torsdag 22 december 2011

onsdag 21 december 2011

SD vill förbjuda opposition mot deras politik

Det blir alltid ett ramaskri när någon dristar sig till att påstå att de allra flesta invandrare lever laglydigt och att invandringen har en positiv inverkan på Sveriges ekonomi. Det har vi fått erfara många gånger. Detta ramaskri blir naturligtvis ännu högre när argumenten kommer från regeringen. Sverigedemokraterna, som ser sin affärsidé hotad, går till och med så långt att de vill förbjuda regeringen att säga emot dem genom att KU-anmäla webbsidan som innehåller kritik mot deras argument.

Flera personer i svansen runt Sverigedemokraterna ser det också som sin plikt att bevara myten att invandringen är en olycka för Sverige. Några exempel är Gunnar Sandelin, Andreas Johansson Heinö och Paulina Neuding på DN Debatt.

Det vanligaste försöket att "bevisa" att invandringen skulle vara ekonomiskt betungande är att hänvisa till en undersökning som gjorts av Jan Ekberg. Den undersökningen gjordes i mitten av 1990-talet och avser naturligtvis förhållandena då och inte nu. Då härjades Balkan av krig och många flyktingar sökte sig till Sverige. Invandringen efter 1995 har varit av helt annan karaktär. Nu är det bara en mindre andel invandrare som kommer som flyktingar. Den vanligaste anledningen är nu istället att man har släktingar i Sverige, i många fall infödda svenskar. Många kommer också som arbetskraftsinvandrare, inte minst från EU-länder. Ett resultat av detta är att invandrare betalar mer i skatt än de får i bidrag, enligt SCB:s undersökningar om inkomstfördelningen.

Läs mer:
Vilka invandrar till Sverige?
Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi

Lars Persson

måndag 19 december 2011

Här avslöjas ännu fler myter om invandringen

I en artikel i DN presenterar integrationsminister Erik Ullenhag en ny informationssida som bemöter några vanliga myter om invandrare och invandring. Det är ett bra initiativ. Antalet webbsidor som ger fakta om migration är betydligt färre än de som sprider desinformation. En annan bra informationskälla är migrationsinfo.

På den här bloggen har vi sedan tre år tillbaka bemött flera myter om invandring. Vi har t.ex. visat att invandrare betalar mer skatt än de får i bidrag. En annan myt är att invandrare skulle vara lågutbildade. Vi har visat att det finns nästan lika hög andel högutbildade bland utrikes födda som bland inrikes och att invandrare årligen tar med sig utbildning till Sverige värd mer än 30 miljarder kronor.

Lars Persson