Regler för kommentarer

Ge gärna konstruktiva kommentarer. Alla kommentarer granskas först vilket kan ta några timmar eller någon dag.

Kommentarer ska ha med det ursprungliga inlägget att göra.

Nedlåtande kommentarer om enskilda personer eller etniska grupper publiceras inte. Dock är det givetvis tillåtet att kritisera t.ex. politikers arbete.
Ovårdat språk publiceras bara i pedagogiskt syfte.

Upprepningar av redan publicerade eller avvisade kommentarer publiceras inte.

Om kommentaren innehåller länkar till sidor som bryter mot ovanstående publiceras de inte. Det gäller även sidor som kräver inloggning och därför inte kan kontrolleras.

Allmänt gäller att redaktionen för Vi i Sverige avgör vilka kommentarer som publiceras. Man kan klaga men inte överklaga.