fredag 30 oktober 2009

Jimmie Åkessons värld – och verkligheten

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson visar med ytterligare en artikel i Aftonbladet att han och Sverigedemokraterna lever i en egen värld, avskärmade från verkligheten. Enligt Åkesson medför invandring ”hedersvåld, segregation, motsättningar, rotlöshet, gängbildningar, våldtäkter och personrån, ifrågasättandet av svenska traditioner och symboler, arbetslöshet, sänkta betyg och kunskapsnivåer i skolan, religiös fundamentalism, könsstympning, kvinnoförtryck, tvångsäktenskap, ökade kostnader och minskad välfärd”. Som vanligt anser inte Åkesson att han behöver ge bevis för något av sina påståenden.

Låt oss jämföra Jimmie Åkessons värld med verkligheten.

Hedersvåld
Våld i nära relationer förekommer inte bara bland invandrare. Av någon anledning kallar man det hedersvåld bara när det utförs av invandrare.

Segregation
Segregationen minskar, inte minst därför att allt fler bildar familj oberoende av nationella och kulturella gränser. 11 procent av barnen har en utrikes och en inrikes född förälder och det ökar hela tiden. Sverigedemokraterna vill öka segregationen genom att försvåra sådana familjebildningar. De svenskar som vill bilda familj med en invandrare ska betala en straffavgift på ett prisbasbelopp (42 800 kr år 2009).

Motsättningar, rotlöshet, gängbildningar
Att skapa motsättningar mellan grupper är Sverigedemokraternas affärsidé. Få människor har negativa erfarenheter av invandrare visar mångfaldsbarometern men Sverigedemokraterna försöker hetsa mot invandrare genom att ständigt använda enskilda negativa exempel och påstå att det gäller för alla invandrare.

Våldtäkter
0,22 procent av utrikes födda är misstänkta för våldtäkt enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Personrån
0,35 av utrikes födda är misstänkta för rån enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Ifrågasättandet av svenska traditioner och symboler
Det skulle vara en stor inskränkning i den personliga friheten om man alltid skulle tvingas följa svenska traditioner. Man skulle inte kunna resa på solsemester över julen. Man MÅSTE supa på midsommarafton. Inga kristna traditioner skulle kunna utövas eftersom Jesus var en man från Mellanöstern, Sverigedemokraternas hatobjekt nummer ett.

Arbetslöshet
Det finns inget samband mellan andelen utrikes födda och arbetslöshet i OECD-länderna. Arbetslösheten bland invandrare är högre än bland infödda men framförallt bland nyanlända. Det tar tid att lära sig svenska och komplettera sin utbildning för att bli attraktiv på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är som bekant massiv även bland nyanlända svenskar. Räknat på alla åldrar arbetar lika stor andel av invandrare som infödda, cirka 50 procent.

Sänkta betyg och kunskapsnivåer i skolan
Jimmie Åkesson förklarar inte heller vad som ligger bakom detta påstående. Sverigedemokraternas sympatisörer har i genomsnitt lägre utbildning än medeltalet av befolkningen. Menar Åkesson att det är invandrarnas fel?

Religiös fundamentalism
Det är mycket få personer bland invandrare som är religiösa fundamentalister i den meningen att de vill tvinga religionen på andra. Sverigedemokraterna står ju för en del av det tvånget när man vill att skolavslutningar ska äga rum i kyrkan.

Könsstympning
Inte heller här förklarar Åkesson hur invandring ökar könsstympning. Kvinnlig omskärelse är förbjudet i Sverige. De som låter omskära sina söner skulle naturligtvis gjort det även om de inte invandrat till Sverige. Det finns snarare skäl att anta att en del avstår från omskärelse därför att de bor i Sverige där trycket från omgivningen att följa den traditionen inte är lika stor som i hemlandet.

Kvinnoförtryck, tvångsäktenskap
Att reglera vem man ska bilda familj med är Sverigedemokratisk politik, inskrivet i deras partiprogram. Enligt deras invandringspolitiska program kan det bli nödvändigt att helt stoppa invandring från ”icke-västliga” länder. Det gör det naturligtvis omöjligt för en svensk att fritt välja sin partner om man vill bo kvar i Sverige. Som tidigare nämnts ska de som bildar familj med någon från övriga (”västliga”) länder betala en straffavgift på över 40 000 kr.

Ökade kostnader och minskad välfärd
Utrikes födda hushåll betalar mer till samhället än de får tillbaka i form av transfereringar. Speciellt stort överskott ger hushåll som består av både svenskar och invandrare. Invandrarhushåll bidrar alltså till att finansiera gemensamma samhällsfunktioner.

Välkommen till verkligheten, Jimmie Åkesson.

Lars Persson

tisdag 27 oktober 2009

Många medverkar till hetsen mot våra familjer

Idag publicerar Aftonbladet en artikel från Vi i Sverige.Här är en längre version med länkar.

-------------------------

De senaste dagarna har upprördheten varit stor över Jimmie Åkessons debattartikel där Sverigedemokraternas främlingsfientlighet kommer i dagen. Sverigedemokraternas inställning till invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet borde dock inte komma som en överraskning. Överdrifter och osanningar har alltid präglat Sverigedemokraternas argumentering.

Det är emellertid inte bara Sverigedemokraterna som är slarviga med fakta om invandringen. Det verkar som om det är allmänt accepterat att man inte behöver vara så noga med sanningen när det gäller migration och integration. Felaktiga uppgifter från etablerade politiker, media och till och med myndigheter sprids tacksamt av Sverigedemokrater, Nationaldemokrater och Folkfronten och sådana uppgifter är svåra att vederlägga på grund av den legitimitet deras ursprung ger dem.

En sådan myt som sprids flitigt i debatter säger att i Lärjedalen i Göteborg finns 70 familjer med minst 10 barn. Uppgifterna kan spåras till ett uttalande i Göteborgsposten i början av 2008 av en stadsdelspolitiker som uppenbarligen tyckte det var besvärligt att bygga skolor till barnen i området. Enligt Statistiska Centralbyrån fanns det 56 familjer i hela Sverige år 2007 som hade 10 barn eller fler. Hur kan det då finnas 70 sådana familjer bara i Lärjedalen?

Tidningarnas Telegrambyrå (TT) skickar ut nyhetstelegram till ett stort antal medier och dessa publiceras oftast utan någon ytterligare kontroll eller bearbetning på tidningsredaktionerna. Därför borde TT vara speciellt noga med att det de skickar ut ska vara sant. Kanske var det ett olycksfall i arbetet när man i januari 2009 skrev att 33 687 anhöriga till invandrare från länder utanför EU beviljats uppehållstillstånd. Pressmeddelandet från Migrationsverket som låg till grund för nyhetsartikeln sa däremot att 33 687 anhöriga från länder utanför EU fått uppehållstillstånd. Det är en avsevärd skillnad eftersom en stor del av anhöriginvandrarna kommer till infödda svenskar. Därför är det bara cirka hälften av anhöriginvandrarna som var anhöriga till invandrare från länder utanför EU. Det i sin tur har stor betydelse för integrationen eftersom familjer som består av både invandrare och infödda svenskar är mycket välintegrerade, betalar mycket skatt och får mycket lite ekonomiskt bistånd.

Fyra månader senare meddelade Migrationsverket att man förväntar sig 51 000 ansökningar från anhöriginvandrare år 2009. TT:s version blev att Migrationsverket förväntar sig 51 000 ansökningar om uppehållstillstånd från anhöriga till asylinvandrare. Det verkar som att TT har lite kvalitetssäkringsarbete att göra.

”Vem i hela världen kan man lita på?”, skrev Mikael Wiehe. Ja, inte ens myndigheter kan man lita på, åtminstone inte i integrationsfrågor. Arbetsförmedlingen gav tidigare i år ut publikationen ”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009”. Där skriver man: "Enligt statistik som Arbetsförmedlingen får av Migrationsverket består invandringen till en ganska stor del av personer med kort skolutbildning. Denna undersöknings resultat ger vid handen att 25 procent har en utbildning som inte motsvarar grundskola och ytterligare 15 procent har en utbildning på grundskolenivå".

Enligt Arbetsförmedlingen skulle alltså 40 procent av invandrarna ha högst grundskolekompetens. Statistiska Centralbyrån däremot anger siffran till drygt 20 procent och att utbildningsnivån för de som anlänt de senaste åren är högre än för de som kom före 1990. När Arbetsförmedlingen ombads förklara skillnaden visade det sig att deras siffror avsåg en utvald grupp av invandrare trots att man i rapporten kort och gott kallade det ”invandringen”.

Sveriges migrationsminister om någon borde väl veta hur invandringen är sammansatt? Ändå skrev den arbetsgrupp han satt med i inför Moderaternas framtidskonvent att ”Numera tar Sverige nästan bara emot asylsökande och deras anhöriga”. I själva verket har bara en tredjedel av uppehållstillstånden de senaste 10 åren getts till asylsökande och deras anhöriga. Resten är arbetskraftsinvandrare, studenter och anhöriga till andra än asylsökande, främst anhöriga till svenska medborgare.

Det är lätt att dra billiga politiska poäng på invandrares bekostnad. Vi som lever i helt eller delvis invandrade familjer kan bara vädja till er att besinna er och sluta medverka till den hets mot våra familjer som Sverigedemokraterna sysslar med. Annars har vi snart ett samhälle som inte många vill ha.

Lars Persson

måndag 26 oktober 2009

Skatteverket tror inte på sig själva

Merit Wager skriver idag i Svenska Dagbladet om problemen för tidigare asylsökande att få ett svenskt id-kort. Många asylsökande har inga id-handlingar att visa upp när de kommer till Sverige. Det kan finnas olika anledningar till att man inte har någon id-handling men det är lätt att förstå att det kan vara svårt att få ut ett pass från en regim man flyr från. Migrationsverket kan bevilja uppehållstillstånd till de som ”gör sin identitet sannolik” medan Skatteverket kräver att man styrker sin identitet för att få ett id-kort.

En asylsökande som får uppehållstillstånd får ett svenskt personnummer. Och vem ger personnumret? Jo, Skatteverket. Skatteverket har alltså gett en identitet åt personen i form av ett personnummer. När sedan personen ansöker om id-kort litar inte Skatteverket på den identitet de själva har gett till personen utan den sökande måste bevisa att han/hon är den person Skatteverket har sagt att han/hon är.

Problemen skulle enkelt kunna lösas genom att varje vuxen person som får ett personnummer samtidigt får ett id-kort. Det är ju faktiskt samma myndighet som utfärdar båda.

Svårare än så behöver det inte vara.

Lars Persson

söndag 25 oktober 2009

Gå inte Sverigedemokraternas ärenden

Efter Jimmie Åkessons artikel i Aftonbladet tycks allt fler inse att det är väsentligt för vår demokrati och frihet att den människosyn SD står för inte får fotfäste i samhället. Hur det ska göras råder det däremot vitt skilda uppfattningar om. En del tycker fortfarande att man ska förtiga Sverigedemokraterna trots att den taktiken redan misslyckats. Andra anser att man ska låta SD visa hur de fungerar i ”maktens finrum”.

Orkan Kösemen, forskare vid tyska tankesmedjan Bertelsmannstiftelsen, anser att ingen av strategierna fungerar. Istället menar han att man måste tackla de frågor som partier som SD utnyttjar. Det borde vara den självklara vägen som vi förespråkat flera gånger på bloggen ”Vi i Sverige”.

För att man ska kunna diskutera integrationsfrågor är det viktigt att man har kunskap och förståelse för hur det är att komma till ett nytt land och etablera sig där. Allt för många applicerar bara svenska erfarenheter. Man förfasar sig t.ex. över att nyanlända invandrare har så låg sysselsättning men glömmer att det tar tid att lära sig svenska och kanske komplettera sin utbildning på annat sätt. Man inser heller inte att många invandrade kvinnor föder barn strax efter invandringen och därför inte kommer ut på arbetsmarknaden förrän efter flera år.

Att överdriva integrationsproblemen är populärt men leder till att man går Sverigedemokraternas ärenden. Lösningen är att skaffa sig kunskap. Använd gärna de länkar som finns längst ner på sidan.

Läs mer:

Invandrare integrerar sig utan integrationspolitik

Rättvis bild av invandringen stoppar SD

Egentligen vet vi varför integrationen fungerar

Överdriv inte problemen med integrationen

Fler länkar: DN

lördag 24 oktober 2009

ESO-rapport om invandring resonerar fel

ESO-rapporten ”Invandringen och de offentliga finanserna”, författad av Jan Ekberg, kritiseras idag på DN:s debattsida av Bo Malmberg, professor i geografi vid Stockholms universitet. Malmberg menar att forskning visat att den ekonomiska tillväxten ökar om en stor del av befolkningen är i arbetsför ålder. ”Eftersom arbetskraft­invandring ökar andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder bidrar den till en snabbare ekonomisk tillväxt”, skriver Malmberg. Jan Ekberg påpekar också i rapporten att den inte tar hänsyn till en ändra ekonomisk tillväxt.

Det finns också annan kritik som kan riktas mot rapporten. Ekberg kommer fram till att intäkterna från invandrarbefolkningen i form av skatter och avgifter är betydligt högre än de offentliga transfereringar som går tillbaka. Det stämmer med de beräkningar vi har gjort med utgångspunkt från huvudsakligen SCB:s ”Inkomstfördelningsundersökningen 2007”.

Men sedan fördelar Ekberg ut övriga offentliga kostnader efter en schablon, huvudsakligen efter ålder. Så finansieras inte kostnaderna i praktiken utan den som tjänar mer betalar mer skatt. En anledning till att man inte kan fördela ut sådana kostnader är att en del av den offentliga konsumtionen varken konsumeras av invandrare eller infödda. Om det t.ex. köps in flera miljoner fler vaccindoser än vad som behövs blir vi alla lite mindre lönsamma med Ekbergs resonemang. Partistöd konsumeras rimligtvis av partier, inte av människor. Annars blir ju resultatet att partiernas verksamhet inte kostar samhället något.

Ett riktigare resonemang borde vara att både invandrare och infödda ger ett överskott när transfereringarna är betalda och båda grupperna bidrar till att betala den offentliga konsumtionen.

Lars Persson

Läs även: Blir vi lönsammare med dubbel lön?


fredag 23 oktober 2009

Religiös tro är inte medfödd

Det spekuleras ofta i att en majoritet av en stads befolkning eller till och med Sveriges befolkning en dag kommer att vara muslimsk. Misstaget man gör då är att anta att religiös tro är medfödd. Det borde inte vara så svårt att räkna ut att så inte är fallet. En tro eller åsikt är något man förvärvar under sin livstid. Man föds inte till muslim, kristen, socialdemokrat eller folkpartist. Därför är det meningslöst att försöka beräkna t.ex. andelen muslimer i Malmö i framtiden utifrån dagens invandring och barnafödande.

En vanlig uppskattning är att det finns 300 000 till 400 000 muslimer i Sverige men att bara 100 000 till 150 000 är praktiserande. De som inte är praktiserande utan bara fått en muslimsk tillhörighet på grund av att de kommer från ett muslimskt land eller har muslimska föräldrar gör knappast Sverige mer muslimskt. Bland de praktiserande är det också mycket få som i realiteten påverkar samhället genom sin religion. Normala människor har ingen anledning att bli störda för att kvinnor täcker sitt hår eller fastar under Ramadan.

Liksom de flesta av Svenska kyrkans medlemmar är sekulariserade så är alltså även de flesta som kallas muslimer i Sverige antingen sekulariserade eller utövar sin religion på ett privat sätt. De barn som föds i muslimska familjer har naturligtvis inte islam i generna utan kommer att påverkas av det sekulariserade samhälle de växer upp i. Därför är det meningslöst att försöka beräkna hur stor andel av Sveriges befolkning som kommer att vara muslimer i framtiden.

måndag 19 oktober 2009

Sverigedemokraterna blottas

Aftonbladet publicerar idag en debattartikel av Jimmie Åkesson. Den är troligtvis den mest obehagliga artikel som publicerats av en stor svensk dagstidning och också den mest obehagliga som Sverigedemokraternas ledning publicerat. Jimmie Åkesson hetsar mot muslimer på samma sätt som nazisterna hetsade mot judar. Han räknar upp en lång rad företeelser som bara förekommer undantagsvis och påskiner att detta är regel. Islam står för våldsanvändning medan kristendomen har ett kärleksbudskap. Han använder två mer än tusen år gamla böcker, Bibeln och Koranen, som slagträ där de flesta av dagens muslimer påstås följa Koranen bokstavstroget medan de våldsbudskap som finns i Bibeln ignoreras.

Aftonbladets chefredaktör har varnats av flera jurister för att artikeln kan leda till hets mot folkgrupp. Ändå är det bra att Aftonbladet publicerar den. Åkessons artikel blottar den fanatism som hittills mest kommit i dagen på Sverigedemokratiska bloggar. Dessa bloggar läses i stort sett bara av de mest fanatiska sverigedemokraterna och av oss som tar hotet på allvar och argumenterar mot dem.

De senaste åren har Sverigedemokraterna polerat ytan för att kunna höja sig över den enstaka procent av väljarsympatierna de hade tidigare. Det var väntat att de skulle föra fram en mer extrem politik om de väl kommit in i riksdagen men det är oväntat att de börjar redan nu.

Det är inte så som DN:s ledare påstår att partiet har blivit mindre kantigt. Inte heller har rasismen tvättats bort. På Landsdagarna i helgen tog man t.ex. beslut om att kraftigt reducera anhöriginvandringen, ett beslut som grundas enbart på att man inte vill att svenskar ska beblanda sig med andra etniska grupper.

På Newsmill skriver jag om att Sverigedemokraterna försvarar inte de mänskliga rättigheterna.

Lars Persson

söndag 18 oktober 2009

Newsmill: Sverigedemokraterna försvarar inte de mänskliga rättigheterna

Newsmill publicerar idag en artikel av Lars Persson: Sverigedemokraterna försvarar inte de mänskliga rättigheterna. Den beskriver hur Sverigedemokraternas politik strider mot minst en fjärdedel av artiklarna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.


lördag 17 oktober 2009

SD vill bestämma vem du ska bilda familj med

Sverigedemokraterna håller fast vid att staten ska reglera vilka svenskar bildar familj med. Det framgår av den sverigedemokratiska arbetsmarknadspolitiken som antogs vid landsdagarna där man skriver att anhöriginvandringen kraftigt ska reduceras. Syftet är uppenbarligen att uppnå den "homogena" befolkning de vurmar för.

Anhöriginvandringen orsakas huvudsakligen av att svenskar själva väljer vem de vill bilda familj med. I en globaliserad värld är det naturligt att många hittar sin partner långt från hemorten. Därför blir allt fler familjer globala eller mångkulturella. Mer än hälften av anknytningspersonerna är svenska medborgare och en tredjedel är födda i Sverige. 11 procent av barnen upp till 17 år har en inrikes och en utrikes född förälder.

Dessa familjer är de mest välintegrerade av alla. De betalar mer skatt och får mindre ekonomiskt bistånd än helsvenska hushåll. Så varför vill Sverigedemokraterna bryta mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som säger att var och en har rätt att välja vem man vill bilda familj med? Någon annan förklaring än att befolkningen ska vara homogen tycks inte finnas.

Lars Persson

Länkar: DN

Läs mer:
SD vill hindra svenskar och invandrare att bilda familj
Anhöriginvandrare och deras familjer

fredag 16 oktober 2009

Blir vi lönsammare med dubbel lön?

Igår presenterade Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) sin rapport ”Invandringen och de offentliga finanserna”, författad av Jan Ekberg. Idag börjar ledarskribenterna dra, ibland förhastade, slutsatser av rapporten, bl.a. i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Den som hade trott att rapporten skulle ge ett slutgiltigt och exakt svar på frågan om invandringen kostar eller inte blir besviken, åtminstone om man läser rapporten utan förutfattade meningar. Att fullständigt beräkna invandringens intäkter och kostnader är så komplicerat att det är omöjligt. Jan Ekberg understryker i rapportens sammanfattning att beräkningarna bara rör omfördelning via offentlig sektor medan t.ex. effekten på ekonomisk tillväxt inte beräknas.

Vissa delar är förhållandevis enkla att beräkna. Det gäller transfereringarna mellan hushållen och samhället. Vi har tidigare med hjälp av statistik från SCB visat att utrikes födda hushåll betalar mer till samhället än de får tillbaka (Invandring – sysselsättning och samhällsekonomi). Ekberg kommer till samma slutsats. De offentliga transfereringarna till invandrarbefolkningen är 97,8 miljarder medan intäkterna är 176,6 miljarder kr.

Ekberg gör sedan en beräkning av hur stor del av den offentliga konsumtionen invandrarbefolkningen står för, bl.a. baserat på åldersfördelningen. Resultatet blir då en kostnad på mellan 39,1 och 45,8 miljarder. Men så finansieras inte de offentliga utgifterna i praktiken. Den som tjänar mer betalar mer skatt. Det finns ett värde i att en butiksägare arbetar fler timmar för lägre ersättning än en butiksanställd. Då kan priserna bli lägre vilket ger ökad köpkraft hos kunderna. Det i sin tur ger utrymme för ytterligare butiker där människor försörjer sig och betalar skatt. Likaså finns det ett värde i att offentliganställdas löner begränsas. Om det inte fanns ett värde så skulle man ju kunna förbättra de offentliga finanserna genom att fördubbla allas löner och sedan håva in de ökade skatteintäkterna.

Med det beräkningssätt som används i ESO-rapporten betraktas grupper som får låg lön för sitt arbete som en belastning medan en generaldirektör som lyckas förhandla upp sin lön från 3 till 8 miljoner blir en stor tillgång. Men människors värde kan inte beräknas matematiskt. Därför finns det heller inget svar på frågan om invandringens lönsamhet.

Lars Persson

Skattebetalarna finansierar SD:s propaganda

Sverigedemokraterna satsar 19 miljoner i valkampanjen inför valet 2010 uppger bl.a. Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. En stor del kommer från skattefinansierat partistöd. Visserligen uppges det att det statliga partistödet är 999 900 kr men de största summorna kommer från partistöd i kommuner och landsting. Bara i Region Skåne uppgår partistödet till 1 394 000 kr.

I flera kommuner har Sverigedemokraterna inte besatt sina fullmäktigeplatser men har ändå hävdat att de ska ha partistöd, vilket de också fått i en del fall. Det visar att pengarna är viktigare än det politiska arbetet. Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, avskaffade medlemsavgiften och drev en kampanj för att få över 1000 medlemmar där man helt öppet talade om att det var för att få statligt stöd.

Även andra partier har partistöd men där går åtminstone pengarna till att tala om hur bra det egna partiet är och hur dålig oppositionen är. Sverigedemokraternas stöd går till att bedriva hetspropaganda mot hårt arbetande, utsatta människor.

Lars Persson

Fler länkar: Expressen, HD, Sydsvenskan, GP

torsdag 15 oktober 2009

Ingen har hittat ett barn som bluffat om sin apati

I flera år har rykten surrat om att de apatiska barnen inte alls är apatiska. Den förra regeringen har ett stort ansvar för uppkomsten av dessa rykten. Det har spätts på med ”vittnesmål” att man känner någon som sett barnen äta och leka när journalisterna gått. Ingen har dock kunnat visa ett enda exempel på att ett barn skulle vara drogat eller på annat sätt bluffa om sin apati.

Nu har Sachsska barnsjukhusets verksamhetschef Per Sandstedt, barnläkaren Bernice Aronsson, psykologen Lotta Wiberg och Anders Hjern, professor i kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet presenterat en mångårig studie av 29 apatiska barn. Inte i ett enda fall hittade man några preparat i blodet som skulle kunna framkalla det apatiska tillståndet. Per Sandstedt säger också att barnens familjer aldrig skulle kunna ge droger i lagom dos för att barnen skulle bli apatiska men ändå överleva.

Läkarna har konstaterat att barnen varit extremt stressade och spända. Att de skulle ha tillfrisknat så snart de fått permanent uppehållstillstånd är också en myt. Det har tagit ett halvår och ett av barnen har ännu inte tillfrisknat.

Skulle dessa 29 barn och deras familjer ha lyckats lura dessa experter gång på gång? Nej bara de mest rabiata invandringsmotståndarna kan fortfarande hävda det. Som Per Sandstedt säger, vi får hoppas att konspirationsteorierna är borta nu.

Lars Persson

DN, SvD, UNT, Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet, SDS

Invandringen kostar inte 200 miljarder

Idag presenterar Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) sin rapport ”Invandringen och de offentliga finanserna”. Förhoppningsvis görs hela rapporten snart tillgänglig på deras webbplats. Något av vad den innehåller presenteras dock av Jan Ekberg på Dagens Nyheters debattsida.

Det Ekberg konstaterar i överensstämmelse med internationella studier är att invandring har liten effekt på de offentliga finanserna. Det rör sig om högst +/- 1 procent av BNP. Det är alltså inte fråga om en kostnad på 200 miljarder som vissa vill påskina. Det är inte heller fråga om 40 miljarder som Ekbergs beräkningar från mitten av 90-talet visade. Sysselsättningen bland utrikes födda har ökat betydligt sedan dess så det är inte överraskande att de siffrorna inte längre gäller. Invandringen har också förändrats till att till stor del bestå av anhöriga till väletablerade svenska medborgare.

Någon exakt siffra på invandringens intäkter och kostnader lär inte gå att räkna fram. Vad är t.ex. värdet av att människor arbetar för låg lön kontra betalar hög skatt? Om invandringen innebär en liten kostnad eller en liten intäkt är inte så väsentligt. För välfärden spelar uppenbarligen inte invandringens ekonomi någon roll. Det viktiga är istället att människor fritt kan välja att bilda familj med vem de vill, välja att arbeta var de vill och söka skydd från krig och förföljelse.

Lars Persson

onsdag 14 oktober 2009

18 procent av "verklighetens folk" har utländsk bakgrund

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson tänker haka på KD-ledaren Göran Hägglunds begrepp "verklighetens folk" uppger Expressen. Frågan är om Jimmie Åkesson är medveten om hur "verklighetens folk" ser ut.

Nära 14 procent är födda utomlands och ytterligare 4 procent har utländsk bakgrund, dvs. de är födda i Sverige av två utlandsfödda föräldrar. Mer än 18 procent i åldersgruppen 20-54 år är födda utomlands. Mer än vart fjärde barn upp till 17 år är fött utomlands eller har minst en utlandsfödd förälder. 22 procent av barnen föds av kvinnor som har invandrat.

Det här är verkligheten. Tänk på det, Jimmie Åkesson.

måndag 12 oktober 2009

Märkliga argument för försörjningskrav

I Sydsvenskan ger de båda riksdagsledamöterna Olof Lavesson (m) och Ulf Nilsson (fp) sin syn på försörjningskrav vid anhöriginvandring. Som ett argument för försörjningskrav anför Olof Lavesson att en del barn tvingas göra läxorna i trappuppgången i brist på lugn och ro i hemmet. Var tror Lavesson att de skulle gjort läxorna om de hade nekats tillstånd att flytta till en förälder i Sverige?

Både Olof Lavesson och Ulf Nilsson nämner ”arbetslinjen” som ett argument för försörjningskrav men förklarar inte varför arbetslinjen skulle stärkas av ett försörjningskrav. Oron över att delar av familjen lever långt borta under kanske osäkra förhållanden hjälper knappast till att fokusera på arbete. En arbetsgivare som kan välja mellan en person med ordnade familjeförhållanden eller en person som har familjen på annat håll väljer förmodligen den som troligtvis stannar kvar på orten.

Som vi tidigare skrivet så är det mycket få som kommer att beröras av försörjningskrav. En kategori som undantas är anhöriga till tidigare asylsökande. Därmed lär knappast de barn som läser läxan i trappuppgången beröras.

Lars Persson

lördag 10 oktober 2009

Förbud att supa fiskar fulla nästa års valfråga?

Den senaste tiden har den ene efter den andre sett sig manad att kräva förbud mot burka och annan heltäckande klädsel. Häromdagen var det riksdagsledamöterna Lennart Pettersson och Staffan Danielsson. Idag är det Expressens ledarskribent Sakine Madon som vill ha förbud mot heltäckande klädsel i grundskolan.

Hur många burkor ser man på allmän plats eller i grundskolan i Sverige? En sådan lag har samma dignitet som en lag mot att supa fiskar fulla, vilket lär finnas i Ohio.

Vilket blir den stora frågan inför valet 2010? Blir det förbud mot burka? Eller blir det förbud mot att supa fiskar fulla?

Lars Persson

söndag 4 oktober 2009

Liten kostnad för papperslösas vård

DN Debatt uppmanar företrädare för sex tunga organisationer regeringen att leva upp till de mänskliga rättigheterna och ge papperslösa flyktingar vård. En av skribenterna är Bengt Westerberg, ordförande i Svenska Röda Korset.

Varför är frågan om vård till papperslösa så kontroversiell? Det kan knappast bero på kostnaden. I Region Skåne är alla partier utom Sverigedemokraterna överens om att ge den vården. År 2008 uppgick kostnaden till den i sammanhanget obetydliga summan 310 982 kr. Det är mindre än en fjärdedel av vad partistödet till Sverigedemokraterna kostade, 1 394 000 kr.

Istället är det principer som råder. Papperslösa betraktas av vissa som brottslingar. Men även de mest förhärdade brottslingar har rätt till sjukvård. Som vi har berättat om tidigare är asylprocessen långt ifrån rättssäker. Olika migrationsdomstolar och olika domare skiljer sig mycket i bedömningarna. De sökande företräds inte alltid av kompetenta ombud. Ny information har medfört ändring av beslut som fattats av både migrationsverket och migrationsdomstolen.

Det är frågan om människor som i många fall bara försöker överleva. Det kan inte vara brottsligt att försöka överleva.

Lars Persson

Fler länkar: Newsmill