lördag 19 september 2009

Reinfeldt har problem med invandrare

Expressens partiledarintervju har nu kommit till statsminister Fredrik Reinfeldt. En statsminister har naturligtvis många problem, men störst problem tycks han ha med invandrare. Han säger:

”…vi har problem med att integrera människor som kommer, utrikesfödda till Sverige. Vi har problem att få dem gå och göra sin svenskoleutbildning, vi har problem att få dem att komma in i arbetslivet, vi har problem med att få dem att känna tillit till det svenska samhället. Vi har problem med ett ”vi och dom”-tänkande i vissa områden i Sverige…”.

Det område där det finns problem med ”vi och dom”-tänkande tycks vara regeringskansliet eller i bästa fall Fredrik Reinfeldts tjänsterum.

Den mesta integrationen görs inte av regeringen utan av invandrarna själva och deras anhöriga. De många invandrare som bildar familj med svenskar lär sig svenska snabbt och kommer också ganska snabbt in i arbetslivet och annan gemenskap. Under etableringstiden försörjs de av sina anhöriga och belastar samhället mindre än de flesta infödda.

Asylsökande strävar efter att skaffa arbete så snart som möjligt. Därför bosätter de sig nära sina landsmän där deras kontaktnät hjälper dem att få arbete snabbare än de som bor på av staten anvisade platser.

En stor andel av de som invandrar deltar i svenskundervisning. Av de som inte gör det är det många som avstår därför att de klarar sig bra ändå. De har arbete och lär sig svenska genom att umgås med svenskar, eller så stannar de bara en kort tid i Sverige som arbetskraftsinvandrare. En stor del av de som inte deltar i svenskundervisningen kommer från västländer.

En majoritet av utlandsfödda mellan 20-64 år arbetar. Sysselsättningen är betydligt lägre än bland inrikes födda men då måste man också beakta att det tar några år att lära sig svenska, kanske ta svenskt körkort och på annat sätt komplettera sin utbildning. Många kvinnor föder barn strax efter invandringen vilket naturligtvis försenar deras inträde på arbetsmarknaden.

Fredrik Reinfeldt behöver inse att invandrarna själva löser de flesta problem han radar upp. Kanske skulle han hjälpa till lite genom att t.ex. se till att alla som bor i Sverige kan få ett svenskt ID-kort?

Lars Persson

4 kommentarer:

 1. Reinfeldt och de flesta vet inget utom Lars för han vet bäst,så dä så och hör sen.

  SvaraRadera
 2. (Lars kanske inte alltid vet bäst, men han vet mer än de flesta om invandringsfrågor. Och har han fel på någon detalj så finns det läsare här som rättar honom. Men det är sällan någon från SD-leden kan rätta honom, se första meningen i denna parantes...)

  Apropå avslutsmeningen i blogginlägget:
  Är du medveten om vad som finns sedan 1 juni i år vad gäller svenskt ID-kort för alla folkbokförda? (se www.sr.se/cgi-bin/gavleborg/nyheter/artikel.asp?artikel=2876373)
  Eller efterlyser du möjlighet att få svensk ID-kort för alla som bor här men som inte är folkbokfäörda här, alternativt som inte har någon som kan intyga vem de är?

  SvaraRadera
 3. Skatteverket har visserligen regler som säger att t.ex. en socialsekreterare eller introduktionshandläggare kan vara intygsgivare när det inte finns någon släkting. Men intygsgivaren är personligt ansvarig för att personen verkligen är den han eller hon utger sig för att vara. Det kan naturligtvis inte en tjänsteman vara säker på och därför vägrar många att vara intygsgivare och uppmanas också av sina arbetsgivare att vägra.

  Även den som har en släkting kan i praktiken förvägras ett ID-kort. Se Rapport från 18/9.
  http://svtplay.se/v/1696327/rapport/18_9?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1694774/sb,p103263,1,f,-1

  SvaraRadera
 4. Lars vet inte bättre än Reinfeldt i denna fråga. Reinfeldt beskriver träffande hur situationen är för många, men dock långt ifrån alla, som nu invandrar till Sverige. Problemen finns, trots att Lars inte gillar att de påtalas.

  Däremot tycker jag att det stämmer att integration fungerar bäst med så lite statliga ingrepp som möjligt. Så har migration fungerat genom hela historien.

  Det grundläggande socialistiska tänkandet att inlemma utlänningar i olika "sociala system" före och snarare än i det samhälle de är tänkta att verka i är något mycket nytt och onaturligt. Assimiliation och naturalisation är i grund och botten en högst naturlig process som följer med tiden. Otaliga exempel finns på detta, inklusive svensk utvandring.

  Vilken slags invandring som sedan är Sverige betjänligt är en annan fråga.

  SvaraRadera