onsdag 16 september 2009

Invandrare integrerar sig utan integrationspolitik

Masoud Kamali anklagar på Aftonbladets debattsida regeringen, och i viss mån också oppositionen för att föra en misslyckad integrationspolitik som gynnar främlingsfientliga partier. ”Alliansregeringens främlingsfientliga deklarationer inlindade i integrationsprogram tilltar ju närmare valet vi kommer”, skriver Kamali.

Kritiken är i viss mån berättigad även om de svenska riksdagspartiernas populism är en västanfläkt jämfört med deras motsvarigheter i våra grannländer. Kamali själv medverkar dock till den demonisering och stigmatisering av invandrare som han anklagar regeringen för. Han skriver att våra förorter brinner, Sverige är mer segregerat än någonsin och arbetslinjen och kravpolitiken har misslyckats. Därmed ger han samma bild av invandringen som Sverigedemokraterna älskar att framföra.

En mer balanserad bild av invandringen och integrationen är att bara några få procent av invandrarna bor i förorter som brinner och bara några promille av invånarna i dessa förorter anlägger bränderna. De flesta invandrarna bor i samma områden som infödda svenskar och en allt större del ingår i samma familjer som svenskar. Sverige blir i själva verket allt mindre segregerat.

Det är också en överdrift att påstå att arbetslinjen misslyckats. Sedan mitten av 90-talet har sysselsättningen ökat betydligt bland utrikes födda. Sysselsättningen är fortfarande betydligt lägre än bland inrikes födda, men man måste också beakta de naturliga orsaker som ligger bakom. Många har kommit till Sverige de senaste åren, och precis som det tar en nyanländ svensk cirka 20 år att komma in på arbetsmarknaden så behöver också nyanlända invandrare en viss tid för att lära sig svenska och kanske komplettera sin utländska utbildning. Att många kvinnor föder barn de första åren efter invandringen påverkar givetvis också sysselsättningen.

Den mesta integrationen sköts av invandrarna själva, och i förekommande fall av deras svenska anhöriga. Därför betalar hushåll som består av både invandrare och svenskar mycket skatt. Därför får asylsökande som väljer eget boende lättare jobb än de som bor där de blir anvisade. Integrationen fungerar alltså även om inte integrationspolitiken gör det.

Lars Persson

9 kommentarer:

 1. Sahlins springpojke (med syfte att göra förbeställda "utredningar") tillika med proffsgnällaren Kamali behöver inte stanna i Sverige. Däremot talar han för ovanlighetens skull sanning då han säger att integrationspolitiken är misslyckad. Jag sällar mig dock till åsikten att det finns dem som framgångsrikt har integrerats - trots - och inte tack vare - rådande integrationspolitik.

  SvaraRadera
 2. Ett mycket intressant inlägg som tar udden av sverigedemokraternas resonemang. Tack för en faktarik blogg.

  SvaraRadera
 3. Bloggen tvärtemot har förstås sin egen syn på saker och ting,100 000 personer riskerar att hamna i permanent arbetslöshet efter krisen enligt finansminister Borg, en tredjedel av EU;s arbetsföra befolkning arbetar inte, men i bloggen tvärtemot är det ständigt arbetskraftsbrist i lyckoriket.Det är klart att det är några promille av alla invandrare som kastar sten och anlägger mordbränder, annars skulle det vara fullskaligt inbördeskrig.

  SvaraRadera
 4. Jag tycker det är rätt skönt med en blogg som bemöter generaliseringar och floskler från främlingsfientliga krafter. Förstår att man från dessa organisationers håll vidhåller sina argument men om det handlar ju om deras existensberättigande på den politiska spelplanen att dessa generaliseringar inte plockas ned.

  Den här bloggen kommer att användas i undervisningen.

  Keep up the good work!

  SvaraRadera
 5. D, om du tänker använda dig av den här bloggen i undervisningssyfte får du göra dig beredd på att lära dig de här två meningarna utantill:

  -Invandrare betalar mer skatt än de får i bidrag
  -Hushåll som består av både inrikes och utrikes födda betalar mer skatt än hushåll med enbart inrikes födda

  Det är visserligen allt, så oroa dig inte! Var försiktig bara så inte dessa generaliseringar "plockas ned", då kan det bli svårt att försvara argumenten, det har vi sett här på bloggen det sista halvåret i varje inlägg.

  SvaraRadera
 6. Till D och ViS Det är riktigt att infödd+utlandsfödd visar på en bra siffra, vad Lars nogsamt inte talar om vad detta delvis beror på, att just denna grupp alltid består av minst 2 vuxna och inte singelenheter och par som i alla andra grupper.
  Sedan är väl begreppet lönsamhet diskutabelt när begreppet endast innebär att att man menar att den uppnås när skatteintäkterna är större än vad gruppen får i bidrag.Som skattebetalare vet de flesta att stat och kommun har fler utgifter än enbart vara bidragsutbetalare.
  Ett sätt att beskriva lönsamhet kan vara om gruppen invandrare har samma skattekraft som genomsnittet av alla enheter både svenskfödd+utrikesfödd.
  Till sist om Lars nu allt som oftast framhäver en grupp som lönsam skall inte jag vara sämre hur ser siffrorna ut för enheten
  "övriga länder"den grupp som innehåller den stora antalet av våra flyktinginvandrare+anhöriga till dessa?

  SvaraRadera
 7. Anonym 15:20,
  Ja, det finns inga ensamstående i gruppen inrikes+utrikes födda men det ändrar inte det faktum att de betalar mycket skatt och får mycket lite socialbidrag.
  Det som mest påverkar etableringen i Sverige är tid i Sverige och anledningen till att man invandrat. Från vissa länder är det en stor andel nyanlända och stor andel flyktingar. Därför kan man inte dra slutsatser om möjligheterna att etablera sig beroende på vilket land man kommer ifrån.

  SvaraRadera
 8. Lars det förändrar i så mån att det förklarar varför gruppen når upp till ett genomsnitt i skattekraft.
  Vad är det för slutsatser man inte kan dra på gruppnivå, utifrån det siffermaterial som du brukar hänvisa till.

  SvaraRadera