; har du hört talas om konjunktur? Sverige hade en hög invandring på tidigt 90-tal, samtidigt som ekonomin var i gungning. Skulle du vid det tillfället varit konsekvent och dragit en parallell mellan hög invandring och den ekonomiska krisen?

  "Ett land har många bananer. Massa bananer. Landet har också en välskött ekonomi. Alltså är länder med mycket bananer också länder med stark ekonomi!!!". Nej, inte riktigt. Försök igen.

  Kring kostnaderna; det är rimligt att göra en konklusion kring invandringens kostnader enligt följande: eftersom invandringen kostar ca 50 miljarder varje år skulle vi spara stora summor på att inte ha invandring, framför allt invandrare utan kompetens och med gravt undermålig utbildning (vilket i princip diskvalificerar hela den somaliska befolkningsgruppen). Hur mycket kan givetvis vara svårt att veta. Arbetskraftsinvandring och invandring från västvärlden är allt som oftast problemfri; den behöver vi inte skära ner på.

  HDI är som ett rankningssystem som är godtyckligt men som ger en fingervisning om tillståndet i landet. En skillnad på ca 0.02 i det indexet får nog anses som "minimal skillnad".

  Angående påståendet; ja, det var inte snällt. Mot grobianen.

  /Anders

  SvaraRadera
 37. @ Anders

  Det är intressant att jämföra Danmark och Sverige. Det är liknande länder med ungefär samma ekonomiska förutsättningar och vi står bägge utanför Euro-samarbetet. Den tydliga skillnaden är de strängare regler för immigration som Danmark har infört.
  Mellan 2006 och 2010 har Danmarks statsskuld ökat från 32% till 42% av BNP. Tillväxten under samma period har minskat med närmare 3%
  I Sverige har tillväxten under samma period ökat med 3% och statsskulden har minskat med ungefär 2%.
  Visst - det finns flera orsaker till skillnaderna och det också flera skillnader. Men ditt påstående att minskad invandring direkt skulle ge bättre ekonomi håller inte.

  Dessutom gör du en logisk tankevurpa när du försöker applicera Jan Ekbergs undersökning. Han försöker beräkna kostnaden för alla invandrare som bor i Sverige. Så även om vi stoppade all invandring 2012, skulle ju den kostnaden finnas kvar. Om vi använder Jan Ekbergs uppgifter så skulle kostnaden för all nyinvandring under 2012 att vara ungefär 1 miljard, eller ungefär en promille av statens budget.
  Men du har ju läst hans rapport, så det är väl inga nyheter?

  /Thomas

  SvaraRadera
 38. @Thomas,

  Nej, den tydligaste skillnaden är inte alls att de har "strängare regler för immigration" - det finns stora skillnader i t.ex. synen på fackföreningarnas roll, företagsklimat etc. Vad du vägrar att förstå är att ditt argument inte säger någonting; det är på det hela taget helt värdelöst. Du tar ju bara storleken på invandringen och jämför två länders ekonomi och drar sedan slutsatsen att invandringen och ekonomisk tillväxt skulle korrelera. Detta står dock i strid mot att det har kvantifierats att invandringen kostar/har en negativ effekt på ekonomin. Självklart är det många andra faktorer som är betydligt viktigare än invandringen vad det gäller ekonomisk tillväxt; nationella konjukturcyklar etc. Notera att den ekonomiska tillväxten i Danmark var starkare än i Sverige under åren 2000-2008. Dessutom: i 2010 års välståndsliga (mäter OECD-ländernas köpkraftsjusterade BNP per capita) så hamnar Danmark på plats 9 medan Sverige hamnar ett pinnhål under, plats 10.

  Eftersom invandringen i dagsläget är en nettoförlust för Sverige så skulle en restriktivare invandringspolitik självklart ge ett positivt ekonomiskt utslag. Det finns dessutom en ackumulerande effekt; kostnaden för invandringen kommer successivt öka med den förda invandringspolitiken och belastningen kommer bli ännu större.

  Se mitt föregående inlägg om avdelningen som går uselt i ett företag. Jämförelsen med invandringen är slående.

  Kring kostnaderna; läser man Ekbergs rapport så står det klart ganska snabbt att han har räknat lågt på invandringens kostnader. Utgiftsposter som borde tagits med, men som varit svåra att säkerställa inom rimliga intervall, har utelämnats (bl.a. överutnyttjande av vården, fängelse och rättssystemet etc.). En sak som är värd att poängtera är att kostnaderna för vissa invandrargruppen grovt överskattas (t.ex. från Asien och Västvärlden) medan de underskattas lika mycket(företrädesvis från Somalia och Mellanöstern). Därför är det inte heller rättvist att t.ex. hävda att en somalier i genomsnitt skulle vara lika kostsam som en thailändare - siffran kommer vara enormt mycket högre för somaliern än thailändaren, rent statistiskt.

  Du räknade fel för övrigt. Det skulle snarare kosta 3 miljarder varje år enligt ditt sätt att räkna. Invandringen kostar 1 - 1.5% av BNP varje år. Detta betyder inte att vi skulle spara in den summa med start nästa år om vi förbjöd invandring. Fortfarande skulle de 1 - 1.5% transfereras från svenskar till invandrare - kostnaden är ju ett resultat av den förda politiken under lång tid. Att det sedan finns, vilket jag nämnde förut, en ackumulerande effekt (kostnaderna växer exponentiellt snarare än linjärt) och att vissa invandrargrupper är betydligt dyrare än andra gör att det finns stora ekonomiska vinster att göra på minskad invandring. Självklart tar det en viss tid att komma till rätta med problemen men att under tiden successivt förvärra dem är knappast någon bra idé.

  Och med detta sagt har vi fortfarande inte diskutera sociala, kulturella och religiösa skäl för minskad invandring. Där är väl framföra allt där det mångkulturella (och ofta socialistiska) hyckleriet komma fram som allra bäst.

  /Anders

  SvaraRadera
 39. @ Anders
  Det verkar som om vi trots allt är rätt överens. Oavsett de teoretiska beräkningarna så skulle det vara omöjligt att se förändringar i statsfinanser och tillväxt, även om vi helt skulle stoppa all invandring.

  Vad gäller de sociala, kulturella och religiösa skälen för minskad invandring handlar ju de bara om individuellt tyckande. Vilket förstås är viktigt och fullständigt relevant. Men det är fortfarande bara lösa personliga åsikter, varken mer eller mindre.

  /Thomas

  SvaraRadera
 40. De s.k. statiska "bevisen" gäller bara för verkligheten idag, en verklighet som i framtiden kommer att fortsätta vara ytterst rörlig oavsett om man vill det eller icke. Om det bara finns ett enda alternativ till utvecklingen i världen, att t.ex varje land ska stoppa invandring, eller stoppa Islam enbart för att muslimer överrepresenterar brott, då får världen ett problem.

  En jämförelse. KKK i USA vill rensa bort den svarta befolkningen eftersom statistiken säger att våldsbrott överrepresenteras av svarta. Fängelserna "bevisar" för dem att de svarta är en underlägsen ras som drar ner landet - även ekonomiskt. Min poäng här med KKK är att det är lätt att gömma undan sin egen mentalitet bakom statistik. Och ett stereotypt stämplande av somalier, eller av hela Islam, som om samma generaliserande bild kommer att gälla i all framtid, är ett passivt och livsfarligt polariserande förhållningssätt.

  Utveckling av både samhällen och människor kräver kontakt i goda öppna former. Den slutna formen innebär mer uppdelning, mer isolerade grupperingar, oavsett invandring eller inte.
  SD är just nu enbart en polariserande kraft, vilket ironisk nog statistiken "bevisar".


  /Bengt

  SvaraRadera
 41. @ Bengt
  Jag håller helt med dig, ett klokt inlägg.
  Man kan ju alltid hitta "statistik" som på något sätt bevisar sina fördomar, oavsett vad de gäller.

  Och som du skriver, murar leder aldrig till en god utveckling av något samhälle. Oavsett på vilken sida om muren man står.

  /Thomas

  SvaraRadera
 42. "Statistiken" ger ju ett klart besked om Sveriges misslyckande, från tre till över 100 utanförskapsområden, hög brottslighet och en kostnad på ca 40 miljarder kr/år.I stället för att rasiststämpla folk kanske vissa skulle vara lite självkritiska.

  SvaraRadera
 43. Det är givetvis så att polarisering är olycklig och förmodligen inte särskilt främjande för integrationen. Samtidigt ser verkligheten ut som den gör och att idealisera bilden av ett mångkulturellt samhälle, eller för den delen en folkgrupp, kommer knappast hjälpa oss att lösa de integrationsproblem som finns. Dessutom; om vi ser tydliga tendenser på ett växande utanförskap så är det onekligen på sin plats att fråga sig om man ska fortsätta att ha en såpass generös invandring eller om man istället ska begränsa den i syfte att få bukt på problemen.

  Det finns i min mening inget egenvärde i att ha ett mångkulturellt samhälle, framför allt inte när vi ser att det snarare skapar splittring än berikar vår kultur. Framför allt ser jag inga problem i att vara selektiv i vilka kulturer man ser som önskvärda (och som faktiskt kan berika ens egen kultur). Jag tror ingen uppriktig människa är kulturrelativist och det är väl självklart att man inte ställer sig positivt till en frihetsinskränkade samhällsutvecklingen, något som ökade inslag av Islam onekligen skulle leda till. Personligen ser jag gärna en förhållandevis liberal invandringspolitik från länder i västvärlden men däremot en restriktiv invandringspolitik från Afrika och Mellanöstern. Detta beroende på att i huvudsak den muslimska kulturen inte bidrar med något positivt till samhällsutvecklingen utan snarare skapar problem pga av kulturens sociala, jämnställdhetsmässiga och kulturella eftersatthet. Religiös intolerans, homofobi, antisemitism, låg förvärvsarbetarfrekvens, ekonomisk eftersatthet, hög kriminalitet och korruption, kraftigt undermåliga utbildningssystem osv. är en rättvisare bild av de muslimska länderna och de invandrare som kommer hit än någon slags diffust kulturellt tillskott.

  Dessutom föregårs debatten av ett visst hyckleri. Få etniska svenskar tar del av mångkulturen och de som gör de är ofta snarare tvingade till det än att de har valt de aktivt (företrädesvis arbetarklassen i förorterna, som lustigt nog ofta utpekas som SD-väljare). Det är väl bara gå till sig själv och fråga sig hur många invandrade vänner man har; då menar jag inte fransmän, italienare eller norrmän utan afghaner, irakier eller somalier.

  Att statistik behövs är ju för att belägga det man säger med något annat än ens eget tyckande. Konstigt nog verkar ju statistiken alltid tala emot de som förespråkare en generös invandring från t.ex. Afrika och Mellanöstern.

  /Anders

  SvaraRadera